Ako chrániť spodnú stavbu proti vode?
Galéria (9)

Ako chrániť spodnú stavbu proti vode?

Na bitúmenové hydroizolačné systémy môžeme priamo nalepiť dosky tepelnej izolácie.

Galéria

Hydroizolácia spodnej stavby
Hydroizolácia spodnej stavby
Hydroizolácia spodnej stavby
Hydroizolácia spodnej stavby
Hydroizolácia spodnej stavby
Hydroizolácia spodnej stavby
Hydroizolácia spodnej stavby
Hydroizolácia spodnej stavby

Hydroizolácia spodnej stavby sa môže realizovať niekoľkými spôsobmi, ale výber toho najvhodnejšieho závisí od mnohých faktorov.

Je potrebné vedieť, či ide o podpivničenú alebo nepodpivničenú stavbu, či sa na mieste, kde je plánovaná výstavba, nachádza spodná voda alebo napr. či sa stavba bude realizovať z monolitického betónu, tvárnic a pod. V našich podmienkach sa používajú najčastejšie hydroizolácie z asfaltových pásov, fólií z mäkčeného PVC, TPO, vysokohustotného polyetylénu. Vhodným riešením sú však aj hydroizolácie na báze bitúmenových náterov a stierok, ktorých výhodou je rýchla a jednoduchá aplikácia. Na zabezpečenie potrebnej ochrany konštrukcie sú nevyhnutné aj materiály vhodné na ochranu pred vniknutím vlhkosti do otvorov na potrubie a rozvody, cez pracovné a dilatačné škáry, ako aj nepriepustné materiály na vytvorenie fabiónov a utesnenie prienikov vody. V tomto prípade sa dá hovoriť nielen o hydroizoláciách, ale aj o hydroizolačných systémoch.

Pracovný postup

Na podklad, ktorý musí byť pevný, suchý, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako sú prach, olej, mastnota a pod., sa ako prvá aplikuje vrstva penetračného náteru. Penetračný náter sa rozriedi vodou v pomere 1 : 10 a nanesie sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Na utesnenie dilatačných škár a prípadných trhlín v podklade sa použije elastická, vláknom vystužená tesniaca páska z mäkkého PVC. Na pripravený podklad sa ako ďalšia aplikuje prvá vrstva hydroizolačnej stierky. Obsah plastovej nádoby sa pred aplikáciou dôkladne premieša. Hydroizolačná stierka sa nanesie na podklad celoplošne oceľovým hladidlom v rovnomernej vrstve. Do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa zapracuje výstužná tkanina. Potom sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej stierky. Výsledná hrúbka hydroizolačnej stierky musí byť 3 mm (zemná vlhkosť, netlaková voda) alebo 4 mm (stojatá presakujúca voda, tlaková voda). Po úplnom vytvrdnutí a vyschnutí hydroizolačnej stierky (3 dni, teplota vzduchu +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %) sa na jej ochranu nalepia tepelnoizolačné dosky XPS. Na tieto dosky sa lepidlo nanáša celoplošne. Dosky sa lepia na väzbu smerom odspodu hore.

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL

• Penetračný náter
weber.tec 901,
spotreba: v závislosti od aplikácie,
kovová nádoba 5, 10 a 30 l, 30 l 77,76 €
• Hydroizolačná stierka
weber.tec 915
spotreba: 4 l/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm),
5,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 4 mm),
plastová nádoba 10 a 30 l, 30 l 74,52 €
alebo
weber.tec Superflex 10
spotreba: 3,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm),
4,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 4 mm),
plastová nádoba, 30 l 103,68 €
• Výstužná tkanina
• Tepelnoizolačné dosky EPS
• Tesniaca páska
weber.tec Superflex B240
kotúč, 6 m 93,31 €
• Rýchlotvrdnúca malta
weber.tec 935
spotreba: približne 2 kg/l vyplneného priestoru, papierové vrece, 10 kg 3,89 €

Náradie a pomôcky

• oceľové hladidlo
• miešadlo
• murárska lyžica
• jazykový žliabok
• metla
• nožnice

POSTUP PRÁCE

Návod, ako správne zaizolovať pivnicu rodinného domu bitúmenovou izoláciou.

Penetrácia podkladu Na pevný podklad sa aplikuje penetračný náter zriedený vodou v pomere 1 : 10.

Utesnenie dilatácií Dilatačné škáry sa utesnia elastickou, vláknom vystuženou tesniacou páskou z mäkkého PVC.

Prvá vrstva hydroizolácie Hydroizolačná stierka sa nanesie na podklad celoplošne v rovnomernej vrstve oceľovým hladidlom.

Výstužná tkanina Hneď sa zapracuje výstužná tkanina so vzájomným presahom 100 mm. Nanesie sa druhá vrstva stierky.

Lepenie tepelnej izolácie Po úplnom vytvrdnutí a vyschnutí hydroizolačnej stierky (približne 3 dni) sa na jej ochranu nalepia na izolovanú plochu tepelnoizolačné dosky XPS. Dosky sa lepia na väzbu smerom odspodu hore.

Tip

Formovanie fabiónu
Fabión sa vytvaruje pomocou špeciálnej lyžice alebo jazykového žliabku. Polomer fabiónu môže byť max. 20 mm.

Text spracované z podkladov firmy Saint-Gobain Weber Foto Saint-Gobain Weber

ZDROJ časopis USS 4/2018

  1. Max says:

    Fabion – snad MIN. 20 mm a nie MAX? Ta lyzica nevyzera na na taky maly polomer 😉

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje