zasobnikove ohrievace vody
Galéria (7)

Zásobníkové ohrievače vody

Všade tam, kde treba zásobovať teplou úžitkovou vodou veľké množstvo odberných miest, alebo kde treba pokrývať nárazovo vysokú spotrebu teplej vody, nachádzajú uplatnenie zásobníkové ohrievače teplej úžitkovej vody – ľudovo nazývané bojlery.

Galéria

Zásobníkové ohrievače dokážu ohriať a uskladniť väčšie množstvo teplej vody, vďaka čomu poskytujú vysoký užívateľský komfort. Netreba sa obávať náhlej zmeny teploty ani pri odbere vody na viacerých miestach súčasne. Zrejme aj z toho dôvodu patria k najčastejším zdrojom teplej vody v rodinných domoch, bytových domoch i rôznych druhoch hospodárskych budovách.

Nepriamo výhrevné zásobníky
Príprava teplej vody v zásobníku sa vo väčšine prípadov rieši ako súčasť centrálneho vykurovacieho systému. Samotným zdrojom tepla je teda vykurovací kotol, pričom voda v zásobníku sa ohrieva prostredníctvom výmenníka. V takom prípade hovoríme o nepriamo výhrevných zásobníkoch teplej vody.

Priamo výhrevné zásobníky
Na ohrev vody, ktorý je nezávislý od vykurovacieho systému, slúžia priamo výhrevné zásobníkové ohrievače. Výhrevné teleso – či už plynové, alebo elektrické – je vtedy priamou súčasťou zásobníka. Využívanie lacného nočného prúdu umožňujú akumulačné elektrické zásobníky.

Bivalentné zásobníky

V súčasnosti sa asi najviac používajú bivalentné zásobníkové ohrievače. Tie umožňujú využívanie vykurovacieho média na ohrev vody počas vykurovacej sezóny, keď je táto možnosť zmysluplná a úsporná, v lete zasa využívajú na ohrev vody elektrinu, pretože kotol je zatiaľ odstavený. Používať kotol v lete len na prípravu ohriatej vody je neefektívne, pretože sa často zapína a vypína, čo spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie.

Bivalentný zásobník ohriatej vody možno využívať aj v bytoch napojených na centrálne vykurovanie. Umožňujú to tzv. bytové centrály, ktoré sú schopné pripojením na rozvod média z centrálnej sústavy zabezpečiť vykurovanie a prípravu ohriatej vody pre samostatný byt. Okrem toho merajú spotrebu a sú programovateľné podľa individuálnych potrieb užívateľov. Zásobník ohriatej vody sa v byte pripája podobne ako radiátor na rozvod ústredného kúrenia. K ohrevu vody dochádza v zásobníkovom výmenníku tepla. Mimo vykurovacej sezóny sa voda ohrieva elektrinou.

Bivalentné, či dokonca trivalentné zásobníkové ohrievače majú svoje nenahraditeľné miesto aj pri využívaní alternatívnych zdrojov energie – buď pomocou solárnych systémov, alebo tepelného čerpadla. Jeden zásobník, ktorý už sám osebe umožňuje ohrev vody elektrinou, možno potom napojiť aj na vykurovací kotol a napríklad aj na solárne panely.

Zmiešavacie zásobníky

Podľa spôsobu ukladania teplej vody rozdeľujeme zásobníkové ohrievače na zmiešavacie a vrstvené. V praxi sa doposiaľ najviac inštalujú zmiešavacie zásobníky s nepriamym ohrevom teplej vody v spojení s plynovým kotlom. Tieto zásobníky fungujú tak, že výmenník v tvare špirály je umiestnený v dolnej časti zásobníka, kadiaľ sa zároveň privádza studená voda. Ohriata voda stúpa hore, pričom sa zmiešava s ostatnou vodou v zásobníku. Vďaka tomu je voda v celom objeme zásobníka ohriata na rovnakú teplotnú úroveň. Nevýhodou zmiešavacích zásobníkov je, že po zapnutí ohrevu treba pomerne dlho čakať, kým sa voda ohreje na požadovanú teplotu. Dodatočný ohrev vody pri čiastočnom vypustení ohriatej vody sa však dá zabezpečiť s minimálnymi nákladmi.

Vrstvené zásobníky
Okamžitú dostupnosť teplej vody a zároveň záruku stabilnej teploty aj pri väčšom odbere vody zabezpečuje vrstvený zásobník. Ohrev vody v tomto prípade funguje na princípe prietokového ohrevu, pričom teplá voda sa za pomoci čerpadla akumuluje v hornej časti zásobníka bez premiešania s nižšími, chladnejšími vrstvami. Vďaka tomu je určité množstvo ohriatej vody k dispozícii už krátko po zapnutí ohrevu a na ohriate vody na požadovanú teplotu postačuje aj nižšia teplota. Dobíjanie zásobníka a odber ohriatej vody pripravenej prietokovým ohrevom môže prebiehať aj súčasne. Teda v čase, keď práve nie je naakumulovaný dostatok ohriatej vody. Vtedy je však na dosiahnutie požadovanej teploty nutné neprekročiť povolený prietok vody.

Vrstvený zásobník je ideálny na použitie v kombinácii s kondenzačným kotlom, pretože umožňuje ohrev vody na požadovanú teplotu 55 až 60 °C aj v kondenzačnom režime. Teplota vody do 60 °C sa odporúča aj na zníženiu tvorby vodného kameňa, ktorý sa ukladá vo vnútri zásobníka a znižuje jeho životnosť. Pri klasickom výmenníku musí vykurovacia voda dosahovať teplotu až 80 °C, čo znamená, že počas prípravy ohriatej vody v klasickom zásobníku nemôže kotol fungovať v úspornom kondenzačnom režime. Vrstvené ukladanie teplej vody v zásobníku sa javí ako najlepšie a najefektívnejšie riešenie aj pri ohreve vody solárnymi panelmi alebo tepelným čerpadlom.

Efektívne využívanie zásobníkového ohrievača

Na efektívne využívanie zásobníkového ohrievača je veľmi dôležité jeho správne dimenzovanie. Potrebná veľkosť zásobníka závisí od reálnej spotreby vody v domácnosti. Ak je zásobník príliš veľký, zbytočne sa zohrieva priveľa vody, ak je malý, je zasa teplej vody nedostatok. Všeobecne sa za bežnú priemernú dennú spotrebu teplej vody v domácnosti počíta s 50 l na osobu. Ak sa v lete voda zohrieva solárnymi kolektormi, treba počítať s objemom zásobníka približne 100 l na osobu.

Efektívnosť zásobníkov ohriatej vody priamo závisí od kvality ich izolácie, pretože od toho závisí rýchlosť, akou voda chladne. Koeficient merných tepelných strát je pri moderných zariadeniach pod 8 Wh na liter za 24 hodín, pričom čím je hodnota nižšia, tým je ohrievač kvalitnejší.

Cirkulácia alebo samostatné ohrievače?
Zásobníkové ohrievače slúžia na centrálne zásobovanie teplou vodou, vďaka čomu môžu byť vzdialenosti medzi samotným zásobníkom a odbernými miestami pomerne veľké. Ak sú vzdialenosti medzi zásobníkom a odbernými miestami viac ako 5 m, je vhodné zabezpečiť cirkuláciu teplej vody, aby mala voda v potrubí vždy požadovanú teplotu. Cirkulačné čerpadlo patrí medzi elektrospotrebiče s pomerne malou spotrebou, v súčasnosti existujú čerpadlá s integrovaným časovo programovateľným modulom, ktorý umožňuje programovať zapínanie a vypínanie čerpadla podľa zvyklostí domácnosti.

Ak sú v dome osamelé vzdialené výtoky vody, odporúča sa zvážiť inštaláciu malých miestnych zásobníkových tlakových ohrievačov s objemom 5 až 15 l, ktoré dokážu pokryť dennú potrebu vody pri kuchynskej linke alebo záhradnom umývadle. Ide o samostatné malé elektrické alebo plynové ohrievače, ktoré sa zvyčajne umiestňujú priamo pri mieste spotreby, vďaka čomu sa minimalizujú tepelné straty energie v rozvodoch. Tieto ohrievače možno umiestniť pod predmetom zariadenia, takže nepôsobia rušivo.

Anna Palfiová
Foto: Protherm, Vaillant
Zdroj: Všetko o vykurovaní a úspore energií

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje