Príprava rekreačného trávniku v záhrade

priprava rekreacneho travniku v zahrade

Je najuniverzálnejšou záhradnou plochou – kompozične zjednocuje, dokáže navodiť dojem väčšieho priestoru a možno ho využívať na rôzne oddychové záhradné aktivity. Rekreačný trávnik. Ako sa k nemu dopracovať vo vlastnej záhrade?

Veľkosť trávnika

Trávnik by mal zaberať najmenej tretinu z rozlohy vegetačnej časti záhrady, zvyšné dve tretiny tvoria prevažne okrajové výsadby. Na oddych, hry a rekreačné športy je vhodná väčšia a ucelená plocha. Na menšom pozemku môžeme zvlnením trávnikovej plochy v pozdĺžnom smere zväčšiť priestorový dojem z celej záhrady. Celkom malý pozemok môže skrášliť ohraničený, centrálne umiestnený trávnik.
Veľkosť trávnikovej plochy berieme do úvahy pri výbere kosačky.

Tvar trávnikovej plochy

Tvarom trávnika zásadne ovplyvňujeme záhradnú kompozíciu.
Formálny tvar môže byť obdĺžnikový, štvorcový, kruhový alebo oválny. Prvé dva pôsobia prísne geometricky, na zmiernenie tohto dojmu možno využiť zaoblené rohy. Kruh je dokonalý tvar, jeho plošnú uzavretosť možno rozihrať využitím prienikov alebo vhodnými výrezmi zo zá­kladného tvaru. Trávnatý koberec možno vytvoriť aj kombináciou geometrických tvarov. Pravidelné tvary je najlepšie udržať pevnými okrajmi.
Prírodný tvar je nepravidelný, spravidla obličkovitý, lemovaný voľnými krivkami. Pri navrhovaní a zakladaní ho nechápeme ako akýsi zvyšok, ktorý zostane po umiestnení výsadieb, ale vytvárame ho ako prvú a základnú plochu kompozície – ako prírodné zelené jazierko, zaoblené, niekde širšie, inde užšie.
Na optické zväčšenie malej záhrady možno využiť zelenú zatrávnenú cestu, ktorá sa vinie pomedzi trvalkové záhony. To, že nevidíme za zákrutu ohraničenú výsad-bami, pôsobí tajomne.

V hotovom trávniku možno vytvoriť záhon tak, že najprv odstránime mačinovú vrstvu.

Trávnikové okraje

Aby sme udržali trávnik vo vymedzených hraniciach, je vhodné olemovať jeho okraje obrubou, v opačnom prípade bude nevyhnutné ho priebežne upravovať zasekávaním. Dlhodobým riešením je lemovanie vytvorené z užších alebo širších dláždených pásov. Vhodnou alternatívou sú aj vyvýšené alebo úrovňové obrubníky, prípadne zapustené kovové či plastové lišty. Aby kosenie bolo pohodlné, je najvhodnejšia obruba na jednej úrovni s trávnikom. Veľkosť, tvar a členitosť okraja trávnikovej plochy rozhodujú o náročnosti jej údržby. Kompaktné tvary s plynulým ohraničením a zaoblenými okrajmi sa dajú dobre kosiť.


 
Miesto na trávnik

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteNa správny vývoj porastu tráv a dlhodobé udržanie kvality trávnika je vhodná nezamorená poloha, najlepšie s rovným povrchom. Trávy sú svetlomilné byliny, zá­klad-nou podmienkou ich zdravého vývinu je slnečná poloha. Preto vyberáme oslnené miesto, nezatienené vysokými stromami ani záveternou stenou či múrmi domu.–>
Zakladanie trávnika

Úspech pri zakladaní trávnika spočíva v jeho správnom umiestnení na záhradnej ploche, vo výbere spôsobu založenia (výsevom, ukladaním hotových trávnatých pásov) a v kvalite založenia po dôkladnej príprave pôdy.

Príprava pôdy

Starostlivá príprava pôdy zabezpečí dostatok živín počas prvých rokov po založení a odstránenie vytrvalých burín, ktoré by časom mohli trávnik znehodnotiť. Menej kvalitné pôdy môžeme zlepšiť napríklad hnojením organickými hnojivami (dodávame nielen chýbajúce živiny a humusovú zložku, ale vylepšujeme aj pôdnu štruktúru). Kyslosť ťažších a kyslejších pôd možno upraviť vápnením, priepustnosť ílovitých pôd zasa pridaním piesku. Plochu novozakladaných záhrad je vhodné pohnojiť zeleným hnojivom bôbovitých rastlín.
Plocha pod trávnikom musí byť dôkladne zrýľovaná alebo spracovaná rotavátorom, pohrabaná, vyrovnaná a zvalcovaná. Mala by primerane zadržiavať vodu, ale zároveň musí byť priepustná.Zakladanie trávnika výsevom

Pri zakladaní trávnika výsevom sejeme semená tráv na pripravenú plochu. Trávnu zmes môžeme prispôsobiť danému miestu, ušetríme viac prostriedkov než pri použití hotových plátov, rátajme však s tým, že použiteľnú trávnatú plochu získame neskôr.
Najlepší čas na zakladanie trávnika výsevom je na jar alebo koncom leta. Zmes trávneho semena sa vysieva na pripravenú pôdu ručne alebo výsevnými vozíkmi (ručnými sejačkami). Na založenie pekného trávnika postačí 30 g trávneho semena na 1 m2, no môžeme vysievať aj hustejšie, do 50 g. Semeno treba vysievať rovnomerne po celej ploche. Zmes by mala mať vždy rovnaké zloženie, preto pred každým nabratím semeno premiešame. Na okrajoch osievanej plochy je vhodné urobiť plytkú brázdu – tam treba siať hustejšie, aby sa čo najskôr vytvoril viditeľný okraj. Vysiate semeno sa hrabľami jemne zaseká do pôdy, potom sa celá plocha utlačí ľahkým valcom alebo doskami.

Znakom kvalitného trávnatého koberca je svieža zelená farba, rovnorodosť porastu bez zvädnutých, zažltnutých a zaparených častí alebo škvŕn plesní. Pripravený pôdny podklad musí mať hrudkovitú štruktúru. V tienistých kútoch a na neprevetrávaných miestach trávnik nezakladáme. Pod vyššími stromami, najmä ihličnanov, alebo na vlhkom a tienistom mieste je vhodnejšie nahradiť ho nízkymi trvalkovými porastmi, napríklad rôznymi druhmi veľkolistej funkie (na obrázku), brečtanom alebo kríkovou podsadbou.

Pri použití výsevných vozíkov plochu prejdeme raz pozdĺžne, pričom vozík vedieme tesne, nadväzujúc na predchádzajúci, už osiaty pás záberu sejačky, a potom ešte kolmo na predchádzajúci smer. Tým zabezpečíme dostatočnú hustotu výsevu. Výsevným vozíkom môžeme rozptýliť aj štartovacie (práškové) trávnikové hnojivo.
Pri normálnej teplote vzduchu a dostatočnej vlhkosti (pôdu udržiavame rovnomerne vlhkú najmenej tri týždne) sa trávnik začne zelenať už o týždeň až dva, no zaťažovať ho môžeme až po druhom kosení.

Rozprestretie hotového trávnatého koberca
Pri ukladaní trávnatých (mačinových) pásov získame trávnik bez dlhého čakania. Nákup pásov je finančne náročný, no výhodou je, že trávnik môžeme zakladať počas celého vegetačného obdobia. Pri ukla­daní hotových plátov je dôležité, aby sa dobre prepojili s podkladovou pôdnou vrstvou, preto treba zvážiť, či túto prácu nezveríme odbornej firme (majú povinnosť dať na materiál i prácu záruku).

Hotový trávnatý koberec sa predáva v pásoch, obdĺžnikoch alebo štvorcoch s preko-renenou mačinou hrubou 8 až 10 cm. Na svojpomocné ukladanie sú vhodné štvorce alebo obdĺžniky – pracuje sa s nimi lepšie než s dlhými pásmi. Ukladajú sa na pripravenú (spracovanú, odburinenú, vyhnojenú a prevlhčenú) pôdu tesne k sebe a pritlačia sa tak, aby priľahli na podložie (pri pokrývaní svahu si pri upevňovaní pomáhame drevenými kolíkmi). Po položení celú plochu prejdeme ručným valcom a dôkladne ju zavlažíme, aby sa pásy spojili s podkladom. O niekoľko týždňov sa pláty pri pravidelnom zavlažovaní spoja tak, že ich delenie celkom zmizne.

Text: Ing. Ľubica Lešinská, PhD.
Foto: autorka, thinkstock.com
Zdroj: časopis
Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.