13 stolarskych fint na presne vyrobky
Galéria (11)

13 stolárskych fínt na presné výrobky

Iba presné meranie a značenie zabezpečí želaný výsledok. Keďže je dôležité, aby spájané dielce vzájomne lícovali, relatívne odpočty prinášajú presnejší výsledok ako absolútne. To si vyžaduje špeciálne merania.

Galéria

13 stolarskych fint na presne vyrobky 1935 big image
13 thinkstockcz big image
16 thinkstockcz big image
09 milangigel big image
pásová brúska, údržba,
07 milangigel big image
05 milangigel big image
15 thinkstockcz big image

1. Vždy s tenkým hrotom

Pri čiare nakreslenej tupou tesárskou ceruzou nie je možné spoľahlivo určiť miesto rezu. Pri hrúbke čiary 1 mm môže pri spájaní dvoch dielcov vzniknúť dvojmilimetrová chyba. To môže pri práci s tvrdým drevom znamenať defekt, ktorý ukryjete iba s ťažkosťami.

Tesárska ceruza je pre hrubé línie zdrojom nepresností.

Tenké ceruzy
Pentelka s polmilimetrovou mäkkou tuhou je rovnako spoľahlivá ako ostrie stolárskeho noža, ktoré zanechá v masíve neprehliadnuteľnú, ale presnú stopu.

2. Označme pracovnú stranu

Je veľký rozdiel, či budeme viesť kotúč pokosovej píly po pravej, alebo ľavej strane čiary. Ak zvolíte tú nesprávnu, obrobok bude kratší o hrúbku kotúča. To isté platí v prípade značenia pri frézovaní drážok či vŕtaní otvorov na kolíky pomocou šablóny. Mohli by sa ocitnúť na nesprávnej strane s výrazným posunom.

Značky X
Využívame značku v tvare písmena X na tej strane čiary, ktorou treba viesť pracovný nástroj, najmä ak pracujeme s viacerými dielcami, ktoré sa môžu pri manipulácii pootáčať. Drobný, ale neprehliadnuteľný symbol pri čiare zabráni tomu, aby boli obrábané dielce kratšie, ako sme zamýšľali.Značka X presne určuje, ktorá strana línie je referenčnou na vedenie nástroja.

3. Len jedným meradlom

Ak musíme uskutočniť na rôznych dielcoch merania, ktoré treba párovať, vždy pri tom používame to isté meradlo. Ak začneme oceľovým pravítkom, nemeňme ho za zvinovací meter či milimetrovú stupnicu na náradí. Predídeme tak nepríjemným chybám, ktorých príčina sa hľadá ťažko.

Meradlá sú rôzne
Na mnohých hobby náradiach sú meracie stupnice iba nalepené. Ak sa nálepka pri nanášaní natiahla, na piatich centimetroch môže vzniknúť aj dvojmilimetrová chyba. Tá sa prejaví iba vtedy, ak protikus vyrábame pomocou iného meradla.

Kovové uholníky sú presné a vďaka pevnosti si svoju presnosť dlho udržia.

4. Merajte od jedného bodu

Pri opakovaných meraniach používame vždy rovnaký referenčný bod (miesto). Napríklad, ak máme na metrovom dielci vyznačiť každých 5 cm čiaru na drážku, meriame vždy od bočnej hrany (teda od toho istého miesta) 5, 10, 15, 20… cm a označíme ich čiarkou.

Pozor na sčítavanie chýb
Ak by sme nanášali 5-centimetrovú vzdialenosť najprv od okraja a potom vždy z predchádzajúcej nameranej čiarky, chyba merania by sa znásobovala počtom krokov. Prejaví sa to napríklad pri meraní umiestnenia otvorov na podperky políc. Ak jediná zo štyroch nie je v rovine s ostatnými, polička sa kýva. Pri opakovaných operáciách so zhodným odstupom je praktické používať presné pomôcky. V tomto prípade postačí referenčný bod predchádzajúcej operácie.

5. Falošný pravý uhol

Nový uholník z obchodu môže byť rovnako nepresný, ako ten čo už roky používame vo svojej dielni. Žiaden z nich nie je vybavený poistkou, ktorá by naznačila, že čosi nie je v poriadku. Ak ním nastavujeme stroje a kreslíme rysky na materiál, mali by sme si byť istí jeho presnosťou.

Uholník vždy preveríme
Nakreslíme uholníkom kolmicu na obrobok, prevrátime ho zľava doprava a nakreslíme druhú. Ak sa dvojica čiar zbieha, uholník má viac ako 90°. Ak sa čiary rozbiehajú, uhol je menší. Iba máloktorý možno doladiť, aby získal presnosť. Ten nový si skontrolujeme priamo v predajni.

6. Obrobok ako šablóna

Pri spájaných a protiľahlých dielcoch je výhodné, ak namiesto absolútnych mier využívame prenášanie osí. Dielce uložíme oproti sebe a prenášame čiary a stredové osi na protiľahlý materiál. Ak sme pri prvom meraní spravili drobnú chybu, prenesie sa zrkadlovo na protikus.

Prenesenie chyby osožné
Pri tomto postupe si ušetríme odlišovanie pravých a ľavých verzií obrobkov. Dôležité je iba to, aby sme si symbolom rovnoramenného trojuholníka označili ich lícnu stranu a správne otočenie.

Ak sa nechcete rozlúčiť s ceruzami, pravidelne ich strúhajte.

7. Hľadanie stredov

Ak treba zaistiť dokonalé vycentrovanie dlabov, vŕtaných otvorov či frézovaných drážok, pri nastavovaní strojov je lepšie namiesto obrobku použiť odrezok z materiálu. Stroj nastavíme do pomyslenej stredovej línie a uskutočníme vŕtanie či frézovanie. Potom odrezok otočíme o 180° a operáciu zopakujeme.

Nastavte stroj správne

Ak sa stopy po nástrojoch rozchádzajú, bude potrebné upraviť ich nastavenie. Úpravy výšky stola či posunu pravítka opakujeme dovtedy, kým nebude stopa oboch prechodov jednotná. Získame istotu dokonalého vycentrovania.

–>

8. S jedným nastavením

Vždy opracujeme všetky dielce s rovnakým nastavením stroja. Polohu pravítok, dorazov, výšky stolov či vysunutia nástrojov nemeníme, kým si nie sme istí, že sme opracovali všetky súčasti projektu a ešte čosi navyše pre prípadné chyby a úpravy.

Skupinové spracovanie
Treba mať na pamäti, že väčšina stolárskych strojov sa nedá bez veľkého úsilia opakovane nastaviť rovnako. Skupinové spracovanie je predpokladom zhody rozmerov dielcov a ich profilov.

Obrysovanie protikusov skryje odchýlky merania párovaním.

dobrá rada
Za málo peňazí si môžete presné pomôcky na meranie kúpiť v papierníctve. Sú síce vyhotovené z plastu, ich presnosť však aj napriek chýbajúcej klasifikácií predčí lacné náradie z Ázie.“

9. Paralelne s okrajom

Stolárske rysovadlo (po česky rejsek, po anglicky marking gauge) alebo nastaviteľný strojársky uholník sú najpresnejšími pomocníkmi pri značení čiar, ktoré sú rovnobežné s okrajmi obrobku. Ich pevné vedenie okrajovou hranou materiálu je zárukou presnosti.

Výhoda rysovadla
Výhodou hrotového či nožového rysovadla je, že pri priečnom značení dokáže prerezať povrchové vlákna materiálu a zaistiť tak hladkú hranu pri opracovaní rotačnými nástrojmi. Praktické je to zvlášť pri frézovaní.

10. Neštandardné uhly

Pri rezaní obvodových líšt, parapetných dosiek a políc do sadrokartónových ník je dôležité, aby sedeli uhly. Keďže odchýlky od 90° sú štandardom, netypické uhly treba preniesť na obrobok priamo z jeho protikusu.

Ako kopírovať uhol
Namiesto experimentovania siahneme po pokosníku, ktorý pomocou nastaviteľného ramena dokáže skopírovať akýkoľvek uhol bez toho, aby sme ho merali. Priložením k obrobku ho môžeme reprodukovať, koľkokrát chceme. Niektoré špeciálne pokosníky obsahujú mechanizmus, ktorým možno reprodukovať aj polovicu prenášaného uhla.

Presný strojársky uholník je praktický pri vedení rovnobežných rysiek.

11. Referenčný bod

Pri meraní treba voliť referenčné body tak, aby sme drobné odchýlky pri meraní mohli párovať. Ak je dôležité pri spájaní dielcov zaistiť, aby boli rovné na lícovej strane, práve od nej by sa mali odvíjať všetky merania hrúbky materiálu.

Chyby presuňme inam

Ak majú byť zrovnané čelá dielcov, všetky merania by sme mali uskutočniť z čelnej strany. Drobné chybičky sa tým presunú do častí, kde ich možno ukryť jednoduchšie.

odborník radí
Kvalitnejšie zvinovacie metre v triedach I, II a III dosahujú na 2 m odchýlku 0,3 až 1,4 mm, neklasifikované aj 2 cm.

12. Rovinnosť plochy

Hrana oceľového pravítka priložená k ploche ukáže v protisvetle miesta, ktoré sú pod úrovňou okolitej plochy. Výhodnejšie však je, ak môžeme rovinnosť vyhodnocovať už počas samotného obrábania povrchu.

Kde ubrať viac?
Pred zrovnávaním alebo brúsením vyšrafujeme ceruzou alebo kriedou povrch plošného materiálu, aby sme videli stopy náradia, s ktorým pracujeme. Časti plochy, ktoré sú pod úrovňou opracovania, zostanú popísané, kým z ostatných sa kresba stratí.

13. História na paličke

Tí, čo patria medzi tých, ktorí sa opakovane vracajú k rovnakým projektom a neváhajú pracovať so šablónami, si rysky všetkých meraní môžu archivovať. Stačí si iba narezať niekoľko vhodne dlhých hranolčekov s prierezom 2 × 2 cm a využiť ich strany na prenos rysiek pri jednotlivých dielcoch.

Archív hranolčekov
Ak k nim pridáme popisky, budeme mať pripravené miery na skracovanie dielcov a nastavovanie strojov tak, aby sme zopakovali rovnakú prácu ako naposledy. Archív hranolčekov je nenáročný na priestor a vďaka nemu možno každý projekt zopakovať aj v budúcnosti.

Text:
Milan Gigel, redaktor denníka SME
Foto: autor, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje