Vegetačná strecha
Galéria (20) Zdroj: Miro Pochyba

Strecha aj do extrémnych podmienok! Spoznajte všetky výhody vegetačnej strechy a postup jej zhotovenia

Vysoké teploty, ktorým musíme čoraz častejšie čeliť, spôsobujú počas letných mesiacov výrazné prehrievanie striech. Teplota na povrchu môže dosahovať až 80 °C. Jej radikálne zníženie sa dá dosiahnuť vegetačnou strechou.

Galéria

Vegetačná strecha
Polointenzívna zelená strecha
Extenzívna zelená strecha
Intenzívna zelená strecha
Zelená strecha
Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy

Medzi zásadné výhody vegetačných striech patrí nielen zlepšenie tepelnej ochrany striech v zime a predovšetkým v lete, keď bránia ich prehrievaniu, ale aj zníženie hlučnosti vďaka nižšej zvukovej odrazivosti vegetačných plôch či zvýšenie účinnosti fotovoltických panelov v dôsledku znižovania extrémnych teplôt prostredia. Zanedbateľná nie je ani ochrana hydroizolácie plochých striech pred degradáciou UV žiarením a kolísaním teplôt, zníženie nebezpečenstva mechanického poškodenia hydroizolácie vonkajšími vplyvmi a zníženie náporu dažďovej vody na kanalizačnú sieť pri výdatných zrážkach. Zároveň zvyšujú úžitkovú hodnotu nehnuteľnosti.

Sú vegetačné strechy vždy vhodným riešením?

Vegetačné strechy sú vhodné pre široké spektrum budov. Ich aplikácia je najviac prospešná v husto zastavaných mestských oblastiach, kde je obmedzený priestor pre zeleň a kde sú problémy s mikroklímou v lete citeľné.

Nie všetky budovy alebo miesta sú vhodné pre zelené strechy. Nie sú vhodné napríklad v prípade historických alebo pamiatkových budov a zón, v obciach, kde je potreba zachovávať pôvodný charakter budov. Zároveň je potrebné zvážiť technické a finančné aspekty, ako je nosnosť konštrukcie.

Environmentálne funkcie vegetačných striech

Prispievajú k adaptácii na zmenu klímy, lebo zmierňujú možné dôsledky extrémnych situácií okamžitého nedostatku vody (sucha) a okamžitého nadbytku vody (prívalové dažde):

 • zlepšujú mikroklímu, najmä v lete, keď odparovanie vody z vegetácie (evapotranspirácia) znižuje teplotu okolitého prostredia;
 • pôsobia ako retencia prívalových dažďov a zmierňujú možné dôsledky extrémnych situácií okamžitého nadbytku vody. Spomaľujú odtok dažďovej vody, zadržiavajú ju a napomáhajú jej vrátenie do prirodzeného kolobehu vody;
 • vytvárajú náhradné plochy zelene a životného priestoru pre flóru a faunu v oblasti ľudských sídiel (podpora biodiverzity).

Výhody vegetačných striech

 • podporujú biodiverzitu
 • zachytávajú CO2
 • predlžujú životnosť strechy
 • pomáhajú čeliť záplavám v prípade veľkých dažďov
 • zlepšujú zvukovú izoláciu strechy
 • pôsobia prírodne a estetiky
 • znižujú horúcu teplotu v lete
 • zlepšujú celkovú kvalitu vzduchu. Zachytávajú jemné prachové častice a iné látky znečisťujúce ovzdušie

Nevýhody vegetačných striech

 • sú obmedzené na ploché strechy a malé sklony šikmých striech
 • môžu byť ťažšie ako iné strešné krytiny, potrebujú preto pevnejšiu konštrukciu

Typy vegetačných striech

Podľa druhu vegetácie a skladby súvrstvia sa vegetačné strechy rozdeľujú na extenzívne zelené strechy, polointenzívne a intenzívne vegetačné strechy.

Extenzívne zelené strechy

 • Vegetácia s maximálnou mierou autoregulácie, schopná udržať sa v zodpovedajúcej kvalite bez pravidelnej zálievky a len s minimálnou starostlivosťou (1- až 2-krát ročne).
 • Mocnosť vegetačného súvrstvia je približne 60 až 150 mm, pre stepné trávobylinné typy porastu až 200 mm.
 • Druhy porastu: machy, rozchodníky a ďalšie sukulenty (sedum), trávy a byliny. Extenzívne zelené strechy sú zvyčajne nepochôdzne.
Extenzívna zelená strecha
Extenzívna zelená strecha | Zdroj: ArTUR

Polointenzívne zelené strechy

 • Polointenzívne zelené strechy sú vlastne jednoduché intenzívne strechy. Predstavujú prechodný typ medzi extenzívnymi a intenzívnymi strechami;
 • Mocnosť vegetačného súvrstvia je v rozpätí približne 150 až 350 mm.
 • Okrem vegetácie vhodnej pre extenzívne strechy sú doplnené o trávy, trvalky, dreviny, kry, ktoré sa nízko nad zemou rozdeľujú do mnohých vetiev bez kmeňa. Majú vyššie nároky na skladbu vegetačného súvrstvia, zásobovanie vodou a živinami. Nutnosť závlahy v suchších obdobiach roka.
Polointenzívna zelená strecha
Polointenzívna zelená strecha | Zdroj: ArTUR

Intenzívne zelené strechy

 • Vyžadujú intenzívnu pravidelnú údržbu (závlaha, prihnojovanie, kultivácia a odstraňovanie nežiaducich rastlín, pravidelné kosenie trávnika a ďalšie).
 • Mocnosť vegetačného súvrstvia je obvykle 300 mm a viac. Zvyčajne sú pochôdzne alebo pobytové a bývajú doplnené spevnenými plochami a mobiliárom. Vyžadujú samostatný zavlažovací systém.
 • Pre strešné záhrady sa vyberajú druhy stromov, ktoré dorastajú do menšej výšky, úžitkové rastliny, trvalky, kry či trávnik. Väčšinou sa na pestovanie zeleniny a iných kultúr, kde treba obrábať pôdu, využívajú nádoby alebo vyvýšené záhony, aby sa obrábaním nepoškodila hydroizolácia.
Intenzívna zelená strecha
Intenzívna zelená strecha | Zdroj: ArTUR

Skladba zelenej strechy

Vrstvy vegetačného súvrstvia, ktoré plnia konkrétnu funkciu (alebo viac) nevyhnutnú pre bezproblémovú trvalú existenciu vegetácie na streche.

Vegetácia je súborom rastlín, ktoré tvoria pokrývku zelenej strechy.

Vegetačná vrstva je základným prostredím pre korenenie a rast rastlín a svojím fyzikálnym, chemickým a biologickým zložením a vlastnosťami je na to prispôsobená.

Filtračná vrstva zabraňuje vyplavovaniu drobných častíc z vegetačnej vrstvy do vrstvy drenážnej a trvalo chráni drenážnu vrstvu pred zanesením.

Hydroakumulačná vrstva akumuluje zrážkovú alebo závlahovú vodu pre potreby rastlín (nemusí byť súčasťou vegetačného súvrstvia).

Drenážna vrstva umožňuje dostatočne rýchly a efektívny odtok prebytočnej vody k odvodňovacím zariadeniam.

Ochranná vrstva trvale chráni hydroizoláciu strechy pred mechanickým poškodením.

Separačná vrstva navzájom od seba oddeľuje susedné materiály alebo prvky, ktoré by sa mohli vzájomne negatívne ovplyvňovať (nemusí byť súčasťou vegetačného súvrstvia).

Zelená strecha
Výber vegetácie závisí od typu vegetačnej strechy a klimatických podmienok. | Zdroj: ArTUR

Postup zhotovenia extenzívnej viacvrstvovej vegetačnej strechy

Konštrukcia strechy je zabezpečená hydroizolačnou EPDM fóliou, ktorá je odolná proti prerastaniu korienkov. Na streche zatiaľ chýba oplechovanie, ktoré sa bude dorábať neskôr. Vegetačnou strechou sa pokrývala iba časť minidomu v Hrubom Šúre, pretože zvyšok je pokrytý flexibilnými fotovoltickými panelmi, ktoré sa na EPDM nalepia.

Ako zhotoviť vegetačnú strechu

Na fóliu na báze EPDM sa uloží geotextília (plošná hmotnosť 300 až 500 g/m2), ktorá slúži ako ochranná vrstva.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Uložte vymedzovaciu štrkovú kovovú lištu, ktorú zaťažte vrstvami vegetačnej strechy. Môže sa aj prilepiť špeciálnym lepidlom.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Uložte retenčnú/drenážnu vrstvu – rohože z recyklovaného syntetického textilu (20 mm).

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Uložte druhú retenčnú vrstvu – rohože z recyklovaného prírodného textilu (20 mm), napustené výživou, ktoré nahrádzajú substrát.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Uložte štrk po okrajoch strechy do priestoru vymedzeného atikou a kovovou lištou.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Rozložte sukulentový predpestovaný koberec.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Namiesto koberca a druhej retenčnej vrstvy môžete použiť strešný substrát pre extenzívne strechy.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Posaďte odrezky sukulentov (sedum) do substrátu.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR

Výdatne polejte vegetačnú strechu až do nasiaknutia rohoží.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy
Zdroj: ArTUR
Na ďalšej strane si môžete prečítať rozhovor s odborníkom na vegetačné strechy, ktorý vám prezradí mnoho ich výhod:

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje