Nedajte mrazu šancu! 10 otázok o zazimovaní nádobových rastlín

Zazimovanie nádobových rastlín
Zdroj: Jason Ingram

V niektorých lokalitách už teploty stihli klesnúť k bodu mrazu. To je znamenie, že citlivejšie exempláre v nádobách by ste mali presunúť dovnútra. Tie odolnejšie druhy, ktoré ostávajú vonku, zasa obaliť do zimného šatu.

V pretrvávajúcom chladnom počasí potrebujú už všetky nádobové rast­liny účinnú zimnú ochranu. Rýchlo a efektne obalíte ich nadzemné čas­ ti pomocou jutoviny, flísu a farebných stu­žiek. Na tepelnú izoláciu koreňov v nádobe zo všetkých strán môžete nádoby vložiť do košov naplnených suchým jesenným lístím. Aby vám zazimovanie išlo pekne od ruky, spísali sme pre vás odpovede na najčastej­šie otázky ohľadom zazimovania nádobo­vých rastlín.

Ktoré črepníkové rastliny môžu zostať vonku?

V zásade sú to všetky rastliny, ktoré sa v našich zemepisných šírkach môžu vysá­dzať do nádob a ktoré sú odolné proti zime. Patria sem ruže, okrasné kry a malé list­naté stromčeky, ako napríklad krušpán, vavrínovec lekársky, dráč i ihličnany (tr­pasličie borievky, borovice či cyprušteky). Aj odolné druhy okrasných tráv, trváce bylinky (šalvia lekárska) a trvalky (hosta, zvončeky purpurové, rozchodníky) môžu zimovať vonku. V nádobách sú však citli­vejšie než v záhone, čo platí najmä pre mladé rastlinky.

Oleander
Zdroj: Shutterstock

Aký materiál je vhodný na zimnú ochranu?

Na ochranu koreňov účinne slúžia mate­riály, ktoré majú dobré izolačné vlastnos­ti a s ktorými sa dá nádoba dobre obaliť. Sú to napríklad hrubé rohože alebo bub­linkové fólie. Keďže je vzduch slabým vo­dičom chladu, teplo, ktoré sa v pôde na­hromadí počas dňa, sa vďaka to­muto materiálu dlho uchová ešte aj v noci. Na ochranu koruny strom­čeka sú vhodné materiály, ktoré spoľahlivo chránia pred chladným vet­rom a vysušujúcim zimným slnkom. Mali by byť, samo­zrejme, priepustné pre vzduch. Úplne ne­vhodné sú fólie.

Ako obaliť rastliny?

Pri všetkých druhoch zimnej ochrany je dôležité, aby odolala náporom vetra a po­časiu. Pod prikrývku by sa nemali dostať ani zvieratá. Preto ochranu koreňov v ná­dobách, ako aj výhonkov v korune treba opatrne previazať špagátom. Ten by však nemal byť príliš tesný, aby korunky zosta­li uvoľnené a po dažďoch mohli rýchlejšie vyschnúť a aby sa pod „zimnými kabátmi“ netvorila pleseň a hniloba. Nádoby podlož­te tehlami alebo drevenými doskami, aby materiál, z ktorého je zimná ochrana, ne­prišiel do styku zo zemou a voda z neho mohla ľahko odtekať.

Aký silný mráz znesú odolné nádobové rastliny?

Holomrazy môžu spôsobiť premrznutie celej koreňovej oblasti v nádobe. Sú nebez­pečné ako pre malé nádobové rastlinky, tak aj pre staršie a mrazuvzdorné druhy. Ko­rene týchto rastlín sú vo voľnej pôde oveľa lepšie chránené, pretože im je odovzdávané teplo z hlb­ších vrstiev pôdy a mráz preniká oveľa pomalšie a menej hlboko do pôdy ako v nádobách. Z tohto dôvodu by ste mali napríklad aj krušpán vysadený v nádobe preventívne ochrániť pred vplyvom mínusových teplôt zakrytím napríklad jutovi­nou alebo bublinkovou fó­liou.

Kedy treba premiestniť dovnútra citlivé druhy?

Citlivé rastliny v nádobách mráz celkom zničí. Pôsobením mrazu zmrznú v listových bunkách rastlinné šťavy, v dôsledku čoho sa bunky postupne rozšíria až nakoniec prasknú. Stačí jedna mrazivá noc a listy s výhonkami na fuksiách, ružiach alebo anjelských trúbach sčernejú a uhynú. Pre­to treba pred prvým mrazom všetky citlivé rastliny premiestniť dovnútra. V závislos­ti od regiónu to treba urobiť najlepšie už v októbri. Robustnejšie druhy, ako je ole­ander, vydržia mínusové teploty do 5 °C pod nulou aj niekoľko nocí. Aj tie však môžu poškodiť holomrazy.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteZazimovanie nádobových rastlín
Zdroj: Jason Ingram

Kde prezimovať rastliny?

Väčšina nádobových rastlín citlivých na mráz potrebuje ľahké zimovi­ská. Vhodné sú najmä svetlé a chladné miest­nosti, ako sú napríklad garáže s oknom, pivnice, hosťovské izby, schodiská, prekryté verandy alebo lodžie. Ideálne sú zimné záhrady, ktoré nie sú neu­stále vykurované, alebo malé skleníky, v ktorých nemrzne. Čím viac priesto­ru dané miestnosti ponú­kajú, tým lepšie pre rastli­ny. Ak sú totiž umiestnené príliš blízko seba, odoberú si navzájom svetlo a postupne vznikajú priaznivé pod­mienky na rozširovanie chorôb a škodcov.

Aká teplota by mala byť v zimoviskách?

Väčšina rastlín potrebuje na svoj odpoči­nok niekoľko mesiacov pri chladnejších teplotách. Keby boli v teple, pokračovali by v raste, ale vzhľadom na naše krátke a často pochmúrne dni, im toto svetlo na zdravý rast nestačí. Výhonky sú potom dlhé a strá­cajú sviežu zeleň. Aby sa prerušil rast, tep­lota v miestnosti by mala byť nižšia ako 15°C. Teploty medzi 5 až 10 °C sú optimál­ne pre väčšinu nádobových rastlín. Rast­liny potom prestanú rásť a šetria si energiu na silnejšie pučanie nasledujúcu jar.

Dokážu nádobové rastliny prezimovať v tme?

Tu platí základné pravidlo: Vždyzelené druhy, ktoré v zime nezhadzujú svoje listy, potrebujú čo najviac svetla. Rastliny, ktoré svoje listy na jeseň zhadzujú, môžu byť umiestnené v polotmavých miestnostiach. Patria sem napríklad anjelské trúby a fuk­sie. Žiadna rastlina by ale nemala ostať v úplnej tme. K dispozícii by malo byť vždy aspoň malé pivničné okienko. Inak by va­ši chránenci potrebovali veľmi dlhý čas na svoj rozbeh v sezóne a kvitli by neskôr. Potrebné množstvo svetla však môžu rast­linám priniesť aj alternatívne svietidlá.

Treba rastliny v zimoviskách polievať a prihnojovať?

Od konca augusta do marca by ste tieto rastliny nemali hnojiť vôbec. Na zálievku však určite pamätajte. Väčšina rastlín v zi­movisku totiž nesmie preschnúť. Zalievajte iba striedmo, aby koreňový bal úplne nevyschol. Vonku vždyzelené rastliny spotre­bujú vodu hneď, ako na nezasvieti zimné slnko. Najmä ak sú dni bez mrazu a zrá­žok, treba ich pravidelne polievať.

Môžu sa rastliny v nádobách zrezať už na jeseň?

Najlepší čas na korekciu koruny je skoro na jar, kým sa ešte neob­javili nové kvetné puky. Výhonky sa po reze na jar veľmi rýchlo zahoja a bohato rozkonária. Napriek tomu môžete na jeseň – skôr ako ich odnesiete do zimoviska – urobiť mierny rez. Buďte opatrný. Ak teraz zrežete z rastliny príliš veľa výhonkov, po opravnom jarnom reze zostane z rastliny príliš málo. Presvetľovanie v jeseni by sa preto malo obmedziť len na čistenie, mier­ne skrátenie korunky a preriedenie, aby výhonky neboli príliš husté.

Text: Redakcia
Foto: Jason Ingram, Isifa/Shutterstock
Zdroj: Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.