Plechy sme spojili do seba s presahom asi 3–4 cm. Tento krok sme však robili už na krokvách.

Plechy sme spojili do seba s presahom asi 3–4 cm. Tento krok sme však robili už na krokvách.

Zdroj: Pavol Szabó
Späť na článok

Práce na streche: Vikiere, strešná fólia, latovanie