vsetko o bleskozvodoch
Galéria (8)

Všetko o bleskozvodoch

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

Galéria

bleskozvod, blesk, strecha, bezpečnosť, ochrana
strecha, krytiny, plech
Tapetovanie stien
zateplenie, postup
zateplenie, postup
Tapetovanie stien
Projekt od odborníka
Spracovanie projektu bleskozvodu si vyžaduje potrebné podklady:

 • stavebné pôdorysy strechy a príslušné rezy riešeného objektu do vzdialenosti 5 metrov,
 • zemný odpor alebo rezistivita pôdy v okolí objektu, prípadne v miestach určených na zapustenie zemničov,
 • požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení,
 • stručný popis použitých stavebných materiálov a najmä krytiny.

Na základe podkladov, príslušných predpisov a noriem STN sa zrealizuje konkrétny návrh projektu bleskozvodu. Každý návrh musí obsahovať riešenie týchto hlavných častí:

 1. Zberné zariadenie – vedenie na zachytenie bleskového výboja s úlohou zabrániť priamemu úderu do budovy objektu.
 2. Zvody vytvárajúce vodivé spojenie s uvedeným zberným zariadením až k uzemneniu objektu.
 3. Uzemnenie zabezpečujúce rýchly prechod blesku minimálnym odporom najkratšou cestou do zeme.

–>
Jednotlivé časti vytvárajúce celkový ochranný systém sa navrhujú a riešia z oceľových, na povrchu pozinkovaných materiálov alebo drahších medených materiálov, bez vzájomnej kombinácie týchto materiálov. Projekt navrhovaného bleskozvodu musí prihliadať na všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho zhotovenie, i na ďalšie opatrenia ochrany proti bleskom, predovšetkým však na:

 • elektrickú bezpečnosť zvedenia bleskového výboja do zeme bez neželaných a nežiaducich následkov,
 • dostatočné dimenzovanie zberného zariadenia, zvodov a uzemnenia,
 • dostatočnú mechanickú pevnosť jednotlivých častí a najmä celého bleskozvodového zariadenia,
 • možnosť umiestnenia a príslušného upevnenia na budovách a objektoch,
 • potrebnú dlhodobú ochranu odolnosti proti korózii zariadení,
 • zohľadnenie architektonického a stavebného riešenia objektu,
 • zabezpečenie zvodu bleskového prúdu predovšetkým po vonkajšej strane objektu, budovy, prípadne zabezpečenie patričnej zábrany náhodného a úmyselného dotyku vnútorného zvodu,    – zabezpečenie hospodárnosti riešenej ochrany bleskozvodu.

Hlavnými zásadami jednotlivých troch častí sa v príslušných článkoch podrobne zaoberá norma STN 34 1390. Na objasnenie problematiky však spomenieme aspoň zásadné rozčlenenie.

Zberné zariadenie
Musí zabrániť priamemu úderu blesku do budovy, a preto musí byť umiestnené na povrchu chráneného objektu. Zberné zariadenie sa vyhotovuje na základe architektonického tvaru a stavebného riešenia strechy objektu, pričom na šikmé strechy s krovom sa využíva hrebeňová sústava bleskozvodu vytvorená zberným vedením na hrebeni strechy, prípadne na najvyššej hrane strechy. Dopĺňa sa súbežnými zbernými vedeniami pri presahu okrajov strechy o viac ako 10 metrov. Vyčnievajúce časti strechy sa o patria zbernou tyčou, strojenou alebo typovou v prípade, ak sú kovové, pripoja sa k zbernému vedeniu vrátane všetkých ostatných vodivých častí strechy.

Mrežová sústava – vytvorená zberným vedením v pozdĺžnom a priečnom smere sa vyžíva na ochranu objektov s plochou strechou. Zberné vedenia sa ukladajú tak, aby najvzdialenejší chránený bod strechy nebol vo vzdialenosti väčšej ako 10 m. Podmienkou normy však je obmedzenie rozmeru ôk mreže nepresahujúcej rozmer 20 x 60 m. Mrežová sústava sa zostrojuje na konečnej vrstve úpravy strechy, v niektorých prípadoch sa môže zavesiť nad objektom. Pri presahujúcich a vyčnievajúcich častiach strechy platia zásady ako pri hrebeňovej sústave.

Tyčový bleskozvod – využíva sa pri vysokých štíhlych objektoch a budovách so stanovou strechou, kde sa ich inštaláciou vytvorí ochranný priestor pod uhlom 112 stupňov s tvarom kužeľa s polomerom základne 1,5-násobku výšky ochranného kužeľa. Princíp ochranného priestoru kužeľa vyžívajú i najnovšie systémy takzvaných aktívnych bleskozvodov s vyslaním riadeného vysokonapäťového výboja, podľa daného typu sa zvýši výška a plocha ochranného kužeľa. Technickými podmienkami návrhu, montáže a prevádzky aktívnych bleskozvodov sa zaoberá norma STN 34 1391 (06/1998) – Výber a stavba el. zariadení,

Ochrana pred bleskom – Aktívne bleskozvody. V praxi sa všakb z dôvodu cenovej náročnosti využívajú pri väčších, rozsiahlejších budovách a objektoch.

Oddialený bleskozvod – žiadnou časťou nie je upevnený, ani vodivo spojený s chráneným objektom. Rieši sa ako stožiarový alebo závesový bleskozvod. Využíva sa na priemyselné účely, ochranu objektov s možnosťou požiaru a výbuchu spracovávaných alebo skladovaných látok. Popísané bleskozvodné sústavy možno navzájom vhodne a účelne kombinovať.

Zvody a vedenia bleskozvodov
Riešia bez akéhokoľvek prerušenia pripojenie zberného zariadenia cez skúšobnú svorku k uzemneniu objektu najkratšou priamou trasou. K hlavným zásadám inštalácie patrí vedenie po vonkajších stenách (alebo v rúrkach v stenách pri skrytých zvodoch) s umiestnením podľa možnosti v rohoch budovy. Jednotlivé zvody nesmú byť vedené v trasách s priestormi, ktoré sú prístupné ľuďom alebo sú v blízkosti rozvodov elektroinštalácií. Norma stanovuje požadovaný počet zvodov podľa pô dorysných rozmerov a tvarov a najmä podľa výšky objektov vysokých 30 m nad zemou, kde sa vyžaduje zvod na každých 15 m dĺžky obvodu pôdorysu. Pri zvýšených požiadavkách na bezpečnosť možno tento počet zvýšiť na 1,5 až dvojnásobok zvodov. Pri menších objektoch majú byť aspoň dva protiľahlé zvody. Jeden zvod je prípustný iba pri jednopodlažných budovách s obvodom do 40 m a dlhšou stranou do 15 metrov dĺžky.

Uzemnenie bleskozvodu
Úlohou uzemnenia je zlikvidovať, rozptýliť privedený výboj blesku v zemi. Preto každý zvod musí byť pripojený na vlastný zemnič alebo na spoločnú uzemňovaciu sústavu. Funkčnými časťami uzemnenia sú pripojovacie a okružné vodiče uložené v zemi a vlastné zemniče, ktoré môžu byť zostrojené z typizovaných pozinkovaných prvkov tyčových a pásových zemničov alebo náhodných zemničov pozostávajúcich z jestvujúcich vodivých konštrukcií uložených v zemi. Na jednotlivé spôsoby uzemnenia kladie norma požiadavky na prechodové odpory (15 ohmov v prípade samostatných zemničov, 10 ohmiov pri aktívnych bleskozvodoch, 5 až 2 ohmy pri spoločných uzemneniach), v závislosti od druhu a vlastností pôdy. Návrh uzemnenia sa rieši na základe geologických podmienok pôdy v okolí stavby alebo na základe meraní rezistivity pôdy. Zároveň sa kontroluje meraním skutočných hodnôt zemných odporov uzemnenia pri východzích a opakovaných revíziách celého zariadenia bleskozvodu. Po revízii a odstránení prípadných nedostatkov možno bleskozvod sprevádzkovať, aby bezpečne chránil osoby a majetok.

Autor: Ľubomír Činčura, Marián Juráček
Foto: Elektroprojekcia LC ELEKTRO a MJ PROJ
Zdroj: Časopis Urob si sám

 1. Richard Opb Hlaváč says:

  Zial nieje uz davno pravda ze aktivne bleskozvody su cenovo narocne !

 2. Richard Opb Hlaváč says:

  Zial uz nieje pravda ze aktivne bleskozvody su cenovo narocne, aj na rodinne domy.

 3. Merkura says:

  Žiaľ STN 34 1390 už neplatí 5 rokov. Aktívny bleskozvod je drahý . Hlavica s tyčou stojí cca 2700 €. Ak ním chránite objekt triedy A ( s neb. výbuchu, požiaru…) musí mať počítadlo zásahov. Zakaždým ak ukáže zásah musíte dať urobiť revíziu. ( min 100€ ). Výsledok ochrany aktivákom je nanajvýš sporný. Nakoľko nebol preukázaný zvýšený počet zásahov do aktívnej časti . Skôr do nechánenej atiky… Taktiež prepojenie a uzemnenie kovových hmôt musíte urobiť kvôli indukcii. Ochana pred prepätím a elmagn. impulzu nie je vyriešená. V neposlednom rade bude problém s poisťovňou, nakoľko nadradená STN EN 62 305 ochranu aktívnym bleskozvodom nepozná a z tohto pohľadu je to iba predražená antikorová tyč s ozdobou na konci. Čo sa týka aktívneho bleskozvodu na rodinnom dome, tu ma predajcovia presviedčajú že je to bohato predimenzované lebo polomer ochrany je cca 50. Ale to je skôr na závadu ! Lebo ak funguje tak ako je deklarované , zasiahne blesk môj dom, hoci pri klasickom – neaktívnom bleskozvode by zasiahol nejaký kandeláber o 50m dalej ! A škodu určite narobí lebo vraj stačí jeden max. dva zvody. Bude určite zábavné sledovať ako sa preženie cca.50 – 100kA cez elektroinštaláciu domu. Ak aktivák nefunduje, výsledok bude podobný.

 4. Peter Hurak says:

  :)))sa smejem, Aktivne bleskozvody? -poriadna blbost! su to iba „zberace“ vzdialenych bleskov, ktore by sa pri klasickom bleskozvode vybili uplne inde, ako na tych budovach, na ktorych su tie aktivne namontovane! :))

 5. Bran says:

  ja by som chcel vediet ako si urobit sam bleskozvod na plochej streche kde su fotovoltaicke panely 32kusov v 5 radoch a uprostred 2 kominy150cm strecha 11x11m

  Dakujem

 6. Sýkorová Helena says:

  Dobrý deň,chcela by som sa opýtať,kúpili sme si starší dom,ktorý teraz prerábame,akurát nám robia novú plechovú strechu z trapézového plechu T 18, na starej 40 ročnej streche boli bleskozvody,sú strašne staré a veľké,moja otázka je či je nutné dávať na novú strechu bleskozvody,firmy ktorá nám robí strechu tvrdí,že dnes na strechy bleskozvody nedávajú,neviem si s tým poradiť,prosím o radu,ďakujem za odpoveď Sýkorová Helena

 7. Tomáš says:

  Izolovaný bleskozvod..

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.