/ Dom / Strecha /

Zaostrené na strechu

zaostrene na strechu

Strecha je konštrukcia, ktorá musí dlhé roky spoľahlivo chrániť nižšie položené časti domu. Kvalita strechy závisí od odborne vypracovaného projektu, kvality realizačných prác a od použitých materiálov.

Šikmé strechy
Pretože strešný plášť musí plniť niekoľko dôležitých funkcií naraz, pozostáva z jednotlivých funkčných vrstiev –strešnej krytiny, paropriepustnej fólie, tepelnej izolácie, parozábrany a vnútorného obkladu – podhľadu. Parozábrana pod vnútorným podhľadom slúži na to, aby do tepelnej izolácie nevnikala para z interiéru, lebo následnou kondenzáciou sa znižujú jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Difúzna fólia (membrána) umožňuje odparovanie vody spod fólie nahor, v opačnom smere pôsobí ako prídavná (tzv. poistná) hydroizolácia. Je umiestnená nad tepelnou izoláciou alebo na nej. Neprepustí skondenzovanú alebo zrážkovú vodu do nižšie položenej tepelnej izolácie.Niektoré fólie dokážu meniť aj veľkosť prestupu vlhkosti v smere do vonkajšieho alebo do vnútorného prostredia v závislosti od množstva vlhkosti v blízkosti fólie. V skladbe strechy vždy treba zaistiť odvodnenie fólie smerom do žľabu.

Strešné krytiny
Strešné krytiny musia byť predovšetkým tesné a tak zabezpečené proti stekajúcej zrážkovej vode. To dosiahneme dodržaním bezpečného minimálneho sklonu strechy a dĺžkového prekrytia prvkov krytiny podľa technických údajov od výrobcu.

Pálená krytina
Kvalitné pálené škridly s overenou dlhodobou životnosťou sa predávajú ako veľkoformátové a maloformátové krytiny. V ponuke sú bez povrchovej úpravy alebo s povrchovou úpravou engoba, či kvalitnejšou glazúrou. Na 1 m2 potrebujeme približne 11 veľkoformátových škridiel.

Betónová
Sortiment výrobkov je široký. Podkladom pod krytinu je latovanie a podmienkou funkčnosti je prevetrávaná vzduchová medzera (vysúšanie krytiny zospodu), ktorú vytvárajú kontralaty. Pri použití veľkoformátových škridiel je hmotnosť krytiny len 39 kg/m2. Pri údržbe strechy môžeme po krytine chodiť v mäkkej obuvi. Použitie betónovej krytiny neobmedzuje ani nadmorská výška.

Plechová
Výhodou plechovej krytiny je jednoduchá a rýchla montáž, mrazuvzdornosť a odolnosť proti zmenám teploty, prakticky nulová nasiakavosť, odolnosť proti mrazu i vetru. Možno ju jednoducho obnoviť. Plošná hmotnosť oceľového plechu je asi 6 – 7 kg/m2, takže je vhodná aj na rekonštrukcie. Medený plech vydrží na streche stáročia, no vyžaduje si odborných pokrývačov – klampiarov.

Vláknocementová
V súčasnosti sa používa bezazbestový, hygienicky bezchybný vláknocement. Vláknocementové krytiny sa vyznačujú veľmi nízkou hmotnosťou do 15 kg/m2. Používa sa na strechách so sklonom 18 – 90°. Jeho použitie nie je obmedzené nijakými hygienickými alebo požiarnymi predpismi, či klimatickými podmienkami. Životnosť podľa výrobcu je 100 rokov.

Asfaltové šindle
Sú to ľahké skladané krytiny s veľmi dobrou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch, ktoré sa odlišujú profilmi šindľových listov. Povrchová úprava z hrubozrnného posypu, ktorý musí byť hydrofobizovaný, vytvára účinnú ochranu proti atmosférickému starnutiu, prelietavému ohňu a mechanickému poškodeniu. Šindle sa používajú pre sklony od 15 do 90 stupňov. Ako podklad je potrebné plné debnenie a aspoň asfaltová lepenka.

Viacplášťové strechy
V dnešných strechách je vyriešený spôsob, akým sa skondenzovaná, prípadne zrážková voda môže odpariť z vnútra strešnej konštrukcie do ovzdušia. V krytine v oblasti odkvapu a hrebeňa strechy musia byť na vhodných miestach urobené otvory na prívod, resp. odvod vzduchu zo strešného plášťa. Medzi debnením a tepelnou izoláciou vloženou medzi krokvy, treba ponechať medzeru, ktorou môže prúdiť vzduch k vetracím miestam.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVetracia medzera delí strechu na dva plášte, hovoríme teda o dvojplášťovej streche. Pokiaľ sú v skladbe navrhnuté dve vetrané vzduchové medzery, spravidla oddelené difúznou fóliou, ide o trojplášťovú strechu.
Izolácia medzi krokvami

Pri skladbách s paropriepustnou krytinou (napr. škridly) je výhodné vložiť izoláciu na celú výšku krokiev a podľa navrhnutej celkovej hrúbky zvyšnú izoláciu vložiť pod alebo nad krokvy do roštov. Väčšina difúznych fólií umožňuje uloženie priamo na tepelnú izoláciu, preto obyčajne netreba vetrať priestor medzi izoláciou a difúznou fóliou. V prípade horších vlhkostných podmienok alebo pri použití fólie, ktorá nesmie byť v trvalom kontakte s tepelnou izoláciou, je potrebné vytvoriť vetranú skladbu zateplenia medzi tepelnou izoláciou a difúznou fóliou.

Izolácia nad krokvami
Možné je aj riešenie nadkrokvovej izolácie s využitím drevených prvkov alebo tuhých izolačných dosiek. Dodatočnými drevenými hranolmi alebo pásmi z tuhej minerálnej izolácie vytvoríme potrebnú vzdialenosť medzi debnením a kontralatou. Tuhú izoláciu môžeme uložiť v oblasti kontralát a vo zvyšnej ploche vkladať netuhú minerálnu izoláciu. Kotvenie kontralát cez vrstvu tuhej izolácie a debnenia do krokiev odporúčame buď cez vložené drevené prvky, alebo pomocou špeciálnych kotiev.

Zásady konštrukčného riešenia
Treba dodržať zásadu pomeru hrúbok izolácie nad a pod parozábranou 4,5 až 5:1 (napr. nad parozábranou 200 mm, pod parozábranou 40 mm izolácie). Kritickými miestami z hľadiska vzduchotesnosti a prevetrávania sú spoje parozábrany s priľahlými konštrukciami (štítové a komínové murivo, inštalačné prestupy, okná, vikiere) ako aj tepelná izolácia po obvode strešných okien, vikierov a štítov.
Drevené prvky krovu by mali mať vlhkosť len 15 %, ktorú možno len ťažko dosiahnuť, preto je dobré použiť difúznu fóliu s ekvivalentnou difúznou hrúbkou rd ≤ 0,02 m.

Ploché strechy
Za ploché strechy sa považujú strechy so sklonom do 10°.
Na rodinných domoch sa väčšinou budujú jednoplášťové strechy. Na nosnú vrstvu spravidla z betónu sa kladie tepelná izolácia a na ňu hydroizolačná fólia zo syntetických polymérov alebo hydroizolačné asfaltované pásy. Medzi jednotlivými vrstvami sa umiestňujú separačné vrstvy, vrstvy lepidla, resp. geotextílie.

Tepelná izolácia
Pri tepelnej izolácii plochých striech sa používajú dosky z minerálnej vlny, expandovaného polystyrénu (EPS) a extrudovaného polystyrénu (XPS). Izolanty z EPS môžu mať nalepenú (nakašírovanú) vrstvu hydroizolácie z asfaltovaných pásov. takže ich kúpou získame aj prvú hydroizolačnú vrstvu strešného plášťa. Strechy s obráteným poradím vrstiev majú tepelnú izoláciu umiestnenú nad hydroizoláciou strechy, ktorá musí byť preto z celkom nenasiakavého materiálu – z extrudovaného polystyrénu.

Text: Stanislav Botur
Foto: autor, Bramac, Fatra Izolfa, Icopal, IKO, Lindab, Rockwool, Ruukki, Saint-Gobain Construction Products, divízia Isover, Tondach

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.