murovanie domu
Zdroj: istock.com

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 3. diel – Z akých materiálov postaviť dom

V tretej časti nášho seriálu si predstavíme najpoužívanejšie materiály na stavbu domu. Pred plánovaním stavby si urobte prieskum trhu a vyberte taký materiál, ktorý bude vyhovovať vašim požiadavkám i peňaženke.

Murované domy

Ak sa našinec rozhodne stavať, väčšinou voľba padne na murovaný dom. Nie  je to však len preto, že sme trochu konzervatívni a v takýchto domoch máme pocit väčšej stability. Murovanie má totiž všetky prednosti tradičnej technológie – je to známy, jednoduchý a pochopiteľný systém, ktorý je vhodný aj na svojpomocnú výstavbu.

Dnes sa na murovanie používajú presné tvárnice – brúsené tehly, pórobetónové alebo vápennopieskové bloky, ktoré sa vďaka svojmu tvaru a presným rozmerom s precízne rovnobežnými ložnými plochami môžu spájať vo vodorovnej rovine na tzv. tenkú ložnú škáru. Používa sa na to špeciálna tenkovrstvová malta (resp. stavebné lepidlo) vo vrstve hrubej asi 1 mm, prípadne špciálna PUR pena. Do zvislých škár sa malta nenanáša – tvárnice sa vďaka tvarovému spoju na „pero a drážku“ na bočnej strane len zasunú jedna do druhej. Murovanie je tak presnejšie, jednoduchšie a v porovnaní s tradičným postupom o 30 až 50 % rýchlejšie.

murovaný dom
Zdroj: istock.com

Spájanie tenkou vrstvou lepidla navyše prispieva k homogenite muriva (v miestach škár nevznikajú tepelné mosty), do stavby sa tiež dostáva menej stavebnej vlhkosti, takže rýchlejšie vysychá. A keďže spotreba malty je veľmi nízka, takéto murovanie je aj úspornejšie. Ďalšou, ešte jednoduchšou a časovo úspornejšou možnosťou je pri pálených tehlách spájanie pomocou už spomínanej murovacej peny – nanáša sa totiž priamo z balenia, takže si nevyžaduje prípravu ako malta. Umožňuje tiež prácu až do -5 °C.

Prečítajte si prvý diel seriálu:

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 1. diel – Rady pred začiatkom stavby

Zatepliť dom či nezatepliť?

V princípe máte dve možnosti, ako zrealizovať obvodové murivo, ktoré splní požiadavky aktuálnej tepelnotechnickej normy: buď zvolíte bloky, ktoré budú plniť najmä statickú funkciu, a murivo zvonka zateplíte, alebo  použijete tvárnice, ktoré majú samotné dostatočnú tepelnoizolačnú schopnosť, takže ich zatepľovať netreba.

I keď sú tvárnice so špičkovými izolačnými vlastnosťami v ponuke výrobcov najdrahšie, výhodou jednovrstvového muriva je, že všetky potrebné parametre sa v porovnaní so zatepleným murivom dosiahnu s podstatne nižšou prácnosťou. A keďže pri výstavbe nemožno brať do úvahy len cenu materiálu, ale dôležitá je aj cena práce, výsledná suma za nezateplené obvodové murivo môže byť nižšia aj napriek vyššej cene materiálu. Zavážiť môže aj kratší čas výstavby. Tento systém je ideálny pri tvarovo jednoduchých domoch, keďže pri komplikovanejších detailoch môže byť problém s odstránením tepelných mostov.

Pri viacvrstvovom, teda zateplenom murive je úlohou tvaroviek najmä prenášať zaťaženie a akumulovať teplo, potrebný tepelný odpor zabezpečí vrstva tepelnej izolácie na vonkajšej strane. Tento systém sa uplatňuje najmä pri murovaní z vápennopieskových tvárnic, kde sa tak dajú dosiahnuť špičkové vlastnosti obvodových stien pri ich minimálnej hrúbke (na rovnakom pôdoryse domu teda získate väčší vnútorný priestor), no použiť ho, samozrejme, možno aj pri pálených tehlách či pórobetóne.

Zateplené murivo je  architektmi a projektantami obľúbené najmä z dvoch dôvodov: jednak pre možnosť jednoducho optimalizovať parametre obvodových stien pomocou vhodnej hrúbky tepelnej izolácie, jednak pre kompaktný obal z tepelnej izolácie, ktorý eliminuje tepelné mosty aj v zložitých detailoch.

Všetky novopostavené rodinné domy na Slovensku musia od januára 2016 spĺňať podmienky energetickej triedy A1 (ultranízkoenergetické), ich obvodové steny by mali mať súčiniteľ prechodu tepla U ≤ 0,22 W/(m . K). Po roku 2020 sa už budú môcť u nás stavať len budovy v energetickej triede A0 (s takmer nulovou spotrebou energie) so súčiniteľom prechodu tepla pre vonkajšie steny U ≤ 0,15 W/(m . K). Rozdiely v nákladoch na stavbu týchto dvoch typov domov sú približne 10 až 15 %, v dome s lepšími tepelnotechnickými parametrami však výrazne ušetríte na nákladoch na vykurovanie.

Pálené tehly

Sú klasikou a u nás dodnes najobľúbenejším stavebným materiálom. Sympatické je, že sa vyrábajú z prírodnej suroviny, hliny, a tiež to, že sa dajú recyklovať. Okrem pevnosti, rozmerovej stability a prakticky neobmedzenej životnosti patria k ich dobrým vlastnostiam aj pomerne vysoká schopnosť akumulovať teplo (a tým vyrovnávať teplotné výkyvy v interiéri), výborná zvuková izolácia a optimálna difúzia vodných pár. Dnešné tehly majú štruktúru zvislých rebier a vzduchových dutín, čo jednak znižuje ich hmotnosť a jednak zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Výplň dutín tepelnou izoláciou (minerálnou vlnou alebo polystyrénom) ich izolačnú schopnosť ešte zvyšuje – jednou vrstvou muriva s hrúbkou 38 cm tak možno splniť požiadavky aktuálnej normy, pri hrúbke 44 až 50 cm sa dajú dosiahnuť aj parametre pasívneho domu.

murovanie z tehál
Zdroj: istock.com

Pórobetónové tvárnice

Sú pri stavbe rodinných domov u nás druhým najčastejšie používaným materiálom. Aj v tomto prípade sa tvárnice vyrábajú z prírodných surovín – kremičitého piesku, vápna, cementu a vody. Pórobetón vďačí za svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti makropórom, teda uzavretým vzduchovým dutinám. Tie sú tiež dôvodom jeho nízkej hmotnosti, vďaka ktorej sa s tvárnicami ľahko manipuluje. Plusom pórobetónu je aj jeho homogenita, všetky prvky stavebného systému majú teda rovnorodé vlastnosti vo všetkých smeroch. K jeho prednostiam patrí aj nízky difúzny odpor, vďaka čomu dokáže prirodzene regulovať vlhkosť v dome. Keďže s pórobetónom sa veľmi jednoducho pracuje – je ľahký, jeho rozmery sa dajú jednoducho prispôsobiť rezaním a dobre sa doňho robia drážky na rozvody v dome –, je ideálny na svojpomocnú výstavbu.

Vápennopieskové tehly

Vápno, piesok a voda sú v tomto prípade zlisované do tvrdých tvárnic s hladkým povrchom, presnými rozmermi a vysokou hmotnosťou. Pre ťažké materiály sú typické výborné akustické vlastnosti a vysoká tepelnoakumulačná schopnosť, ktorá zabezpečuje stabilnú vnútornú klímu (podobnú ako v kamenných domoch). Silnou stránkou vápennopieskových tehál je prenášanie zaťaženia a akumulácia tepla, prirodzene však majú minimálnu tepelnoizolačnú schopnosť, sú preto ideálne na viacvrstvové obvodové murivo. V spojení s tepelnou izoláciou sa využijú silné stránky oboch materiálov a výsledkom sú výborné vlastnosti pri minimálnej hrúbke obvodových stien. Isté obmedzenia môžu plynúť z tvrdosti a vyššej hmotnosti tvaroviek – pre veľkú tvrdosť je napríklad dôležité pamätať pri projektovaní na ponuku rozmerov a premyslieť vedenie inštalácií.

Najčastejšie sa u nás stavajú murované rodinné domy.

Približne 80 % novostavieb na Slovensku je z pálenej tehly alebo pórobetónu.

Moderné tvárnice majú presné rozmery a tvarový spoj na bočnej strane.

Pri murovaní sa tak spotrebuje podstatne menej lepidla a do stavby sa zabuduje menej vlhkosti.

Murovací materiál tvorí asi 10 % z ceny stavby.

V podstatnej miere však ovplyvňuje kvalitu bývania, preto sa na ňom neoplatí šeriť.

Pravda či mýtus? Fakty o murovaných domoch

Dnešné tehly sú krehké, často sa lámu a rozbíjajú

Dnešné veľkoformátové tehlové bloky sú kompromisom medzi hmotnosťou a pevnosťou. Hmotnosť totiž súvisí aj s ďalšími vlastnosťami, najmä so schopnosťou tepelne a zvukovo izolovať. Tepelnoizolačné tehly musia byť čo najľahšie, zvukovoizolačné naopak čo najťažšie, takže popri ľahkých tenkostenných tehlách existujú aj ťažké a robustné. Nedá sa teda paušálne povedať, že tehly sú krehké. Tenkostenné tepelnoizolačné tehly sú, logicky, citlivejšie ako masívne zvukovoizolačné. Sú však dostatočne pevné a zaručene majú požadovanú pevnosť v tlaku v polohe, v ktorej sa zabudovávajú do muriva. K ich poškodeniu môže dôjsť napríklad pri nesprávnej manipulácii či preprave, čo však platí pre všetky stavebné materiály.

Pórobetón silno nasáva vodu

Pórovitá štruktúra tohto materiálu zvádza k predpokladu, že je nasiakavý. Nie je to však tak. Uzavreté póry, ktoré sú pre pórobetón typické, sotva vyvíjajú kapilárne sily. Vodu teda absorbujú veľmi pomaly, čo dokazujú aj skúšky pôsobenia vody na nechránené murivo z tvárnic Ytong. Podľa tých je pravdou presný opak – hodnoty nasiakavosti pórobetónu sú v porovnaní s inými murovacími materiálmi veľmi dobré a aj pri dlhodobom pôsobení vody je výška vzlinutia len malá.

murovanie s pórobetónom
Zdroj: istock.com

V odbornej literatúre nájdeme aj údaj o maximálnom nasýtení stavebných materiálov vodou, ktorý vyjadruje pomer medzi hmotnosťou vody obsiahnutej v póroch a hmotnosťou suchého materiálu. Pre pórobetóny je to pomerne vysoká hodnota, pretože majú vysoký obsah pórov a nízku vlastnú objemovú hmotnosť. V praxi je však tento stav takmer nedosiahnuteľný. Na to, aby voda vyplnila všetky póry v pórobetóne, ktorý ju sám nenasáva, musí byť dovnútra doslova vtlačená. Skúsenosti ukázali, že pri povodni trvá 2 až 3 dni, kým sa stena z Ytongu nasýti vodou. Pevnosť nasiaknutých tvárnic mierne poklesne, nie však natoľko, aby to ohrozilo statiku domu. Po vyschnutí sa ich pevnosť aj tepelnotechnické vlastnosti vrátia na pôvodnú hodnotu.

Aby murované domy splnili požiadavky dnešnej normy, musia sa zatepliť

Pravdou je, že nemusia. I keď sú dnes požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií naozaj vysoké, výrobcovia murovacích materiálov sa s nimi úspešne popasovali. Ak však hľadáte najvýhodnejšie riešenie, nečakajte jednoznačnú odpoveď. Tá závisí od konkrétneho projektu, od požadovaných tepelnoizolačných vlastností, veľkosti, tvarovej náročnosti domu a pod. Niekde viac vyhovuje jednovrstvové murivo bez zateplenia, inde je vhodnejšie zatepliť. S rozhodnutím vám môže pomôcť aj výrobca stavebného materiálu, ktorého poradca posúdi projekt, optimalizuje prípadné kritické miesta a odporučí najvhodnejšiu skladbu. Túto službu poskytujú renomované firmy bezplatne.

Stavba murovaného domu trvá dlho. Omnoho rýchlejšie postavíte drevostavbu

Ani tu nie je realita taká jednoznačná. Existuje viacero typov drevostavieb a šampiónmi v rýchlosti sú len tie montované zo stenových panelov. Steny jednoduchého prízemného domu zmontuje skúsená firma asi za dva dni, ďalšie štyri trvá dokončenie krovu a položenie krytiny. Veľmi však nezaostávajú ani murovacie materiály – z pórobetónu Ytong postavia skúsení majstri jedno podlažie za 1 deň, ďalší deň trvá armovanie stropu a asi pol dňa jeho betonáž. Podobne rýchle je aj murovanie z brúsených tehál.

Rýchlosť stavby krovu závisí od jeho zložitosti a skúsenosti majstrov – rovnako pri všetkých typoch domov. Keby sme aj hovorili o rozdieloch v čase, pri hrubej stavbe pôjde maximálne o dni. Omnoho dlhšie trvá príprava (projekt, povolenia, základy…) a dokončovacie práce (rozvody, povrchové úpravy atď.). Tu sa už bavíme o mesiacoch. Rozdiely pritom nesúvisia s materiálom stien, ale s náročnosťou projektu, odladením detailov a skúsenosťou realizačnej firmy. Najrýchlejšia je teda stavba jednoduchého typového domu dodaného na kľúč skúsenou firmou, bez ohľadu na technológiu výstavby.

Prečítajte si aj druhý diel seriálu:

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 2. diel – Ako postaviť dobré základy domu

Montované domy

Na Slovensku si ešte stále držia svoju vedúcu pozíciu rodinné domy realizované z tradičných stavebných materiálov, ako je tehla či novodobejší pórobetón. Drevostavby v podobe starých dreveníc realizovaných z guľatiny tu, samozrejme, majú svoju historickú základňu, ale ak hovoríme o moderných montovaných drevostavbách, potom stále platí, že si svoju klientelu ešte hľadajú. O materiáloch na ich zhotovenie by sa však už dalo povedať, že si svoju cestu na stavebný trh našli. V súčasnosti je ich výber omnoho bohatší, ako bol v nedávnej minulosti. Rozumne zvolená skladba umožňuje realizovať rodinné domy bežne v nízkoenergetickom, pasívnom alebo dokonca v nulovom štandarde.

stavba drevodomu
Zdroj: istock.com

Skladbu obvodových stien a strešného plášťa by ste mali konzultovať s projektantom alebo architektom, ktorý by vám mal vedieť, v závislosti od zvoleného energetického štandardu vášho domu, odborne poradiť. Ak sa nechystáte rodinný dom realizovať svojpomocne, ďalším krokom je výber zhotoviteľa. Určite dajte na odporúčania a využite možnosť navštíviť referenčné stavby. Väčšina skúsených zhotoviteľov pracuje s overeným koncpetom. Skladbu jednotlivých vrstiev obvodového alebo strešného plášťa si nechajte detailne vysvetliť. Pýtajte sa na plusy a mínusy použitých materiálov. Nechajte si dostatok času na rozmyslenie. Konečné rozhodnutie urobte až kým si budete istý, že navrhované riešenie je tým, ktoré ste hľadali.

Výber vhodných materiálov je ovplyvnený aj konštrukčným systémom, z ktorého sa drevostavba bude zhotovovať. V súčasnosti sa do popredia dostáva tzv. panelový-rámový systém. Hlavným nosným prvkom je drevená rámová konštrukcia, ktorú tvoria KVH hranoly alebo iné konštrukčné masívne drevo. Najčastejšie sa používajú hranoly s prierezom 60/120, 60/140 alebo 60/160 mm. Ak zo statického hľadiska alebo z hľadiska zvýšených požiadaviek na tepelnú ochranu profil nevyhovuje, vytvárajú sa potrebné profily združovaním alebo vytvorením stĺpikov členeného alebo zloženého prierezu (KVH, KVH DUO/TRIO alebo BSH hranoly).

Rámová konštrukcia sa vypĺňa tepenou izoláciou a obojstranne oplášťuje velkoformátovými doskami na báze drevoštiepky (dosky OSB), sadrovlákna (Fermacell, Rigidur), resp. drevovláknitých difúznejších dosiek (DHF, Steico, Ekopanel…).

Panelový konštrukčný systém je založený na výrobe jednotlivých druhov panelov stavebnej konštrukcie (panely – podlahové, obvodové, priečkové, stropné, štítové, strešné) vo výrobnej hale, ich doprave na miesto staveniska a rýchlej montáži pomocou techniky.

Najnovší trend vo vývoji stavebných materiálov na výstavbu drevostavieb predstavujú CLT panely z masívnych drevených prvkov. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, stabilitou a presným vyhotovením detailov.

stavba montovaného domu
Zdroj: istock.com

V prípade drevostavieb je veľmi dôležité venovať pozornosť vzduchotesnému vyhotoveniu zateplenia obvodových konštrukcií. Vhodnými riešením sú ucelené patentované systémy určené na riešenie vzduchotesnosti a ochranu pred pôsobením vlhkosti.

Predchádzajúce diely seriálu nájdete tu:

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 1. diel – Rady pred začiatkom stavby

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 2. diel – Ako postaviť dobré základy domu

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 3. diel – Z akých materiálov postaviť dom

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 4. diel – Výber vhodných okien a dverí

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 5. diel – Šikmá alebo plochá strecha?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 6. diel – Pre akú podlahu sa rozhodnúť?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 7. diel – Aký typ vykurovania zvoliť

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 8. diel – Akú fasádu si vybrať

Text: Erika Kuhnová, Andrea Dingová
Foto: istock.com

  1. dusansuster says:

    Potrebujem poradit pri stavbe betonovej platne v izbe rodineho domu.Podklad pod betonovu platnu a hrubka betoveJ platne.Druh plajucej pldlahy.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje