Asfaltované pásy modifikované kaučukom
Galéria (7) Zdroj: Icopal

Pozor na podcenenie hydroizolácie základov! Viete, ako izolovať spodnú stavbu?

Je jedno, či sa rozhodnete pre prízemný rodinný dom alebo dom so suterénom, v obidvoch prípadoch je potrebné realizovať účinnú izoláciu základov a muriva proti nepriaznivým vplyvom okolitého prostredia. Len tak zabránite neželanému prenikaniu vlhkosti alebo vody do interiéru.

Galéria

Bitúmenové stierky
Fólie na báze mäkčeného PVC
Asfaltované pásy modifikované kaučukom
Bitúmenové stierky
Asfaltované pásy modifikované kaučukom
Fólie z mäkčeného PVC

Ak podceníte hydroizoláciu základov a spodnej stavby, môžete mať problém. Vody, ktorá sa raz dostane do stavby, sa už len veľmi ťažko zbavíte. Okrem nadmernej vlhkosti a tvorby plesní hrozí zaplavenie suterénneho priestoru vodou, popraskanie vlhkých stien, vzlínanie vlhkosti na stenách a s tým súvisiace opadávanie omietky a ďalšie neželané poruchy. To sú hlavné dôvody, prečo treba stavbu spoľahlivo chrániť pred vodou. Pozor, tieto riziká nehrozia iba pri stavebných konštrukciách pod úrovňou terénu, ale aj pri základových doskách nachádzajúcich sa nad jeho úrovňou. Základom úspechu sú správne zvolené izolačné materiály a, samozrejme, ich správne použitie.

Materiály, ktoré vás nesklamú

Jedným z najčastejších spôsobov izolovania spodnej stavby je na Slovensku použitie asfaltovaných hydroizolačných pásov, ktoré sa aplikujú na podklad celoplošne natavením plameňom. Vďaka tomu sa voda pod nimi nemôže voľne pohybovať, čo umožňuje presnejšie lokalizovanie prípadného poškodenia. Vhodné sú modifikované asfaltové pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu a prísad, ako sú vhodné elastoméry alebo plastoméry. Pridaním elastoméru (kaučuk/SBS) sa pásy stávajú elastickými, majú vynikajúcu pružnosť a tvárnosť, lepšiu odolnosť pri nízkych teplotách a oveľa dlhšiu životnosť ako klasické pásy z oxidovaného asfaltu.

Celoplošné spojenie s podkladom umožňuje spodná strana asfaltového pásu s hrebeňovým profilom (napr. asfaltovaný pás Icopal Fundament 4,0 Speed Profile® SBS, Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS alebo Icopal P Base 35 ww Speed Profile® SBS). Nedeliteľnou súčasťou realizácie hydroizolácie spodnej stavby je natretie podkladu penetračným náterom a tiež izolácia detailov. Na tieto účely sa odporúča použiť systémové tekuté izolácie od rovnakého výrobcu. Súčasťou systémového riešenia sú väčšinou aj lepidlá určené na nalepenie tepelnej izolácie alebo špeciálna drenážna rohož, ktorá slúži na mechanickú ochranu izolácie a zároveň vytvára drenážnu vrstvu. Ak je potrebné spodnú stavbu chrániť len proti zemnej vlhkosti, postačí aplikovať jednu vrstvu asfaltovej hydroizolácie. Ak aj proti tlakovej a stekajúcej vode, je potrebné realizovať dve vrstvy. Pozor na nekvalitné materiály s nedostatočnými vlastnosťami. Určite sa vyhnite veľmi tenkým a lacným asfaltovaným pásom. Mnohé môžete ľahko roztrhnúť rukou, krycia asfaltová hmota nemá potrebné kvalitatívne parametre, láme sa a nemá dostatok hmoty na izolovanie, dokonca chýba kvalitná nosná vložka, a preto sa počas natavovania môžu stáčať do jednej strany a deformovať.

Dôležitý je nielen kvalitný materiál, ale aj správny spôsob jeho aplikácie. Izoláciu podpivničenej stavby a izoláciu proti stekajúcej alebo tlakovej vode preto radšej zverte do rúk špecializovanej realizačnej firmy. Na zvislé základové múry by sa mali asfaltované pásy natavovať a pritláčať v smere zdola nahor. Jeden asfaltový pás zvyknú v tomto prípade aplikovať dvaja až traja ľudia naraz. Najdôležitejší je kvalitne zrealizovaný spoj asfaltovaných pásov vodorovnej a zvislej hydroizolácie. Cez tieto spoje totiž voda preniká do stavby najčastejšie. Svojpomocne môžete zrealizovať vodorovnú izoláciu základovej dosky.

Fólie z mäkčeného PVC
Fólie z mäkčeného PVC sú jedným z najekonomickejších systémov spodnej stavby pri výskyte tlakovej vody. Nevyhnutná je ich správna montáž a zabezpečenie účinnej ochrany pred poškodením. | Zdroj: Fatra Izolfa

Ďalším osvedčeným riešením je použitie mPVC fólií. Ide o priemyselne vyrábané pásy s definovanou nemennou hrúbkou a kvalitou, ktorá sa neustále monitoruje. Fólie sú väčšinou voľne položené pásy na báze mäkčeného PVC chránené z obidvoch strán textíliou, ktorá slúži ako ochrana pred mechanickým poškodením, a na zvislých plochách sú zväčša ukončené len lištou z poplastovaného plechu minimálne 300 mm nad terénom. Výhodou fólií je, že sa do nich neprenášajú pohyby podkladu a trhliny. Pri izolovaní soklov pri teréne ide o trošku náročnejšie riešenie, ktoré si vyžaduje výber z niektorého systémového riešenia ukončenia. Fólie sa spájajú zváraním horúcim vzduchom pri teplote približne 500 °C. Samotné zváranie pásov zvládne aj šikovnejší majster za pár minút, náročnejšie je vyhotovenie detailov. Od kvality spojov a detailov závisí tesnosť a následná funkčnosť celého systému. Aj preto sa odporúča realizáciu zveriť do rúk skúsenému izolatérovi.

Dôležité je, aby sa používalo profesionálne náradie (napr. Leister), ktoré dokáže zabezpečiť prívod nemenného množstva vzduchu a stálu teplotu. Môžete si ho zapožičať v bežných požičovniach náradia alebo na pobočkách predajcu fólií.

Na bežné bytové budovy, ako sú aj rodinné domy, je na izolovanie spodnej stavby určená nevystužená fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) vhodná na izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu (napr. Fatrafol 803, štandardne hnedá farba). Navrhuje sa v rôznej hrúbke podľa predpokladaného namáhania vodou. Pri nepodpivničených stavbách sa odporúča použiť fóliu s hrúbkou 1 mm, ktorá väčšinou postačuje aj ako ochrana proti radónu a pri tlakovej vode či inom namáhaní by sa mala použiť fólia s hrúbkou aspoň 1,5 mm. Vhodná kombinácia pre nepodpivničený dom pri zaťažení zemnou vlhkosťou a radónom je vrstva geotextílie s plošnou hmotnosťou 300 g/m2 + fólia mPVC s hrúbkou 1 mm (napr. Fatrafol 803) + geotextília s plošnou hmotnosťou 300 g/m2. Ak bude rodinný dom podpivničený, odporúča sa použiť rovnakú kombináciu s fóliou s hrúbkou aspoň 1,5 mm a pri vyššom riziku mechanického poškodenia s hrúbkou 2 mm. Proti vode kontaminovanej ropnými látkami sa odporúča použiť signálnu fóliu, ktorá je zo spodnej strany čierna a z vrchnej žltá (Fatrafol 813/V alebo čiernu EKOPLAST 806) so zvýšenou odolnosťou proti ropným látkam.

Väčšinou sa izolácia spodnej stavby stáva počas užívania neprístupnou a prípadné poruchy sa veľmi ťažko odhaľujú, lokalizujú a aj opravujú. Opravy bývajú pritom obzvlášť finančne náročné. Preto je potrebné pred ich zakrytím fólie dôkladne skontrolovať. Základná kontrola je vizuálna, zároveň sa realizuje kontrola spojov háčikom (skúšobnou ihlou). Dosť často sa využíva aj elektrická vysokonapäťová metóda kontroly.

Bitúmenové stierky
Bitúmenové hydroizolačné stierky môžete nanášať ručne, valcom, štetcom, stierkou alebo strojovo striekaním. Striekanie je praktické a rýchle najmä pri väčších výmerách a členitých podkladoch. | Zdroj: Mapei

Alternatívou k tradičným metódam riešenia hydroizolácie základov a spodnej stavby sú stierkové hydroizolačné systémy na báze bitúmenu. Výhodou použitia stierkových hydroizolácií je ich jednoduché nanášanie a možnosť ich použitia na mierne vlhký podklad. Natavovať bitúmenový pás na podklad možno len v prípade, ak je suchý. Čo sa v reálnych podmienkach na stavbe nedá vždy dosiahnuť. Stierkové hydroizolácie tiež ponúkajú možnosť aplikácie na členité povrchy. Dokonale kopírujú podklad bez ohľadu na to, či má tvar oblúka, lomov a pod. Väčšina stierkových hydroizolácií neobsahuje rozpúšťadlá, a preto ich možno zaradiť do skupiny výrobkov ohľaduplných k životnému prostrediu a zdraviu realizátorov. Nevýhodou týchto systémov môže byť zdanlivo vyššia cena v porovnaní s tradičnými natavovanými bitúmenovými pásmi. Toto však čiastočne kompenzujú nižšie náklady na dopravu v dôsledku ich nižšej hmotnosti a rýchlejší postup prác na stavbe. Pri návrhu riešenia na izolovanie stavebných konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu je dôležité uvedomiť si, že ich správny návrh závisí od mnohých faktorov, napr. od druhu a tvaru konštrukcie, umiestnenia konštrukcie, predpokladaného stupňa zaťaženia vodou, rýchlosti vyhotovenia, požiadavky na okamžitú odolnosť proti dažďu, odolnosť proti radónu a pod. Pri návrhu sa preto aj pri bitúmenových stierkach odporúča obrátiť na odborníka, ktorý navrhne vhodnú izoláciu v závislosti od charakteru podkladu. Vždy je výhodné zvoliť hydroizolačný systém, ktorého súčasťou sú doplnkové výrobky, ktoré riešia aj drobné detaily. Vďaka tomu systém garantuje zabezpečenie dlhodobej ochrany a životnosti konštrukcie.

Realizácia hydroizolačného systému na báze bitúmenu je síce jednoduchá, vždy však treba venovať mimoriadnu pozornosť príprave podkladu. Očistený a pripravený podklad sa musí vždy ošetriť vhodným penetračným náterom (napr. Plastimul Primer). Zároveň je nesmierne dôležité vyplniť všetky vzniknuté škáry. Napríklad, ak sa použili pri stavbe debniace tvárnice, treba vyplniť vypadané škáry medzi tvárnicami vhodnou opravnou cementovou maltou.

Základom je poznať základové pomery

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník hydrogeologickým prieskumom. Aby sa zabránilo škodám na podzemných častiach stavby, je potrebné poznať a vyhodnotiť typy zaťaženia vodou, ktoré možno na stavbe očakávať. Vo všeobecnosti sa rozlišujú tieto typy zaťaženia vodou: zemná vlhkosť, stekajúca (gravitačná) voda alebo tlaková voda.

Zemná vlhkosť je voda vyskytujúca sa v pôde. Ide o kapilárnu, nasiaknutú a viazanú vodu. Z tohto dôvodu by sa vždy malo vychádzať zo zemnej vlhkosti ako z najmenšieho zaťaženia vodou.

Stekajúca voda alebo tlaková voda, skôr známa ako podzemná, sa nachádza v rôznych hĺbkach a druhoch pôdy. Zdrojom stekajúcej vody sú zrážky. Táto voda preniká priepustným podložím a postupne prechádza vrstvami zeminy, v dôsledku čoho sa nezhromažďuje pri podzemnej časti stavby a na hydroizoláciu pôsobí krátkodobo počas stekania a nevytvára tlak.

Ak sa v podloží nachádzajú nepriepustné zeminy, voda, ktorá sa zhromažďuje, vytvára na podzemnú časť stavby hydrostatický tlak – vzniká tlaková voda. Tlaková voda pôsobí na podzemnú časť stavby aj všade tam, kde sa dlhodobo alebo trvalo vyskytuje podzemná voda.

K namáhaniu tlakovou vodou môže dôjsť aj dodatočne počas užívania stavby, napr. postavením novej stavby v tesnom susedstve s existujúcou stavbou. Zásahom do okolitého prostredia existujúcej stavby sa môže potom zmeniť prúdenie spodných vôd (napr. susedná stavba presmeruje existujúcu vodu alebo jej odvodnenie vytvorí nový zdroj tlakovej vody). Ďalšími rizikovým faktormi je nevhodné odvodnenie vlastnej alebo okolitých stavieb smerovaným k existujúcej stavbe, prípadne zanedbanie údržby zrealizovaného drenážneho systému, ktorý mal vylúčiť vznik tlakovej vody. Aj na toto treba pamätať pri návrhu izolácie spodnej stavby.

Čo sa skrýva za jednotlivými výrazmi?

Asfaltované pásy, mPVC fólie a bitúmenové stierky sú stavebné materiály, ktoré zabezpečia, aby vlhkosť ostala za múrmi vášho rodinného domu. Každý má svoje špecifické vlastnosti, zloženie a spôsob aplikácie. Jedno majú však spoločné, jednoznačne patria do skupiny hydroizolačných materiálov.

Asfaltované pásy modifikované kaučukom
Zdroj: Icopal

1. Asfaltované pásy modifikované kaučukom

Modifikované asfaltové pásy sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry alebo plastoméry. Pridaním elastoméru (kaučuk/SBS) sa pásy stávajú elastickými, majú vynikajúcu pružnosť a tvárnosť, lepšiu odolnosť pri nízkych teplotách a dlhú životnosť. Asfalt upravený minerálnym plnidlom sa nanáša na napenetrovanú nosnú vložku z polyesterovej rohože, alebo sklených vlákien, príp. iných materiálov. Na zvýšenie odolnosti sa pridávajú prísady proti biologickej korózii a prerastaniu koreňov. Spodná strana môže byť buď hladká, alebo profilovaná. Na vrchnej strane sa v prípade niektorých špeciálnych pásov nachádza ochranná vrstva proti mechanickému poškodeniu.

Fólie na báze mäkčeného PVC
Zdroj: Fatra Izolfa

2. Fólie na báze mäkčeného PVC

Hydroizolačná fólia sa vyrába z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) jeho valcovaním a lamináciou alebo viacnásobným vytláčaním (extrúziou). Fólie sú buď bez výstužnej mriežky, vďaka čomu sú homogénne, alebo so zabudovaným skleneným rúnom. Majú vysokú prieťažnosť, chemickú odolnosť, sú odolné proti prerastaniu koreňov a mechanickému namáhaniu. Niektoré typy majú navrchu signálnu vrstvu, ktorá umožňuje ľahkú kontrolu celistvosti hydroizolačnej vrstvy.

Bitúmenové stierky
Zdroj: Mapei

3. Bitúmenové stierky

Bitúmenové stierky sú pasty s obsahom bitúmenu rozptýleného vo vode kombinované so špeciálnym jemným triedeným plnivom a prísad podľa špeciálnej receptúry. Sú vyrábane buď ako jedno-, alebo dvojzložkové s pridanými polystyrénovými guľôčkami, gumenými zrnkami alebo celulózovými vláknami. Neobsahujú rozpúšťadlá, sú rýchloschnúce, vysokoflexibilné, odolné proti agresívnym látkam.

Opýtali sme sa odborníkov, ako izolovať spodnú stavbu

Ing. Peter Malych, PhD., produktový manažer BMI Icopal

Aké riešenia sú dostupné na izolovanie spodnej stavby a podľa čoho správne vybrať?

Asfaltované pásy sa delia na oxidované a modifikované. V prvom prípade ide o jednoduché materiály s veľmi obmedzenými vlastnosťami, s vysokou lámavosťou a nízkou odolnosťou aj životnosťou. Naproti tomu modifikované pásy, predovšetkým modifikované elastomérmi SBS, sú trvalo pružné i pri nízkych teplotách, majú výrazne lepšie izolačné vlastnosti, odolnosť a trvanlivosť. Na vytvorenie efektívnej a dlhodobo spoľahlivej hydroizolácie je nevyhnutné správne zohľadniť podmienky stavby, typ konštrukcie a miestne pomery podložia aj pôsobiacej vlhkosti. Tu sa na stavbe budov veľmi často robia zásadné až fatálne chyby. Predchádzať im možno len voľbou vhodného materiálu hydroizolácie a jeho správnym zabudovaním. Jedným z kľúčových momentov pri správnej voľbe spoľahlivého a trvanlivého riešenia je zohľadnenie hydrofyzikálneho namáhania spodnej stavby.

Čo nepodceniť pri realizácii izolačného systému spodnej stavby?

Proti zemnej vlhkosti (hydroizolácia je nad úrovňou okolitého terénu) postačuje jedna vrstva asfaltovaných pásov. Odporúčame použiť modifikované pásy. Ak sa aj napriek odporúčaniam rozhodnete pre lacnejšie oxidované riešenie, treba mať na zreteli, že sa nesmú aplikovať pri teplote materiálu a prostredia nižšej ako +5 °C (odporúčame nad +10 °C) a musia mať dostatočnú pevnosť aj hrúbku (napríklad Glasbit G200 S40). V žiadnom prípade neodporúčame pásy typu V60 S35, ktoré majú veľmi slabú nosnú vložku, málo hmoty na natavovanie a tendenciu lámať sa a trhať. Napriek tomu sa z neznalosti a pre nižšiu cenu na trhu masovo používajú. Proti stekajúcej a tlakovej vode (ide o podpivničené domy s hydroizoláciou pod úrovňou terénu) sa zásadne majú používať modifikované pásy v dvoch, príp. aj viacerých vrstvách. Optimálne je použitie špeciálne na tento účel vyvinutých SBS modifikovaných asfaltovaných pásov s niekoľkonásobne vyššou odolnosťou proti poškodeniu a mimoriadnou životnosťou zodpovedajúcou životnosti domu (napr. Icopal Fundament 4,0 Speed Profile® SBS).

Pred ich natavením je nevyhnutné podklad napenetrovať. Vynikajúcou voľbou sú modifikované penetračné nátery so 7x rýchlejším schnutím a dvojnásobne hlbšou penetračnou schopnosťou (napr. Siplast Primer Speed SBS) pri polovičnej spotrebe oproti klasickým penetračným hmotám.

Ing. Pavol Krajčovič, odborný technik pre izolácie FATRAFOL

Aké riešenia sú dostupné na izolovanie spodnej stavby a podľa čoho správne vybrať?

Hlavným činiteľom pri výbere hydroizolačného systému je väčšinou voda, teda hydrofyzikálne namáhanie. Z hľadiska namáhania vodou je potrebné rozlišovať:

• zemnú vlhkosť, keď je hydroizolácia (aj podlaha stavby) dostatočne vysoko nad terénom a voda počas predpokladanej životnosti stavby nedosiahne úroveň hydroizolácie;
• tzv. tlakovú vodu v podobe spodnej vody (trvalá alebo kolísajúca hladina) alebo vody nahromadenej v odkope okolo stavby, alebo hromadiacu sa na vodorovných a sklonených plochách.

Okrem vody netreba zabúdať ani na zaťaženie stavby radónom 222 Rn, ktorý sa nachádza v podobe inertného rádioaktívneho plynu v pôde a preniká do interiéru, kde sa hromadí a rozpadá na prvky, ktoré spôsobujú rakovinu pľúc. Preto je nevyhnutné realizovať aj vhodnú protiradónovú ochranu. Jej návrh patrí okrem iného medzi naše služby zákazníkom. Ďalšími faktormi sú namáhania, ktoré môžu vznikať počas životnosti stavby, napr. vplyv chemický látok, vysoká či nízka teplota, UV žiarenie. Na výber máte z asfaltovaných pásov, syntetických fólií alebo hydroizolačných stierok. Naše fólie sú moderné priemyselne vyrábané pásy s definovanou nemennou hrúbkou a kvalitou, ktorá sa neustále monitoruje. Fóliové systémy sú vhodné do takmer všetkých typov prostredia s rôznym druhom korózneho namáhania a teplôt v min. rozsahu -20 do 40 °C či do podmienok tlakovej vody za predpokladu správnej montáže a účinnej ochrany pred poškodením.

Čo nepodceniť pri realizácii izolačného systému spodnej stavby?

To, či navrhnutá a zrealizovaná izolácia bude dlhodobo funkčná, závisí na stavbe od veľkého počtu ľudí. Nielen od izolatéra, ale aj od všetkých, ktorí k nej majú prístup. Často do zaizolovanej stavebnej konštrukcie pribudnú bez opracovania priestupy alebo perforácie hydroizolačného systému.

V náročnejších podmienkach by mal byť tvar stavby čo najjednoduchší. Treba čo najviac znížiť počet detailov a priestupov pod úrovňou terénu, obzvlášť pod hladinou spodnej vody. Veľmi dôležité je aj chrániť stavbu pred tlakovou vodou, kým nebude dostatočne priťažená proti vztlaku vody.

Peter Joppek, produktový manažér Mapei

Aké riešenia sú dostupné na izolovanie spodnej stavby a podľa čoho správne vybrať?

Mapei ponúka na hydroizoláciu základov stierkovú bitúmenovú hydroizoláciu, konkrétne rad výrobkov Plastimul, ktoré sa nanášajú ručne, valcom, štetcom, stierkou alebo strojovo striekaním. Striekanie je praktické a rýchle najmä pri väčších výmerách a členitých podkladoch. Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu sa nanášajú za studena. Odbúrava sa tak riziko roztavenia asfaltového pásu v spoji, ktoré v niektorých prípadoch môže viesť aj k zatekaniu do stavebnej konštrukcie.

Výhodou použitia stierkových hydroizolácií je možnosť ich nanášania na mierne vlhký podklad, ako aj možnosť nanesenia na členité povrchy. V porovnaní s asfaltovanými pásmi však bitúmenové stierky musia nejaký čas tvrdnúť.

Čo nepodceniť pri realizácii izolačného systému spodnej stavby?

Vždy dbajte, aby súčasťou hydroizolačného systému na báze bitúmenu boli aj doplnkové výrobky, ktoré riešia drobné detaily. Dôležité je riešenie detailov v styku vodorovnej a zvislej konštrukcie, napr. v podobe realizácie fabiónov (nábehových oblúkov) alebo zapracovania tesniacich pások. Dôkladne utesnené musia byť aj priestupy na kanalizačné potrubia, rúry, prívodné káble atď. Podklad musí byť vyzretý, čistý, suchý, pevný a vyhladený. Dôležité je dodržať aj predpísanú hrúbku stierky. Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu treba zároveň chrániť pred mechanickým poškodením.

Text: Andrea Dingová v odbornej spolupráci s firmami Fatra Izolfa, Icopal a Mapei
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.