naradie na zavlazovanie
Galéria (10)

Náradie na zavlažovanie

Leto je tu a s ním slniečko a teplo vhodné pre rastliny, takže záhrada môže priniesť úrodu. Na správny rast je však potrebné dodať okrasnej zeleni a úžitkovým rastlinám potrebné množstvo vody. Pri zavlažovaní sa môžeme rozhodnúť pre jednoduché zavlažovacie pomôcky alebo pre zavlažovací systém, ktorý môže pracovať v režime automatickej prevádzky.

Galéria

zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
zavlažovače, zavlažovanie, záhrada, polievanie, zavlažovacie systémy
Polievacia hadica
Po ručnej krhle je to ďalší nástroj, ktorý umožňuje zalievanie. Súprava koncoviek – jednoduchá dýza, ručný pištoľový postrekovač, sprchovacia hlavica, zalievacia tyč, premiestniteľné kruhové alebo obdĺžnikové postrekovače – umožňujú flexibilitu výberu spôsobov polievania.

Často používaný vnútorný priemer je 19 mm (3/4″ – angl. palca) a 13 mm (1/2″). K hadici je vhodné dokúpiť rýchlospojky, ktorými ju možno pripojiť k vodnému ventilu alebo spojiť dve hadice. Výmena sa robí jednoduchým zastrčením alebo vytiahnutím objímky. Na prenášanie slúžia hadicové vozíky a navijaky, ktoré sa predávajú zvlášť alebo ako súpravy s hadicami.

Materiál
Najlacnejšie sú hadice z mäkkého PVC, zelené alebo priehľadné, s prepletanou výstužou zo syntetickej priadze. Môžu sa používať pri teplotách od -5 °C do +40 °C. Hadice sa predávajú v dĺžkach 20, 25, 30, 50 a 100 m. Určené sú na tlak do 0,6 MPa (6 atm). Dvadsaťpäťmetrové balenie možno kúpiť už za 13 €. Ich nevýhodu, je, že pri dlhom skladovaní strácajú svoj prierez, ľahko sa stlačia, zalomia a pod. Kvalitnejšie viacvrstvové hadice z PVC majú hrubšie steny, sú tvarovo stále a stavané na tlak až do 2,2 MPa. Hadicu s dĺžkou 25 m kúpime asi za 35 – 40 €.

Zavlažovacie systémy
Ak chceme polievať rastliny iba pomocou klávesnice, prípadne otočením kohútika, musíme v záhrade vybudovať podzemný zavlažovací systém alebo použiť prenosné zavlažovacie zariadenia na povrchu. Systém sa skladá z ovládacej časti, potrubí a postrekovačov či kvapkovačov. Ovládať ho možno ručne alebo automaticky.

Ovládacie jednotky
Sú mozgami automatizovaných závlahových systémov. Najjednoduchšie sú analógové tzv. zavlažovacie hodiny, ktoré sa nasadia na vodovodný kohútik. Nastaviť možno napríklad tri zavlažovania denne v určitej dĺžke. Zložitejšie digitálne počítače majú zvýšené individuálne možnosti programovania – šesť a viac zavlažovaní denne v celkovej dĺžke až 10 až 24 hodín. Môžu byť doplnené výkonnými solárnymi článkami na dobíjanie akumulátora počítača.

Digitálne
Dodávajú sa s uzatvárateľnou skrinkou, aby boli chránené proti šľahajúcemu dažďu. Vzadu sú montážne otvory na zavesenie. Poskytujú nastavovanie dátumu, nastavovanie polievacieho času, dní v týždni. Možno si vybrať dni, v ktorých chceme polievať, resp. v ktorých nechceme polievať. Sú tu ovládače elektromagnetických ventilov.

Digitálne zavlažovacie systémy majú viacero programov, ktoré môžeme navoliť, napríklad A – pre kvapkovú závlahu, B – program pre suché počasie a C – program pre jarné počasie a pod. Je to, akoby sme mali tri ovládacie jednotky v jednej skrinke. Pri každom písmene môžeme naprogramovať iný štartovací čas aj iné dni v týždni, prípadne rôzne programy (napríklad A – program pre postrekovače 1., 2. a 3. vetvy, B – program pre 4. vetvu kvapkovej závlahy). Kvapkovou závlahou totiž polievame raz do týždňa a dlho, kým postrekovačmi každý druhý deň a kratšie. Súčasťou vonkajšej ovládacej jednotky je aj transformátor, ktorý mení prívodné napätie 230 V na bezpečných 24 V.
–>
Ak máme interiérovú ovládaciu jednotku, transformátor nie je v nej integrovaný, ale tvorí samostatnú jednotku na pripojenie do elektrickej zásuvky podobne ako nabíjačka k telefónu.

Ako záložný zdroj v prípade výpadku prúdu slúži batéria. Pomocou batérie môžeme naprogramovať ovládaciu jednotku ešte pred pripojením na elektrickú sieť a montážou na stenu.

Ovládacia jednotka má miesto na diaľkové ovládanie s anténkou. Ak si kúpime diaľkové ovládanie, pomocou ovládača, ktorý pripomína ovládač k autu alebo kalkulačku, môžeme ovládať zavlažovacie vetvy na diaľku.

Na ďalších kontaktoch môže byť pripojený snímač zrážok. Štandardne sú kontakty v ovládacej jednotke spojené. Spojené kontakty interpretuje ovládacia jednotka ako suché počasie, teda zavlažovací program beží. Keď kontakty rozpojíme a prepojíme ich cez snímač zrážok, zavlažovací program bude pokračovať len vtedy, ak kontakty zopne snímač zrážok.

Snímač zrážok
Umiestňujeme ho vždy tam, kde naň môže voľne pršať, napríklad na plot. Snímač sa nastaví na vhodnú hodnotu zrážok (5 mm, 10 mm, 15 mm atď.). Keď naprší toľko, na koľko je nastavený, snímač rozpojí kontakty a program na polievanie sa zastaví. Pohne sa, až keď senzor znova spojí kontakty.

Možno tu nastaviť aj veľkosť vetracieho otvoru, cez ktorý sa zrážková vlhkosť odvetrá, teda snímač schne rýchlejšie alebo pomalšie, čím sa imituje pôda (ílovitá uschne pomalšie, pieskovitá rýchlejšie, teda ovplyvňuje sa čas, za ktorý sa spoja kontakty, aby závlahový systém mohol ďalej zavlažovať). Spínanie a rozpínanie kontaktov zabezpečujú kožené krúžky, ktoré napučiavajú, keď sú vlhké. Iné typy snímačov majú nádobku s elektródami. Pri daždi sa naplní vodou, ktorá spojí elektrický obvod.

Senzor pôdnej vlhkosti
Senzor pôdnej vlhkosti meria aktuálnu vlhkosť pôdy a odovzdáva informácie zavlažovaciemu počítaču. Pomocou otočného gombíka možno nastaviť stupeň vlhkosti podľa potrieb rastlín. Ak vlhkosť poklesne pod určitú hranicu, spustí sa zavlažovanie.

Podzemné systémy

Zavlažovacie potrubie

Za čerpadlom odbočuje voda do závlahového systému. Každý zavlažovací systém by mal mať osadený filter. Ak je odpieskovací filter pred čerpadlom, ďalší už nemusíme montovať. Hlavné zavlažovacie potrubie sa nazýva aj hlavný rad. Hlavný rad je v sezóne stále pod tlakom vody. Vedie k šachtici s elektromagnetickými ventilmi, ktoré ovládajú prívody vody k samostatným zavlažovacím vetvám. V našom prípade sú tri (jedna môže viesť k vodovodným zásuvkám, druhá k postrekovačom, tretia k mikrozávlahe a kvapkovacej závlahe, alebo môže byť viacero vetiev územne odčlenených).

Elektromagnetické ventily
V plytkej šachte sú uložené elektromagnetické ventily. Na svoju prevádzku vyžadujú prívod elektriny – bezpečné napätie 12 – 24 V. Ventily sú bez prúdu uzavreté, teda do zavlažovacích vetiev sa nedostáva voda. Vnútri ventilu je elektromagnet – cievka s kovovým jadrom (selenoid), ktoré pri prechode prúdu pohne membránou. Tá vyvolá podtlak, ktorý otvára ventily. Ventily všetkých výrobcov fungujú na rovnakom princípe. Ak nie je k dispozícii elektrina, môžu ventily pracovať aj v režime manuálneho ovládania – pootočením cievky sa ventil otvorí a do vetvy sa dostane voda.

Postrekovače
V podzemných systémoch sa najčastejšie využívajú kruhové postrekovače, ktoré striekajú vodu v určitom kruhovom výseku. Postrekovač je uložený v puzdre, z ktorého sa vysúva, musí pritom prekonať tlak pružiny. Na vysúvanie sa využíva tlak vody v potrubí. Keď prestane tlačiť voda, ktorá postrekovač dvíha, pružina ho stiahne späť do puzdra. Pri zaťahovaní postrekovača dovnútra (nadol) strieka chvíľu voda medzi postrekovačom a puzdrom a celé ho znútra opláchne, aby fungoval bez problémov.

Možnosti nastavenia
Uhol postrekovania nastavujeme od 0 do 360°, môžeme vymeniť dýzu alebo uzavrieť postrekovač. Otvorenie alebo uzavretie postrekovača je potrebné, keď dočasne potrebujeme uzavrieť nejaký postrekovač, napríklad ak sa opaľujeme na trávniku. Pritom ostáva namontovaný a je pod tlakom vody, ale voda z neho nestrieka. Odstávka môže byť aj dlhodobá rok – dva. Nastavenia robíme pomocou malého plochého skrutkovača. Cena postrekovača sa pohybuje od 10 do 15 €.

Malý postrekovač má dostrek od 0,5 do 5 m. Musí mať tlak aspoň 0,1 MPa, pracuje dobre do 0,25 MPa, optimálne sú 0,2 MPa. Veľké rotačné postrekovače s dostrekom do 15 m fungujú od 0,18 MPa do 0,5 MPa. Mikrozávlaha musí mať regulátor tlaku – od 0,05 MPa do 0,2 MPa. K malým postrekovačom môžu byť rozprašovacie dýzy, ktoré vytvárajú jemnú vodnú hmlu.

Prenosné nadzemné zavlažovače
Sú mobilné, a teda jednoducho premiestniteľné. Na výber sú v závislosti od veľkosti a tvaru zavlažovanej plochy štvorplošné, kruhové a viacplošné zavlažovače. Novinkou je viacplošný programovateľný zavlažovač. Naprogramuje sa podľa obrysu zavlažovanej plochy, pripojí sa hadica s vodou a zavlažovač sa umiestni na označené miesto na trávniku. Vďaka zadefinovanému rozptylu voda pri zavlažovaní dopadá iba do vopred vymedzeného priestoru. Po správnom naprogramovaní sa nemôže stať, že budeme mať mokrú terasu alebo príchodovú cestu. Týmto spôsobom zavlažovania sa výrazne šetrí voda. Zavlažovanú plochu možno definovať až 50 obrysovými bodmi.

Kvapkové zavlažovanie
Na zavlažovanie kvapkami sa používajú nadzemné alebo podzemné kvapkovacie hadice, prípadne kvapkovače alebo mikrozavlažovače (rozstrekujú, resp. rozprašujú vodu len v malom rozsahu do 1 m. Nadzemné hadice sú vhodné na zavlažovanie menších plôch v okrasných alebo úžitkových záhradách s dosahom 100 m od zdroja bez tlakovej straty. Podzemné hadice sa odporúčajú na zavlažovanie okrajových rastlín alebo trávnatých plôch s dosahom až 200 m bez tlakových strát. Vzdialenosť kvapkovacích otvorov je 30 cm a sú chránené špeciálnou membránou, ktorá nielenže vyrovnáva tlak v hadici, ale aj zabraňuje korienkom, aby prerastali do hadice a tak ju poškodili. Kvapkovacie hadice s dĺžkou 50 m majú cenu od 68 €.

Zavlažovanie pestovateľských nádob
Ak si kúpime súpravu na zavlažovanie kvetináčov, postaráme sa aj o kvety na balkóne. Vďaka nízkonapäťovému čerpadlu sú systémy nezávislé od vodovodného kohútika. K súprave možno prikúpiť aj primiešavač hnojiva, ktorý do vody pridáva špeciálne vo vode rozpustné minerálne tekuté hnojivo. Nespôsobuje upchávanie kvapkovačov.

Pred odchodom na dovolenku je potrebné ku každému z kvetináčov alebo hrantíkov s kvetinami pomocou dodávaných držiakov, pripevniť hadičky, z ktorých kvapká voda. Všetky kvetináče umiestnime pospolu tak, aby boli v dosahu hadičiek. Systém hadičiek potom pripevníme na malé nízkonapäťové čerpadlo s filtrom na nečistoty, ktoré vložíme do nádoby s vodou. Čerpadlo pripojíme na elektrickú sieť cez transformátor dodávajúci bezpečné nízke napätie 14 V. Časový spínač transformátora zapne raz za deň na minútu čerpadlo, ktoré v tomto čase poleje kvety. Objem výdaja závisí od typu použitého kvapkového rozdeľovača – 15 ml za minútu, resp. 30 alebo 60 ml/min.

Text: Stanislav Botur, Martina Kučera, Green Colours
Foto a kresby: autor, Gardena, Green Colours, Rain Bird
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje