ako sa dopracovat k funkcnemu kominu
Galéria (10)

Ako sa dopracovať k funkčnému komínu

Máte už negatívne skúsenosti s vlhnutím komína, rýchlym opotrebovaním krycej dosky či dokonca vyhorením domu? Ak nie, máte šťastie alebo kvalitný komín. Je však mnoho prípadov, keď sa stavitelia domov dali zlákať lacnými riešeniami komínových telies, a po krátkom čase boli nepríjemne zaskočení. Lacnejšie komíny sa neoplatia. Zárukou kvality a dlhej funkčnosti sú praxou overené komíny.

Galéria

komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber
komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber
komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber
komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber
komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber
komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber
komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber
komín, čistenie, oprava, rekonštrukcia, výber

Najmodernejšia komínová technika vďaka svojej kvalite oslobodzuje majiteľov domu od strachu z požiaru. Už dnes sú u nás dostupné komíny pre energeticky efektívne vykurovacie systémy, ktoré sú v súlade s trendom trvalo udržateľného stavebníctva a podieľajú sa aj na znižovaní emisií CO2.

Typ vykurovacieho paliva

Pred samotnou stavbou komína by ste mali zvážiť typ paliva, ktorým chcete v dome vykurovať. Od toho totiž závisí aj výber vhodného komínového telesa. Treba zhodnotiť cenu vykurovacieho paliva, predpisy o úspore energie, ale aj pohodlie a komfort bývania.

Cieľom každej novostavby alebo modernizácie rodinného domu by mala byť aj možnosť zmeny vykurovacieho média – paliva. Ak v súčasnosti uprednostňujete plynové vykurovanie neznamená to ešte, že v najbližších rokoch nebudete chcieť prejsť na lacnejšie drevo či ekologickejšiu biomasu. Zvážte si, či chcete komín s jedným alebo dvoma prieduchmi. Ten prvý vás totiž oberá o možnosť zmeny paliva v budúcnosti. S dvojprieduchovým komínom nemusíte riešiť náročnú prestavbu. Systémový komín je podobný stavebnici – z jednotlivých komponentov možno poskladať kompletné komínové teleso.

Návrh komína nechajte na odborníka

Navrhnutie komína by ste mali nechať na projektanta, ktorý ovláda normy konštrukcie komínového telesa. Tak si môžete byť istí, že komín bude na správnom mieste a bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky. Projektant však musí poznať typ vykurovacieho spotrebiča, na základe ktorého môže komín správne nadimenzovať. Komín by sa mal umiestniť do stredu objektu, čím sa zabezpečia dobré rozptylové podmienky vo voľnom prúdení vzduchu. Súčasťou návrhu komínového telesa je aj stanovenie minimálnej výšky a priemer prieduchu komína. Pamätať treba na to, že podľa zákona treba vypúšťať emisie znečisťujúcich látok s čo najmenším počtom výduchov. Najmenšia výška vyústenia komína alebo výduchu musí byť 4 m nad terénom. Nezanedbateľnou podmienkou je tiež prevýšenie ústia komína nad šikmou a plochou strechou. Prevýšenie komína sa riadi podľa vyhlášky č. 575/2005, ktorá vychádza z európskej normy 12 391-1.

  

Pred samotnou realizáciou komína treba stanoviť aj priemer prieduchu, ktorého veľkosť závisí od typu pripojeného spotrebiča a jeho výkonu. Ak priemer prieduchu nezodpovedá výkonu spotrebiča, spotrebič stráca účinnosť, čím dochádza k zvyšovaniu nákladov na vykurovanie. Pre rodinný dom postačí komín s priemerom prieduchu 140 mm. Na odvod spalín z kozubovej vložky musí byť priemer prieduchu 16 až 20 cm, z kachľovej pece 18 až 20 cm a z otvoreného kozuba 20 až 30 cm. Ak podceníte fázu projektovania, môžete mať s komínovým telesom už čoskoro po jeho spustení do prevádzky vážne problémy.

Dodržujte vzdialenosť komína od drevených konštrukcií

Prechádzať vzniku požiarov možno aj správnym umiestnením komína a dodržiavaním vzdialeností horľavých látok a konštrukcií od plášťa komína alebo palivového spotrebiča. Minimálne vzdialenosti drevených konštrukcií od povrchu komínového plášťa a od prieduchu komína určuje výrobca komínového telesa. Podľa zákona musí byť však minimálna vzdialenosť telesa komína od drevených konštrukcií 50 mm. Vzdialenosť stavebných dielov z horľavých látok alebo vstavaného nábytku od čistiacich otvorov komínového telesa musí byť minimálne 60 cm. Rovnako aj podlahy z horľavých materiálov pod čistiacimi otvormi treba chrániť nehorľavými materiálmi.

Aký komín si vybrať?

Pri výbere komína zvážte jeho skladbu a vlastnosti. Ak si kladiete otázku, akú komínovú vložku si zaobstarať, odpoveď je jednoduchá. Súčasným požiadavkám vyhovuje antikorová a šamotová vložka. Antikorová vložka s laserovým zvarom z vysoko kvalitnej antikorovej ocele zabezpečuje ochranu pred koróziou a vyhorením sadzí. Je odolná proti vysokým teplotám a dostatočne tesná. Ostatné kovové vložky (pozinkovaná, hliníková a podobne) sa vyznačujú častou lámavosťou, rýchlo sa opotrebujú alebo sú nedostatočne odolné. Ak uprednostníte šamotovú vložku, získate vysokú odolnosť a maximálnu tesnosť komína. Hoci v porovnaní s modernými keramickými vložkami majú kratšiu životnosť, na rekonštrukcie komínov sú vhodným materiálom.

  

Súčasťou komína je okrem vložky aj izolácia, ktorá bráni prudkému klesaniu teploty spalín. Do komína sa často používa perlit alebo izolácia určená do omietok. Oba tieto spôsoby však nie sú vhodné, pretože už po krátkom čase dochádza k vlhnutiu komína a k znižovaniu jeho funkčnosti. Z toho dôvodu sa odporúča izolácia z minerálnych vlákien, ktorá zamedzuje úniku tepla a v komíne zaisťuje optimálnu prevádzkovú teplotu. Okrem toho odoláva vysokým teplotám a vyznačuje sa dobrou priľnavosťou.

Precízna stavba

Ak si zvolíte moderný komínový systém skladajúci sa z kompatibilných prvkov, montáž komína bude rýchla a jednoduchá. Kvalitný komín pozostáva z komínovej tvárnice s integrovanou tepelnou izoláciou a vnútornou keramickou alebo antikorovou rúrou. Komínové teleso začíname stavať na základ alebo na konštrukciu hrubej podlahy. Jednotlivé tvárnice treba spájať klasickou maltou. Odporúča sa použiť maltovaciu šablónu, ktorá umožní presné a úsporné nanášanie malty. Ak sa rozhodnete pre komínové teleso so zadným odvetrávaním, musíte dodržať spôsob kladenia tepelnej izolácie do komínovej konštrukcie. Spoj izolácie musí byť v osi kolmej na stenu tvárnice, zabráni sa tým upchatiu kanálikov zadného odvetrávania.

Pri stavbe komínového systému treba zohľadniť aj napojenie dymovodu. Dymovod by sa mal mať možnosť rozťahovať. Z toho dôvodu musí byť medzi dymovodom od spotrebiča a vnútornou hranou napojovacieho kusu na dymovod medzera minimálne 0,5 cm. Napojovací kus treba vyviesť kolmo na stenu komínovej tvárnice, nikdy nie cez roh, pretože sa preruší prúdenie vzduchu v zadnom odvetrávaní. Nezabudnite na dostatočné množstvo čistiacich otvorov v dymovode, aby ste komín mohli pravidelne kontrolovať a vymetať. Dymovod a spôsob napojenia vykurovacieho zariadenia musí pred spustením komína do prevádzky schváliť revízny technik.

  

Náročný priestup strešnou konštrukciou

Pri stavbe komína je náročnou úlohou riešenie priestupov cez strechu. Otvor v strešnej konštrukcii musí byť o 3 až 6 cm väčší ako vonkajší rozmer komína, pričom táto medzera sa vyplní nehorľavými izolačnými materiálmi. V mieste, kde komín prestupuje strešnou konštrukciou, treba komínovú hlavu oplechovať. Pri riešení priestupov musíte zohľadniť typ strechy.

Ak máte rodinný dom so šikmou strechou, treba realizovať dva prestupy, a to cez strop alebo podhľad a potom cez strechu. Pozornosť sústreďte najmä na detail napojenia krytiny na komín z hľadiska hydroizolácie. Inak môžete mať už čoskoro problémy so zatekaním.
–>
Priestup komína cez plochú strechu je jednoduchší, pretože stačí realizovať len jeden priestup cez strop. V okolí priestupu treba po obvode komínového telesa použiť hydroizolačnú fóliu. Aby ste sa vyhli problémom s kondenzáciou spalín, mali by ste komín v nadstrešnej časti a v mieste styku so strešným plášťom tepelne zaizolovať.

Posledným krokom je ukončenie komína

Po vyriešení priestupu komína cez strechu ostáva už len posledný krok ukončenie komína. Keďže nadstrešnú časť komína najviac ovplyvňujú poveternostné vplyvy a korozívne účinky spalín, treba jej venovať dostatočnú pozornosť. Práve ukončenia komínov bývajú často vážnym problémom. V prvom rade by ste mali používať nehorľavé materiály. Ak uprednostníte obmurovku, stavte radšej na kvalitné materiály a precízne vyhotovenie. V súčasnosti sú však obľúbené najmä rôzne prefabrikované dielce. Ako obklady komínových hláv sa používajú dosky alebo šablóny strešných krytín (napríklad vláknito-cementových, plechových, bridličnatých a pod.). Tesným obložením komína zamedzíte riziku vznietenia horľavých stavebných materiálov použitých v spodnej nosnej konštrukcii obkladu.

Keď komín vypovie poslušnosť

Ak začne komínu klesať jeho účinnosť, treba naplánovať jeho rekonštrukciu. Častou poruchou komínov je nedostatočné tesnenie a premočenie plášťa dechtom. Dochádza k znižovaniu ťahu komína a prieniku spalín do interiéru. Odstrániť túto poruchu možno omietnutím komína vhodnou maltou. Pred obnovou treba odstrániť starú omietku, vyškrabať škáry v murive a až následne naniesť novú vrstvu. Pri oprave komína poškodeného dechtom treba odstrániť zlý spôsob vykurovania alebo vymeniť nekvalitné palivo za iný druh. Možnosťou je oddelenie omietky od muriva vrstvou laku, obloženie komína nehorľavým obkladom či použitie dvojvrstvovej sanačnej omietky.

Vhodnou metódou renovácie komínov je jeho vložkovanie. Komínové teleso musí mať však dostatočný rozmer prieduchu, ktorý by mal byť rovný a kolmý. Na vložkovanie sa môžu v súčasnosti použiť pevné antikorové alebo šamotové rúry. Na rozdiel od v minulosti používaných hliníkových vložiek sú odolné proti korózii, vysokým teplotám a majú dlhšiu životnosť.

Pri obnove komínov však netreba zabúdať ani na opravu komínových hláv. Poškodené murivo pod komínovou hlavou treba odstrániť až po neporušené murivo. Chýbajúca časť komína sa znovu vymuruje a následne sa na komín osadí komínová hlava. Novú komínovú hlavu na záver zalícujte murivom.

Text: Marína Ungerová
Foto: Archív firiem
Zdroj: RSZ

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje