Ekologická záhrada
Galéria (13) Zdroj: Ida Furiková

Láska majiteľov k prírode vyústila do záhrady ohľaduplnej k životnému prostrediu

Hoci táto záhrada rozhodne nepatrí medzi najväčšie, svojim obyvateľom poskytuje maximum vďaka premysleným stavbám, spevneným plochám a rozmiestneniu záhonov, ktoré rozširujú životný priestor domu do exteriéru. A to všetko aj s niekoľkými ekologickými riešeniami.

Galéria

Ekologická záhrada
Ekologická záhrada
Dažďová záhrada
Dažďová záhrada
Funkia Prairie Sky
Pakost podzemkatý
Heuchera ‘Cajun Fire’
Astilba čínska ‘Pumila’

Obyvatelia tejto záhrady v nej trávia naozaj veľa času. Neustále je plná detí, psov, bicyklov a rôzneho športového či herného vybavenia. Stále je v nej život. Napriek tomu, že dom je prepojený so záhradou veľkým posuvným presklením, domáci vsadili na priestranný altánok s kozubom a pecou, v ktorom trávia veľa času. V tomto prípade je súčasťou veľkorysého prístrešku aj záhradný domček, ktorý je rozdelený na dve miestnosti – sklad s chladničkou a mrazničkou a sklad záhradného náradia.

Z druhej strany domčeka je stojan na drevo s kapacitou na tri sezóny. Keďže majitelia majú k prírode veľmi blízko a snažia sa byť k životnému prostrediu ohľaduplní, do svojho malého kúska zeme chceli zakomponovať aj niekoľko ekologických riešení. Napríklad skladba rastlín v záhonoch je navrhnutá tak, aby v nich vždy niečo kvitlo počas celého roka a bola lákavá pre užitočný hmyz.

Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj samotné hospodárenie s dažďovou vodou, a preto sa obrátili na odborníkov s požiadavkou vybudovania tzv. dažďovej záhrady (o jej vybudovaní sa viac dočítate na nižšie) – priehlbiny, ktorá dokáže zachytiť vodu aj z prívalových dažďov a umožní jej postupne vsiaknuť do podložia. Aj pôvodné jazierko s vodopádom na občasné letné osvieženie zmenilo svoj charakter. Rozhodli sa ho prebudovať na kúpacie jazierko, ktoré je ekologicky prijateľnejšou formou bazéna. Keďže voda je bez chemickej úpravy, môžu ho využívať aj ľudia s citlivou pokožkou.

Súčasťou týchto biotopov býva plytká čistiaca časť s rastlinami a štrkom, ktorá pomáha filtrovať vodu. V nádrži možno chovať aj jednu-dve ryby, ktoré sú prirodzenými predátormi pre larvy komárov. Biobazény a kúpacie jazierka sa na zimu nevypúšťajú ani nezakrývajú a ich súčasťou nie sú ani ohrievače vody. Sú mimoriadne vhodné na zimné otužovanie a zamrznutá hladina sa dá využiť aj na korčuľovanie. Ak však v nádrži zimujú ryby, treba ju pravidelne rozbíjať.

Pôdorys záhrady

Veľké presklenia smerom do záhrady umocňujú prepojenie interiéru z exteriérom, pričom dômyselná, stále sa meniaca výsadba sa stáva súčasťou interiéru.

Pôdorys ekologickej záhrady
Zdroj: Ida Furiková

1. Spevnená plocha pri vstupe

Široký chodník pri vstupe poskytuje dostatok miesta na odloženie bicyklov, batožiny a nákupu. Pri viacčlennej rodine sa určite oplatí. Chodník vedie z ulice do domu, ale rovnako prepája aj dom so záhradou a drevenou terasou. Terasa je doplnená veľkými drevinami, ktoré tvoria dominanty pri pohľade zvnútra, ako aj veľkými betónovými kvetináčmi s modernou výsadbou.

2. Drevená terasa s vírivkou

Prepája obývaciu miestnosť so záhradou. Zapustená vírivka je použiteľná celoročne a nebráni výhľadu do záhrady. Pod terasou vedľa vírivky sa nachádza dostatočne veľká šachta s technológiou k vírivke aj k biobazénu. Podlaha z dreva je príjemná na dotyk, v lete sa neprehrieva a v zime nechladí, takže po nej možno chodiť naboso. V našich záhradách je dobré používať domáce drevo. K vodným plochám sú však vhodné odolnejšie exotické dreviny.

3. Pôvodné dreviny

Zachovať pôvodné stromy v novom návrhu záhrady sa určite oplatí. Majú mohutné kmene a zaujímavé tvary. Do záhrady vnesú neopakovateľnú atmosféru, ktorú novou výsadbou nemožno nahradiť. Hoci staré ovocné stromy neplodia tak dobre ako nové krížence, ak to ich zdravotný stav dovoľuje, mali by na pozemku ostať aspoň niektoré. Do ich tieňa možno umiestniť hojdačku, lavičku či posedenie. Pri práci s terénom v okolí starých drevín dbajte na ochranu koreňového systému a kmeňov stromov. Rany na drevinách bývajú vstupom pre baktérie a plesne, ktoré môžu životnosť dreviny radikálne skrátiť.

4. Zvýšené záhony

Ukryté sú v kvetinovom záhone a poskytujú miesto na niekoľko rajčiakov, ktoré možno vyviazať k pergole. Umiestnené sú na južnej strane plota v závetrí uprostred kvetinového záhona, takže aj keď ostanú prázdne, nepôsobia rušivo. Ďalší záhon sa nachádza pri exteriérovej jedálni, ktorú oddeľuje od dažďovej záhrady, a pod prístreškom vytvára pocit súkromia. Určený je na listovú zeleninu a bylinky menej náročné na slnko.

5. Terasa na streche

Vznikla kvôli deťom, ktoré túžili po vyvýšenom mieste na hry. Jej nosnosť je však obmedzená, keďže stavba bola v tom čase už hotová. Nedovoľuje preto osadenie veľkoobjemných kvetináčov ani položenie ťažkej dlažby. K domčeku bolo prirobené ľahké oceľové schodisko, ako aj zábradlie, vyplnené oceľovým lankom. Takáto jemná konštrukcia nepôsobí na stavbe rušivo ani ju nezaťažuje.

6. Vegetačná strecha

Extenzívna vegetačná strecha nevyžaduje temer žiadnu údržbu. Vystačí si s minimom odľahčeného substrátu a občasnou zálievkou zo zrážok. Napriek tomu vytvára príjemné prostredie, zlepšuje mikroklímu, zadržiava vodu a ponúka pekný pohľad z vyšších okolitých stavieb. Pozostáva z nenáročných rozchodníkov, tráv a byliniek a celú výsadbu možno zakúpiť ako hotový koberec.

Dažďová záhrada

Dažďové záhrady sa u nás zatiaľ veľmi neuplatňujú, ostávajú skôr v úzadí. Dokonca je tento pojem pre mnohých neznámy. Čo si vlastne pod dažďovou záhradou predstaviť? Prečo je dobré pri koncipovaní pozemku rátať s takouto záhradou? Na čo slúži a ako funguje?

Dažďová záhrada
Zdroj: Ida Furiková

Po správnosti by všetky zrážky mali ostať tam, kde dopadnú. Hustá zástavba a množstvo spevnených plôch spôsobujú, že čoraz väčšia plocha je pre zrážky nepreniknuteľná. Najmä počas silných dažďov preto vzniká problém, že veľký objem vody nemá kam vsiaknuť a vznikajú záplavy.

Dobre navrhnutá dažďová záhrada je plne funkčný ekologický a estetický prvok záhrady.

Pri stavbe domu, ale aj budovaní záhrady treba preto pracovať so všetkými strechami a spevnenými plochami ako s potenciálnym zdrojom dažďovej vody. A vodu zo striech zviezť do nadzemných alebo podzemných nádrží a využívať ju v čase sucha. Vodu zo spevnených plôch, prípadne striech zviezť ďalej od budovy – do priekopy alebo dažďovej záhrady, kde postupne vsiakne.

Parametre dažďovej záhrady

Rozmery a umiestnenie

Hĺbka dažďovej záhrady sa pohybuje v rozmedzí 15 – 30 centimetrov a jej brehy sa plynule napájajú na okolitý terén. Jej rozloha by mala byť 15 % rozlohy plochy, z ktorej sa bude voda zachytávať. Vo výpočte je nutné prihliadať aj na kvalitu pôdy, na ktorej má byť dažďová záhrada vybudovaná. Ťažšie pôdy prepúšťajú vodu pomaly, naopak, pieskové niekedy až príliš rýchlo. Veľmi ílovité a pieskové pôdy nie sú na budovanie dažďových záhrad vhodné, prípadne je nutné pôdu vylepšiť.

Dažďová záhrada
Zdroj: Ida Furiková

Vhodný je tvar obličky s pomerom strán 1 : 2, pričom prítok má byť na kratšej strane. Oproti prítoku sa umiestňuje bezpečnostný prepad, ktorým môže v prípade potreby prebytočná voda odtiecť preč. Samozrejme, v moderných záhradách možno použiť hranaté tvary záhona. Dažďová záhrada by mala byť umiestnená minimálne tri metre od stavby, aby nehrozilo vlhnutie stavebných konštrukcií. Voda by v nej nemala stáť dlhšie ako 48 hodín, aby sa v nej nemnožili komáre.

Aké rastliny vysadiť?

Na výsadbu do dažďových záhrad s a používajú prevažne domáce nenáročné druhy, ktoré zvládnu občasné zamokrenie, no zároveň im neprekážajú krátke obdobia sucha. Do najhlbšej časti sa vysádzajú vlhkomilné rastliny, do najsuchšej, naopak, rastliny s najmenšími nárokmi na vlahu.

Okrajová/tranzitná zóna

Je to tranzitná zóna medzi dažďovou záhradou a okolím. Vodou bude zásobená počas búrok, ale rastliny nebudú zamokrené. Bude sa tu dariť väčšine záhradných rastlín, ako napríklad funkiam, pakostom či heucherám.

Stredná zóna

V tejto zóne môže počas dažďa a krátko po ňom stáť voda. Patria sem rastliny, ktoré znesú zamokrenie a ich koreňový systém spevňuje brehy dažďovej záhrady, napríklad astilby, veternice, paprade.

Vlhká zóna

Najhlbšia zóna dažďovej záhrady, kde sa voda môže držať aj 48 hodín. Dariť sa tu bude rastlinám, ktoré znášajú zamokrenie, ale zároveň vydržia aj počas kratších období bez dažďov (ostrica, alchemilka).

Prehľad rastlín

Pakost podzemkatý

Pakost podzemkatý
Zdroj: Shutterstock

Vďačná a nenáročná trvalka, ktorá sa používa na pokryv pôdy. Kvitne od mája do júla ružovými kvetmi, ktoré lákajú užitočný hmyz. Hustý porast bráni rastu burín v záhone. Obľubuje slnečné a polotienisté stanovištia a dobre znáša sucho.

Funkia ‘Prairie Sky’

Funkia Prairie Sky
Zdroj: Shutterstock

Stredne veľká modrolistá funkia vhodná do polotieňa a tieňa. Vysoká je 45 centimetrov, kvitne od júna do júla fialovými kvetmi. Patrí medzi dlhoveké trvalky, ktoré na jednom stanovišti vydržia desiatky rokov.

Veternica lesná

Veternica lesná
Zdroj: Shutterstock

Nenáročná veternica, ktorá obľubuje vlhké humózne pôdy. Kvitne bielymi kvetmi od mája do júna. V záhone sa sama rozširuje. Na dobré prezimovanie je dobré listy ponechať na rastline až do jari. Dobre sa jej darí v polotieni v podraste stromov a krov.

Papraď samčia

Papraď samčia
Zdroj: Shutterstock

Stálozelená papraď dorastajúca do výšky až 80 centimetrov. Vhodná je do polotieňa a tieňa. Vytvára husté trsy svetlozelených listov. Veľmi vhodná do podrastov v moderných záhradách. Znesie občasné zamokrenie.

Heuchera ‘Cajun Fire

Heuchera ‘Cajun Fire’
Zdroj: Shutterstock

Heuchery sú obľúbené záhradné rastliny. Výrazné farebné listy sa držia na rastline celý rok. Odroda ‘Cajun Fire’ má výrazné vínovočervené listy s fialovou žilnatinou. S príchodom chladného počasia farba listov tmavne. Kvitne drobnými zvončekovými kvetmi od mája do septembra.

Astilba čínska ‘Pumila’

Astilba čínska ‘Pumila’
Zdroj: Shutterstock

Patrí medzi nižšie odrody astílb. Má výrazné fialové kvety, ktoré sú vhodné na rez. Kvety ostávajú na rastline aj po vyschnutí, takže vyniknú aj počas zimy. Obľubuje vlhkejšie humózne a kyslejšie pôdy. Má rada polotieň a rozptýlené slnko pod korunami stromov.

Ostrica Grayova

Ostrica Grayova
Zdroj: Shutterstock

Trsnatá svetlozelená tráva dorastajúca do výšky 70 cm. Pochádza zo Severnej Ameriky, kde rastie na vlhkých miestach v listnatých lesoch a na okrajoch riek. Toleruje slnečné a polotienisté stanovištia. Zaujímavá je svojimi nápadnými kvetmi, ktoré pripomínajú ježkov.

Alchemilka obyčajná

Alchemilka obyčajná
Zdroj: Shutterstock

Nenáročná liečivá rastlina vhodná do všetkých zón dažďovej záhrady. Má príjemné mäkké listy s jemnými chĺpkami, na ktorých sa držia kvapky vody. Kvitne husto drobnými žltými kvietkami od júna do septembra. Je vhodná do moderných záhrad na okraje záhonov či ako lem cestičiek.

Text: Ida Furiková
Foto: Isifa /shutterstock.com, vizualizácie Ida Furiková
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.