Obytná záhrada na malom pozemku

Dôkladne premyslený návrh a zopár dobrých nápadov nám pomôže vytvoriť aj na malom pozemku takú obytnú záhradu, že si jej skutočné rozmery ani neuvedomíme. Ponúkané riešenia sú vhodné aj pre iné samostatné malé plochy.

Ide napríklad o vstupné priestory, predzáhradky, átriá, bočné časti pozemku s komunikačnou funkciou – pozorovateľné napr. z okna kuchyne či spálne – priestor za garážou a pod. Všade tam sa budeme snažiť najmä opticky eliminovať malé roz­mery pozemku.

Riešenia pre malú záhradu Môže sa stať, že pozemok, na ktorom záhradu vytvárame, nevyhovuje nielen svojou malou výmerou, ale veľmi často aj nevhodným tvarom. Je dlhý a úzky, krátky a široký, prípadne sa skladá z menšej a väčšej časti alebo je na svahu, kde ho musíme členiť terasami, aby sa vôbec dal využívať.

Keď hľadáme nápravu, odporúčame dodržať tieto základné pravidlá:

– Vzdajme sa členenia typického pre väčšie záhrady; ploche malej záhrady dáme nový zaujímavý tvar a umiestnime do nej príťažlivé prvky.
– Vyberieme miesta v zákutiach a upravíme ich tak, aby vytvorili body, ktoré upútajú náš pohľad.
– S trávnikom budeme pracovať triezvo. Vo veľkej záhrade veľký trávnik upokojuje – sprostredkováva dojem väčšieho priestoru. V malej záhrade plní najmä dekoratívnu funkciu – využíva sa ako súčasť dekoratívneho vzoru (obdĺžnikový koberec, okrúhla predložka či zvlnený pás).

Členenie plochy

Plochu podlhovastého pozemku malej záhrady rozčleníme tak, aby ho nebolo možné prezrieť jediným pohľadom. Rozčlenením spravidla na tri časti sa úzky pozemok opticky rozšíri, dlhý skráti. Rozdelí sa na niekoľko zaujímavých zákutí striedavo umiestnených pri jednom alebo druhom okraji. Šírka jednotlivých častí môže, ale nemusí byť rovnaká. Členenie sa dá dosiahnuť buď striedaním povrchov – trávnikovej, dláždenej a kvetmi vysadenej plochy alebo gradáciou úrovní – vyvýšením každej z plôch o jeden stupeň oproti predchádzajúcej. Možno vystriedať i tvary plôch, kombinovať spevnené plochy s vodným prvkom, prerušovať úpravu schodmi, prípadne priestorovo lemovať pravidelné tvary.

Delenie priestoru

Plochu môžeme rozdeliť vhodným umiestnením priestorovo pôsobiacich prvkov: živý plot, oblúk porastený ružami, úzka pergola alebo záliv záhona so skupinou kríkov vybiehajúci do trávnika vytvoria v priestore pohľadové bariéry (predely). Tie musia byť rozčlenené medzerami, ktorými vidno časť ďalšieho záhradného obrazu. Predely sa umiestňujú kolmo na pozdĺžnu os, aby dlhý pozemok opticky skracovali a rozširovali. Voľnejšie delenie dosiahneme pomocou skupín stredných a vyšších kríkov a jednotlivých stromov. Poslúžia aj ako priestorové dominanty jednotlivých zákutí.


Krátka a široká záhrada je prerušená odpočívadlom s kovovou pergolou a nadväzujúcim záhonom pod oknom.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteVýrazné prvky

V malom priestore môžeme umiestniť len niekoľko prvkov. Môže to byť ker malebného (pokrúteného) vzrastu alebo ker okúzľujúci krásou kvetov, strom s menšou guľovitou korunou, štýlový altánok, ľahká drevená deliaca stena, moderná betónová lavička, kamenný stĺp, kovový kvetináč, terakotová socha na podstavci i oblúk alebo rám porastený ružami. Výrazné objekty by mali byť dobre viditeľné a dominovať jednotlivým zákutiam alebo častiam úpravy. Musia však štýlovo ladiť navzájom i s povrchovou úpravou spevnených plôch.

Diagonálne umiestnené tvary

Diagonálne umiestnenie pravidelných tvarov (štvorcov) na dlhšej osi pozemku opticky rozširuje plochu. Tvorí protiváhu predĺženému tvaru. Diagonálnymi líniami môžeme ohraničiť zaujímavé plochy alebo vytvárať vzory. Môžeme ich zvýrazniť, napríklad pásmi z dlažobných kociek alebo odolných tehál. Prekláňajúce sa rastliny naopak mierne znejasnia okraje línií, ktoré lemujú. Do trojuholníkových tvarov na okrajoch pozemku môžeme umiestniť vyššie i nižšie rastliny a rozdeliť priestor.


Diagonálny vzor opticky rozširuje plochu malej úzkej záhrady.

Použitie kruhového tvaru

Kruhy môžeme umiestniť symetricky (na jednu os) alebo rôzne – navzájom posúvať proti osi a využiť pritom viaceré veľkosti kruhových plôch. Pôsobenie vzoru z viacerých kruhov (troch základných väčších a ďalších menších) premení dlhý a úzky pozemok na kratšiu a širšiu záhradu. Uzavretý, plynulý tvar kruhu je vhodné zdôrazniť lemom z drobných dlažbových kociek alebo vegetačným pásom; buď nízkym strihaným (krušpán), alebo netvarovaným (lemovacie trvalky – pakost, levanduľa, alchemilka). Ak kruh, tak nech je všade – čo tak napríklad umiestniť okrúhly stôl na terasu vydláždenú v kruhových líniách drobnými dlaždicami? Kruhom v priestore je guľa a jej variáciami sú guľovité koruny menších stromov (kultivary ´Globo­sum´) i strihané tvary hustých, vždyzelených drobnolistých drevín, ktoré možno do kompozície umiestniť trvalo i v kvetináčoch.

Lomené línie

Rovný chodník v pozdĺžnom smere je síce na malom pozemku účelný, avšak nielen nohy, ale aj oko pozorovateľa ho rýchlo preletí. V malých záhradách na úzkych pozemkoch je lepšie využiť chodníček v pravouhlo lomených tvaroch a tak jednoducho ale výrazne rozčleniť pozemok na časti. Možno ich vyplniť zmesou nízkych (i pôdopokryvných) trvaliek alebo výsadbami drevín primeranej veľkosti. Kombinácia najnižších rastlín pri chodníčku a stredne vysokých i najvyšších, umiestnených na obvode plochy, rámuje priestor a vytvára jeho vnútornú intimitu. Jednoduchosťou línie chodníka a pestrosťou pri výbere rastlín dosiahneme kontrast úpravy s akcentovaním vegetačnej zložky.

Dynamika kriviek

Záhrada s celkovou výmerou 50 až 60 m2 je typická pre radovú zástavbu a spravidla pôsobí ako nudný rovný pás. Zvlnené krivky popri okrajoch môžu vniesť do záhona dynamiku, aj keď sú umiestnené symetricky. Využijeme ich napríklad na oddelenie trávnikovej plochy od okrajových výsadieb. Krivky môžu vybehnúť do stredu trávnika v oblúkových klinoch, aby oddelili strednú časť záhrady od zadnej. Napojenie kriviek má byť mäkké a plynulé. Oddelenie dlaždicami uľahčuje vykášanie trávnika bez nutnosti zasekávania jeho okrajov. Vhodnými priestorovými doplnkami sú oblúky pre popínavé dreviny a ruže. Umiestňujeme ich vždy kolmo na pozdĺžnu os pozemku.

Drobné dlažobné prvky

V malej záhrade nepoužívame veľké dlažobné prvky. Vhodné sú malé kamenné kocky, špeciálne tehly kladené nastojato alebo tehlové dlaždice. Opticky zväčšujú malé plochy, no hodia sa aj na spevnenie nepravidelne tvarovaných plôch. Pri dláždení sa používajú parketové vzory, striedavé kolmé ukladanie. Jednoliato pôsobiace spevnené plochy (betónové, štrkové) zasa pôsobia kontrastne a pre svetlé zafarbenie sú vhodné do moderne upravených plôch.

 
Na malých plochách pekne pôsobia vzory z drobných dlažobných prvkov. Priebežný chodník zo žulových a čadičových kociek opticky skracujú priečne vkladané pásy.

Symetria

Priamo vedené cesty, jasné línie, prehľadnosť pôdorysu, ale aj striedanie alebo gradácia dojmov v jednotlivých oddelených častiach sú klady symetrického pravidelného členenia plochy a priestoru malej záhrady. Symetria vytvorená opakovaním rovnakých tvarov vnáša do úpravy pokoj a jednoduchosť. Symetriu vegetačných priestorových prvkov možno dosiahnuť najmä ich tvarovaním (strihom). Aby bol efekt zabezpečený i v zimnom období, možno využiť vždyzelené listnaté druhy (ako je krušpán – buxus) alebo ihličnaté neopadavé dreviny (tis, vo vyšších polohách smrek).

Moderná asymetria

Kombináciou pravidelných tvarov s nepravidelným, asymetrickým umiestnením môžeme malú záhradu pretvoriť na moderne pôsobiace zákutie. Nevyhnutnými výrazovými prostriedkami sú striedma farebnosť, výber niekoľkých tvarov, architektonická štruktúra a neobyčajné kombinácie. Hladký povrch pohľadového betónu možno využiť na priestorové prvky i spevnené plochy; v kombinácii s členeným trávnikom vytvorí rafinovane jednoduchý moderný kontrast.

Moderné riešenie malej záhrady so šachovnicovým vzorom (trávnik, betónové štvorce) v centrálnej polohe. Na konci záhrady je živý plot a stupňovitý kvetináč s výsadbou. Pred cyklámenovou stenou stojí betónová lavička na štrkovej ploche.

Text: Ing. Ľubica Lešinská
Kresby a fotografie: autorka

Komentáre

 1. Zdedila som bývalú roľu: dlhú a úzku, najväčšia šírka je cca 8 metrov. Čo s tým, ako z toho urobiť záhradu, akú chatku (mobilný dom) tam môžem umiestniť. Podotýkam že som sa prosila susedom aby sme vymenili role medzi sebou, lebo ich delí cesta a rozdelením by vznikol ideálny obdĺžnik pre každého vlastníka. Nechceli ……..

  1. Škoda, lebo takáto dohoda by bola najlepšia. Skúste sa s nimi porozprávať znovu po niekoľkých mesiacoch s tým, že ste hľadali aj iné riešenia. Ako druhú možnosť by som uviedol výmenu v nejakom pomere( napr.2ku3/. Ak ich ani to nepresvedčí, tak im dajte podpísať súhlas s realizáciou stavby chatky – overený podpis na matrike, overené kópie podávajte všade, originál si odložte – na vašom pozemku s hranou základu objektu 1 m od hranice pozemku. Ináč je táto vzdialenosť 3m – ak sa to nezmenilo. Tak je využiteľných 6 m. Upozorni ich zároveň, že ak už začneš s realizáciou, bude ťažko možná dohoda o výmene. Nie je to veľa, ale s prihliadnutím na svetové strany, sklon pozemku… sa dá veľa urobiť. Chýba info o dĺžke pozemku a jeho situovaní. Rodinný obytný dom by bol problém, ale nie nemožné. Celoročne obývateľná chatka aj pre 4-5 ľudí asi bez veľkých problémov. Je to zaujímavý problém a trochu sa podobným venujem. Prípadne ma kontaktujte ako ste dopadli alebo čo ďalej.

 2. Monika Poliaková says:

  Bývam v rodinnom dome 10 krát 10 m. Pred domom je pozemok dlhý 40 m, široký 8 – 10 m, smerom k domu sa rozširuje. Väčšiu časť tvorí úžitková plocha na pestovanie zeleniny, ale aj tak ostáva veľa prázdneho miesta, kde mám posadené okrasné trávy, trvalky a kríky, ktoré znášajú ostré slnko, kedže tam od rána do večera svieti slnko a polievať je to niekedy zbytočné a je tam veľký prievan. Poraďte mi, čo by som mohla na tom zlepšiť, či si urobiť štrkovú záhradu. Ešte som nespomenula, že z jednej strany pozdĺž plota som nasadila pred 5 rokmi ihličnany. Ďakujem za radu.

  1. Dobrý večer, záleží od toho aj akú máte pôdu, polohu pozemku, či je tam viac slnka alebo tieňu. Ak máte dostatok slnka môžete pestovať bylinky. Po krajoch pozemku by som vysadila tuje, ktoré sú nenanáročné na pestovanie. Do jedného kúta môžete vytvoriť malý kopec, kde môžete pestovať bylinky, prípadne z neho vytvoriť skalku. Nenáročné na pestovanie sú skalnica, rozchodník, rožec….Prípadne k okrajom pozemku môžete vysadiť kríky…..Nenáročné kríky sú kéria, zlatý dážď, nátržník. Prípadne pozemok rozdelte na dve hlavné časti úžitkovú a okrásnú. Záleží od toho čo je pre Vás priorita. Na trhu sú dnes dostupné tzv. záhradné domčeky.

   Bc. Tatiana Plešová (tatiana92@post.sk)

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.