image 32713 25 v1
Galéria (26)

Piecka za minimálne náklady vhodná na stavbu

Na väčšine malých stavieb je problém Ppracovať počas zimy, pretože je chladno. Kotol a kúrenie ešte nefungujú a pec či kozub zatiaľ nechceme inštalovať, aby sa počas stavebných prác neznehodnotili. Východiskom môže byť provizórna piecka z plechového suda.

Galéria

Piecka na stavbu
Piecka na stavbu
Piecka na stavbu
Piecka na stavbu
Piecka na stavbu
Piecka na stavbu
Piecka na stavbu
Piecka na stavbu

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 4 hodiny
náklady: do 40 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL DO 38,60 €
(cena bez dopravy)
 plechový sud 8 €
nákup v zbere alebo nález
 rúčky a kúsky plechu 0 €
úchopy a plechové odrezky boli v cene suda zo šrotoviska
 staré kachle „peterky“ 10 €
alebo dvierka z inej staršej pece, z návštevy zberného dvora
spojovací materiál 6 €
skrutky, matky, nity; pozor, iba oceľové alebo antikorové, najmä nie hliníkové nity, tie by mohli povoliť už pri teplote 150 °C
• redukčný kus 11 €
prechodová rúra z hrubej dymoviny, nátrubok 180/150 mm
• tesniaci tmel 0 €
alebo kachliarska hlina vykopaná na pozemku
• konštrukčné uholníky 2 €
• tesniaci povrazec 1,50 €
• viazací drôt 0,10 €

NÁRADIE
 uhlová brúska
 brúsne a rezacie kotúče
 vŕtačka a vrtáky
 nožnice na plech
 kliešte, kladivo, sekáčik
 zvierky, svorky
 nitovacie kliešte
 bežné dielenské náradie 

PRACOVNÝ POSTUP

1. DVIERKA
Z kachlí „Petra“ (tzv. peterky) alebo z iných, ktoré zoženieme, použijeme dvierka. Vyrežeme ich uhlovou brúskou. 

2. SUD
Najlepšie sú staré armádne sudy vystužené po obvode valcovanými obručami. Pozor, natierané by pri používaní zapáchali a mohli by aj vybuchnúť! 

3. RECYKLOVANÉ MATERIÁLY
Pri tvorbe piecky sme použili aj tesniacu šnúru, staré rukoväti a uholníky – stabilizátory (proti kotúľaniu suda). 

4. UMIESTNENIE DVIEROK
Na sude si ceruzkou alebo ostrým klincom vyznačíme polohu dvierok. 

5. VŔTANIE
Vŕtačkou vyvŕtame rohové polohy otvoru. Pred vŕtaním a rezaním preveríme vnútro suda, aby náhodou neobsahoval horľavé či výbušné látky! 

6. REZANIE
Vyrežeme otvory na dvierka na prikladanie a na vyberanie popola. Ostré hrany obrúsime. 

7. OCHRANA DVIEROK
Na prikladacie dvierka namontujeme ochranný kus plechu, ktorý zabraňuje ich skorému prepáleniu. 

8. PRIMONTUJEME DVIERKA
Použijeme skrutky a matice. Okraje otvorov možno vyklepať na potrebnú veľkosť alebo ich vybrúsime. Plech hrubý asi 0,8 mm sa však dosť ťažko vyklepáva. 

9. OTVOR NA DYMOVOD
Po obvode suda vyrežeme viečko. Otvor má hviezdicovitý tvar.

10. PRIMERIAVANIE
Otvor prispôsobíme prechodovej rúre. Použijeme tzv. hrubú dymovinu s hrúbkou 1,5 alebo 2 mm. Je pevná a možno ju dobre vytvarovať kladivom. 

11. OHÝBANIE
Narezané „lúče“ v otvore poohýbame tak, aby bol jeden vnútri (v rúre) a vedľajší na vonkajšom obvode. Rúru vyklepávame, čím prispôsobujeme aj jej lôžko. 

12. UTESNENIE
Do lôžka vpletieme tesniaci povrazec a pritlačíme ho. 

13. PRECHODOVÝ KUS
Potom zatlčieme prechodový kus. Pripevníme ho trhacími nitmi. Treba ho zaťažiť alebo upevniť drôtom, aby rovnomerne sadol a zatlačil tesniaci povrazec.

14. KARTÓNOVÁ ŠABLÓNA
Využijeme aj prídavnú manžetu, napr. z pozinkovaného plechu. Náročnú krivku nie je možné vyhotoviť podľa geometrických schém, preto využijeme kartónovú šablónu.

15. PLECHOVÁ MANŽETA
Manžetu doplníme tesnením z minerálnej plsti. Možno použiť aj komínovú tesniacu vatu alebo ďalšiu vrstvu tesniaceho povrazca.

16. UPEVNENIE MANŽETY
Manžetu pripevnenú zvierkami vŕtame a nitujeme krok za krokom. Jednotlivé „lúče“ pred nitovaním upravíme kladivkom do žiadanej polohy. 

17. HOTOVÁ MANŽETA
Dokončená manžeta spevňuje a utesňuje prechodový kus. 

18. SPEVNENIE STIEN
Prípadné diery a hrdzavé časti na sude spevníme plátmi plechu a trhacími nitmi.

19. ÚCHOPY
Na lepšie nosenie sme namontovali rúčky. Tieto pochádzajú zo starej muničnej debničky.

20. RECYKLOVANÉ RÚČKY
Na druhý pár úchopov sme použili rúčky vytrhnuté z hrnca. 

21. STABILIZÁTORY
Na stabilizáciu suda sú vpredu namontované dve nožičky z montážnych uholníkov. Sud sa samovoľne nekotúľa, je naklonený dozadu. 

22. ZMONTOVANÁ PIECKA
Čelný pohľad na hotovú piecku.

23. DYMOVOD
Plechovú piecku môžeme pripojiť ku komínu flexibilnou hadicou. Pec je tu na prízemí, hadica vedie na poschodie. Vedľa hadice bude neskôr aj bežná stavaná pec.

24. UMIESTNENIE
Na stavenisku možno piecku stabilizovať aj tehlami. Táto piecka je doplnená aj regulačnou klapkou a pevnou metrovou rúrou.

25. TEHLY
Tehly zabránia prípadnému styku dosúšaného dreva s plášťom pece. Položením ďalších tehál okolo pece zvýšime bezpečnosť, ktorej nikdy nie je dosť. 

       HOTOVO

NEHORĽAVÉ OKOLIE PIECKY
Okolie piecky má byť až do vzdialenosti 1 m nehorľavé. Horľavé predmety neukladáme ani v blízkosti dymovodov. Zo skúseností vieme, že takto sa už vznietili napríklad obaly na cement. Odporúčame vzdialenosť aspoň 60 cm.


OBSAH SUDA
Pozor, sud môže obsahovať nebezpečné látky! Ak viečko nie je možné otvoriť, veľmi opatrne vyvŕtame diery. Vykonáme laickú skúšku čuchom. Až potom použijeme karbobrúsku alebo sekáčik. V praxi sa nám už totiž stalo, že sud obsahoval výpary benzínu, ktoré sa vznietili od iskier brúsky. Nie je to výbuch ako vo filme, ale vyľaká a pri práci s bežiacou brúskou je nebezpečný.

NITOVANIE PRECHODOVEJ RÚRY
Vŕtame a nitujeme postupne, vždy jeden otvor a hneď nit. Ďalší nit umiestnime vždy oproti predchádzajúcemu, ako keď sa upevňuje koleso na aute. Inak sa môže stať, že obruč sadne netesne, nakrivo na jednej strane. Ak pracujeme presne a nešetríme tesniacim povrazcom, spojenie je pevné a tesné.

MOŽNO JU VYLEPŠIŤ
Piecka na stavbe možno nevyzerá vábne, ak ju však dokážete kvalitne remeselne spracovať a ešte ju nastriekate nehorľavou farbou, získate dizajnérske teleso surového funkcionalizmu. Uplatní sa v trendových loftových a industriálnych interiéroch. Pec možno doplniť aj dnom s roštom, deflektorom a regulačnou klapkou.

dobré rady

PREČO STALINGRADKY
Po postavení komína sa obvykle dovezú a zapoja postaršie kachle peterky. Nemožno však do nich priložiť väčšie kusy dreva, sú konštruované na uhlie. Majú pomerne malý výkon, asi 4 kW. Na stavby bez priečok a s polotesnými oknami je to žalostne málo. V krutej zime za vojny prežívali armády pomocou piecok vyhotovených zo sudov od nafty. Takéto kachle vídame aj vo vojnových filmoch. Niekde sa už mihol názov stalingradky. Je stále aktuálny a veľmi výstižný, preto sme sa k nemu vrátili aj v úvode.

PRÁCNOSŤ
Jeden človek si piecku postaví sám asi za štyri hodiny. S potrebným vybavením zvládne základy práce aj začiatočník. Zháňanie materiálu však môže trvať oveľa dlhšie.

VÝKON A PREVÁDZKA
Piecka nemá žiaden šamot, a tak dosahuje plný výkon ihneď po rozhorení ohňa, čo je asi za 5 minút.
Po zakúrení má piecka povrchovú teplotu asi 150 až 250 °C. Pri tejto povrchovej teplote a ploche odovzdávajúcej teplo je adekvátny výkon asi 6 kW. Reálny výkon nebol meraný, daný je len porovnávacím odhadom. Povrchová plocha suda s objemom 200 l je asi 2 m2. K výkonu možno priradiť aj dymovodné rúry. Bežný meter dymovodnej rúry s priemerom 150 mm má asi 0,5 m2. Dokáže podať výkon asi 0,5 až 1 kW.

PALIVO
V ohnisku môžete páliť dlhé kusy, haluzinu, bežne spáliteľný stavebný odpad, vrecia od cementu, odrezky, kartóny, palivové drevo i drevené brikety. Nespaľujte však plasty ani obaly od riedidiel či farieb! Treba myslieť na ekológiu i bezpečnosť palív. Odporúčaná maximálna dávka paliva je 10 kg, čo je zhruba 10 stredne veľkých polien tvrdého dreva, alebo primerane veľa odrezkov či kartónov. Vrstva paliva na dne ohniska nemá prevýšiť 1/3 jeho výšky, teda asi 20 cm. Preplnenie ohniska vedie k prehriatiu, plameň nedostáva kyslík – nestačí prívod vzduchu ani kapacita komína a môže dôjsť k výbuchu.

BEZPEČNOSŤ JE PRVORADÁ!

 Piecka – tepelný spotrebič
Tento spotrebič je bezroštový, s prirodzeným horným vyháraním paliva. Dolné malé dvierka slúžia na zakurovanie a vyberanie popola, keď v peci nehorí. Hlavný prívod vzduchu k ohňu zabezpečujú horné dvierka.
Spotrebič je len provizórny! Na stavenisku sa dnes obvykle komín odovzdáva a certifikuje skôr ako spotrebič. Pokiaľ teda máte certifikát na komín, môžete zapojiť aj tento provizórny spotrebič. Na stavbe sa takáto piecka použije obvykle jednu sezónu, čo sú asi štyri mesiace. Vydrží asi dve vykurovacie sezóny. Potom ju treba recyklovať alebo opraviť. Na súkromnej stavbe si to môžete dovoliť. Na veľkej stavbe je situácia iná. Tam musí spotrebič odobriť bezpečnostný technik. Oficiálne sa takéto spotrebiče vo veľkom nevyrábajú, a teda ani necertifikujú. Pri logických postupoch a dobrej vôli je možné nájsť riešenie aj na väčších stavbách.
• Bezpečná prevádzka
Nikdy nenechávajte oheň bez dozoru. Pred odchodom do práce má byť oheň vyhasnutý, popol vynesený a zlikvidovaný v nehorľavej skládke. Minimálne raz týždenne skontrolujte tesnosť a pevnosť napojenia. Denne kontrolujte poriadok okolo spotrebiča a dymovodov.
• Pripojenie ku komínu
Komínové pripojenie má byť vyhotovené z pevných rúr zaistených proti vzájomnému vypadnutiu skrutkami, nitmi a pod. (Písali sme o ňom v Urob si sám č. 11/2015.) Dymovodné rúry pri inštalácii fixujte proti možnému pohybu aj pomocou drôtov – budú bezpečné aj v prípade drgnutia, úderu či nárazu fúrikom.
Ak použijete flexibilnú hadicu, tak iba z nehrdzavejúcej ocele. Konce zaistite proti samovoľnému rozpleteniu pomocou nitov. Hadicu neohýbajte násilím, iba toľko, koľko popustí. Inak by sa mohla rozpadnúť na špirálu. Spoje hadice s pevnou rúrou utesnite hlinou alebo tesniacimi šnúrami.
Piecku možno pripojť ku komínu hrubostennou dymovodnou rúrou s priemerom 150 mm (približne 14 €/m) alebo lacnejšou tenkostennou s priemerom 152 mm (asi 4 €/m). Priemer rúry je daný výkonom spotrebiča. Ak by bol užší, piecka sa bude „dusiť“ a bude dymiť do miestnosti.

Text, foto, kresby, realizácia: Ing. arch. Vladimír Institoris
Zdroj: časopis Urob si sám 3/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. Anonym says:

  Ja by som sa bál, že mi to poškodí komín. A nechcem vedieť čo tam budú spaľovať. Zbohom ekológia.

 2. Jony says:

  zoženieme kachle, rozoberieme ich a vyrobíme z nich kachle…

 3. okolosediaci says:

  „..nákup v zbere ..“

  STO ROKOV ZA OPICAMI?!? V ZBERE NIC NEKUPIS!!!

 4. Jojo says:

  A nebolo by jednoduchšie zobrať na stavbu tie peterky?

 5. katkin says:

  Väčšiu debilinu som nevidel.Hodné tak Pata a Mata.Aj človek,čo má obe ruky ľavé to dokáže vymyslieť lepšie.

 6. aa says:

  A mne sa valaju v sope 4 peterky a vy tu mate takyto problem 🙂

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje