/ Dom / Strecha /

HELUZ je prvým výrobcom komínov bezpečných podľa novej normy

Stavba komína
Zdroj: HELUZ

Spoločnosť HELUZ je prvým výrobcom komínových systémov, ktorý absolvoval so svojimi systémami skúšky v súlade s novou normou EN 1443. Je teda prvým výrobcom, ktorý je schopný na Slovensku svojim zákazníkom ponúknuť garanciu bezpečného zabudovania komínov do stavby. Ide predovšetkým o bezpečné vzdialenosti horľavých konštrukcií od plášťa komína pri prechode komínového telesa strechou (obálkou budovy).

Norma STN EN 1442 je slovenskou verziou európskej normy EN 1443:2019, ktorá stanovuje požiadavky a základné funkčné vlastnosti komínov, komínových vložiek, dymovodov, konštrukčných dielov a príslušenstva, ktoré odvádzajú spaliny od spotrebičov palív do voľného ovzdušia. Norma o. i. stanovuje požiadavky na požiarnu odolnosť komína, schopnosť zabrániť vznieteniu horľavých látok vyskytujúcich sa v blízkosti komína a zamedziť prenosu požiaru komínom v budove, napr. z jedného požiarneho úseku do druhého.

Testovanie stavby komína
Zdroj: HELUZ

„Bezpečné zabudovanie komína do stavby bolo dlho otázkou, ktorá nebola v technických normách riešená. V roku 2019 vyšla nová európska norma EN 1443, ktorá tieto pravidlá zavádza. Následne vyšla aj skúšobná norma, podľa ktorej je po novom nutné komíny skúšať. Tieto skúšky určia, ako je možné komín zabudovať bezpečne do stavby,“ hovorí Ing. Miroslav Vacek, Ph.D. riaditeľ technického rozvoja. „Spoločnosť HELUZ vníma zabudovanie komína do stavby ako veľmi dôležitú charakteristiku tohto prvku a je prvým výrobcom komínových systémov v ČR a SR, ktorý absolvoval so svojimi systémami skúšky podľa nových noriem. V normách je uvedených veľa príkladov stavebných zostáv, pre ktoré je možné bezpečné zabudovanie komína skúšať. HELUZ k otázke bezpečnosti pristupuje s maximálnou mierou zodpovednosti, a preto bolo skúšanie časovo aj finančne náročné. Pri skúškach sa však preukázala kvalita našich systémov a budeme schopní deklarovanú bezpečnú vzdialenosť medzi komínom a horľavou konštrukciou zmenšiť na 30 mm,“ pokračuje Ing. Miroslav Vacek, Ph.D.

Testovanie stavby komína
Zdroj: HELUZ

Výsledky skúšok sú pre bežného stavebníka neprehľadné, preto HELUZ ako prvý výrobca komínových systémov vytvoril podrobné návody na zabudovanie komína do stavby ako neoddeliteľnú súčasť montážnych návodov. „Tým dodávame ako prví na stavbu komín s jasnými pravidlami, a všetci môžu s týmito informáciami pracovať – od projektu cez realizáciu až po revíziu. Ako jediní tak poskytujeme zákazníkovi istotu bezpečného komína v jeho stavbe,“ dopĺňa Ing. Miroslav Vacek, Ph.D.

Spoločnosť HELUZ vyrába tehlové komínové systémy

Komínové systémy HELUZ ponúkajú širokú možnosť využitia pre rodinné domy, chaty, chalupy aj bytové projekty. Unikátne tehlové komíny umožňujú pripojiť ľubovoľný spotrebič a sú využiteľné pre všetky druhy palív. Spoločnosť HELUZ dlhodobo vyvíja vlastný sortiment s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu, dlhú životnosť v kombinácii s prijateľnou cenou. Kompletný sortiment komínových systémov HELUZ zahŕňa šamotové aj izostatické komínové vložky, rôzne varianty nadstrešných častí, prestupy komínov horľavými konštrukciami, komínové striešky a ďalšie doplnky. Zvláštny dôraz kladieme na poskytovanie kvalitného servisu a technickej podpory.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteHELUZ vyrába komíny vhodné aj do pasívnych domov

Aj pre domy v najvyššom energetickom štandarde má HELUZ komínové riešenie v podobe komína HELUZ IZOSTAT. Tento komín je možné dodať v tesnom vyhotovení, dokáže privádzať vzduch pre horenie spotrebiča a celou svojou koncepciou bude tým správnym riešením pre váš dom.

Moderný komínový systém HELUZ IZOSTAT je vhodný pre všetky typy palív (pevné, plynné a kvapalné palivá) a určený pre podtlakovú (atmosférickú) prevádzku. Obsahuje tenkostenné keramické izostatické vložky, tepelnú izoláciu a brúsené tehlové komínové tvarovky. Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovať s akýmkoľvek systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom.

komin HELUZ IZOSTAT
Zdroj: HELUZ

Ďalšie komínové systémy HELUZ

Komínový systém HELUZ KLASIK je určený najmä pre pevné palivá (napr. kozuby, kachle, krbové vložky, kotly na pevné palivá) a podtlakovú (atmosférickú) prevádzku. Systém HELUZ KLASIK sa používa aj na rekonštrukcie komínov s možnosťou kombinácie s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia.

Komín HELUZ klasik
Zdroj: HELUZ

Zdroj: PR článok HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.