/ Dom / Strecha /

Ako zhotoviť bezpečný a funkčný komín

komín
Zdroj: Heluz

Komín je potrebné vyberať podľa spôsobu použitia, teda podľa typu spotrebiča, paliva a spôsobu prevádzky pripojeného zariadenia. Dôležité je aj umiestnenie komína v rámci dispozície domu.

Komín predstavuje stavebnú, ale aj technologickú časť domu, preto treba jeho výberu venovať zvýšenú pozornosť. Dôležitú úlohu zohrávajú technické parametre, funkčné vlastnosti komína, ale aj typ pripojeného spotrebiča (kotol, kozub, pec).

Na zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti je rovnako dôležitý výber vhodného priemeru prieduchu a tiež výšky komína. Ak priemer prieduchu nezodpovedá typu a výkonu spotrebiča, stráca spotrebič účinnosť, čím dochádza k zvyšovaniu nákladov na vykurovanie.

Zároveň treba rozlišovať, či ide o komín na občasné použitie alebo na napojenie kotla s celoročnou prevádzkou. Výber komína by mal byť obzvlášť dôkladný pri kotle na tuhé palivo, keď sa predpokladá jeho intenzívnejšie využitie.

Teplota spalín je totiž pri tomto type spotrebičov vyššia s rizikom vyhorenia sadzí. Pri napojení moderných peletových kotlov je potrebné, naopak, počítať s minimálnymi teplotami spalín. Kombinácia nízkych teplôt a sadzí dokáže v komíne divy.

V praxi predstavuje pomerne veľký problém pri výbere vhodného komína rozdielny návrh spotrebiča v projekte pre stavebné povolenie, ktorý nezodpovedá nakoniec realite. Veľmi často sa totiž stáva, že investor sa rozhodne navrhnutý spotrebič zmeniť.

Treba si však uvedomiť, že nie všetky komíny sú určené na odvod spalín od všetkých typov spotrebičov. Preto nepodceňujte úlohu realizačného projektu. Realizačný projekt predstavuje investíciu, ktorá sa vám v konečnom dôsledku viacnásobne vráti. Je akousi podrobnou mapu na realizáciu vášho vysnívaného domu.

Aké sú hlavné časti komína?

komínový systém

Medzi základné časti súčasných montovaných komínov patrí komínová tvárnica, izolačná rohož a komínová šamotová vložka. Komínová tvárnica môže byť jednoprieduchová alebo dvojprieduchová na paralelné pripojenie dvoch spotrebičov do jedného komínového telesa. Pri niektorých typoch komínov býva kombinovaná napr. s vetracou viacúčelovou šachtou či samostatnou šachtou na plastovú alebo oceľovú vložku na odvod spalín a nasávanie vzduchu k plynovému kondenzačnému kotlu a samostatnou šachtou na vedenie inštalácií cez budovu, napr. do solárnych panelov.

kominovy-system
Zdroj: Schiedel

Komínový systém Schiedel Kombigas tvorí komínová tvárnica 3 v 1, ktorá umožňuje sústrediť všetky vedenia na jednom mieste. Tvorí ju samostatný komínový prieduch na vloženie keramickej vložky určenej na odvod spalín od spotrebičov na tuhé palivá – kozub, kachľová pec a pod. – s priemerom 180 alebo 200 mm, samostatná šachta s nasávaním vzduchu k plynovému kondenzačnému kotlu a na odvod spalín plastovou alebo oceľovou vložkou s priemerom 80 mm a samostatná šachta na vedenie inštalácií, napr. od solárnych panelov. Vďaka tomu je vyriešený odvod spalín, plynový kotol, nasávanie vzduchu na jeho prevádzku a priestor na technické vedenia.

kominovy system
Zdroj: Schiedel

Komínová tvárnica je základná časť komína vyrobená najčastejšie z betónu, pálenej tehly alebo keramzitu, cez ktorú sa vedie šamotová vložka obalená tepelnou izoláciou. Jej súčasťou môže byť aj multifunkčná komínová šachta, cez ktorú možno viesť napr. inštalačné káble.

Izolačná rohož je vyrobená z minerálnej vlny alebo iného vhodného nehorľavého materiálu. Môže byť integrovanou súčasťou komínovej tvárnice alebo sa postupne vkladá počas montáže. Chráni komín pred vychladnutím spôsobeným nízkou vonkajšou teplotou, napomáha rýchlo ohriať spaliny a udržať ich optimálnu teplotu a zabezpečuje povrchovú teplotu komínového prieduchu nad teplotou rosného bodu.

Komínová vložka je vyrobená zo šamotu, ktorý je odolný proti vysokým a prudkým zmenám teploty, vlhku či agresívnym látkam.

kominovy system
Zdroj: Schiedel

Dvojvrstvový komínový systém Schiedel Absolut s integrovanou izoláciou, s keramickými vložkami s absolútnou tesnosťou vďaka systému spoja vložiek s hrdlom je určený pre všetky typy palív a spotrebičov. Vďaka systémovým komponentom na prerušenie tepelných mostov, napojeniu fólií, tesným dvierkam bez mriežky v päte je vhodný na výstavbu domov v ultranízkoenergetickej úrovni a takmer nulových domov. Bez problémov spolupracuje s rekuperáciou. Zároveň je určený pre kondenzačné spotrebiče bez dodatočného vyvložkovania.

komínový systém
Zdroj: HELUZ

Komínový systém Heluz IZOSTAT – pevné palivá je trojvrstvový systém (tenkostenná izostatická vložka, tepelná izolácia, brúsená tehlová komínová tvarovka) určený pre všetky typy spotrebičov (na pevné, plynné a kvapalné palivo) na atmosférickú (podtlakovú prevádzku). Môže sa kombinovať s celou, polovičnou alebo ventilačnou šachtou. Umožňuje bezpečný odvod spalín a nasávanie vzduchu k spotrebiču jedným prieduchom. Obsahuje dvojité komínové dvierka, hrdlá vložky umožňujú dokonalé spojenie. Jeho súčasťou sú špeciálne tesniace dvierka, tehlové tvarovky vyplnené polystyrénom na tepelné odizolovanie od základovej dosky, parotesné priestupy a ďalšie prvky vhodné pre domy s takmer nulovou potrebou energie.

Komínový systém Multikeram
Zdroj: Leier

Komínový systém Leier Multikeram je vhodný na pripojenie spotrebičov na rôzne palivá s otvorenou alebo uzavretou spaľovacou komorou. Predstavuje riešenie pre plynové kondenzačné kotly, kotly na tuhé palivá s uzavretou spaľovacou komorou (drevosplyňujúce kotly, kotly na pelety, klasické kotly na drevo a uhlie, kozubové vložky, pece, kachle). Vďaka technickému riešeniu a šamotovým tenkovrstvovým vložkám s technológiou W3G môžete kedykoľvek zameniť vykurovacie zariadenia bez potreby väčších úprav. Vyústenie komína nezamŕza. Vhodný systém pre domy s takmer nulovou potrebou energie.

tesnenie komína

Na funkčné zabezpečenie strešného plášťa je potrebná jeho dostatočná ochrana. Preto by ste mali všetky spoje zvislých konštrukcií so strešným plášťom, ako sú steny, komín, vyčnievajúce stavebné prvky (vikiere), dostatočne utesniť. Na utesnenie týchto stykov je vhodné použiť plastický a tvarovateľný tesniaci pás, ktorý sa presne prispôsobí tvaru strešnej krytiny. Tvar po položení si zachováva natrvalo. Ide o samolepiaci tesniaci pás, a preto nie je potrebná realizácia dodatočného latovania a namáhavé lepenie. Jeho tesniaci okraj poskytuje dobrú ochranu proti vode, snehu a zanášaniu prachom. Tesniace pásy sú väčšinou vhodné na všetky maloformátové a veľkoformátové strešné materiály.

Montáž sa odporúča realizovať pri teplote od +5 °C. Povrch krytiny a muriva by mal byť pred montážou suchý a čistý. Medzi komínom a škridlami má byť medzera približne 10 mm. Na prácu s tesniacim pásom postačuje bežné remeselnícke náradie. Na povrchu krytiny sa vyformuje pomocou valčeka. Vďaka samozvariteľnosti stačí pásy len vzájomne preložiť a pritlačiť valčekom. Pri tesnení spoja medzi strešnou konštrukciou a komínom sa postupuje z čelnej strany komína cez bočné steny až k zadnej strane. Po obvode je potrebné tesniaci pás prekryť krycou lištou, ktorú pripevníte na murivo skrutkami.

Tesniace pásy a tmely okolo komína

Vysoké tesnenie butylkaučukovou lepiacou vrstvou

Flexibilný lepiaci pás Terran Medi-Flex
Flexibilný lepiaci pás Terran Medi-Flex | Zdroj: Terran

Flexibilný lepiaci pás Terran Medi-Flex z hliníkového plechu na utesnenie priestupov a stykov komína so strešnou krytinou alebo stykov strechy so stenou. Dostatočne pevný a farebne prispôsobený strešnej krytine, ľahko tvarovateľný, šírka: 300 mm, orientačná cena: 81 €, www.terran.sk.

Samozvariteľný povrch, dva butylové lepiace pásy

Vysokopružný tesniaci pás Bramac Wakaflex
Vysokopružný tesniaci pás Bramac Wakaflex | Zdroj: Bramac

Vysokopružný tesniaci pás Bramac Wakaflex na utesnenie komínových priestupov cez strešnú krytinu, ostatných zvislých konštrukcií a napojenia krytiny na steny vikierov. Má polyizobutylénové jadro, hliníkovú výstužnú mriežku z ťahokovu a postranné lepiace pásy. Šírka: 280 mm, orientačná cena: 98,40 €, www.bramac.sk.

Rýchlotvrdnúci tesniaci tmel

Zdroj: Mapei

Jednozložkový pružný tesniaci tmel a lepidlo Mapeflex MS45 špeciálne vyvinutý na tesnenie pracovných škár na horizontálnych aj zvislých povrchoch bežných stavebných materiálov. Vhodný aj na vlhké povrchy, orientačná cena: 8,96 €, www.mapei.sk

Samolepiaci olovený viacúčelový tesniaci pás

Vysokoodolný tesniaci pás KM Beta TOP FLEX
Zdroj: Km Beta

Vysokoodolný tesniaci pás KM Beta TOP FLEX na použitie okolo vyústenia komínov, strešných okien, vikierov, na izoláciu zvislých stien a pod. Zložený z dvoch vrstiev: živicovej zložky obohatenej o syntetický kaučuk aj lepiacu živicu a ochrannej membrány, ktorú tvorí olovená fólia s farebnou úpravou. Šírka: 300 mm, orientačná cena: 94,80 €, www.km-beta.sk.

Vysoká odolnosť proti UV žiareniu

Samolepiaci tesniaci pás Benders
Zdroj: Benders

Samolepiaci tesniaci pás Benders na utesnenie komínových priestupov cez strešnú konštrukciu a strešnú krytinu. S hliníkovým práškovým nástrekom, s plisovaným povrchom a lepiacou plochou po celej šírke. Ľahko tvarovateľný, šírka: 280 mm, orientačná cena: 94,38 www.benders.sk.

Vysoká priľnavosť a odolnosť

Zdroj: DenBraven

Tmel Den Braven Klampiarsky tmel PU PROFI na náročnejšie práce pri tmelení alebo lepení klampiarskych prvkov ako sú napr. oplechovanie komínov, priechody konštrukcií cez strechu, atík, ríms, soklov, parapetov a pod., orientačná cena: 6,14 €, www.denbraven.sk

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteOpýtali sme sa odborníkov

Ing. Martin Hintoš, technický poradca, HELUZ tehliarsky priemysel, s. r. o.

Čo nepodceniť pri montáži komína? 

Najdôležitejšie je si hneď na začiatku dobre naštudovať všetky dostupné informácie o konkrétnom komíne, a ak vzniknú nejaké nejasnosti, je potrebné kontaktovať technickú podporu výrobcu. Všetko treba riešiť s dostatočným predstihom, pretože väčšina chýb, ktorých sa stavebník počas realizácie dopustí, pramení na 99 % z nedostatočnej prípravy. Preto všetkým odporúčam, aby si naštudovali pracovné postupy, ktoré sú dostupné na stránkach výrobcov. Návody k jednotlivým typom komínov nájdu naši klienti na stránke www.heluz.sk/sk/na-stiahnutie, kde stačí zrolovať nižšie na odsek návody a pracovné postupy. Ďalšie informácie sú dostupné v realizačnej príučke, ktorá je rovnako voľne stiahnuteľná. Pre ešte lepšie pochopenie návodov a postupov odporúčam aj videá.

Aké sú hlavné výhody súčasných komínových systémov v porovnaní s v minulosti murovanými komínmi? 

Najväčšia výhoda systémových komínov je, že sú otestované v najextrémnejších podmienkach, ktoré bežne ani nemôžu vzniknúť. Systémové komíny predstavujú pre svojpomocných zhotoviteľov jednoduchú skladačku, ktorú po dôkladnom naštudovaní návodov zvládnu jednoducho zhotoviť. Izostatické vložky sú z hľadiska údržby a použiteľnosti na vrchole možností v tomto segmente a osobne ich môžem vrelo odporúčať. Povrch týchto vložiek je oproti starším typom veľmi hladký a pri čistení komína dosiahnete dôkladné očistené steny a spoje.

Ako správne zhotoviť priechod komína cez strešnú konštrukciu?

Tepelnotechnické požiadavky sa na budovy ako také neustále sprísňujú a od roku 2021 sa tieto podmienky ešte viac sprísnia. To znamená, že je potrebné dbať nielen na kvalitnejšie konštrukcie, ale aj na vyhotovenie jednotlivých detailov. Jedným z takýchto detailov je komínový priestup v strešnej či stropnej konštrukcii, kde je ukončená tepelná izolácia a paronepriepustná vrstva konštrukcie. Tu je potrebné zhotoviť účinné prepojenie komínového plášťa s paronepriepustnou konštrukciou.

Lukáš Nemčovič, manažér predaja, Leier Baustoffe SK s. r. o.

Čo nepodceniť pri montáži komína?

Počas montáže komínov sa stávajú mnohé chyby, ktoré môžu ovplyvniť v rôznej miere prevádzku komína, dokonca celkom komín znefunkčniť. Preto je dôležité, aby sa montáž realizovala podľa pokynov výrobcu. Montáž komínového systému je potrebné vykonať podľa montážneho návodu a dodržať všetky predpisy aj normy podľa platnej legislatívy. Počas realizácie je potrebné dbať, samozrejme, na bezpečnosť.

Aké sú hlavné výhody súčasných komínových systémov v porovnaní s v minulosti murovanými komínmi?

Murovaný komín už nezodpovedá požiadavkám modernej vykurovacej techniky. Má horší ťah, je citlivý na vlhkosť, má malú odolnosť proti kyselinám a zlú tepelnú izoláciu. Výrobcovia komínov dnes ponúkajú rôzne komínové systémy. Konštrukcia moderných komínových systémov je trojvrstvová – tvorená šamotovou vložkou, tepelnou izoláciou a komínovým plášťom. Moderné komíny sú nenasiakavé, majú dobrý komínový ťah, sú bezpečné pri vyhorení sadzí, odolné proti kyselinám, s kvalitnou izoláciou.

Ako správne zhotoviť priechod komína cez strešnú konštrukciu?

Prechod strešnou konštrukciou je jedným z kritických bodov pri riešení stavby komína. Pri stavbe komína treba dodržať jeho bezpečnú vzdialenosť od horľavých látok a konštrukcií. Podľa platnej vyhlášky je to 50 mm. Pozornosť treba venovať napojeniu krytiny na komín a hydroizoláciu v exteriéri, ale aj napojeniu na parozábranu v interiéri. Z interiérovej strany treba na komín v mieste jeho prechodu cez strechu napojiť parotesnú fóliu. V mieste, kde komín prestupuje cez strešnú konštrukciu z exteriérovej strany, treba hlavu komína po obvode utesniť oplechovaním – často pozinkovaným plechom alebo tesniacim pásom.

Maroš Plško, technický poradca, Schiedel Slovensko, s. r. o.

Čo nepodceniť pri montáži komína?

Určite nepodceňujte montážne návody. Naša spoločnosť ich má k dispozícii tak v tlačenej podobe, ktoré sú súčasťou každej dodávky, ako aj na webovej stránke, prípadne v animovanej podobe na Youtube. Studnicou vedomostí o tom, čo na stavbe nepokaziť, je aj náš Instagram alebo Facebook. Z praktického hľadiska je potrebné odsledovať viaceré veci. Odstupy horľavých častí stavby od komína určuje výrobca komínového systému. Nezabudnite na zapojenie odvodu vlhkosti na kanalizáciu. Správne napojenie dymovodu – na šamot, nie do šamotu –, ktoré ušetrí množstvo problémov a peňazí. Pozornosť treba určite venovať stabilizácii, fixácii komína v streche. Na upevnenie komína v strešnej rovine by ste určite nemali použiť strešné laty. Satelit má byť fixovaný na stožiar, nie na komín.

Aké sú hlavné výhody súčasných komínových systémov v porovnaní s v minulosti murovanými komínmi?

Ako prvú treba spomenúť bezpečnosť. Viacvrstvový komín vďaka svojmu zloženiu poskytuje určite väčšiu istotou a požiarnu bezpečnosť v porovnaní s klasickým murovaným komínom. Keďže súčasné komínové systémy predstavujú skladačku, hlavnými benefitmi pre staviteľa aj majiteľa sú rýchlosť a presnosť realizácie. Zároveň presne stanovená skladba komína minimalizuje možnosť vzniku montážnych chýb.

Ako správne zhotoviť priechod komína cez strešnú konštrukciu?

Na tento účel má Schiedel v ponuke súpravy na napojenie strešných fólií na komínové teleso. Súčasťou komínového systému Schiedel Absolut sú deliace tepelnoizolačné prvky na elimináciu tepelných mostov v päte komína a v okolí komínového priechodu v izolačných vrstvách strechy alebo strope. Pre kovové komínové telesá sú v ponuke prvky ako VermiS a WDS, ktoré umožňujú napojenie parozábrany a vodotesnej izolácie na kovové komínové telesá pri zachovaní požiarnej bezpečnosti a tesnosti.

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

  1. Wimshurst says:

    Najvhodnejsi komin, do paneloveho domu, je kus rury cez vytlcene okno.
    V pripade krajin, kde maju sidliska, kde nastava zime casto odstavka TUV a kurenia, je to jedina moznost na prezitie.
    U nas vdaka polystyrenu na plasti budovy, je to asi jedina moznost.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.