chalúpka
Zdroj: shutterstock

Pre pokoj v duši

Život nám prináša rôzne situácie. Niektoré dokážu zmeniť náš život zásadne. Vždy však máme možnosť zobrať osud do vlastných rúk.

Každý z nás potrebuje priestor, kde by mohol byť len sám so svojimi myšlienkami alebo tráviť čas s niekým blízkym či len s priateľmi, ktorí sú akýmisi dokumentaristami životov tých druhých. To je aj jeden z dôvodov, prečo máme potrebu vlastniť nehnuteľnosť a pretvárať ju na svoj obraz. Väčšinou vedome, niekedy však aj nevedome, vedení vlastným vkusom, snami, túžbami a predstavami, skladáme mozaiku plnú emócií a spomienok. Výsledkom je jedinečný obraz interiéru či exteriéru. Niekedy však stačí jediný neočakávaný okamih, keď sa stretnú nešťastné udalosti a vytvoria reťaz osudu, ktorá jediným úderom rozbije túto mozaiku na tisíce kusov. Cítime sa zrazu chytení do pasce, z ktorej niet úniku.

Ak však existuje možnosť, ako sa nenechať týmito udalosťami zaskočiť, treba ju využiť. Bolo by totiž veľmi nerozumné vystaviť seba alebo svoju rodinu rizikám s vedomím, že sa im dalo zabrániť. Aj zdanlivo drobná nehoda alebo banálne ochorenie môžu totiž zrazu zanechať na zdraví oveľa väčšie následky, v dôsledku ktorých nebudete mať možnosť zabezpečiť dostatok potrebných finančných prostriedkov či už na prevádzku domu, alebo bytu, splácanie úveru a v tom najhoršom prípade na uspokojenie základných životných potrieb. Najhoršie, čo v takýchto momentoch môžete urobiť, je nepožiadať o pomoc. Aj v tých zdanlivo absolútne bezvýchodiskových situáciách totiž existujú riešenia.

Ako to zvládnuť s cťou

Čím skôr začnete proti tejto nepriazni osudu bojovať, tým menej bolestivé budú jej následky. Ak máte nehnuteľnosť zaťaženú úverom a zrazu sa ocitnete v nepriaznivej životnej situácii, okamžite kontaktujte finančnú inštitúciu – banku alebo sporiteľňu, ktorá úver poskytla. Určite nebudete prví ani poslední. Aj keď to môže znieť zvláštne, finančné inštitúcie s touto možnosťou počítajú a sú svojim klientom ochotné pomôcť. Ide predsa aj o ich peniaze. Väčšinou klientom navrhnú možnosť odloženia splátok, predĺženie splatnosti úveru alebo refinancovanie úveru.

Pri odložení splátok úveru sa môžete dohodnúť na odložení splátok istiny alebo splátok celého úveru. Banka síce splátky neodpustí úplne, v každom prípade vám toto riešenie poskytne určitý čas na zvládnutie danej situácie. Rozhodujúce pre schválenie žiadosti je uvedenie konkrétneho dôvodu, prečo o odloženie splátok žiadate. Relevantnými dôvodmi sú napríklad náhla smrť jedného z dlžníkov, ktorý bol živiteľom rodiny, strata zamestnania alebo vážne zdravotné problémy. Veľmi dôležité je o odklad splátok úveru požiadať čo najskôr, teda ešte kým nemáte záznam v úverovom registri o neschopnosti splácať úver. To platí aj pri refinancovaní úveru.

Ak máte určité finančné prostriedky k dispozícii, mohlo by predstavovať vhodné riešenie predĺženie splatnosti úveru. Vďaka tomu sa môže podariť znížiť výšku splátky na sumu, ktorou v danom okamihu reálne disponujete a ktorú si môžete dovoliť platiť.

Refinancovanie úveru sa stalo veľmi obľúbeným riešením v oblasti hypoték, a to po zmene zákona o úveroch na bývanie, keď sa výška úroku z nesplatenej sumy pri splatení úveru na bývanie pred lehotou splatnosti znížila na 1 %. Niektorí dlžníci si tak mohli prechodom do inej bankovej inštitúcie, ktorá ponúkala na rovnaký produkt nižšie úrokové sadzby, výhodne znížiť výšku mesačnej splátky aj o stovky eur. Finančné inštitúcie však ponúkajú aj možnosť refinancovania v podobe zlúčenia viacerých úverov do jedného s výhodnejšou úrokovou sadzbou či ďalšími výhodnejšími podmienkami. Podobne ako pri predĺžení splatnosti úveru si tak môžete znížiť výšku splátok.

Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek spôsob pomoci, navštívte banku najskôr osobne a overte si možnosti, ktoré máte. Po osobnej konzultácii a oboznámení sa s konkrétnymi podmienkami si nechajte určitý čas na rozmyslenie. Ak sa pre niektoré riešenie rozhodnete, bude potrebné banke doručiť písomnú žiadosť. Tú vám určite pomôžu spísať priamo v danej finančnej inštitúcii.

Viete sa bezpečne poistiť? Otestujte sa a vyhrajte predplatné časopisu podľa výberu!

Buďte o krok vpred s rizikovým poistením

Vhodné zabezpečenie v nepredvídateľných situáciách, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie alebo finančný príjem, predstavuje rizikové životné poistenie. Vďaka tomuto poisteniu nebudete musieť riešiť nečakané existenčné problémy, ale budete sa môcť venovať svojmu zdraviu.

Štandardným rizikom pri poistení na ochranu hypotéky alebo úveru je riziko smrti s klesajúcou poistnou sumou v kombinácii s rizikom invalidity od 40 % s klesajúcou poistnou sumou. Ak si zadáte poistnú sumu vo výške hypotéky, bude poistná suma postupne klesať s výškou hypotéky alebo úveru. Takisto si môžete pripoistiť aj riziko práceneschopnosti, a to s plnením od 15. dňa alebo 60. dňa trvania PN, poprípade riziko trvalých následkov úrazu.

Napríklad poistenie W komplex umožňuje pri riziku smrti vinkuláciu, teda viazanosť poistného plnenia v prospech finančnej inštitúcie – banky, sporiteľne alebo lízingovej spoločnosti. To znamená, že ak nastane poistná udalosť, poistná suma bude vyplatená priamo na účet určenej finančnej inštitúcie. Výšku vinkulovanej sumy si môžete určiť sami. Na lepšie pochopenie si uveďme príklad.

Chcete si poistiť riziko smrti vo výške 140 000 € a máte úver vo výške 70 000 €. Pri dojednávaní zmluvy zadáte vinkuláciu v prospech banky vo výške 70 000 €. Ak nastane poistná udalosť, bude banke vyplatená suma 70 000 € a pozostalým zvyšná suma 70 000 €.

Na vyplatenie poistnej sumy je potrebné poisťovni predložiť relevantný doklad, teda v prípade smrti úmrtný list, prípadne ďalšie dokumenty, ktoré si môže poisťovňa vyžiadať, napríklad lekársku alebo policajnú správu.

Doplnkové rizikové poistenie má dokonca zmysel uzavrieť, aj ak už máte svoj úver poistený u jeho poskytovateľa. Pri poistení W komplex si môžete vybrať kombináciu rôznych rizík vo výške, ktorú si sami určíte. To znamená, že ak nastane poistná udalosť, bude poistné plnenie vyplatené priamo vám a vyplatené finančné prostriedky máte možnosť využiť nielen na splatenie úveru (ako je to v prípade poistenia úveru), ale napríklad aj na náklady súvisiace s prípadnou liečbou. Čo predstavuje zásadný rozdiel.

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.