Nenáročná príručná knižnica svojpomocne

Nenáročná príručná knižnica svojpomocne

Do výroby nábytku sa možno pustiť aj V MALEJ DIELNI. Otvorená príručná knižnica má MNOŽSTVO drobných DEKORÁCIÍ, ktoré pútajú pozornosť na prvý pohľad. Nemusíte pracovať s drahým plošným materiálom z továrne. Pri tomto projekte hrajú hlavnú úlohu ČAPOVÉ SPOJE.

UROB SI SÁM
NÁROČNOSŤ: ****
ČAS: 1 víkend
NÁKLADY: 31 €
ĽUDIA: 1
OBDOBIE: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL                            31 €
► smrekový masív               17 €
hrúbka 22 mm
► smrekový masív                3 €
hrúbka 50 mm
► drevené kolíky              0,20 €
6 ks
► moridlo                         3,30 €
PAM teak, 500 ml
► lak                                7,60 €
PAM bezfarebný, matný 600 ml
ľanový olej                   4,20 €
lepidlo                              3 €
brusivo                              3 €

NÁRADIE A POMÔCKY

► hobľovačka
► stolová píla
► dlabačka
► vŕtacia šablóna
► fréza
► brúska

PRACOVNÝ POSTUP

1. Nohy
Z masívu napílime nohy s prierezom 4 × 4 cm. Dbáme na pravouhlosť všetkých strán, aby si aj knižnica pri zostavení čapových spojov zachovala pravouhlosť.

2. Hobľovanie
Dosky zrovnáme a nahrúbkujeme na 20 mm. Keďže ide o väčší projekt, na bočné strany si poznačíme, na výrobu ktorých dielov je doska určená.

3. Rozmietnutie
Materiál rozmietneme podľa rozpisu dielov na potrebné šírky. Pri nastavovaní paralelného dorazu si pomôžeme nastaviteľným uholníkom. Nezabudneme na šírku kotúča.4. Krátenie

Z rozmietnutých dosiek si na presnú mieru skrátime jednotlivé dielce. Tam, kde sa dĺžky párovo opakujú, použijeme doraz. To zaistí bezproblémovú pravouhlosť pri zostavovaní.

5. Vŕtanie
Do bočných priečnikov navŕtame v jednotnom rozstupe trojicu otvorov na kolíky. Použijeme vŕtaciu šablónu alebo sa spoľahneme na stolovú vŕtačku s dorazom.

6. Otvory
Otvory navŕtame aj do ozdobných šteblíkov (priečok). Vŕtame v strede, aby boli šteblíky pri spojení s bočnými priečnikmi v zákryte. Opäť si pomôžeme šablónou.

7. Čapy
Na koncoch bočných priečnikov vytvarujeme čapy. Začneme ohraničujúcimi zárezmi a pokračujeme odoberaním materiálu. Presným dorazom kontrolujeme ich dĺžku.

8. Obrysovanie
Na nohy obrysujeme čapy tak, aby bočné zostavy lícovali s vnútornou stranou poličky. Zaznačíme nielen ich umiestnenie, ale aj hĺbku s rezervou na lepidlo.

9. Dlabanie
Na dlabačke vytvoríme dlaby s hrúbkou 10 mm. Vytvoríme sériu prekrývajúcich sa otvorov, ktoré zarovnáme priečnym pohybom dlabacieho vrtáka.10. Hroty

Nohy ozdobíme ihlanmi. Tie napílime na stolovej píle. Nastavíme sklon kotúča 20° a vysunutie 16 mm. Dávame pozor, aby sme ich vyrobili na vrchnej strane.

11. Čapovanie
Podľa rozpisu skrátime podpery políc, zadné priečniky a korunku. Vyrežeme na nich čapy a dbáme na to, aby všetkých šesť dielov malo rovnakú dĺžku.

12. Obrysovanie
Vyznačíme umiestnenie a šírky dlabov na pozdĺžne dielce. Dbáme na ich správne umiestnenie, pretože každá noha má dlaby inde.

13. Dlabanie
Na dlabačke vyformujeme dlaby. Každú operáciu robíme s dorazom, aby bolo párové umiestnenie vždy zhodné. Pomáha to riešiť aj prípadné chyby v umiestnení.–>

14. Prispôsobenie
Čapy prispôsobíme dlabom. Nožom orežeme prečnievajúce hrany, prípadné hrúbkové presahy doladíme prebrúsením. Praktickou pomôckou je aj široké ostré dláto.

15. Kontrola
Rám knižnice zostavíme bez lepidla, aby sme skontrolovali lícovanie spojov. Premeriame pravouhlosť, ak treba, upravíme šírky čapov, prípadne čapy posunieme.

16. Poldrážky
Do zadných priečnikov vyfrézujeme poldrážky. Šírka zodpovedá hrúbke políc, zahĺbenie je 5 mm. Ak drážka prechádza čapom, pevnosť výsledného spoja to neohrozí.17. Ozdoba

Na vrchnom priečniku vytvoríme pomocou drážkovacej frézky s dorazom na vodiacom pravítku ozdobné frézovanie. Plynulý prechod dotvarujeme brúsením.

18. Brúsenie
Všetky diely dôkladne prebrúsime. Sústredíme sa nielen na plochy, ale aj na hrany. Samostatnú pozornosť si vyžadujú ozdobné ihlany na vrchnom konci stĺpikov.

19. Morenie
Všetky diely namoríme, vynecháme iba čapy a dlaby. Rôznou intenzitou nanášania modrila sa pokúšame zjednotiť farebné odchýlky jednotlivých kusov masívu.20. Lepenie

Po zaschnutí moridla zlepíme rám knižnice a zozvierkujeme ho. Použijeme lepidlo s dlhším otvoreným časom, aby sme stihli všetky spoje dôkladne utiahnuť.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste21. Police
Z dosiek zlepíme police. Keďže ich zaťažia knihy, spoje poistíme lamelami alebo kolíkmi. Lepený spoj stužíme, aby bol v celej dĺžke pevný.

22. Brúsenie
Po vytvrdnutí lepidla police vybrúsime a vyhladíme. Odstránime všetky zvyšky lepidla a pomocou vody skontrolujeme, či sa niekde nevsalo do pórovitého masívu.

23. Formátovanie
Police naformátujeme na mieru a skúšobne osadíme do knižnice. Kontrolujeme dobré dosadnutie k zadným priečnikom a to, či sú na podpere položené v rovine.24. Zaoblenie

Hranovou brúskou zaoblíme predné rohy políc. Materiál uberáme citlivo a pomaly, pretože sa chceme vyhnúť obháraniu hrany. Dbáme na kolmosť.

25. Morenie
Police namoríme tak, aby farebne ladili s rámom knižnice. Pri vrchných dvoch dbáme na to, aby bola namorená aj rubová strana. Počkáme na vyschnutie moridla.

26. Upevnenie
Police prilepíme k poldrážkam a podperám. Spoje pred zvierkovaním podkladáme hrubým papierom. Kvapkajúce lepidlo neznečistí povrch. Zadné hrany priskrutkujeme.

27. Napustenie
Knižnicu napustíme ľanovým olejom a po jeho zoxidovaní police pretrieme matným lakom riediteľným vodou. Ochránime ich tak pred skorým opotrebovaním.30. HOTOVO
–>

dobré rady

Rozvrhnutie
Pri príprave materiálu si naň kriedou rozvrhnite rozloženie jednotlivých dielov. Pomôže vám to nielen vybrať najkrajšiu kresbu na exponované časti knižnice, ale aj ukryť prípadné nedostatky na miesta skryté pred pohľadom. Krieda je ideálnou pomôckou na značenie, pretože nezanechá stopy v póroch dreva.

Značenie

Keďže každá noha v projekte vyžaduje inú polohu dlabov, je vhodné poznačiť si ich umiestnenie v projekte. Nespoliehajte sa na značenie rohov písmenom L. Nakreslite cez štvoricu nôh rovnoramenný trojuholník. Kedykoľvek ho zostavíte, budete vedieť, že nohy sú na svojom mieste.

PRESNÉ VŔTANIE

STOLOVÁ VŔTAČKA
Je tým najpovolanejším náradím v dielni, ak je potrebné vŕtať v zákryte sériu otvorov s rovnakým odstupom. Doraz zaistí kopírovanie osovej línie a konštrukcia vŕtačky kolmosť otvorov. Vašou úlohou je iba sledovať odstupy podľa naznačených rysiek. Táto taktika je vhodná nielen na upevňovanie ozdobných priečok, ale aj na výrobu kolíkových spojov.

PRESNÝ LASER
Je praktické, ak je vŕtačka vybavená laserovým ukazovateľom. Ním je možné zaistiť dokonalú presnosť umiestnenia otvorov.

DLABAČKA
Alternatívnym náradím je dlabačka. Funguje podobne ako stolová vŕtačka, ibaže horizontálne. Ak nastavíte dorazy tak, aby stolíkom nebolo možné pohybovať do strán, otvory bude hĺbiť na naznačenej ryske. Dorazy však možno využiť na zabezpečenie presných odstupov medzi otvormi. Nastavte ich tak, aby rozsah pohybu predstavoval vzdialenosť otvorov. V pravej krajnej polohe zasuniete do hotového otvoru vrták, v ľavej môžete hĺbiť ďalší otvor – akoby ste mali pri upevňovaní obrobku na stôl presnú pomôcku.

POZDĹŽ VLÁKIEN
Dlabačka má v porovnaní so stolovou vŕtačkou jednu kľúčovú výhodu – dokáže hĺbiť otvory aj do čela dlhých drevených dielov.

VŔTACIE ŠABLÓNY
Praktickým riešením sú aj vŕtacie šablóny na prácu s ručným náradím. Tie lacnejšie sú z plastu, kvalitnejšie sú vyrobené na CNC strojoch a sú z hliníka, do ktorého sú osadené oceľové puzdrá na vŕtanie.

PRÁCA SO ŠABLÓNOU
Rysku zrovnáte s obrobkom a do ručnej akumulátorovej vŕtačky osadíte vrták s predpísaným priemerom. Aby boli všetky diery rovnako hlboké, treba použiť hĺbkový doraz. Ide o kovový krúžok upevnený na vrtáku skrutkou. Nevýhodou vŕtacích šablón je ich vysoká cena, jednoúčelovosť a závislosť od priemeru. Ich kúpa sa vyplatí iba vtedy, ak kolíkové spoje robíte často.

 ROZPIS DIELCOV

noha
4 × 4 × 84 cm, 4 ks
polica
30 × 90 cm, 3 ks
bočný priečnik a čapy
8 × 25 cm, 4 ks
šteblík (priečka)
2 × 1,8 × 60 cm, 6 ks
zadné čelo a čap
9 × 90 cm, 1 ks
zadný priečnik a čapy
8 × 90 cm, 2 ks
podpera a čapy
3 × 90 cm, 3 ks

ÚPRAVY KNIŽNICE

VO VIDIECKOM ŠTÝLE
Tento projekt otvorenej príručnej knižnice nedáva mnoho priestoru na úpravy. Ak ju však chcete zahaliť do vidieckeho štýlu, vyrobte ju s plnými bočnicami a podpery poličiek spravte širšie. Priamočiarou pílou do nich môžete vyrezať ornamenty. Širšou doskou nahraďte aj zadné čelo a vyzdobte ho rovnakým spôsobom. Takejto úprave pristane lakovaný borovicový masív alebo plný krycí náter.

ZOSILNENIE
Z príručnej knižnice možno zmenou výšky vyrobiť kus pôsobivého nábytku, ktorý do svojich políc prijme nielen knihy, ale aj zbierku porcelánu či skla. Aby bola konštrukcia pevná, pridajte na bočné strany doplnkové priečniky. Dekoratívne priečky tým rozdelíte do dvoch polí.

Milan Gigel
, autor projektu

Odborník radí
Ak vo svojej výbave nemáte dostatok dlhých zvierok, zostaviť kus nábytku so šírkou 100 cm môže byť výzvou. Pomôcť si môžete sťahovacími popruhmi či lanom, ktoré napnete obtáčaním paličky.

Text: Milan Gigel, redaktor denníka SME
Foto, kresby a realizácia: autor
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.