izolácia stavby
Galéria (10) Zdroj: iStock

Čo použiť na hydroizoláciu základov a spodnej stavby

Na izolovanie betónovej dosky, základov či spodnej stavby môžete použiť asfaltované pásy, fólie z mäkčeného PVC, bitúmenovú rohož alebo hydroizolačné nátery a stierky. Okrem hydroizolačnej funkcie je vhodné, ak dokážu stavbu ochrániť aj pred prenikaním radónu.

Galéria

asfaltový pás
izolácia stavby
bitúmenová stierka
bitúmenová stierka
bitúmenová stierka
izolačná stierka
hydroizolačná fólia
hydroizolačná fólia

Radí odborník

Peter Joppek (produktový manažér Mapei)

Aké sú výhody použitia hydroizolačných systémov na báze bitúmenu v porovnaní s natavovanými pásmi pri izolácii spodnej stavby?

• Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu sa v porovnaní s tradičnými riešeniami vyznačujú jednoduchou aplikáciou, ktorá zaručí spoľahlivé zaizolovanie akejkoľvek konštrukcie. Majú polovičnú hmotnosť, to znamená úsporu nákladov na dopravu, menšiu namáhavosť, jednoduchšiu manipuláciu a rýchlejší postup stavebných prác.

• Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu sa aplikujú za studena. Odbúrava sa tak riziko roztavenia asfaltového pásu v spoji, ktoré v niektorých prípadoch môže viesť aj k zatekaniu do konštrukcie. Výhodou použitia stierkových hydroizolácií je možnosť ich aplikácie na mierne vlhký podklad, ako aj možnosť aplikácie na členité povrchy. Dokonale odkopírujú podklad bez ohľadu na to, či má tvar oblúka, lomov a pod.

• Vždy dbajte na to, aby súčasťou hydroizolačného systému na báze bitúmenu boli aj doplnkové výrobky, ktoré riešia aj drobné detaily. Vďaka tomu systém garantuje zabezpečenie dlhodobej ochrany a životnosti konštrukcie.

Icopal Fundament 4.0 Speed Profile® SBS

Asfaltovaný hydroizolačný pás, modifikovaný SBS elastomérom, na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami proti biologickej korózii a na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s ochrannou fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom.

asfaltový pás
Zdroj: Icopal

Použitie

Určený na vytvorenie hlavnej hydroizolačnej vrstvy spodných stavieb, ochranu stavby proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode a tlakovej vode pri výstavbe terás a parkovísk. Profilovaná spodná strana pásu sa stará o celoplošné spojenie s podkladom. Odolný proti mechanickému poškodeniu, UV žiareniu, biologickej korózii, prerastaniu koreňov. Spracovanie natavením plameňom.

Rozmery (hrúbka × šírka): 4 mm × 1 m
Orientačná cena: 13,09 €/m2

ST line elast G200 S40 mineral

Univerzálny asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom so sklenenou tkaninou a s jemnozrnným minerálnym posypom na povrchu.

asfaltový pás
Zdroj: Stavmat

Použitie

Určený na použitie v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií spodných stavieb proti tlakovej vode aj proti radónu (jednovrstvový proti zemnej vlhkosti). Použiteľný ako parozábrana alebo spodný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech aj so zaťažovacími vrstvami. Spracovanie natavením plameňom.

Rozmery (hrúbka × šírka): 4 mm × 1 m, balenie: 7,5 m2
Orientačná cena: 4,55 €/m2

Fatrafol 803/V

Homogénna hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC.

hydroizolačná fólia
Zdroj: Fatra Izolfa, a.s.

Použitie

Určená na izolovanie pozemných a podzemných častí stavby proti zemnej vlhkosti presakujúcej a agresívnej tlakovej vode. Fólia s vysokou odolnosťou proti prenikaniu radónu, chemicky odolná proti väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí. Možnosť zhotovenia dokonale tesných spojov a detailov. Bez výstužnej mriežky, vďaka čomu je mimoriadne prieťažná a odolná pri dilatačných pohyboch stavby. Spracovanie teplovzdušným zváraním.

Rozmery (hrúbka × šírka): 1 mm × 1,3 a 2 m, 1,5 mm × 1,3 a 2 m, 2 mm × 1,2 a 2 m
Orientačná cena: 5,75 €/m2 (odporúčaná hrúbka min. 1,5 mm)

Hrubovrstvová izolačná stierka 2K Standard

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová bitúmenová stierka, vystužená umelými vláknami.

izolačná stierka
Zdroj: Murexin

Použitie

Na horizontálne a vertikálne utesnenie v interiéri aj exteriéri; premosťuje trhliny, izoluje proti zemnej vlhkosti, presakujúcej vode, nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode, napr. v základoch, pivničných múroch, pod potermi na terasách a balkónoch. Na lepenie izolačných dosiek pod úrovňou terénu (XPS, perimeter). Spracovateľná za studena.

Spotreba: približne 1,1 l/m2/1 mm hrúbky, 4,5 kg/m2 (zemná vlhkosť a nezachytená vsakujúca voda), 6 kg/m2 (vonkajšia tlaková voda a zachytená vsakujúca voda)

Balenie: plastové vedro, 32 kg
Orientačná cena: 112,93 €/32 kg

PCI Pecimor® 2K

Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná bezrozpúšťadlová stierka.

bitúmenová stierka
Zdroj: www.pci-sk.sk

Použitie

Na izolovanie stavebných konštrukcií proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej a netlakovej vode a proti radónu. Po vložení výstužnej tkaniny odoláva aj tlakovej vode do 3 m hĺbky. Vhodná aj na lepenie tepelnoizolačných dosiek pri riešení soklových častí zateplenia. Plnidlo z polystyrénu vytvára krémovú konzistenciu, vďaka čomu je pružná a preklenuje trhliny > 2 mm. Odolná proti dažďu po 4 hodinách.

Spotreba: 4 l/m2 (hrúbka 3 mm)
Balenie: plastové vedro, 30 l
Orientačná cena: 102,60 €/30 l

Fatrafol 813/VS

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vystužená skleným rúnom.

hydroizolačná fólia
Zdroj: Fatra Izolfa, a.s.

Použitie

Určená na izoláciu podzemných a pozemných častí stavieb proti presakujúcej a agresívnej tlakovej vode s čiastočnou odolnosťou proti ropným látkam. Vďaka výstužnej vrstve zo skleného rúna je vhodná na izoláciu vysokých zvislých plôch. Veľmi vysoká odolnosť proti prenikaniu radónu, možnosť zhotovenia dokonale tesných spojov a detailov, vysoká pevnosť a prieťažnosť, odolná proti prerastaniu koreňov, plesniam a mikroorganizmom, vysoká odolnosť proti perforácii. Spracovanie teplovzdušným zváraním.

Rozmery (hrúbka × šírka): 1,5 mm × 2,05 m, 2 mm × 2,05 m
Orientačná cena: 5,95 €/m2 (odporúčaná hrúbka min. 1,5 mm)

Plastimul 2K Super

Dvojzložková, rýchloschnúca, vysokoflexibilná bitúmenová izolačná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel zložená z polystyrénových guľôčok a so zníženým zmrašťovaním.

bitúmenová stierka
Zdroj: Mapei

Použitie

Určená na izoláciu betónových konštrukcií a tehlového muriva vystaveného vysokému dynamickému zaťaženiu. Na izolovanie základov, pivníc a podzemných garáží, nosných stien a balkónov proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode, stojatej a presakujúcej vode a tlakovej vode. Zároveň vytvára ochranu proti prenikaniu radónu. Bez obsahu rozpúšťadiel, zápachu, odolná proti agresívnym látkam obsiahnutým v zemi.

Spotreba: 3,2 kg/m2
Balenie: plastová nádoba, 22,9 kg (súprava – zložka A a B)
Orientačná cena: 156,03 €/22,9 kg

Ökotan 2K bitúmenová stierka BD2K

Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel.

bitúmenová stierka
Zdroj: quick-mix

Použitie

Rýchlotvrdnúca, vystužená vláknami, na vonkajšie a vnútorné použitie. Určená na utesnenie a ochranu častí stavieb proti zemnej vlhkosti a hromadiacej sa spodnej vode, tlakovej vode, netlakovej vode na krycích plochách a vo vlhkých priestoroch, na utesnenie terás a balkónov. Odolná proti difúzii radónu. Rýchlotvrdnúca, bez obsahu rozpúšťadiel, zosilnená vláknami.

Spotreba: približne 5,5 kg/m2 (pri utesnení proti tlakovej vode, hrúbka vrstvy: približne 5 mm)
Balenie: plastové vedro, 30 l (tekuté komponenty: 24 kg, práškové komponenty: 6 kg)
Orientačná cena: 75,60 €/30 kg

Radón

Bezfarebný rádioaktívny plyn, ktorý predstavuje pre ľudí priame riziko ohrozenia života. Radón sa uvoľňuje z pôdy a preniká cez základy alebo spodnú stavbu do interiéru domu. Medzi rizikovejšie stavby patria podpivničené rodinné domy. Ak sa priestory dostatočne nevetrajú, rádioaktívny plyn sa hromadí, čím sa zvyšuje riziko poškodenia zdravia. Skôr ako začnete stavať, zistite si, či neležíte v oblasti s jeho vysokou koncentráciou v pôde.

Text: Andrea Dingová v spolupráci s firmami Fatra Izolfa, BASF Slovensko, Icopal, Mapei, quick-mix a Stavmat stavebniny
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje