Ako požiadať o zľavu nehnuteľnosti

image 23484 25 v1

Úsilím každého kupujúceho je dosiahnuť čo najnižšiu kúpnu cenu nehnuteľnosti. Najmä v súčasnosti, pri stagnujúcom trhu, je chybou, keď kupujúci nepožiada o cenovú zľavu. Tak, ako v iných fázach, aj v tomto prípade je nutné rokovať s citom.

Kedy požiadať o zľavu

O kúpnej cene má význam rokovať vtedy, ak je nehnuteľnosť ponúkaná dlhý čas (dlhšie než jednu sezónu) alebo ak viete, že majiteľ sa usiluje o rýchly predaj. Napríklad preto, že kupuje inú nehnuteľnosť. Zľavu možno dosiahnuť aj vtedy, ak má nehnuteľnosť zásadný technický, právny alebo iný nedostatok.

Pravdepodobne neúspešní budete pri rokovaní o kúpnej cene, ak je nehnuteľnosť unikátna, neexistujú porovnateľné ponuky a ak generuje väčší záujem o obhliadky. Zásadné odporúčanie k žiadaniu o zľavu znie: vyhnúť sa dohadovaniu ako na tureckom trhu. Kupujúci „skúsení v rokovaní“ často požiadajú o veľkú cenovú zľavu v domnienke, že takto dohodnú aspoň čiastočné zníženie ceny. Majiteľ nehnuteľnosti však môže zareagovať tak, že s vami ako kupujúcim úplne ukončí rokovanie, pretože nadobudne pocit, že netušíte, o čom hovoríte, a teda nemáte vážny záujem, prípadne sa bude cítiť urazený.

Prvým vhodným miestom na rokovanie o cene je už obhliadka bytu. Neznamená to, že kupujúci hneď záväzne vyjadrí svoj záujem o nehnuteľnosť a formálne začne rokovať. V prvej fáze ide skôr odhalenie rokovacej pozície majiteľa a jeho prístupnosti ústupkom. Presne cielenými, ale nevtieravými otázkami sa môžete dozvedieť, ako dlho sa nehnuteľnosť predáva, koľko záujemcov sa na ňu bolo v poslednom období pozrieť, kedy najneskôr by ju majiteľ chcel predať. Ďalej môžete zistiť dôvody predaja, alebo aké sú dôležité hranice jeho predstáv o predaji, ktoré budete neskôr pri rokovaní riešiť.

Vyhrajte zmluvu o stavebnom sporení 

Otázky kladené majiteľovi alebo maklérovi sú prejavom záujmu, ale neurobte z tejto časti obhliadky výsluch. Oceňte, ak sa vám na nehnuteľnosti niečo páčilo, priznajte, ak nehnuteľnosť budete zvažovať, ale bez toho, aby ste zneli príliš nadšene.

Umenie rokovať

Rokovať znamená predpokladať, akú reakciu vyvolá vaša akcia. Buďte teda pri navrhovaní kúpnej ceny opatrní a rozvážni. Usilujte sa svoj návrh podporiť argumentmi, prečo navrhujete zníženie ceny. Netlačte na odpoveď a dajte predávajúcemu čas na rozhodnutie. Ide o dôležitý obchod. Dobré je pridržiavať sa zásad diplomacie.

S cenou úzko súvisí aj dohodnutie termínu a spôsobu úhrady. Pri tomto kritériu sa stáva, že jedna alebo druhá strana si kompenzuje ústupky z pozície vytvorenej pri dohadovaní kúpnej ceny. Majiteľ súhlasí s nižšou cenou, ak dostane peniaze relatívne rýchlo, prípadne bez využitia úveru alebo s možnosťou daňovej optimalizácie. Kupujúci akceptuje ponukovú cenu nehnuteľnosti, ale dohodne si dlhší splátkový kalendár, ktorý mu umožní pohodlnejšie zabezpečiť financovanie, napríklad ukončením termínovaných vkladov, prípadne predajom terajšej nehnuteľnosti.

Spôsob a termín platby ako také však vyvolávajú u oboch strán asi najväčšie obavy spojené s realitnou transakciou. Čo ak niečo zlyhá a ja nedostanem svoju nehnuteľnosť alebo (obavy na druhej strane) nedostanem peniaze?

Upozornenie

Majitelia, ktorí sa pri obhliadkach zdali bezproblémoví a ústretoví, si zrazu môžu začať klásť na prvý pohľad nezmyselné podmienky. Ak nie je vaše rokovanie moderované realitným maklérom, tlmiacim prípadné vášne, ktoré pri rokovaní často vzplanú, udržujte si chladnú hlavu a pristupujte k rokovaniu pragmaticky a otvorene.
Snažte sa identifikovať obavy majiteľa nehnuteľnosti a nájsť uspokojivý spôsob, ktorý utlmí jeho nedôveru bez toho, aby vás vystavil zásadnejšiemu riziku. V prípade nezlučiteľných pozícií je dobré využiť tretiu nezávislú stranu. Je to pri zložitých prípadoch často jediná možnosť, ako neprísť o nehnuteľnosť, ktorú ste si vybrali.

Martin Čapo
CEO realitnej kancelárie
RIEŠIME BÝVANIE
viceprezident NARKS
www.riesimebyvanie.sk

Foto: thinkstock.com

Akciová ponuka ako forma zľavy

V prípade produktov na financovanie bývania nemožno očakávať, že s bankou zjednáte nižšiu cenu úveru. Tieto finančné produkty majú jasne zadefinované parametre. Na výber máte medzi jednotlivými bankami či stavebnými sporiteľňami a ich produktmi. Úvery na bývanie nie sú typickým sezónnym produktom, a tak sa s výpredajmi úverov nestretnete. Určité zľavy je však možné nájsť a získať aj v tejto oblasti. Napríklad vo forme akciovej ponuky, ktorá je spravidla časovo limitovaná a dokáže vám ušetriť nemalé finančné náklady. Letné a jesenné mesiace sú obdobím rôznych prestavieb, modernizácií či rekonštrukcií bytov a domov. Viaceré banky a stavebné sporiteľne preto pripravujú špeciálne ponuky, ktoré sú niečím (odpustením poplatku, nižším úrokom a pod.) ešte výhodnejšie. Vďaka najnovšej ponuke Wüstenrotu je tak momentálne k dispozícii úver na bývanie so zaručením nehnuteľnosťou len za 1,99 % p.a. na päť rokov. Tým sa však výhody nekončia. Ak si zvolíte za svojho finančného partnera inštitúciu, ktorá vám môže ponúknuť viac než konkurencia, môžete z toho profitovať. Ako klient Wüstenrotu získate výhodnejšie nielen úver, ale aj komplexné poistenie bytu alebo domu so zľavou až 25 %. Vyriešite súčasne poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti, a nielen to. K tomu získate úplne zdarma poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti aj asistenčné služby. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Život sa rýchlo mení a poistná ochrana je prezieravá investícia. V spojení s dlhodobou garanciou výšky úroku a splátky úveru na bývanie môžete nadobudnúť istotu aj v nestálom finančnom svete.

Tip na záver: Niektoré príležitosti sa nemusia opakovať. O úver na bývanie môžete požiadať v rámci akciovej ponuky a samotné financie využiť o niečo neskôr. Vtedy, keď ich budete naozaj potrebovať, no situácia na finančnom trhu by už nemusela byť taká priaznivá.

www.wuestenrot.sk

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.