konstrukcie vegetacnych striech

Konštrukcie vegetačných striech

Ploché strechy môžeme využívať na rozličné účely, napr. ako terasy, vegetačné strechy – strešné záhrady, oddychové miesta, prípadne parkoviská. Pri strechách s predpokladaným dopravným zaťažením je veľmi dôležitá izolácia proti vode.