Ako správne osadiť okno z plastových profilov
Galéria (17)

Ako správne osadiť okno z plastových profilov

Už pri zameraní okna treba ponechať medzi rámom okna a ostením pripojovaciu škáru so šírkou približne 10 až 25 mm. Vznikne dostatok priestoru na izolačnú penu, pásku a na rozpínanie okna zmenou teploty a zabezpečí sa dlhodobé bezproblémové užívanie okna.

Galéria

Montáž okna inoutic
Montáž okna inoutic
Montáž okna inoutic
Montáž okna inoutic
Montáž okna inoutic
Montáž okna inoutic
Montáž okna inoutic
Montáž okna inoutic

UROB SI SÁM

náročnosť: +++
čas: 3 hodiny
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
• okno s plastovým rámom
napr. Inoutic Eforte, stavebná hĺbka rámu 84 mm, štandardná oceľová výstuž, trojité zasklenie
• rýchlo tvrdnúca malta
• skrutky a „turboskrutky“
• pásové kotvy
• pena PUR, parotesná páska
• komprimačná páska, APU lišty
• akrylátový alebo polyuretánový tmel
• vonkajší a vnútorný parapet

NÁRADIE
• meter, vodováha, nôž
• gumené kladivo
• elektrická píla, brúska
• vŕtačka, aku-skrutkovač
• vzduchové
alebo plastové kliny
• nádoba na vodu s rozprašovačom
• aplikačná pištoľ, rukavice
• ochranný štít či okuliare 

PRACOVNÝ POSTUP

1. KONTROLA OKNA
Preverí sa správnosť dodaného typu okna a kompatibilita rozmerov s otvorom, do ktorého sa okno bude osádzať. Okno sa vybalí z ochrannej fólie tesne pred osadením. Foto: Inoutic

2. ÚPRAVY PO BÚRANÍ
Hrubé nerovnosti vziknuté po vybúraní starého okna treba opraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať, aby sa mohla správne utesniť pripojovacia škára. Foto: Inoutic

3. KONTROLA RÁMU
Pred osadením okna sa prekontrolujú spoje rámu, pravouhlosť premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorne parotesná fólia. Foto: Inoutic

4. OSADENIE DO OTVORU
Nasleduje osadenie okna do stavebného otvoru. Po jeho osadení sa okno spoločne s rozširovacím profilom vyrovná vo všetkých osiach. Foto: Inoutic

5. ARETÁCIA POMOCOU KLINOV
Okno sa podloží zospodu aj zboku drevenými, plastovými alebo tzv. vzduchovými klinmi, ktoré možno nafukovať alebo vyfukovať, čo uľahčuje vyrovnanie. Foto: Inoutic

6. KONTROLA POLOHY RÁMU
Presné osadenie okna v horizontálnom aj vertikálnom smere vyžaduje vysokú mieru presnosti montážnych prác. Rovinnosť sa v oboch smeroch skontroluje vodováhou. Foto: Inoutic

7. UPEVNENIE OKNA
Dlhé „turboskrutky“ sa zavŕtajú cez rám do ostenia. Niektoré profilové systémy umožňujú vyhnúť sa komore s kovovou výstužou, čo znižuje riziko jej korózie. Foto: Inoutic

8. DOTIAHNUTIE SKRUTIEK
Treba zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu, ako aj zabezpečiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, obzvlášť pri tmavých profiloch. Foto: Inoutic

9. NAVLHČENIE OSTENIA
Očistené múry priliehajúce k rámu sa navlhčia vodou. Montážna tesniaca pena reagujúca s vlhkosťou sa potom ľahšie aplikuje a rýchlejšie expanduje. Foto: Inoutic

10. VYPLNENIE ŠKÁRY
Prebytok PUR peny sa opatrne odreže. Z vnútornej strany sa nalepí parotesná páska, z vonkajšej paropriepustná hydroizolačná. Možno použiť aj komprimačnú pásku. Foto: Inoutic

11. UMIESTNENIE OKNA
Pri umiestnení okna na vonkajšej strane okenného otvoru blízko fasádnej izolácie nebude cez ostenie okna unikať teplo, resp. neprenikne do bytu v lete. Foto: Inoutic

dobré rady

DILATÁCIA OKNA
Plastové okno v bielej farbe sa rozpína približne o 2 mm/1 m na dĺžku, resp. výšku, pri farebných profiloch sú to až 3 mm. Pri vymeriavaní okna treba počítať s priestorom potrebným nielen na samotný rám, ale aj na ďalšie doplnkové rozširovacie alebo podkladové profily.

UTESNENIE RÁMU
Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorne parotesná fólia. Zároveň treba rozhodnúť o spôsoboch utesnenia pripojovacej škáry. Po osadení okna možno priestor vyplniť buď izolačnou penou doplnenou o parotesnú pásku z vnútornej a paropriepustnou páskou z vonkajšej strany, alebo utesniť medzery medzi stenou a oknom tzv. komprimačnou páskou.

UPEVNENIE V OSTENÍ

Po vyrovnaní okna možno pristúpiť k jeho upevneniu do steny. V závislosti od veľkosti okna a materiálu steny, do ktorej sa bude kotviť, sa montáž vykonáva rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je použitie kotviacich skrutiek (tzv. turboskrutiek), ktoré sa zavŕtajú cez rám do ostenia. Namiesto skrutiek zavŕtaných cez rám možno okno pripevniť pomocou tzv. pásových kotiev, ale ani tie nie sú univerzálne vhodné na všetky typy ostenia. Treba dbať na správne umiestnenie kotviacich prvkov a maximálne presné vŕtanie. Po ukotvení okna sa očistia múry priliehajúce k rámu a zvlhčia sa vodou.

STYK OKNA a OSTENIA

Následne sa do priestoru medzi stavebným otvorom a oknom aplikuje izolačná pena. Po odstránení zvyškov peny treba nalepiť parotesné a paropriepustné pásky, inak pena oveľa rýchlejšie degraduje a stráca tak svoju izolačnú schopnosť. Pripojenie ostenia k profilu by sa malo navyše vykonať tzv. APU lištami. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo natiahnutá na profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala.

OSADENIE PARAPETU

Osadenie vnútorného parapetu nesmie narušiť parotesnú fóliu. Vonkajší parapet sa upevní skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí sa montážnou penou na spodnej časti ostenia. Treba dbať na to, aby sa zachoval dostatočný sklon parapetu od okna a aby jeho predná hrana bola vodorovná. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení. Pri prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetoch sa používajú systémové koncovky, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. Pri klampiarsky realizovaných parapetoch treba bočný lem vhodne utesniť k osteniu napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie. Čelná hrana parapetu musí byť aspoň 3 cm pred vonkajším lícom steny.

PRÁCA S KOMPRIMOVANOU PÁSKOU

Styky a spoje okna s priľahlými stenami sa musia zo strany exteriéru utesniť účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou a musia sa prekryť materiálmi odolnými proti vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám. Kombinácia tesniacich vrstiev a ich usporiadanie v škáre musí umožňovať vyvetranie (difúziu) vodnej pary do exteriéru. Požiadavky na návrh pripojovacej škáry, požiadavky na realizáciu a použitie vhodných mate­riálov, ako sú tesniace pásky, fólie a plniace materiály, upravuje STN 73 3134. Jedným zo spôsobov, ako správne utesniť pripojovaciu škáru, je použitie komprimačnej tesniacej pásky. Tvorí ju mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi impregnovaný syntetickou živicou spomaľujúcou horenie a impregnácia a integrovaná páska na vnútornej strane na zvýšenie tesnosti. Je stabilná aj pri UV žiarení a odolná proti poveternostným vplyvom. Pred montážou okna sa nalepí na tri strany okna, ktoré sa osadia do otvoru v stene. Spodná parapetná časť okna sa utesní okennými fóliami a jednokomponentovou penou.

1. ODSTRIHNUTIE
Po rozbalení komprimačnej pásky sa odreže alebo odstrihne jej nadmerne skomprimovaný začiatok. Rám okna očistíme od prachu a mastnoty. Foto: Inoutic

2. POZOR NA KOTVENIE
Ak sa plánuje kotvenie okna kotviacimi plechmi, musia sa nainštalovať ešte pred prilepením komprimačnej pásky. Foto: Inoutic

3. NA ROHOCH
Na rohoch sa komprimačná páska napája natupo. Pásky sa nastrihnú tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy, vďaka ktorým budú na seba ľahko tlačiť. Foto: Inoutic

4. SPRÁVNA ORIENTÁCIA
Strana pásky so svetlosivým pásom musí smerovať vždy do vnútra miestnosti. Ide o interiérovú parotesnú časť. Foto: Inoutic

dobré rady

JEDNODUCHÉ POUŽIITE
Po rozbalení komprimačnej pásky sa odreže jej nadmerne skomprimovaný začiatok. Páska sa následne nalepí na očistený rám a okno sa osadí do otvoru. Pri malých škárach sa odporúča pásku navlhčiť. Časť so svetlosivou farbou musí smerovať do vnútra miestnosti. V mieste kotviacich plechov sa musí páska narezať, aby sa vzniknuté škáry vyplnili, a prípadne utesniť lepiacim tmelom.

EXPANZIA PÁSKY
Rýchlosť expanzie pásky závisí od okolitej teploty. Pri nízkych alebo mínusových teplotách môže trvať úplné vyplnenie/utesnenie škáry až desiatky hodín. Na urýchlenie expanzie sa odporúča pásky skladovať v teple alebo ich po aplikácii nahriať teplým vzduchom. Nesmie sa však prekročiť ich teplotná odolnosť.

SPRÁVNY ROZMER KOMPRIMAČNEJ PÁSKY
Vhodný rozmer pásky sa určí v súlade s tabuľkou výrobcu po zistení hĺbky stavebného dielu a šírky škáry. Ak ide napríklad o škáru so šírkou 12 mm pri osádzaní okna do pasívneho domu, je potrebné zvoliť veľkosť pásky M, ktorá je určená na utesnenie škáry so šírkou 8 až 15 mm. Pri bežnej výstavbe by stačila páska veľkosti S, ktorá je určená na škáru s veľkosťou 6 až 12 mm. Pri okennom ráme so šírkou napríklad 84 mm je potrebné zvoliť komprimačnú pásku s hĺbkou 83 mm. Vždy je potrebné vybrať pásku s hĺbkou čo najpodobnejšou hĺbke okenného rámu. Pri nedodržaní hĺbky zasunutia pásky do škáry (min. 5 mm) sa môže znížiť jej vodotesnosť.

Text: Stanislav Botur podľa podkladov Inoutic
Foto: Inoutic, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 11/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. pikolko says:

  prebytočná pena sa odreže? to kde chodíte na také rozumy?
  Správne aplikovaná pena sa po miernom zavädnutí pozatláča späť, aby ju nebolo treba zatláčať.

 2. Dorian says:

  Ja som si okna sam nezakotvoval, ale vela podobne to vyzeralo, ked k nam prisli monteri od vekry okna montovat, stale som okolo nich chodil, takze som toho vela videl, ale povedal by som ze postup bol velmi podobny ak nie rovnaky. Ale co je podla mna minimalne rovnako dolezite je aka okna su. U nas sa to sklbilo vsetko dobre, okna po montazi mame v priadku.

 3. Miroslav Palko says:

  Monteri z vás malu radosť.😂

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje