Zdroj: Pavol Szabó

Práce na streche: Vikiere, strešná fólia, latovanie

Pri stavbe nášho skladu ovocia sa zakrytie fóliou nepožadovalo. Ani vikiere neboli v našich pôvodných plánoch...

Osvetlenie len cez štítové okná sa nám zdalo nedostatočné.

Hoci v projekte boli nakreslené vikiere ako súčasť podkrovia, vždy možno zmeniť rozhodnutie a samotný vikier nepostaviť alebo ho nahradiť strešným oknom. Prvým krokom bolo rozhodnutie, kde osadíme vikier. Miesta sme si vybrali podľa potreby svetla a vetrania. Zmeny treba vyznačiť do projektovej dokumentácie a nechať si ich schváliť stavebným úradom.

Pre nás bolo najpodstatnejšie nájsť čo najrýchlejší, najjednoduchší a zároveň najlacnejší variant presvetlenia podkrovia a zároveň aj jeho vetrania. V projektovej dokumentácii máme zakreslených sedem vikierov, my sme však tento počet zredukovali na štyri, lebo toľko nám ich úplne stačilo. Pri cenových kalkuláciách sme zistili, že lacnejšie strešné okno s rozmermi 118 × 78 cm stojí okolo 240 €, čo pri štyroch oknách predstavuje 960 €, plus potreba montáže z našej strany. Strešné okno sme nikdy nemontovali a poviem vám, že sme mali pred montážou rešpekt. Takéto okno nám pred časom montoval tesár na chalupu a tvrdil, že bol na týždňovom školení, kde mu vysvetlili, ako sa majú tieto okná správne montovať.

Druhou možnosťou bolo postaviť vikier. Vedeli sme, že vikier postavíme viac-menej z dreva, ktoré nám zostane (zvyškové drevo), a preto sme jeho cenu nebrali do úvahy. Náklady zvyšuje väčšia spotreba plechu, ktorý musí ísť na vikier. Robotu sme nerátali, keďže si to robíme svojpomocne. Budú potrebné OSB dosky na zakrytie vikiera, tvrdený polystyrén, omietka, sieťka, odkvapy atď. Všetok tento materiál „navyše“ sme odhadli na 250 € a dopredu sme sa u kamaráta, dodávateľa plastových okien, informovali o orientačnej cene. Vedeli sme, že v jednom prípade bude vikier väčší a pôjde cez dve krokvy a v ostatných prípadoch bude vikier menší (cez jednu krokvu). Vďaka tomu sme vedeli, že približné rozmery najväčšieho vikiera budú asi 180 × 100 cm a menšie budú mať rozmery asi 100 × 65 cm.

Orientačná cena okien s montážou, sieťkami a parapetmi bola vypočítaná na 500 €. Na základe porovnania so strešnými oknami sme sa nazdávali, že cena vikiera bude prinajhoršom rovnaká, ale budeme mať viac miesta a práce si urobíme sami. Je dobré, keď zveríte osadenie okien skúsenej firme. Niektoré veci sme si jednoducho netrúfli spraviť. Zároveň bola cena veľmi prijateľná, keďže nám ju určil náš kamarát.

Pri zhotovovaní veľkého aj troch malých vikierov bol postup práce v podstate identický. Jediný rozdiel spočíval v tom, že v prípade veľkého vikiera sme museli dodatočne vybrať krokvu prechádzajúcu cez jeho stred. Kvôli oplechovaniu strechy pod vikierom je žiaduce odstrániť krokvu iba znútra vikiera. Jej koniec pod vikierom necháte naďalej prečnievať.

Najskôr sme si kvôli nanášaniu sklonu položili vedľa krokvy a kolmo na pomúrnicu zvislý hranol s profilom 100 × 160 mm. Na jeho koniec sme naniesli sklon krokvy, spílili sme ho. Po skrátení na stanovenú výšku sme ho osadili a priskrutkovali o krokvu na obidvoch stranách rovnako. Následne sme položili ďalší hranol vodorovne (pomocou digitálnej vodováhy) na horný koniec osadeného zvislého hranola s presahom asi 30 cm (za čelnú stenu vikiera) a podľa sklonu krokvy sme ho spílili na druhom konci na krokve.

Takto sme si zhotovili nosnú konštrukciu vikiera, na ktorú budeme osádzať krokvy s prierezom 100 × 120 mm. Kvôli hrebeňu vikiera sme si najskôr vymerali presný stred vikiera pomocou provizórne postaveného zvislého hranola. Na tento hranol sme si priskrutkovali krokvy, zaznačili sme prečnievajúce časti a sedlá. Konce krokiev sme vypustili asi 25 cm za bočné steny vikiera. Podľa nanesených čiar sme z krokiev vypílili čapy, sedlá (do hĺbky 40 mm, nie viac ako 1/3 hrúbky krokvy) a skrátili sme ich. Podľa nich sme vypílili aj ďalšie krokvy. Vonkajšie spodné konce krokiev sme spílili aj vodorovne, a to kvôli pribíjaniu koníkov (krátkych latiek, ktoré budú držať vonkajšie spodné podbitie vikiera).

Pri meraní vodorovnosti nosného hranola krokiev sme využili digitálnu vodováhu. Vodováha môže vo vodorovnej polohe vydávať zvuk, a preto bolo podstatne jednoduchšie určiť vodorovnosť tohto hranola a zakresliť tak potrebný sklon.

V ďalšom kroku sme osadili nachytané áčka (dvojice protiľahlých krokiev) vikiera spojené závitovou tyčou vo svojom vrchole. Prvé áčko sme osadili za budúci štít. V prípade malých vikierov sme sa rozhodli, že presah striech bude držať iba na strešných latách. Krokvy sme najskôr prichytávali tesárskymi oceľovými spojkami v tvare L a následne sme ich spevnili skrutkami, keďže konštrukcia nebola dostatočne tuhá na pribíjanie klincov (tzv. pružila). Najťažšou časťou bolo osadenie posledného áčka na krokvy strechy. Keďže vodorovné hranoly „pomúrnice“, na ktorých boli osadené krokvy vikiera, mali rovnakú šírku ako vzdialenosť krokiev, ceruzkou sme pomocou uholníka naznačili kolmicu pri vnútornej strane „pomúrnice“ vikiera smerom hore až na krokvy vikiera.

Podľa nej sme si spílili posledné dve krokvy vikiera. Výšku vikierového hrebeňa sme pri poslednom áčku určili pomocou strešných lát provizórne priskrutkovaných na už osadené tri krokvy vikiera. Takto sa nám vytvorila forma, do ktorej sme už len vložili pripravené áčko a priskrutkovali sme ho ku krokvám strechy. Po ukončení konštrukcie sme začali naťahovať fóliu na celú strechu aj na strechu vikiera.

Ostávalo nám uložiť háky a dažďové žľaby – iba na streche a na väčšom vikieri. Ďalšou fázou pri zhotovení vikiera bude montáž dosiek OSB, priskrutkovanie tvrdeného polystyrénu na dosky a omietnutie stien, nakoniec pripevnenie lemovania krajového čelného úžľabia a položenie strešnej krytiny. Niektorým z týchto tém sa budeme venovať podrobnejšie v budúcnosti.

Po výstavbe krovu prichádza zakrytie strechy. Robí sa strešnou fóliou. V literatúre sa nazýva aj poistná hydroizolačná či podstrešná fólia. Podľa názoru nášho známeho tesára je prekrytie podstrešnou fóliou rovnako dôležité ako pokrývanie strechy strešnou krytinou. Nemalo by prepustiť ani kvapku vody a malo by byť akousi poistkou v prípade poškodenia strešnej krytiny.

Pred ukladaním fólie sme najskôr pripevnili odkvapový plech na spodnom konci krokiev. Plech sme spustili asi 7 cm od hrany krokvy. Prečo práve na 7 cm? Lebo prečnievajúcu časť strechy ukončíme pomocou „koníkov“ (vodorovných hranolov alebo dosiek medzi spodným koncom krokiev a omietkou, na ktoré sa pribije debnenie, tzv. podbitie strechy). Na koniec zarezanej krokvy ešte príde doska OSB s hrúbkou 12 mm a na ňu polystyrén s hrúbkou 30 mm. Bez týchto vrstiev by sme plech nevypustili viac ako o 3 cm.

Odkvapové plechy sme ukladali s bočným presahom tak, že bočnú stranu plechu sme zastrihli asi 3 – 4 cm a doň sme vsunuli iný plech tak, aby z prednej strany lícovali. Pribíjali sme ich tzv. pečiatkovými klincami tak, že na každú krokvu sme dali minimálne dva. Takto sme ukladali postupne odkvapový plech po celom obvode strechy. Samozrejme, nie je nevyhnutné mať položený celý plech naraz. Môžete to robiť postupne na tých častiach strechy, kam idete položiť fóliu. Na štítoch, ak ste nevypustili krokvy, musíte odkvapový plech vypustiť presne toľko, na koľko plánujete vypustiť strešné laty. Neskôr je potrebné tento plech prichytiť k vypusteným strešným latám.

Napílili sme kontralaty (lata ležiaca na krokve smeruje rovnobežne s krokvou). Dĺžku každej sme si stanovili na 1,2 m, pretože fólia má 1,5 m. Strešná fólia sa prekladá na 15 cm (podľa vyznačených čiar), a preto nám pri prekladaní fólie nebude kontralata prekážať.

Nasleduje pokrývanie strechy strešnou fóliou. Prácu si treba dobre rozdeliť. Fóliu rozvinieme, napneme a uložíme z nej prvý pás na krokvy. Začíname pozdĺž odkvapového plechu a potom postupne pridávame pásy až k hrebeňu.

Najskôr sme si natiahli fóliu asi cez 11 krokiev na dĺžku 10 m. Pri našej takmer 20 m dlhej streche by sme nevedeli fóliu poriadne napnúť. Najskôr sme si teda pripevnili okraj fólie na krokvu pomocou AKU sponkovačky. Túto stranu sme si hneď prichytili aj kontralatou od horného konca odkvapového plechu nahor. Následne sme mohli začať poriadne napínať. Potom sme kontralaty postupne pribíjali na krokvy tak, aby pridržiavali fóliu (fólia bola medzi krokvou a kontralatou).

V tejto fáze je dobré, ak je úplné bezvetrie a viete si zohnať aspoň osem pracovitých rúk. Dvaja sme šponovali, jeden prichytával fóliu a ďalší člen tímu podával kontralaty a náradie.

Jeden kotúč fólie má 75 m2, je široká 1,5 m. Na konci má vodiace čiary, ktoré vám pomôžu pri jej ukladaní. Naša fólia mala dokonca po stranách aj lepiace pásy, aby sa pripevnila jedna o druhú. Nie je to nevyhnutnosť, ale tento bonus iste oceníte. Strešnú fóliu sme pomocou lepiaceho pásu prilepili aj k odkvapovému plechu.

S čím treba rátať

NÁROČNOSŤ: 5/5

ČAS: 14 dní

NÁKLADY: do 2 400 €

ĽUDIA: 2 – 3

OBDOBIE: V – IX

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL na vikere 1 100 €

 • krov 132 €
  160 × 100 × 6 000, 1 ks, 0,1 m(160 €/m3) 16 €
  120 × 100 × 6 000, 8 ks, 0,58 m(160 €/m3) 92,80 €
  40 × 50 × 4 000, 20 ks, 0,16 m(145 €/m3) 23,20 €
 • klince 1 €
  240 mm, 1 kg (1,20 €/kg)
 • konštrukčná skrutka 5 €
  Ø 8 × 220 TH, 10 ks (0,50 €/ks)
 • závitová tyč 8 €
  Ø 10, 4 ks s maticami a podložkami
 • strešná fólia 27 €
  155 g/m2, napr. Mastermax premium, 45 m2 (0,60 €/m2)
 • lepidlo 5 €
  napr. Bauteko Super Kleber, 25 kg (5 €/vrece)
 • omietka 6 €
  napr. Profi MK2, 40 kg (6 €/40 kg)
 • aluzinkový plech a doplnky 351 €
 • oplechovanie okolo vikiera, dĺžka 2 m, 8 ks (7 €/ks)
 • odkvapový plech, 2 m, 5 ks (7 €/ks)
  lemovanie krajové čelné, 2 m, 9 ks (5,50 €/ks)
  štítové plechy, 2,5 m – 1 ks (7 €/ks), 2 m – 3 ks (6 €/ks)
  strešná krytina – plech na vikiere 22 m2 (5,50 €/m2)
  odkvapy na vikiere – háky, 6 ks (2,40 €/ks); žľaby, 1 ks, 4 m (11 €/ks); čelá, 2 ks (1,60 €/ks)
  hrebenáče na vikiere – 20 × 20 × 200 cm, 5 ks (6 €/ks)
  vetrací pás, 5 m, 2 balenia (12 €/bal.)
 • OSB dosky 42 €
  hrúbka 12 mm, 3 ks (14 €/ks)
 • tvrdený polystyrén 24 €
  200 mm, 12 ks (2 €/ks)
 • okná 497 €

NÁRADIE

 • digitálna vodováha (120 cm)
 • motorová píla
 • AKU skrutkovač, pílka, kladivo, lešenie
 • uhlomer, drevený meter, ceruzka

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 1 251 €
na latovanie a zakrytie

 • strešné laty 580 €
  50 × 40 × 4 000 mm, 20 ks, 4 m3 (145 €/m3)
 • klince 24 €
  100 mm, 5 kg (1,20 €/kg)
  120 mm, 15 kg (1,20 €/kg)
 • strešná fólia, 155 g 360 €
  napr. Mastermax Premium
 • sponky do sponkovačky 7 €
  1 balenie (7 €/5 000 ks)
 • odkvapový plech 280 €
  aluzinok, dĺžka 2 m, 40 ks (7 €/ks)

NÁRADIE

 • AKU skrutkovač, pokosová píla
 • AKU sponkovačka, pílka, kladivo
 • lešenie, uhlomer, drevený meter
 • ceruzka, nožnice, orezávací nôž

POSTUP PRÁCE

Ako zakryť strechu fóliou a urobiť vikiere?

stavba strechy
Menšie vikiere majú šírku asi 1 m. Strešnými latami sme nanášali výšku hrebeňa. | Zdroj: Pavol Szabó
osádzanie odkvapových plechov
Osádzanie odkvapových plechov. Prekladali sme ich spájaním pomocou nastrihnutia jednej strany. | Zdroj: Pavol Szabó
Osádzanie odkvapových plechov
Plechy sme spojili do seba s presahom asi 3–4 cm. Tento krok sme však robili už na krokvách. | Zdroj: Pavol Szabó

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje