Odkaľovanie čistiarne odpadovej vody

image 29190 25 v1

Zlepšenú kvalitu vyčistenej vody možno zabezpečiť pravidelnou údržbou malej čistiarne odpadových vôd podľa servisných intervalov stanovených výrobcom. Niektoré časti údržby zvládnete aj svojpomocne.

UROB SI SÁM

náročnosť: **
čas: 3 hodiny
náklady: od 5 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

AKO FUNGUJE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD?

Malé aeróbne biologické domové čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú principiálne založené na distribúcii určitého množstva vzduchu a na biomase aktivovanej zmesi mikroorganizmov (tzv. aktivovaný kal), ktorá pomocou rozpusteného kyslíka odstraňu­je z odpadovej vody organické znečistenie premenou uhlíkatých látok na oxid uhličitý.


Jednoduchú súpravu na odber a sedimentačnú skúšku si ľahko zhotovíme svojpomocne. 

AKO VYZERÁ AKTIVOVANÝ KAL?

Zdravý aktivovaný kal je sfarbený v rozsahu tmavohnedej až svetlohnedej farby, formuje sa do zhlukov vločiek, prejavuje sa dobrý­mi sedimentačnými vlastnosťami, rozhranie medzi usadeným kalom a vyčistenou vodou je dobre rozlíšiteľné a nezapácha.
Nezdravý aktivovaný kal (aktivovaný kal z MČOV – malých čistiarní odpadových vôd – s nesprávne fungujúcou aktiváciou) sa prejavuje napr. zápachom, čiernou alebo, naopak, veľmi svetlou pieskovožltou farbou, nesedimentuje, na pohľad sa netvoria pekné veľké vločky, nedá sa jednoznačne rozlíšiť rozhranie kalu a vyčistenej vody, prípadne kal pláva na hladine.


Zdravý aktivovaný kal má dobre rozlíšiteľné rozhranie od vyčistenej vody a nezapácha.

AKÁ JE OPTIMÁLNA HLADINA AKTIVOVANÉHO KALU V MČOV?

Malé domové čistiarne odpadových vôd štandardne pracujú s koncentráciou kalu v rozsahu 150 až 350 ml aktivovaného kalu na 1 l zmesi odpadovej vody v aktivačnej časti (tzv. aktivácii) čistiarne.

V prípade nedostatočného množstva kalu čistička nepracuje na plný výkon a voda odchádza z čističky nedostatočne vyčistená, teda nedosahuje dostatočné parametre na to, aby mohla byť zlikvidovaná vsakovaním alebo vypúšťaním do priľahlých tokov.
V prípade, že sa v aktivácii čistiarne odpadových vôd nachádza viac ako 450 ml kalu na 1 l vody, zmes odpadovej vody sa stáva nedostatočne okysličenou, kal rýchlo a hromadne odumiera a usádza sa na hladine odpadovej vody vo forme sivočierneho koláča s hrúbkou aj niekoľko centimetrov. Paradoxne, zvýšenie výkonu dúchadla či predĺženie cyklu prevzdušňovania neprinesie žiadaný efekt prevzdušnenia zmesi, ale ešte zvýši rýchlosť nárastu biomasy a jej masívnejší úhyn. V takomto prípade je potrebné okamžite malú čistiareň odpadových vôd odkaliť, pretože veľmi rýchlo môže dôjsť k upchatiu vsakovacích objektov a tým k znefunkčneniu celého systému odkanalizovania.

Enormný nárast biomasy môže byť spôsobený vysokým obsahom organických tuhých častíc v aktivácii čistiarne (teda v jej aktivačnej časti) vzniknutých drvením drobných zostatkov z kuchyne, napríklad z čistenia zeleniny, zrnkovej kávy a pod. V takom prípade treba čistiareň vyčerpať, vyčistiť a znova uviesť do prevádzky.


Osádzanie modernej diskontinuálnej čistiarne typu SBR nie je ťažké.

AKO SA ODKAĽUJE ČOV?

Odkalenie čistiarne odpadových vôd sa realizuje v závislosti od konštrukčných možností daného výrobcu a výlučne podľa pokynov výrobcu uvedených v servisnom poriadku konkrétnej čistiarne. Odkalenie MČOV sa všeobecne vykonáva minimálne raz za rok, obvykle na jar, prípadne viackrát za rok v závislosti od konštrukcie čistiarne, resp. podľa potreby.

Odkalenie čistiarne typu SBR sa vykonáva priamo z aktivácie počas prevzdušnenia jednorazovo elektrickým ponorným kalovým čerpadlom priamo z dna čistiarne, pričom platí pravidlo, že ak sa odčerpá 100 l aktivovaného kalu, dosiahne sa zníženie koncentrácie kalu v aktivácii asi o 100 ml na liter. V praxi to znamená, že ak sa v aktivácii nachádza napr. 500 ml kalu na liter odpadovej vody, tak je potrebné odčerpať asi 350 l aktivovaného kalu z čistiarne a doplniť odčerpané množstvo kalu čistou vodou, aby sme dosiahli hodnotu koncentrácie po odkalení približne 150 ml na liter. Možné je aj jednorazové odčerpanie celého obsahu čistiarne, napríklad fekálnym vozom, pričom sa na dne ponechá asi 20 cm vrstva kalu a do polovice objemu čistiarne sa doplní čistá voda. Takýto spôsob sa uplatňuje vtedy, ak sa z akýchkoľvek dôvodov zvýšila koncentrácia kalu nad 500 ml kalu na liter.


Odvedenie vyčistenej vody do vsakovacej jamy sa využíva najmä vtedy, ak v blízkosti nie je vhodný vodný tok. 

ČO BUDEME NA ODKALENIE POTREBOVAŤ?

Dôležité sú hygienické ochranné prostriedky – gumové rukavice, jednorazový respirátor (rúško), ochrana očí, ochranný odev, prikrývka hlavy, dezinfekčné mydlo a dezinfekčný prostriedok s rozprašovačom.

Potrebná je aj súprava na meranie množstva kalu v aktivácii – odoberák (môže ho tvoriť zrezaná PET fľaša prilepená lepiacou páskou na drevenú rukoväť), odmerka (napríklad jednolitrová priehľadná plastová kuchynská odmerka s mierkou po 100 ml). Urobte si aj naberačku s predĺženou rukoväťou na vybratie plávajúcich usadenín z hladiny (napr. pevné kuchynské sitko s drevenou rukoväťou).

Elektrické ponorné kalové čerpadlo s hadicou dĺžky asi 10 m treba mať doma. Pri rodinnom dome so záhradou sa vždy zíde. Môže sa použiť aj lacné plastové ponorné kalové čerpadlo s plavákom. Potrebný je plastový sud s obsahom 100 až 150 l a nádoba na zlievanie, napr. veľké vedro.

Vysokotlakový čistič (tzv. vapka) alebo hadica s tlakovou vodou je spravidla v každej garáži.

Z dôvodu vysokých cien za originálne laboratórne pomôcky obvykle výrobcovia čistiarní odpadových vôd štandardne nedodávajú príslušenstvo na kontrolu a starostlivosť. Všetko potrebné je však možné za pár eur nakúpiť v blízkych domácich potrebách, prípadne možno využiť, čo dom dá.

KONTINUÁLNE ALEBO SBR?

Staršie kontinuálne čistiarne dopĺňajú novšie systémy SBR, ktoré nie sú závislé od množstva pritečenej odpadovej vody. Nevyplavia sa z nich mikroorganizmy čistiace vodu. Kontinuálne čistiarne sú závislé od množstva pritečenej vody (koľko v jednom momente pritečie, toľko musí odtiecť). Pri zvýšenom prítoku odpadovej vody sa čistiareň môže „preplaviť“, čím sa zníži kvalita čistenia. Viac ako dve desaťročia praxe preukázali nesporné výhody diskontinuálneho (SBR) princípu čistenia odpadových vôd oproti kontinuálnemu, a to najmä vytvorením stabilnejšieho prostredia a väčším zdržaním odpadových vôd v aktivácii čistiarne. Technológia SBR tým poskytuje biomase aktivovaného kalu viac času na prečistenie odpadovej vody bez možnosti nežiaduceho preplavenia čistiarne, teda pretekania odpadovej vody bez náležitého vyčistenia. Vďaka tomu je nárast biomasy aktivovaného kalu pokojný a pomalý.

Kontinuálne malé čistiarne odpadových vôd môžu byť citlivé na kolísanie prítoku vôd, na dezinfekčné prostriedky, tuky, cukry a nerozpustné látky. Sú to obmedzujúce faktory, majú vplyv na kvalitu aktivovaného kalu a chod čistiarne. Často sa stáva, že ak vzniká na hladine hustá pena, čistiareň zapácha alebo sa neudrží dostatočná koncentrácia kalu, môže to byť spôsobené práve týmito faktormi.

Diskontinuálne MČOV, teda SBR systémy, sú vysokoodolné proti týmto vplyvom, majú dostatočný objem a dostatočne dlhú zádržnú dobu. Po celý deň odpadovú vodu zachytávajú, čistia a po dokonalom vyčistení čistú vodu vypustia do odtoku.

Kontinuálne čistiarne odpadových vôd pracujú s účinnosťou v rozmedzí 75 až 90 %, diskontinuálne čistiarne typu SBR dosahujú 95 až 98 %.

dobrá rada

Každú MČOV je potrebné kontrolovať meraním koncentrácie objemu aktivovaného kalu jednoduchou sedimentačnou skúškou.
Sedimentačnú skúšku je vhodné vykonávať aspoň raz za tri mesiace, aby sa predišlo enormnému nárastu biomasy, a tým aj zbytočným problémom s likvidáciou veľkého množstva prebytočného kalu.

Text: Ing. Martina Kotlebová, Ekoprogres
Foto: Ekoprogres, thinkstock.cz
Zdroj: časopis Urob si sám 8/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.