Späť na článok Zabezpečenie bytu a domu 5 / 12

Na bezpečnostnom kovaní nie sú z vonkajšej strany viditeľné nijaké skrutky. Bezpečnostné dvere na zvýšenie odolnosti môžu mať aj dvojokruhové uzamykanie, t. j. časť istiacich bodov ovláda jeden zámok a časť ďalších bodov druhý zámok.