Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 4. diel – Výber vhodných okien a dverí

okná a dvere na rodinnom dome
Zdroj: istock.com

V štvrtej časti nášho seriálu sa pozrieme na možnosti, ktoré sa vám ponúkajú pri výbere vhodných okien a dverí na váš dom.

Okná – okenné rámy, zasklenie a kovanie

Okno nie je v súčasnosti už len pekným estetickým doplnkom, ktorý dotvára architektonický štýl rodinného domu. Rovnako ako ostatné stavebné materiály aktívne prispieva k jeho tepelnej a akustickej ochrane. Je však dôležité vedieť si správne vybrať.

Drevené, plastové alebo hliníkové okná?

Otázka, ktorú si pri výbere okien kladieme najčastejšie. Pri výbere okien si však treba uvedomiť, že okno netvorí len rám, ale aj zasklenie a kovanie. A všetky tieto tri súčasti ovplyvňujú jeho výsledné tepelnoizolačné, akustické a funkčné vlastnosti.

okenné profily
Zdroj: istock.com

Rámy okien

Hliníkové profily majú dnes vďaka novým technológiám prerušenia tepelných mostov v podstate rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti ako plastové alebo drevené okná. Navyše sú štíhlejšie a krásne na pohľad. Hliník využívajú architekti pre jeho dobré konštrukčné vlastnosti, vďaka nim je vhodný na veľké zasklené plochy moderných budov či rodinných domov, keď rozmery neumožňujú použitie okien z PVC alebo dreva.

Hliníkové okná možno vyrobiť v takmer akejkoľvek farbe. Ďalšou výhodou hliníka je odolnosť a ľahká údržba. Ich obstarávacia cena je však vyššia ako obstarávacia cena plastových alebo drevených okien.

Výhodou drevených okien je bezpochyby fakt, že ide o teplý prírodný a ekologický materiál. Vlastnosťami a cenou sú drevené profily porovnateľné s lepšími plastovými. Tepelnoizolačné vlastnosti drevených okien sú takmer rovnaké ako okien z PVC. Sú však náročnejšie z hľadiska údržby. Raz ročne (pred zimou) by sa mali drevené rámy okien po umytí ošetriť prípravkom, ktorý povrchovej úprave profilu vráti vymyté zložky a zacelí prípadné mikrotrhliny, aby do nich nevnikala voda. Bez tejto údržby môže časom dôjsť až k olupovaniu laku a treba zaistiť odbornú opravu.

Najnovším riešením, ktoré tento problém dokáže eliminovať, je kombinácia dreva a hliníkového krytu. Rozhodovanie medzi plastom a drevom sa stáva viac-menej pocitovým. Plastové okná majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Ich prednosťou je jednoduchá údržba a odolnosť materiálu. Moderné technológie, akou je laminácia, umožňujú meniť vzhľad okenných rámov. Zvoliť si môžete medzi klasickou bielou alebo autentickým vzhľadom dreva či práškovaného hliníka.

Najnovšie ponúkajú výrobcovia plastové rámy s hliníkovým krytom. Z hľadiska pomeru cena/výkon sú na tom plastové okná najlepšie. Nevýhodou plastových okien v porovnaní s hliníkovými oknami je určité obmedzenie s ohľadom na maximálne rozmery.

okenný profil plastový
Zdroj: istock.com

Zasklenie okien

Tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia závisia predovšetkým od počtu sklenených tabúľ, ich hrúbky a inertného plynu, ktorým sú medzery medzi jednotlivými tabuľami zasklenia vyplnené.

Na trhu je dostupné zasklenie izolačným dvojsklom alebo trojsklom s dutinami vyplnenými najčastejšie argónom alebo kryptónom. V prípade požiadavky na útlm hluku alebo zvýšenie bezpečnosti proti rozbitiu či požiaru je štandardné izolačné sklo nahrádzané špeciálnym typom skla – zvukovoizolačným, protipožiarnym alebo bezpečnostným.

Pri zvýšenej požiadavke na zníženie tepelných strát sa odporúča použiť tepelnoizolačné sklá s nízkym vyžarovaním.

okenné rámy
Zdroj: istock.com

Kovanie okien

Okenné kovanie sa nachádza po obvode okenného krídla a rámu. Zabezpečuje spoľahlivú funkciu okien. Podľa zvoleného typu okenného kovania je možné s oknom vykonávať rôzne pohyby. Pri výbere okien sa budete musieť rozhodnúť, či ich budete chcieť iba otvárať, iba sklápať do „ventilačky“ alebo zároveň otvárať aj sklápať. Väčšie posuvné okná alebo dvere je možné vybaviť posuvno-sklopným alebo zdvižno-posuvným kovaním.

Medzi jednotlivé prvky okenného kovania patria okenné závesy (pánty), okenná kľučka, uzatváracie čapy a protiľahlé uzávery (protikusy), polohovacia poistka (dvíhač krídla), pri sklopných oknách navyše sklopné nožnice a nakoniec rôzne mechanizmy skryté pod lištou kovania v krídle. Samostatnú skupinu tvoria bezpečnostné okenné kovania, ktoré chránia okná pred vypáčením.

Čo je dôležité zohľadniť pri výbere okien?

Okná by mali byť dostatočne pevné, bezpečné, s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Prečo je dôležité, aby mali profily dostatočnú rozmerovú stálosť?

Profily s malou hrúbkou a bez vnútornej výstuže sa môžu vplyvom hmotnosti zasklenia deformovať.

Okenné profily by mali spĺňať požiadavky stanovené platnými normatívnymi predpismi. Zaujímajte sa o to, do akej triedy okenné profily patria. Trieda A znamená o 14 % viac materiálu, čo zvyšuje ich odolnosť proti zlomeniu o 20 %. Kombináciou plastu s oceľovou vnútornou výstužou získajú profily ešte väčšiu odolnosť a rozmerovú stálosť. Rozmerová stálosť je dôležitá najmä pri vyššom zaťažení skla, napr. pri použití izolačného trojskla a pri väčších veľkostiach okien, ktoré vyžaduje moderná architektúra. Zároveň sledujte, či profily nie sú zdeformované. K tejto deformácii môže dochádzať v dôsledku ochladzovania počas výrobného procesu. Väčšia hrúbka profilu má aj priamy vplyv na zníženie hluku. Vonkajšia stena s hrúbkou 3 mm spôsobí zníženie hluku o 4 dB.

plastové okno
Zdroj: istock.com

Výrobcovia okien často uvádzajú triedu bezpečnosti okna. Čo tento údaj presne znamená?

Nedostatočne zabezpečené okno je dôvodom ľahkého vniknutia zlodejov do domu.

STN EN 1627: 2011: Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie definuje šesť tried odolnosti okien – RC1 až RC 6 (RC z anglického Resistance Class). Jednotlivé triedy reprezentujú odolnosť okien pred prekonaním pri lúpeži, resp. iným násilným vniknutím.

Okno sa pri zaradení do triedy odolnosti posudzuje ako celok. Na zaradenie do príslušnej triedy je potrebné použiť nielen požadované okenné kovanie s bezpečnostnými bodmi na všetkých uzáveroch, ale aj bezpečnostnú kľučku alebo bezpečnostné sklo. Zároveň sa kladú presné požiadavky aj na zabudovanie okna do stavebného otvoru.

Najčastejšie sa môžete stretnúť s oknami spĺňajúcimi bezpečnostnú triedu RC1 alebo RC2, RC2N. Odporúčame rozhodnúť sa pre okno v bezpečnostnej triede RC2N. Okno v tejto triede musí odolať minimálne počas troch minút fyzickému násiliu zlodeja, ktorý používa jednoduché náradie na páčenie, napr. skrutkovač, páčidlo, kliešte a pod. Okno musí byť vybavené certifikovanou okennou kľučkou so zámkom, alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm. Pod kľučkou musí byť vložená podložka, ktorá má zabrániť jej odvŕtaniu.

V bezpečnostnej triede RC3 má okno odolať fyzickému násiliu zlodeja, ktorý používa páčidlo s dĺžkou približne 710 mm, kladivo alebo mechanickú ručnú vŕtačku a iné ručné náradie, minimálne počas piatich minút. Zároveň musí byť okno vybavené bezpečnostným zasklením, okennou kľučkou so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm a podobne ako v triede bezpečnosti RC2 musí byť pod kľučkou vložená podložka proti odvŕtaniu.

Na dosiahnutie vyšších tried RC4 až RC6 je potrebné realizovať dodatočné opatrenia, ako sú napr. okenice, vonkajšie uzamykateľné žalúzie, mreže a pod.

drevené okná
Zdroj: istock.com

Ako možno oknami ovplyvniť úsporu energie potrebnej na teplo?

Dôležitý je tvar okenných profilov a výber správneho izolačného trojskla.

Tepelnoizolačné vlastnosti okien je možné zvýšiť sofistikovaným tvarom profilov v kombinácii so zasklením izolačným trojsklom. Takto môžete dosiahnuť hodnotu súčiniteľa prechodu tepla okna Uw = 0,6 W/(m2 . K). Ak by sa použilo izolačné trojsklo vyplnené argónom, zvýšili by sa tepelnoizolačné vlastnosti okna ešte viac. Inovačný prah a výstuže profilov, ktoré sú duotermicky oddelené, zabezpečujú úplné vylúčenie tepelných mostov. Vďaka týmto riešeniam ostane teplo v interiéri.

Ako vybrať vhodné vstupné dvere

Výber vchodových dverí netreba zanedbať, pretože práve ony budú deliacou čiarou medzi vaším majetkom a neželanými vonkajšími vplyvmi. Pred ich kúpou by ste mali zvážiť viacero faktorov: mali by mať dlhú životnosť, odolať požiaru, izolovať vás od hluku a predovšetkým spĺňať svoju primárnu funkciu – zaistiť bezpečnosť. Samozrejme, zaváži aj vzhľad a možnosť prepojenia s modernými technológiami.

Bezpečnostné dvere

Nie všetky vchodové dvere, ktoré na trhu objavíte, spĺňajú kritérium „bezpečnostné“. Odhaliť to môžete podľa dvoch kľúčových faktorov: chýbajú im certifikáty o tom, že spĺňajú európske normy (vydávajú ich autorizované skúšobne), a majú prekvapivo nízku cenu. Rozdiel medzi kvalitnými a pseudobezpečnostnými dverami sa skrýva pod ich povrchom.

Bezpečnostné dvere obsahujú množstvo prvkov, ktoré zabraňujú vlámaniu: oceľové vnútorné výstuhy s rámom, prednú a zadnú oceľovú platňu, istiace body a, samozrejme, aj bezpečnostné kovanie a vložku. Ich súčasťou musí byť taktiež špeciálna bezpečnostná zárubňa, ktorú vám experti na bezpečnosť ukotvia a zabetónujú do steny.

interiérové bezpečnostné dvere
Zdroj: istock.com

Pseudobezpečnostným dverám tieto prvky chýbajú. Majú nedostatočnú konštrukciu a výplň (oceľové platne, oceľový rám a oceľová výstuž) buď úplne chýba, alebo je z málo odolných materiálov. Najčastejšie tvorí výplň týchto dverí voština – papierová vložka, ktorá je poskladaná do tvaru medového plátu. Rovnaká výplň sa používa aj do interiérových dverí.

Najdôležitejšími faktormi pri bezpečnostných dverách sú kvalita a bezpečnostná trieda, nie dizajn či nízka cena. Pri výbere si všímajte najmä bezpečnostnú triedu (najbežnejšie sa používajú bezpečnostné dvere certifikované v 3. bezpečnostnej triede) a tiež certifikáty – vyžiadajte si certifikát zhody, certifikát odolnosti proti vlámaniu a certifikát o vhodnosti na osadenie do stavby.

Bezpečnostné triedy dverí

Na Slovensku sú vyčlenené 4 bezpečnostné triedy a v zásade platí – čím vyššia bezpečnostná trieda, tým bezpečnejšie sú dvere. Pri bezpečnostnej triede RC1 postačuje, ak výrobok odoláva statickému a dynamickému zaťaženiu. Pri ďalších troch triedach musí výrobok odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne počas 3 (RC2), 5 (RC3) a 10 (RC4) minút. Bezpečnostné dvere v triede 5 a 6 sú určené na špeciálne účely – banky, firmy, trezory.

Rozdiely v cenách dverí znamenajú aj rozdiely vo funkčnosti.

O ich bezpečnostnej úrovni hovorí najmä parameter „bezpečnostná trieda“.

Moderný bezpečný domov sa začína pri inteligentných dverách.

Možno ich vybaviť alarmom, snímačom pohybu, IP kamerou alebo tzv. živým streamingom.

Interiérové alebo exteriérové dvere?

Pri výbere bezpečnostných dverí sa vás predajca musí opýtať, či ich potrebujete do domu alebo do bytu. Pri výrobe dverí do domu, to znamená exteriérových bezpečnostných dverí, ich výrobcovia prispôsobia tak, aby okrem zlodejov odolali aj extrémom počasia, požiaru a hluku.

Ich tepelnoizolačné parametre bránia prenikaniu chladu, respektíve horúčav zvonku do interiéru, čím pomáhajú znižovať energetickú náročnosť domu. Navyše majú špeciálnu vodoodolnú povrchovú úpravu, ktorá odolá nepriaznivému počasiu. Tieto vlastnosti však nie sú potrebné pri bytových dverách.

interiérové dvere
Zdroj: istock.com

Úprava a dizajn dverí

Aj pri výbere bezpečnostných dverí je prirodzené dbať na ich vzhľad. Na trhu sú dostupné laminátové i dyhované povrchy, rôzne farebné kombinácie, dvere môžu dokonca z každej strany vyzerať inak. V obytnej časti ich vďaka tomu viete zladiť s interiérom, z vonkajšej strany zas zjednotiť s exteriérom a farbami domu.

Ak by vás po rokoch ich vzhľad predsa len omrzel, povrch sa dá kedykoľvek vymeniť za nový,  pričom bezpečnostná funkcia dverí zostane zachovaná. Samozrejme, aj prah môže ladiť s povrchovou úpravou dverí. Môže byť drevený, antikorový alebo si môžete zvoliť bezbariérové riešenie.

Pri exteriérových bezpečnostných dverách máte na výber jedno- alebo dvojkrídlové modely. Aby ste do chodby za dverami dostali denné svetlo, dajú sa doplniť postrannými alebo hornými svetlíkmi, ktoré majú rovnakú úroveň bezpečnosti.

Smart riešenia

Podobne ako iné domáce zariadenia, aj vstupné dvere možno vybaviť množstvom high-tech riešení, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť a zlepšujú komfort obyvateľov. High-tech vybavenie poteší najmä technologických nadšencov, ktorým umožní napríklad kontrolovať domácnosť na diaľku.

Namiesto klasickej zámky sa dajú bezpečnostné dvere vybaviť uzamykacím systémom na kartu, pin kód alebo na odtlačok prsta. Popularite sa teší aj digitálny priezorník, ktorý zobrazuje pohyb za dverami na displeji a zároveň ho premieta do mobilnej aplikácie. Dvere možno vybaviť aj ďalšími high-tech doplnkami – alarmami, snímačmi pohybu, kontaktmi kontrolujúcimi otváranie a zatváranie okien, IP kamerami a tzv. živým streamingom (ide o sledovanie naživo vo vysokom rozlíšení prostredníctvom aplikácie priamo v mobile či tablete).

Predchádzajúce diely seriálu nájdete tu:

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 1. diel – Rady pred začiatkom stavby

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 2. diel – Ako postaviť dobré základy domu

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 3. diel – Z akých materiálov postaviť dom

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 4. diel – Výber vhodných okien a dverí

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 5. diel – Šikmá alebo plochá strecha?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 6. diel – Pre akú podlahu sa rozhodnúť?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 7. diel – Aký typ vykurovania zvoliť

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 8. diel – Akú fasádu si vybrať

Text: Erika Kuhnová, Andrea Dingová
Foto: istock.com

Komentáre

  1. Tak my sme určite nemenili okná kôli estetickému vzhľadu no samozrejme je dobre si ich vyberať aby vám aj k nehnuteľnosi troška pasovali. No neviem si prestaviť chatu s plastovými:-) Tiež sme mali hroznú dilemu vybrať keďže je všade taký veľký výber a proste človek nevie čo by chcel. No a samozrejme aj cena rozhoduje. Po dlhom zvažovaní sme sa priklonili ku dreveným oknám aj z hľadiska estetickej stránky a samozrejme kôli funkciám. To je asi okno ktoré by som si vedel predstaviť či na dome ale aj byte. Jedine čo sme vyberali u Vekry je teda farba ktorá by najviac pasovala. Ale nakoniec sme ostali pri smreku. Takže máme taký kúsok prírody. Hoci ich ešte nemáme nejak mega dlho tak sme s nimi spokojní aj keď ako píšu v článku je potreba sa troška viac o ne postarať ako o plastové, ale zase tak hrozné to nie je.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.