Rozbrusovacia píla

rozbrusovacia pila

Ak nemáme originálnu rozbrusovaciu pílu so stojanom, môžeme si ju zhotoviť z ručnej uhlovej brúsky (ďalej len RUB) s náhradným rezným kotúčom s priemerom 230 mm.

Postup práce

Rám
Zhotovíme ho z jäklového profilu (20/20, resp. 40/20 mm). K nemu pod uhlom 60° až 61° privaríme konzolu (2) a (3) tak, aby sme dodržali kótu 255 mm a zabezpečili kolmosť privarenia. Do konzoly (3) vopred vyvŕtame otvor s priemerom 10 mm, do ktorého sa zasunie čap (14). Z pásoviny (50/4 mm) zhotovíme rameno (4). Jednotlivé časti narežeme a pre čap (14) vyvŕtame otvory – 1 × s priemerom 14,2 mm; 1 × 6,4 mm na závit M8; 2 × 8 mm na závit M10. Hrany v mieste budúcich zvarov obrúsime pod uhlom 45°, aby sme mohli urobiť koreňové zvary.

Časti s otvorom 14,2 mm priskrutkujeme skrutkami M14 do závitov určených na posuvnú rukoväť RUB. Skrutky podložíme podložkami hrubými 1 mm. Časť pol. 14 s otvorom privaríme na M8 priamo na RUB. Vzduchové otvory RUB zakryjeme, aby do nej nevnikla troska. Po vychladnutí zvaru skrutky M14 demontujeme. Vnútorný rázvor 100 mm zaistíme rozperou. Na rovnej ploche privaríme zvyšné diely ramena (4).

V pol. 18 je otvor s priemerom 4 mm na závlačku – klinec, ktorý slúži na zabezpečenie ramena (4) v najvyššej polohe. V pol. 17 je zasa otvor s priemerom 4 mm (vyvŕtame ho až nakoniec), ktorý zabezpečuje vodorovnosť, resp. kolmosť RUB (pol. 5).

Pôdorys k rámu

Zvarenie segmentu (9)
Pred zvarením segmentu vyvŕtame do pásoviny 40/8 mm otvory s priemerom 8 mm. Vyrežeme závity M10 a otvory zapustíme, aby zápustné skrutky neprečnievali nad vnútornú plochu segmentu. Hrany obrúsime na koreňové zvary. Vodiacu lištu segmentu zvaríme. Na to, aby sme zabránili jej zovretiu, vložíme medzi segmenty (9) kúsok jäklového profilu 20/40 mm. Pred zvarením segmentu (9) vo zveráku doň zaskrutkujeme dve skrutky M10 so zápustnou hlavou. Zverák povolíme až po vychladnutí. Pripravíme si veľkoplošnú podložku (8) s otvorom s priemerom 10,1 mm. Segment (9) priskrutkujeme k ramenu (4), nasunieme čap (14) s podložkou (8) a rameno priskrutkujeme ku konzole (3) maticou M10 pomocou hladkej podložky s priemerom 10,1 mm a poistíme perovou podložkou (priemer takisto 10,1 mm) a kontramaticou M10.

Rez 1 – 1

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePriskrutkovanie RUB
Na rameno (4) priskrutkujeme RUB s rezným kotúčom s priemerom 230 mm. Na rám (1) položíme pol. 12 zhotovenú z jäklového profilu 40/40/2 (odrežeme z neho časť, kde má jäklový profil šev zvaru). Pomocou trojuholníka položeného do pol. 7, ktorú oprieme o kovový výstupok brúsky, privaríme pásovinu (7) k ramenu pol. 4.

Detail ramena a vodidla

Rameno (pol. 4)
Dáme ho do vodorovnej polohy podľa M14 a označíme polohu otvoru (pol. 17). RUB vyklopíme na ľavú stranu a vyvŕtame otvor s priemerom 4 mm. Do otvoru vsunieme klinec a s RUB otočíme vpravo tak, aby sa rameno o klinec oprelo. V tejto etape skontrolujeme vodorovnosť ramena (pol. 4) a kolmosť RUB pomocou M8, ktorá sa nachádza pod pol. 7. Označíme vrchol rezného kotúča na ramene (1). Na uholník (pol. 12) zospodu privaríme skrutku M10 s dĺžkou 30 mm. Pripravíme si pol. 11 s otvorom priemeru 10,1 mm a priskrutkujeme ju k pol. 12. Po tom, ako položíme koniec pol. 12 na rám (1) s excentricitou 15 mm od vrcholu rezného kotúča a odsadíme kotúč o výšku hlavy skrutky na pol. 12, privaríme pol. 11 zboku na rám (1). Privarená skrutka na pol. 12 slúži ako čap na jej otáčanie. Natočíme ju tak, aby sme skúšobným rezom dosiahli kolmý rez. Túto polohu si označíme na opačnej strane rámu (1). Takisto si označíme aj polohu pol. 12 na rez pod uhlom 45°. Polohu pol. 12 – 90° a 45° – zafixujeme privarením profilu 10/10 mm (pol. 15). Proti náhodnému vysunutiu pol. 12 zo zarážok (pol. 15) na rám (1) privaríme pásovinu s otvorom priemeru 8,1 mm, zvlášť na uhol 90° a 45°. Zospodu pol. 12 privaríme skrutku M8 s odsadením ako pri pol. 11. Rezný materiál pripevníme o pol. 12 stolárskou zvierkou. Do medzery medzi rezným kotúčom a rámom (1) privaríme na rám pásovinu (pol. 10) s takou hrúbkou, ako je hrúbka dna pol. 12, aby pri reze odrezku s malým rozmerom neprišlo k jeho zakliesneniu. Pre nadmerný rozptyl iskier pri rezaní materiálu privaríme pol. 20 na konzolu (3), použijeme odrezok z pol. 12. Na rovnej ploche privaríme nožičku (pol. 13). Dve nožičky majú pätku s otvorom (priemer 8,1 mm) na priskrutkovanie k pracovnému stolu. V kolmej polohe brúsky si označíme miesto a rozmer vybratia pol. 4 a vybratie pre aretačný gombík RUB. Vybrúsené vybratia umožnia RUB otočiť sa v kolmej polohe okolo skrutiek M14 o 45°. Táto poloha umožní rezať pílovým kotúčom na drevo s priemerom 200 mm (min. 6 000 ot./min).

Pôdorys ramena

Najskôr centrujeme stolík oproti RUB, ktorá stojí vo zvislej polohe. Diferenciu riešime hrúbkou pol. 8, až potom privaríme pol. 15 a pol. 19.

Pre úplnosť uvádzame aj možnosť upnutia RUB pomocou pol. 4 na stojan so zverákom. Všetky podrobnosti návodu sú zrejmé z výkresovej časti. Pre jednoznačnosť a úplnosť dokumentácie neuvádzame výpis materiálu. Pol. 21 je pásik (t = 2 mm), ktorý spája M10 a klinec, čím je pol. 4 vo vodorovnej polohe.

Ing. Ján Michal, Pezinok
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.