Ako si vybrať najvhodnejšiu trávnu zmes pre založenie trávnika

28.04.2017
Ako si vybrať najvhodnejšiu trávnu zmes pre založenie trávnika

Pri zakladaní trávnika si treba vedieť správne vybrať. Pýtate sa čo? V prvom rade trávne semeno. Rozhodujúce je nielen zloženie pôdy, ale aj aktivity, ktoré bude musieť trávnik zniesť – záhradné grilovačky, hru detí, pobyt vašich domácich miláčikov. Výber ovplyvňuje napríklad aj to, či bude vystavený slnku alebo tieňu.

Založenie trávnika

Na založenie trávnika je vhodné použiť univerzálnu trávnu zmes alebo parkovú zmes. Tieto zmesi sú vhodné aj na rekultiváciu pozemkov a opravy existujúcich trávnatých plôch. Semená, z ktorých sú zložené, majú veľmi dobrú klíčivosť, znášajú vysokú záťaž a nepriaznivé podmienky. Trávnik sa rýchlo obnovuje a je odolný proti zošliapaniu.

Vyberáme trávne zmesi - 02Travnik_Expert-TS-univerzalni_1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert – univerzálna: vhodná na parkové úpravy záhrad, zakladanie trávnikov, rekultiváciu trávnych plôch a ich opravy; balenie: 0,5 a 1 kg

Vyberáme trávne zmesi - 03Travnik_000714_AGRO_TS-UNIVERZAL-2kg_8594005006119

Agro Trávna zmes Univerzal: vhodná na rýchle zatrávnenie plôch, do okolia budov, ciest, parkové úpravy a úpravu existujúcich trávnikov, vyššia odolnosť proti burinám, nižšie nároky na údržbu; balenie: 0,5; 1,5 a 2 kg

Vyberáme trávne zmesi - 25Travnik_000687---PF_TS_Univerzal_2kg_8594005000445

Prima Flora Trávna zmes Univerzál: vhodná na úpravy záhrad a trávnatých plôch na sídliskách a v okolí ciest, dobrá odolnosť proti burine a zapojenie do existujúcich trávnikov; balenie: 0,5; 2 a 6 kg

Ak chcete mať pekný hustý a zelený trávnik, počítajte s tým, že sa oň budete musieť starať takmer celoročne. 

 

Hra detí, rekreácia, odpočinok

Na trávniky, ktoré budú intenzívne a pravidelne zaťažované detskou hrou, športovými a inými rekreačnými aktivitami, je vhodné voliť trávne zmesi odolné proti vysokej záťaži. Tieto sú vhodné napr. aj na zakladanie ihrísk alebo do okolia bazénov. Na prevzdušnenie pôdy sa odporúča použiť trávny piesok.

Vyberáme trávne zmesi - 04Travnik_Expert-TS-sport_1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert – sport: vhodná na plochy s vyšším zaťažením, zakladanie ihrísk, plochy na odpočinok a rekreáciu; balenie: 0,5 a 1 kg

Vyberáme trávne zmesi - 05Travnik_000716_AGRO_TS-SPORT-2kg_8594005006096

Agro Trávna zmes – Šport: vhodná na intenzívne zaťažované plochy pri rodinných domoch (altánky, bazény, detské kútiky...), plochy určené na aktívnu rekreáciu a šport, odolná proti zošliapaniu, rýchla regenerácia; balenie: 0,5; 1,5; 2 a 5 kg

Vyberáme trávne zmesi - 06Travnik_000688---PF_TS_Sport_2kg_8594005000421

Prima Flora Trávna zmes Šport: vhodná na zaťažované trávniky prevažne športového charakteru; balenie: 0,25; 0,5 a 2 kg

Vyberáme trávne zmesi - 07Travnik_008501---FLORIA_TS_Sport_1kg_P---8594005002722

Floria Trávna zmes Šport: vhodná na vysokú záťaž, rýchly vývin, odolnosť proti burine, dobré zapojenie do existujúcich trávnikov, vytvára nízky, jemnolistý, tmavozelený porast; balenie: 1 kg

Do tieňa

Na trávniky zatienené múrmi, domami či stromami sú vhodné trávne zmesi určené do extrémnych podmienok alebo špeciálne namiešané trávne zmesi na tento účel. Trávna zmes je vytvorená zo semien, ktoré znášajú vyššiu vlhkosť pôdy a zatienenie.

Vyberáme trávne zmesi - 08Travnik_Expert-TS-do_stinu_1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert – do tieňa: vhodná na miesta zatienené múrmi a domami, plochy pod stromami, opravy existujúcich plôch; balenie: 0,5 a 1 kg

Vyberáme trávne zmesi - 09Travnik_008504---FLORIA_TS_Stin_1kg_P---8594005002784

Floria Trávna zmes Tieň: vhodná na zatrávnenie plôch v tienistých záhradách, bez potreby dostatku slnečného žiarenia, znáša vyššiu vlhkosť a časté zatienenie, jemné listy, balenie: 1 kg

Na slnečné plochy

Na trávniky zaťažené celodenným slnečným žiarením sú vhodné trávne zmesi určené do extrémnych podmienok alebo špeciálne namiešané trávne zmesi na tento účel. Trávna zmes je vytvorená zo semien, ktoré znášajú vysoké teploty a sucho.

Vyberáme trávne zmesi - 10Travnik_Expert-TS-slunna_mista_1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert – na slnečné miesta: vhodná na miesta s celodenným pôsobením slnečných lúčov, s horšími závlahovými podmienkami, do okolia bazénov a kúpalísk; balenie: 0,5 a 1 kg

Vyberáme trávne zmesi - 11Travnik_EXPERT-Premium-Travni-osivo-sport-1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert Premium – Sport: vhodná na miesta s celodenným pôsobením slnečných lúčov, s horšími závlahovými podmienkami, do okolia bazénov a kúpalísk, balenie: 1,5 kg

Okrasný trávnik k rodinnému domu

Na výsadbu trávnikov, pri ktorých sa nepredpokladá pravidelné a väčšie zaťaženie rekreačnými či športovými aktivitami, sú určené parkové trávne zmesi. Zmesi vytvárajú na pohľad pekný hustý trávnik, ktorý však nie je určený na pravidelnú a vyššiu záťaž. Trávnik rastie pomalšie, a preto nie je potrebné jeho časté kosenie.

Vyberáme trávne zmesi - 12Travnik_Expert-TS-park_1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert – park: vhodná na mierne a stredne zaťažované parkové plochy, výsadbu trávnikov do záhrad rodinných domov, v okolí firemných a obytných budov, opravu existujúcich trávnikových plôch; balenie: 0,5 a 1 kg

Vyberáme trávne zmesi - 13Travnik_000715_AGRO_TS-PARK--2kg_8594005006102

Agro Trávna zmes – Park: vhodná na stredne a mierne zaťažované reprezentačné plochy, napr. záhrady rodinných domov, okrasné trávniky v parkoch a okolo firemných budov, pomalší rast bez potreby častého kosenia; balenie: 0,5; 1,5; 2 a 5 kg

Vyberáme trávne zmesi - 14Travnik_000691---PF_TS_Park_2kg_8594005000407

Prima Flora Trávna zmes Park: vhodná do záhrad rodinných domov alebo na plochy verejnej zelene, zmes trávnych odrôd na bežné parkové alebo ľahko zaťažované plochy; balenie: 0,25; 0,5 a 2 kg

Vyberáme trávne zmesi - 15Travnik_008502---FLORIA_TS_Park_1kg_P---8594005002746

Floria Trávna zmes Park: vhodná na zatrávnenie záhrad, sídlisk, parkov a zelene pri cestách, mierne zaťažované plochy v parkoch a záhradách, znáša strednú záťaž a zošliapavanie, bez potreby intenzívneho ošetrovania; balenie: 1 kg

Oprava trávnika

Ak je potrebné rýchlo doplniť existujúcu trávnatú plochu, sú vhodné trávne zmesi určené na dosev. Zmesi tvoria semená so schopnosťou rýchlo klíčiť a silným odnožovaním. Ucelenie trávnika nastáva už do troch týždňov.

Vyberáme trávne zmesi - 16Travnik_Expert-TS-dosev_1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert – dosev: vhodná na opravy existujúcich trávnikových plôch, rýchlu regeneráciu trávnikov po zime alebo letnom suchu, regeneráciu detských alebo futbalových ihrísk; balenie: 0,5 a 1 kg

Vyberáme trávne zmesi - 17Travnik_000719_AGRO_Travní_směs_DOSEV_2kg_8594005000469

Agro Trávna zmes – Dosev: vhodná na dosievanie poškodených plôch v trávniku, rýchle klíčenie a silné odnožovanie; balenie: 0,5 a 2 kg

Vyberáme trávne zmesi - 18Travnik_000690---PF_TS_Dosev_2kg_8594005000391

Prima Flora Trávna zmes Dosev: vhodná na dosievanie poškodených plôch v trávniku; balenie: 0,5 a 2 kg

Rýchla regenerácia trávnika

Na rýchle zazelenanie poškodených miest v trávniku sú určené trávne zmesi zo špeciálnych odrôd tráv, ktoré majú rýchly rast.

Vyberáme trávne zmesi - 19Travnik_EXPERT-Premium-Travni-osivo-univerzalni-1kg-lr

Forestina Trávna zmes Expert Premium Univerzálna: vhodná na rýchlu regeneráciu existujúcich trávnikov, opravy trávnikov, regeneráciu futbalových a detských ihrísk; balenie: 1,5 kg

Vyberáme trávne zmesi - 20Travnik_008505---FLORIA_TS_Regenerace_1kg_P---8594005002791

Floria Trávna zmes Regenerácia: vhodná na dosievanie poškodených a preriedených trávnikov, rýchly rast; balenie: 1 kg

Kvitnúca lúka

Na výsadbu lúky plnej kvetov a pastvín na chov dobytka sú určené špeciálne trávne zmesi z kvalitných trávnych odrôd určených na výsadbu trávnych plôch s extenzívnou starostlivosťou, zo semien kvetov a z liečivých bylín.

Vyberáme trávne zmesi - 21Travnik_000717_AGRO_TS-LOUKA-PASTVINA-2kg_8594005006126

Agro Trávna zmes – Lúka: vhodná na zatrávňovanie trávnych plôch s extenzívnou starostlivosťou; balenie: 1,5; 2 a 25 kg

Vyberáme trávne zmesi - 22Travnik_000799_NATURA_Travní_směs_kvetouci_louka_0,9kg_8594005004054

Natura Trávna zmes Kvitnúca lúka: vhodná na výsadbu kvitnúcej lúky do všetkých pôdnych podmienok; balenie: 0,9 kg

Hra golfu a reprezentatívny trávnik

Na vypestovanie pravého greenu sú určené trávne zmesi z vybraných odrôd tráv, ktoré vytvárajú jemný a hustý porast s kobercovým efektom. Trávnik má vyššie nároky na údržbu – vyžaduje časté a nízke kosenie a dostatočnú závlahu. Trávnu zmes na výsadbu reprezentatívnych trávnikov tvoria odrody veľmi kvalitných tráv, ktoré vytvárajú stredne jemný, hustý a dobre odnožujúci trávnik.

Vyberáme trávne zmesi - 23Travnik_008503---FLORIA_TS_Golf_1kg_P---8594005002760

Floria Trávna zmes Golf: vhodná na zakladanie reprezentatívnych trávnikov či golfových ihrísk v okolí rodinných domov, vytvára jemný a hustý trávnik, znáša miernu záťaž, vyššia starostlivosť a intenzívne zavlažovanie; balenie: 1 kg

Vyberáme trávne zmesi - 24Travnik_000780-FLORIA_TS-Král-trávníků-0,5kg_8594005004207_L

Floria Trávna zmes Kráľ trávnikov: vhodná na zakladanie reprezentatívnych plôch v okolí rodinných domov, s obsahom zeolitu (prírodná hornina, ktorá prevzdušňuje pôdu a viaže živiny a vodu), hustý trávnik odolný proti vysokej záťaži, sýta farba, bez potreby intenzívnej starostlivosti; balenie: 0,5 kg + 200 g zeolit, 2 kg + 800 g zeolit a 10 kg

Substráty pre trávnik

Trávnikové substráty sú určené na zlepšenie kvality pôdy pred založením trávnika a prekrývanie trávnika v čase vegetácie. Hodia sa aj na regeneračné vysievanie poškodených miest. Na tento účel sú dostupné aj špeciálne trávnikové náplasti.

Agro Trávnikový substrát: zmes jemnej preosiatej rašeliny, kompostu a jemného kremičitého piesku; balenie: 50 l

Floria Trávniková náplasť s obsahom rýchloklíčiacich a rastúcich semien tráv, substrátu z kokosovej rašeliny, hnojiva a hydratačnej zložky. Opravíte ňou časti trávnika poškodené hrou detí, pohybom domácich zvierat, časti napadnuté plesňou snežnou a machom; balenie: 1 kg.

Vyberáme trávne zmesi - 26Substraty_substrat_travniky_40l-CMYK

Forestina Substrát pre trávniky: zmes triedenej svetlej a tmavej rašeliny, preosiateho triedeného kremičitého piesku, jemne mletého dolomitického vápenca, s obsahom hnojiva, živín a stopových prvkov; balenie: 40 l

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s firmami Agro CS Slovakia, Forestina
FOTO: isifa/Shutterstock, archív firiem
ZDROJ časopis Urob si sám

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
ttrava | 02.05.2017, 12:51
Nič v zlom , ale zahltit budúceho "trávničkára" takým balastom nepotrebných informácií vedie k tomu že si od vás nič nekúpim práve preto...

Praktické rady, tipy a návody každých 7 dní.
 

Prečítajte si
Reklama