vysokotlakove cistiace stroje
Galéria (8)

Vysokotlakové čistiace stroje

Tieto stroje nám môžu ušetriť finančné zdroje aj námahu. Využijeme ich nielen pri umývaní vozidla, „krtkovaní“ potrubí, ale aj pri odstraňovaní korózie pieskovaním.

Galéria

Prívod vody
Čistá voda je pre vysokotlakové čistiace prístroje nižšej kategórie veľmi dôležitá, pretože ich časti, ktoré prichádzajú do styku s vodou, sú vyrobené z plastu. Keby sa sem dostal napríklad piesok, okamžite by zapríčinil porušenie tesnosti, čo znamená stratu tlaku v prístroji. V skutočnosti to môže znamenať aj koniec životnosti hlavy a piestov už po niekoľkých prevádzkových hodinách. Neznamená to však, že by sme sa mali ich kúpe vyhýbať, treba však dôsledne dodržiavať návod na ich obsluhu. V prípade podozrivého zdroja vody odporúčame kúpiť si prídavné vonkajšie jemné sitko na vodu – pre prípad roztrhnutia či iného poškodenia vnútorného sitka na prívode do prístroja. Pri kúpe najlacnejších strojov by sme si mali pozrieť, aká je ich nepretržitá prevádzka, pretože nemajú ventilátor na chladenie motora. Môžu pracovať maximálne polhodinu, potom si musia „odpočinúť“. Z toho dôvodu ani vstupná voda nesmie presiahnuť teplotu 40 °C, v opačnom prípade hrozí prehriatie plastovej hlavy,  piestov a jej poškodenie. Na každom stroji sú dva malé závitové otvory – prívody na vstupnú a výstupnú (tlakovú) vodu. Výnimkou sú prístroje so zabudovaným samonavíjacím bubnom na hadicu, ktoré majú prívod vždy spojený s hadicou. Vodu máme najčastejšie napojenú z vodovodu. Aby bolo vidieť, či nie je sitko na prívodnom potrubí znečistené, prípadne poškodené, sa prívody vyrábajú z priesvitného materiálu.

Benzínový vysokotlakový čistič 4,1 kWProfesionálny stroj s regulovateľným prietokom 500 až 1 000 l/h, tlakom 3 – 15, resp. 25 MPa

Ako pracujú
Čistiace stroje sa skladajú z elektromotora, ktorý je cez hriadeľ spojený s čerpadlom. Objem piestov pri domácich prístrojoch triedy hobby je malý. Priemer piesta je asi 20 mm a jeho zdvih 15 – 20 mm. Napriek tomu vďaka vysokej frekvencii pohybu sa aj pri najmenších prístrojoch dosahuje tlak až 10 MPa. Priestor medzi tanierom a piestami je vyplnený plastickým mazivom, v drahších prístrojoch olejom. Vstupná a výstupná voda sa pripája za hlavou.

Najlacnejšie vyskotlakové stroje majú tlak 10 MPa.Každý stroj má v hlave tlakový spínač. Keď pustíme spúšť, čerpadlo ešte chvíľu (zlomky sekúnd) pracuje, kým v hlave stúpne tlak. Tlakový spínač zareaguje na zvýšenie tlaku, zatlačí na mikrospínač, ktorý vypne prívod prúdu do motora. Keď sa opäť stlačí spúšť, tlak poklesne a mikrospínač spustí elektromotor.
Kvalitnejšie prístroje majú vzduchom chladený motor, trošku vyšší tlak a vyšší prietok vody. Tlak vody možno regulovať, ale regulácia nie je plynulá, je takmer skoková a veľkosť tlaku nemožno odčítať. Tlak sa reguluje otvorom na dýze. Príkon majú do 3 kW. S vodou však pracujú hospodárne a vykonajú množstvo užitočnej práce. Pri najmenších prístrojoch je tlak 10 MPa, prietok vody okolo 300 l/h, výkon okolo 1,5 kW. Do prístrojov v obidvoch kategóriách sa montujú plastové hlavy.

Drahšie prístroje majú kovové hlavy zo zliatin hliníka. Neoxidujú, a to má podstatný vplyv na ich životnosť a spôsob umývania. Umývanie studenou vodou je zväčša málo efektívne, pretože mastnotu neodstráni. Preto prístroje s teplotou vody do 40 °C nájdu uplatnenie, ak chceme ostriekať od hrubého blata či prachu napríklad bicykel, ale na znečistenú karosériu, na ktorú sa dostáva olej, musíme použiť teplejšiu vodu. Prístroje na domáce použitie s hlavami z hliníkových zliatin znesú teplotu vody do 60 °C. Ďalšia výhoda kovových hláv oproti plastovým je, že jednotlivé súčiastky, vrátane tesnení, možno vymeniť, pretože hlava sa dá kompletne rozobrať, a to uľahčuje a zlacňuje opravy.

Elektrický a benzínový motor
Profesionálny stroj na benzínový pohon a s prietokom vody 1 100 l/h. Poháňa ho motor s výkonom 9,6 kW.Prístroje s benzínovým motorom využijeme všade tam, kde v dosahu nie je elektrina. Sú však drahšie ako elektrické. Z hľadiska životnosti, jednoduchosti prevádzky a údržby prístrojov sú najvýhodnejšie prístroje s elektrickým pohonom čerpadla. Medzi nimi už nájdeme prístroje, ktoré si vodu dokážu ohriať aj samy, takže nepotrebujeme prívod teplej vody. Najjednoduchší má teplotu výstupnej vody 60 °C. Profesionálny prístroj na benzínový pohon s prietokom 1 100 l/h poháňa motor s výkonom 9,6 kW. Prístroje s hlavou z hliníkových zliatin môžu pracovať aj pri teplote vstupnej vody do 60 °C. Objemnejšie prístroje môžu v kotle aj ohrievať vodu.

Kvalita vyhotovenia profesionálnych strojov je odlišná. Hlavy sú vyrobené zo špeciálnej mosadze, ktorá má vynikajúce klzné vlastnosti a odoláva vysokým tlakom. Činné časti piestov sú z keramiky, ktorá vyniká tvrdosťou. Výkony sa začínajú pri 500 l/h a tlaku 12 MPa, končia sa pri 1 000 l/h a tlaku 150 MPa. Mnohé z nich si vyžadujú prívod trojfázového napätia. Ak rotačnú dýzu prístrojov v triede profi namierime na dvojcentimetrovú dosku, voda ju prerazí za niekoľko sekúnd. Napríklad pri čistení pneumatík musíme dýzu vzdialiť na viac ako 20 cm, inak hrozí, že roztrhneme alebo poškodíme ventily. Prístroje s prietokom 1 000 l a tlakom 25 MPa dokážu rozbiť jednodňový betón. Pri práci so silnejšími prístrojmi musíme preto dávať dobrý pozor a pracovať opatrne. Ich veľkou výhodou je plnohodnotná plynulá regulácia tlaku v každom rozsahu. Medzi týmito prístrojmi sa nachádzajú kvalitné horúcovodné čističe. Sú modifikované pre potravinárstvo a do výbušného prostredia. Výhrevným médiom je nafta alebo plyn, a to aj pri pohone motora benzínom.

Príslušenstvo
Rotačná kefaSo špeciálnou dýzou možno „krtkovať“ upchaté kanalizačné potrubia. „Krtko“ má spätne uložené dýzy, takže hadica sa ťahá do potrubia, pričom prúdom vody z dýz sa čistia jeho steny vysokým tlakom vody. Tento doplnok využijeme aj na čistenie odkvapov. So špeciálnym nástavcom možno zasa predĺžiť koncovú dýzu na dva metre a dostať sa k neprístupným častiam strojov a zariadení. Hadice sa dajú predĺžiť až na 30 m, takže nemusíme pracovať v blízkosti stroja (nad 30 m už klesá účinný tlak v potrubí). Špeciálnou pomôckou je pieskovacie zariadenie. Môžeme si napríklad opieskovať disky na kolesách auta a po zime ich natrieť novým náterom. Pracujú s pieskom so zrnitosťou do 0,2 mm. Odporúča sa ostrý kremičitý piesok. Ide o špeciálne upravenú dýzu s hadicou a rúrkou, ktorú zapichneme do piesku. Dýza cez hadičku podtlakom strháva potrebné množstvo piesku do hadice, mieša ho s tlakovou vodou a vystrekuje na pieskovaný predmet. Na čistenie chodníkov a terás existuje plošný čistič s dvomi šikmo proti sebe ležiacimi dýzami. Na umývanie vínnych či pivných sudov využijeme rotačnú hlavu, ktorá je taká malá, že prejde cez päťcentimetrový otvor v sude. Otáča sa okolo dvoch osí, takže dôkladne vyčistí celý vnútorný povrch.

Spôsob aplikácie záleží od dýzy
Využitie prístroja a spôsob jeho aplikácie na určité činnosti závisí od použitej dýzy. Členia sa podľa tvaru vodného lúča. Bodový lúč vyzerá ako priamka, rotačný lúč opisuje kružnicu, V-lúč je plochý lúč rozstrekujúci vodu v určitom uhlovom výseku. Rotačná dýza je veľmi dobrý nástroj na odstraňovanie nečistôt. Ostrý vodný lúč, ktorý sa dá do pohybu po kružnici, lepšie odstraňuje nečistoty, a pritom má širší záber ako bodový lúč. Jeho pohyb sa dosahuje prietokom vody cez tanierik so šikmo prevŕtanými otvormi. Otvory usmernia vodu na malú rúrku. Jeden jej koniec je pohyblivo uložený a tvorí ústie dýzy, druhý je uzavretý. V strede rúrky je otvor. Rúrka sa odvaľuje po vnútornej kužeľovitej stene zakončenia hadice. Voda, ktorá rozkotúľa rúrku po stenách dýzy, vchádza do stredového otvoru a otvoreným koncom vystrekuje von počas pohybu rúrky. Tým sa vytvára pohyblivý vodný lúč.

Prisávanie saponátu
Prídavné pieskovacie zariadenieVšetky stroje prisávajú saponát pod nízkym tlakom. Využíva sa na to buď špeciálna dýza s väčším ústím, alebo na lacnejších prístrojoch odmontujeme dýzu. V oboch prípadoch z hadice vychádza voda s nízkym tlakom, inak by prisávanie nefungovalo. Zariadenie na prisávanie je skonštruované tak, aby sa saponát nedostával k piestom (v takom prípade by sme hovorili o nasávaní vysokým tlakom). Preto za hlavou, v zúženom priereze, ktorým pokračuje stlačená voda, sa nachádza injektor. V zúženom priereze tečie voda rýchlejšie a v niektorých miestach sa znižuje tlak. Dochádza tu k fyzikálnemu javu nazvanému hydrodynamický paradox, ktorý môže vzniknúť len pri prúdiacej kvapaline. Na injektor je cez spätný ventil (guľôčka, sedlo, pružinka) pripojená tenká hadička, ktorej druhý koniec je vo fľaši s čistiacim prostriedkom. Podtlakom sa čistiaci prostriedok veľmi jemným prúdom nasáva do tlakovej vody a zlepšuje jej čistiaci účinok. Na lacnejších strojoch je len prívodný otvor na prídavné chemikálie. Dodáva sa k nim hadička so sitkom, cez ktoré sa dávkujú prísady. Na drahších prístrojoch je malá nádobka, do ktorej sa dávkuje saponát. Čistiace prostriedky dodávajú predajcovia prístrojov, ale do amatérskych môžeme naliať aj bežne používané saponáty na umývanie riadu, autošampóny a pod. V nijakom prípade však do vody nesmieme pridávať uhľovodíkové rozpúšťadlá, benzín, naftu a pod. Mohli by sa rozleptať plastové časti a hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Vysokotlakové čistiace stroje neočistia karosériu auta úplne. Mechanickému čisteniu špongiou či kefou sa nevyhneme. Jemný povlak špiny, ktorý ostáva po odstránení viditeľných nečistôt, ostane na povrchu dovtedy, kým ho neutrieme. Neodstráni ho ani tlakový prúd vody. Na karosérii ostávajú šmuhy. V autoumyvárňach sú z tohto dôvodu namontované kefy. Pred umývaním auta špongiou či kefou je však dôležité odstrániť hrubé nečistoty tlakovou vodou, ktorá zároveň zmäkčí všetky špinavé povlaky, takže kefou ich možno odstrániť bez poškriabania karosérie. V každej autoumyvárni majú vysokotlakové čističe na tento účel a na odstránenie špiny zo spodku karosérie a z kolies.

Text: Vladimír Chudý
Foto: archív vydavateľstva Jaga

  1. Jakub Krupa says:

    My máme doma tento typ čističa: http://www.kajo.sk/cistiaca-te… Na domáce použitie viac ako dostačujúci, umyjem s ním auto, motorku, záhradný nábyt aj zámkovú dlažbu. Výhodou je integrovaná nádržka na saponát a príslušenstvo v cene (toto je jubilejný produkt od Kärcheru).

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje