zabezpecenie bytu a domu
Galéria (13)

Zabezpečenie bytu a domu

Pri zabezpečení domácností je vhodné vychádzať z predpisov poisťovní. Keďže majú mnohoročné skúsenosti s poisťovaním nehnuteľností proti vlámaniu, splnením poistných predpisov možno predísť vzniku poistnej udalosti, teda vlámaniu a následnej krádeži alebo dokonca ohrozeniu života.

Galéria

Každá poisťovňa si pri poistení domácnosti vyžaduje splnenie určitých bezpečnostných podmienok. Môže sa stať, že pri uzatváraní zmluvy skutočný stav zabezpečenia nikto nekontroluje, čo je nezodpovedné voči klientovi. No v prípade poistnej udalosti, keď má poisťovňa vyplatiť odškodné, sa veľmi dôsledne zisťuje, či bola úroveň zabezpečenia nehnuteľnosti taká vysoká, ako požadujú ustanovenia poistnej zmluvy. Ak nie, poisťovňa nemusí vyplatiť náhradu škody. Preto pred uzavretím zmluvy treba porovnať skutočnú úroveň zabezpečenia nehnuteľnosti s podmienkami ponúkanej poistnej zmluvy.

Na poschodí
Priestory na poschodiach sa zabezpečujú ľahšie ako na prízemiach. Ak spodné okraje okien sú aspoň 3 m nad úrovňou terénu, stačí zabezpečiť najmä vchodové dvere. Dvere by mali mať:

 • bezpečnostný zámok so štítom bez vonkajších skrutiek s prekrytou vložkou, odolný proti prevŕtaniu a rozlomeniu,
 • prídavný bezpečnostný zámok,
 • pevné krídlo odolné proti prerazeniu
 • zárubňu bez dutých častí, nemala by sa dať roztiahnuť prenosným zdvíhadlom,
 • zábrany proti vysadeniu dvier zo závesov.

Týmto podmienkam zodpovedá väčšina bezpečnostných dverí s viacbodovým uzamykacím systémom.

Na prízemí
Okrem vstupných dverí s viacbodovými uzamykacím systémom treba proti vlámaniu dôkladne zabezpečiť aj okná, svetlíky a ostatné tzv. kritické otvory – najmä mrežami, bezpečnostnými roletami, fóliami a sklami.

Mechanické zabezpečenie môžeme kombinovať s elektronickým zabezpečovacím systémom s priestorovými snímačmi pohybu a senzormi zvuku rozbíjajúceho sa skla. V takom prípade je plášť i priestor nehnuteľnosti komplexne chránený.

Bezpečnostné dvere
Bezpečnostné dvere musia mať certifikát preukázania zhody, ktorý udeľuje autorizovaná osoba MVRR SR. Certifikáty sa rozdeľujú do štyroch bezpečnostných tried: bezpečnostná trieda 1 – základný stupeň ochrany, 2 – dostatočný stupeň ochrany, 3 – vysoký stupeň ochrany a 4 – veľmi vysoký stupeň ochrany.

Bezpečnosť dverí neznamená, že okennú dverovú výplň nemožno násilne prekonať. Dôležitý je čas, ktorý treba na prekonanie skúšaného výrobku, a ten určuje zaradenie do príslušnej kategórie. Dlhší čas na prekonanie s použitím predpísaného náradia predstavuje vyššiu úroveň bezpečnosti. Ak zabezpečujeme vstup do bytovej jednotky vo viacpodlažnom bytovom dome, postačí bezpečnostná trieda dverí 1 až 3. V rodinných domoch použijeme dvere s rovnakou triedou bezpečnosti, ale s exteriérovou povrchovou úpravou, ktorá nepodlieha poveternostným vplyvom.

V rámci EÚ sa používajú bezpečnostné triedy 1 až 6, pričom vyššie číslo znamená aj vyšší stupeň ochrany. O úrovni bezpečnosti okien a dverí sa hovorí v normách EÚ: ENV 1627 až 1630, ktoré zatiaľ u nás neplatia. V nedávnej minulosti boli zaužívané bezpečnostné kategórie A, B, C (A = najvyšší stupeň bezpečnosti proti násilnému prekonaniu, C = najnižší).

Zárubne
Oceľové zárubne sa vyrábajú aj s prvkami pasívnej bezpečnosti, sú teda vystužené a zosilnené v kritických miestach (v oblastiach závesov, otvorov na závoru a strelku zadlabávacej zámky). Tým sú zabezpečené proti násilnému prekonaniu, napríklad roztiahnutím zárubne v priestore uzamykacích mechanizmov. Vzniknutá medzera umožní uvoľnenie závory a strelky zámky zo zapadacieho plechu, resp. z otvorov v zárubni.

Zámky
Na bezpečnostných dverách sa používajú moderné zámky s cylindrickou vložkou, ktoré sa takisto zaraďujú do bezpečnostných tried. Bezpečnostné triedy jednotlivých prvkov a dvier ako celku sú navzájom harmonizované. Napríklad dvere bezpečnostnej kategórie 3 (vždy postačuje na ochranu bytov a rodinných domov) nesmú obsahovať prvky s triedou bezpečnosti nižšou ako 3. Vložky v bezpečnostnej triede sú odolné proti prevŕtaniu i proti otvoreniu planžetou a začínajú sa cenovo na hranici okolo 33 €. Vložky v triede 4 (od 115 €) sú chránené proti kopírovateľnosti kartou s bezpečnostným kódom (bez karty kľúč nevyrobia v nijakej kľúčovej službe). Pri výbere bezpečnostných dverí s celkovou cenou okolo 1 500 € tieto položky nie sú rozhodujúce.

Zámka, v ktorej sa vložka nachádza, ovláda mechanizmus viacerých závor na zabezpečenie dverí vo viacerých bodoch. Hoci by páchateľ vylomil vložku, mechanizmus zámky zablokuje závory v zamknutej polohe, takže dvere naďalej ostanú zamknuté. Predávajú sa aj zámky, ktorých závora sa po zamknutí hákom zasekne do otvoru zárubne, a bráni tak násilnému roztiahnutiu zárubne.

Bezpečnostné kovanie
Účinne chráni cylindrickú vložku z vonkajšej strany, z ktorej nie sú na ňom umiestnené viditeľné skrutky. Skrutky kovania sú dosiahnuteľné z vnútornej strany dvier. Buď vložku chráni len po obvode (otvorené), alebo ju celkom zakrýva aj z prednej strany pred násilnou deštrukciou, rozlomením, vytrhnutím zo zámky, prípadne pred prevŕtaním. Otvor na kľúč je odkrytý (poloprekryté kovanie). Predáva sa aj kovanie, ktoré celkom zarýva otvor na kľúč. Otvára sa po zadaní kódu.

Jedným kľúčom

Moderné systémy umožňujú určitým kľúčom otvárať podskupinu zámkov v niektorom objekte. Cieľom systému hlavného a generálneho kľúča je minimalizácia počtu kľúčov potrebných na odomykanie zámkov. Majiteľ budovy tak môže jediným kľúčom otvoriť všetky dvere, obyvateľ (resp. nájomník či vlastník) bytu len tie dvere, do ktorých mu majiteľ udelí právo vstupu (napríklad byt, hlavný vchod, pivnica, garáž…), a to tiež len jediným kľúčom. Pri tomto systéme nikto nemusí nosiť pri sebe veľký počet kľúčov. Cena jedného je okolo 2,20 €. Každý systém sa navrhuje a vyhotovuje ako jedinečný, takže sa netreba báť o bezpečnosť. Cena jednej vložky je asi 16 €.

Mreže
V prípade rodinného domu sú kritickým miestom okrem vchodových dverí aj okná a terasové dvere, dokonca aj strešné okná. Môžeme ich zabezpečiť mrežami. Mreže sa oplatí vždy inštalovať na prízemiach domov a chát, najmä v opustených oblastiach, resp. v oblastiach so zvýšenou kriminalitou. Vyrábajú sa z pozinkovanej alebo farbenej ocele, z ušľachtilej antikorovej ocele, z prírodného a eloxovaného hliníka. Na rodinných domoch a chatách sa najčastejšie používajú pevné mreže, menej často navíjacie. Pri výrobe na zákazku si zákazník môže vyberať z hotových prvkov na základe výberu zo vzorkovnice alebo aj podľa zákazníckeho návrhu.

Jednoduchú mrežu si môžeme navrhnúť (a zhotoviť) aj svojpomocne. Materiálom môže byť jäklový profil s rozmermi aspoň 25 × 25 × 2 mm. Do dutých profilov na výrobu mreží sa niekedy vkladá tvrdená oceľová guľatina, ktorá sa v profile voľne otáča, a tak zabraňuje jej prepíleniu. Odolnosť mreží zvyšujú aj zosilnené miesta križovania oceľových profilov. Ak sú vo väzných bodoch pevne zviazané (zvarené, spevnené), musí vlamač prestrihnúť viacero prútov, aby v mreži urobil dostatočne veľký otvor. Oceľové mreže natrieme ochranným náterom z jednej alebo dvoch vrstiev základnej farby a dvoch vrchných vrstiev krycej farby.

Kotvenie
Je veľmi dôležité. Vonkajšie mreže na menej významných objektoch pripevníme k stene kovovými skrutkami pomocou rozperných príchytiek a opilujeme ich hlavičky. Najpevnejšie je stenu celkom prevŕtať a mrežu primontovať dlhou skrutkou.

Výhodný spôsob je zabudovať mrežu do muriva pomocou dlhých skôb alebo skrutiek či pomocou rozperných príchytiek. Podobne možno zabudovať mrežu do muriva pomocou prizváraných kolíkov s dĺžkou aspoň 12 cm a s priemerom 1 cm. Keďže mreža drží zvyčajne v niekoľkých bodoch, musia byť stenové kotvy z odolnejšieho materiálu (kalená alebo inak tvrdená oceľ), resp. neprístupné zvonka, inak by zlodej odstránil celú mrežu veľmi jednoducho tým, že by prestrihol kotvy.

Ďalšie spôsoby zabezpečenia okien
Otváravé a výklopné okná na prízemí môžeme vybaviť uzamykateľnými kľučkami. Ak sa k oknu primontuje záchytné ramienko, bude ho zaisťovať aj vtedy, keď ho vyklopíme. Takéto zámky môžeme tiež namontovať na strešné okná. Ramienko zároveň slúži ako detská poistka.

Na zabezpečenie okien môžeme využiť aj plastové bezpečnostné fólie, ktorých ponuka je široká. Zaisťujú bezpečnosť, ochranu proti slnečnému žiareniu a zamedzujú unikaniu tepla cez okná. Zabraňujú prístupu do domu aj po rozbití sklenej výplne.

Text: Stanislav Botur
Foto: Adlo,  Exkluziv, EVVA, FAB, Jablotron, Sherlock, Space, archív JAGA, autor
Zdroj: Časopis Urob si sám

 1. okno okno says:

  dobrý článok, avšak viete mi povedať pod akým názvom nájdem to záchytné ramienko na okná? ďakujem

  1. Suhajik Julius says:

   Kde si kúpiť zabezpečenie okná.

 2. Petra says:

  Z vlastnej skúsenosti môžem len odporúčiť firmu Lock. Komponenty na zabezpečenie okien alebo dverí nájdete na ich stránke http://www.lock.sk. Som veľmi spokojná.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.