Back to the article Príprava rekreačného trávniku v záhrade 3 / 6

V tienistých kútoch a na neprevetrávaných miestach trávnik nezakladáme. Pod vyššími stromami, najmä ihličnanov, alebo na vlhkom a tienistom mieste je vhodnejšie nahradiť ho nízkymi trvalkovými porastmi, napríklad rôznymi druhmi veľkolistej funkie (na obrázku), brečtanom alebo kríkovou podsadbou. Foto: thinkstock.com