V záhrade si postavili veľké jazierko s umelým potokom. Za vodu neplatia ani cent!
Galéria (23)

V záhrade si postavili veľké jazierko s umelým potokom. Za vodu neplatia ani cent!

Takéto jazierko aj s umelým potôčikom si jeho majiteľ Jiří s manželkou postavili v roku 2006. Zaujímavé je z viacerých hľadísk – je veľké, jednoduché bez komplikovaných filtračných systémov a za vodu jeho majitelia Jirka s Evou počas desiatich rokov nezaplatili ani cent.

Galéria

Jazierko s vodou zadarmo!
Jazierko s vodou zadarmo!
Jazierko s vodou zadarmo!
Jazierko s vodou zadarmo!
Jazierko s vodou zadarmo!
Jazierko s vodou zadarmo!
Jazierko s vodou zadarmo!
Jazierko s vodou zadarmo!

Pohľad na hotové jazierko je príjemný. V altánku v strede si možno posedieť či stolovať. Prístup do plávacej časti jazierka zabezpečuje oceľový rebrík so zábradlím, hadica vpravo ide zo skimmera, ktorý je ešte na jar vytiahnutý z vody. Skimmery sú tri, jeden je pevný v múriku pod altánkom, druhé dva sú na hadici, z nich jeden je dnový (zbiera nečistoty z dna kúpacej časti), druhý hladinový. Jazierko „napája“ vodou umelý potôčik s dĺžkou približne 25 metrov. Keďže je popretkávaný malými vodopádmi, spôsobuje svojím zurčaním príjemné zrakové aj zvukové vnemy.

UMELÝ POTOK

Potôčik sa začína „prameňom“, maličkým jazierkom. Pod hladinou vody v prameni sa nachádza štrk v troch veľkých betónových skružiach s priemerom 1,2 m a celkovou výškou 2 m. Voda sa z jazierka prečerpáva k dnu vyvieračky, odkiaľ stúpa nahor a prechádzaním cez vrstvy štrku s usadenými “dobrými“ baktériami sa prečisťuje. Baktérie sa na štrku s veľkou povrchovou plochou usadia samé. Ilúzia prameňa je taká dokonalá, že mnohí návštevníci, ktorí nepoznajú jeho históriu, s obdivom hovoria majiteľovi, aké šťastie mal, keď si mohol kúpiť pozemok aj s prameňom vody.

Aby sa prívodná hadica nezahltila štrkom, štrk nie je uložený na samom dne, ale na vyvýšenom rošte z dubových hranolov. Neprepadne sa cez otvory v rošte, lebo naspodku má veľkú zrnitosť, zatiaľ čo kamienky s menšou zrnitosťou sú vyššie. Ak voda z vyvieračky nemá presakovať do okolia, treba celé vnútro skruží aj dno vystlať vo­dotesnou jazierkovou fóliou. Priestor medzi roštom a dnom prameniska možno vyčistiť pomocou ďalšej rúry s priemerom 15 cm, ktorá z neho smeruje nahor a ústi na povrchu v blízkosti prameniska. Na rúru možno pripojiť čerpadlo, ktoré tak zo dna vytiahne všetok kal. Za 10 rokov prevádzky sa čistilo dno prameniska iba raz.

Najspodnejšia časť umelého potôčika je rozšírená a prehĺbená, voda tu tečie pomalšie a na dne sa usádzajú väčšie nečistoty. Z času na čas ju treba mechanicky vyčistiť. Preto na dne nie je štrk, navezený je len na brehy tejto hlbočinky. Pri pohľade na spodnú usadzovaciu (odkaľovaciu) hlbočinku od jazierka vidno celkom dolu na fotografii časť „mostového“ balvana, cez ktorý sa dá pohodlne prejsť ponad potôčik. O osvetlenie sa starajú stĺpové lampy pripojené na 230 V.

PREZIMOVANIE JAZIERKA

Z fotografie vidieť, že voda na začiatku mrazivého obdobia ešte nezamrzla, čím trochu zmierňuje mikroklímu v záhrade. Zazimovanie tohto jazierka nie je náročné, stačí vytiahnuť dnový a hladinový skimmer a z ich hadíc spustiť vodu do čerpadla, z ktorého voda vytečie cez potrubie do kanalizácie (tak je prispôsobená technologická šachta pri altánku). Pri odzimovaní treba urobiť opačné kroky, odstrániť z hladiny prípadné veľké nečistoty a jazierko opäť funguje.

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++
čas: 3 mesiace
náklady: 15 000 €
ľudia: 4
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
• projekt
 fólia
 geotextília
• betón
 čerpadlo
 rúry a skruže
 podzemná nádrž
 altán
 rastliny

NÁRADIE
 nivelačný prístroj
 bager, krompáč, lopata
 fúrik, miešačka
 teplovzdušná pištoľ
 valček na zváranie fólie
 vodoinštalatérske náradie
 murárske náradie

ÚDAJE O JAZIERKU

 plocha
122 m2 (jazierko 8 × 9 m, potok 25 × 2 m)
• plocha záhrady
1 800 m2
• kúpacia časť
5 × 6 × 1,9 m
• celkový objem vody
70 m3
• náklady na výstavbu
400 000 českých korún (asi 15 000 eur, cena z r. 2006); stavba bola zhotovená na kľúč, takže neuvádzame ceny jednotlivých položiek; v cene bolo dodanie jazierka s technikou aj s potôčikom, úprava okolia a altánok)  

PRACOVNÝ POSTUP

1. VYKOLÍKOVANÝ PÔDORYS
Najprv presadíme a odstránime živé rastliny, najlepšie na jeseň, a na jar môžeme začať s výkopovými prácami. Korene sú nebezpečné pre fóliu. 

2. KOPANIE NA JAR
Výkopové práce si pre veľký objem materiálu vyžadujú použitie ťažkého bagra a treba rátať aj so zabratím väčšej plochy na stavenisko. 

3. UKLADANIE BALVANOV
Bolo ich za jedno plné nákladné auto. Nemožno si ich len tak niekde vykopať, lebo zákon to zakazuje, treba ich kúpiť legálnou cestou. 

4. KORYTO POTOKA
Vykope sa do hĺbky 30 – 40 cm, zhotovia sa prahy z podvalov, vyregulujú sa steny a dno. Potrubie (PE s priemerom 50 mm) bude privádzať vodu do prameniska. 

5. KOPANIE PRAMENISKA
Betónovú skruž pomaly podkopávame, tiažou sadá nižšie a nižšie. Našťastie bola pôda piesčitá, a tak šla skruž relatívne rýchlo do hĺbky takmer 2 metre.

6. ZBER VODY
Montáž potrubia. Na získanie vody zo strechy treba uložiť potrubia smerom k zbernej nádrži. 

7. DEBNENIE A BETÓN
Betónujeme bežným spôsobom z betónu aspoň C16/20 s menším množstvom výstuže. Pri šikmých stenách stačili tri prúty ∅ 12 mm, pri zvislej treba aj zvislú výstuž. 

8. ŠIKMÉ STENY
Oddebniť môžeme na tretí deň. Šikmý tvar stien zabezpečí, aby sa zamrznutý ľad počas mrazov mohol dvíhať a neroztrhol steny jazierka.

9. SPODNÁ VODA
Pred položením fólie bolo treba vykopať ryhu na dne a čerpadlom z nej odsať spodnú vodu. Hore je v stene dobre viditeľný prepadový otvor pre skimmer. 

10. MONTÁŽ FÓLIE
Hneď ako bola odčerpaná voda, bolo treba zasypať ryhu a rýchlo pozvárať fóliu z PVC. Vzápätí do jazierka začali napúšťať vodu. 

11. ŠIKMÉ BREHY
Vyzerá pekne, ale už je neskoro napraviť najväčšiu chybu tejto stavby. Brehy vegetačnej časti sú zošikmené, ale mali byť terasovité. 

12. OKAĽOVACIA ZDRŽ
Na jej dne nemá byť štrk, aby sa dal kal z jej dna odstrániť. Pracovníci práve robia drážkovačom ryhu na potrubie smerujúce do prameniska. 

13. ŠTRK
Pod fóliu v potoku netreba ukladať geotextíliu, iba v jednom najnižšom mieste, v tzv. odkaľovacej zdrži. Na brehy a dno s fóliou sme uložili štrk frakcie 32 – 63 mm. 

14. ŠACHTA S TECHNIKOU
Strojovňa – tri hadice z troch skimmerov sa zbiehajú do čerpadla a jedna vedie od čerpadla k pramenisku (čerpadlo Bombas 67 – 226 l/min, 650 W, 13,5 m). 

15. VODÁREŇ
Vodárnička Darling nad zásobnou nádržou s dažďovou vodou (30 m3). Slúži na zavlažovanie záhrady a ako zdroj na doplnenie vody v jazierku. 

16. VÝSADBA RASTLÍN
Dva roky po vysadení či vysiatí rastlín sa nezdá, že sa ujmú a trocha prerastú vodnú záhradku, takže sa vyzbrojte trpezlivosťou. Časom bude jazierko oveľa krajšie. 


Najvyššia časť potôčika, tzv. pramenisko, vyvieračka. foto: Jiří Šístek

PREČO SOM STAVAL JAZIERKO?

„Na začiatku bola chuť urobiť si radosť niečím pekným v záhrade. S manželkou sme si dobre zvážili, aké jazierko chceme a na čo všetko by nám malo slúžiť. Keďže rád záhradkárčim a v záhrade mi chýbali močiarne rastliny, chceli sme získať miesto na pestovanie vodných a vlhkomilných rastlín. Po ich vysadení sa do záhrady nasťahoval najprv hmyz – vážky, vodomerky, komáre, za nimi ich lovci – žaby – skokani, rosničky, ropuchy a tie zasa pritiahli predátorov – užovky. Pribudli aj niektoré druhy vtákov. Máme tu aj niekoľko druhov rýb, ktorým sa tu veľmi dobre darí.
Okrem toho sme kvôli vnúčencom chceli, aby sa v jazierku cez leto mohli aj kúpať, takže sa stalo veľkým lákadlom pre deti. Nielenže sa už neboja, keď sa im pri plávaní obtrie o nohu nejaký ten vodný živočích, práve naopak, radi ich pozorujú a skúmajú pod vodou i v okolí jazierka a vďaka pozitívnemu vzťahu rodičov a starých rodičov k prírode sa dostávajú k vedomostiam, o ktorých sa iné deti dozvedajú iba z obrázkov a videí.
Umelé jazierko je najmä na začiatku veľmi náchylné na tvorenie rias. Ale pred tým, ako sme začali stavať, som sa informoval na internete a od odborníkov a na základe poznatkov sme sa rozhodli stavať jazierko s väčším objemom prúdiacej vody. Väčší ekosystém s väčším množstvom vody si ľahšie udrží rovnováhu, pri ktorej sa riasy stávajú potravinou pre vyššie organizmy a rastliny, tie pre ďalšie a ich výlučky pre rastliny, a nie je taký náchylný na zmeny vonkajších podmienok (teplota, slnko, pre­množenie) ako menšie ekologické systémy.
Špľachotanie potôčika je veľmi príjemné pri relaxovaní. Citlivejších ľudí môže v noci obťažovať kvákanie žiab v apríli a máji, ale aj to patrí k zvukom prírody. S naším jazierkom sme veľmi spokojní.“


Spodná časť umelého potoka. Jazierko je vpravo pod ním. foto: Jiří Šístek

SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOU

NÁKLADY
Samozrejme, chceli sme mať čo najnižšie prevádzkové náklady. Naše jazierko funguje s priezračnou čistou vodou aj bez použitia akýchkoľvek priemyselne vyrábaných ozonizátorov či UV lámp alebo filtrov. Veľkú úlohu zohráva aj kvality vody s neutrálnou hodnotou pH. Zbierame totiž vodu zo strechy domu (100 m2) a garáže (48 m2) a zhromažďujeme ju v 30-kubíkovej zbernej nádrži zakopanej v zemi (vyradená oceľová cisterna zo šrotoviska). Počas horúcich dní, keď sa voda z jazierka vyparuje, vodu dopĺňam z tohto zdroja. Pre jazierko je oveľa vhodnejšia, lebo neobsahuje chlór, ktorý môže spôsobovať problémy rybám a baktériám, ktoré čistia vodu.

VÝHODY NAJMÄ V LETE
Jirka začal prípravné práce na pozemku už na jeseň v roku 2005 a stavbu mu na jar roku 2006 postavila malá stavebná firma. Veľa vecí si robil sám. Odvtedy mu jazierko spoľahlivo slúži už desať rokov a je s ním maximálne spokojný. Nestaval sám, ale zavolal si firmu. Po postavení sa citeľne zmenila mikroklíma v záhrade. Vodné dielo vyrovnáva teploty – v horúcom lete ochladzuje okolie, zvlhčuje vzduch a v zime naopak voda chladne pomalšie a tak zmierňuje nízke teploty na začiatku mrazivého obdobia, aj keď, samozrejme, po čase hladina celkom zamrzne.


Pre čistotu vody stačí, aby čerpadlo bežalo 3 hodiny denne aj v horúcom lete. foto: Jiří Šístek

dobré rady

VODOROVNOSŤ BREHOV
Pri zemných prácach a aj pri ďalších krokoch je nevyhnutná častá kontrola pomocou nivelačného prístroja, aby sa voda neskôr neprelievala cez breh jazierka tam, kam nemá. Treba myslieť aj na prívaly dažďovej vody, ktoré môžu zapríčiniť také vzdutie hladiny, že sa jazierko vyleje z brehov. Riešením je prepad na naplánovanom mieste. Voda sa z jazierka bezpečne vyleje na trávnik, kde sa môže rozliať a vsiaknuť.

VODOTESNÝ BETÓN?
Betón nemusí byť vodotesný, pretože vodotesnosť zabezpečí fólia. Dôležité je, aby bol bez nerovností, drôtov či klincov z debnenia, ktoré by mohli prepichnúť fóliu.

OCHRANA FÓLIE
Pod jazierkom by nemali byť nijaké korene (staré ani rastúce), preto využiteľné rastliny presaďte na iné vhodné miesto a všetky aktívne rastliny odstráňte, aby neskôr nezačali vypúšťať korene, ktoré by mohli poškodiť jazierkovú fóliu. Dno upravíme pieskom a geotextíliou, až potom aplikujeme fóliu.


Pohľad na potôčik a jeho kaskády. foto: Jiří Šístek

SPODNÁ VODA
Veľkým problémom pri tejto stavbe bola spodná voda. Pri kopaní sa v stenách odrazu objavili pramienky, piesčitá pôda výkopov začala odpadávať zo stien. Preto sú výkopy viac zošikmené, lebo inak by sa mohli zosunúť spolu s vybetónovanými stenami. Do jazierka sa hneď pri montáži fólie začala napúšťať voda do výšky 40 – 50 cm, aby sa vyrovnal tlak podzemnej vody, ktorá hrozila nadvihnutím fólie.

ČO BY MALO BYŤ INAK?
Brehy vegetačnej časti sú zošikmené, ale mali byť terasovité. Pôvodne boli prekryté 15-centimetrovou vrstvou ílu, čo síce umožnilo rýchle množenie rastlín, ale na šikmej šmykľavej ploche sa takmer nedalo pracovať. Ešte k tomu sa íl po troch rokoch pokazil – začal hniť. Náprava bola veľmi náročná – bolo treba íl odstrániť. Na šikmine majiteľ zhotovil terasy (schodíky) z ťažkých dubových dosiek položených na hranu (surové dubové drevo nepláva) v troch rôznych hĺbkach. Vyplnil ich drobnými štrkovými kamienkami. Po takto upravenom dne sa už dá chodiť a pestovať rastliny. Je to však len núdzové riešenie.


Jazierko má aj v zime svoje čaro. foto: Jiří Šístek

Text, foto: Jiří Šístek
Foto: thinkstock.cz
Zdroj: časopis Urob si sám 4/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Nika says:

    Krásne, majiteľom blahoželám ku skvelému nápadu, nech si to užívajú v zdraví. Krásna inšpirácia.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje