vyber stresnej krytiny
Galéria (8)

Výber strešnej krytiny

Strecha dotvára celkový dojem nielen samotnej stavby, ale má vplyv aj na širšie okolie. Mala by preto byť v rovnováhe s okolitou architektúrou a zároveň spĺňať požiadavky obyvateľov domu. Pri výbere krytiny sa rozhodujeme podľa ceny, sklonu strechy, statického a konštrukčného riešenia a zároveň podľa vlastného estetického cítenia.

Galéria

Na tuzemskom trhu je veľký výber krytín. Každá z nich má svoje klady, ale najmä pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri realizácii stavby, aby dlhé roky spĺňala svoju funkciu a nedochádzalo k zatekaniu, hnilobám a iným materiálnym škodám.

Pod krytinu je potrebné umiestniť poistnú hydroizoláciu. Ak je krov zateplený, treba použiť z vnútornej strany parozábranu a myslieť na odvetranie strechy. Podľa spôsobu odvetrania rozlišujeme strechy jedno- a viacplášťové. Jednoplášťová strecha má všetky vrstvy tesne priliehajúce, bez odvetrania. Pri dvoj- a viacplášťových strechách je krytina, prípadne aj nosná konštrukcia strechy, odvetraná vzduchovou medzerou, ktorú väčšinou zabezpečujú kontralaty. Odvetranie musí byť vždy v zvislom smere. Napríklad drevený šindeľ musí byť odvetraný, aby nedochádzalo k plesniam a hnitiu dreva. Betónové a keramické krytiny majú špeciálne prvky, ktoré zabezpečujú odvetranie.

Dôležitou súčasťou strechy sú tiež klampiarske práce ako zvody, ríny, úžľabia, oplechovanie komína a prestupov vzduchotechniky. Zanedbané alebo neprofesionálne urobené klampiarske práce môžu mať katastrofálne dôsledky.

Pre každú krytinu sa používajú rôzne rozstupy lát, prípadne plné debnenie, čo závisí od jej sklonu a typu. Pri rekonštrukciách krovov a výmenách strešnej krytiny je prvoradé dbať na statiku, preto sa odporúča poradiť sa s odborníkom. Pri zatepľovaní podkrovia je dôležité dodržať požiadavky na odvetranie a pôvodnú krytinu doplniť o odvetrávacie prvky, parozábranu a skontrolovať kvalitu podstrešnej fólie. 

Keramické a betónové škridly
Patria medzi najpoužívanejšie krytiny u nás. Pôsobia prirodzene tak na novostavbách, ako aj na historických budovách. Väčšia hmotnosť keramických a betónových škridiel si však vyžaduje aj viac dreva v krovoch. Na trhu je dostatok povrchových úprav, farieb, tvarov a doplnkov týchto škridiel. Treba však mať na pamäti, že každé úžľabie, nárožie, vikier a iné špeciálne doplnky zvyšujú náklady na realizáciu strechy.

Tento druh krytiny má dlhú životnosť. Je ním pokrytá väčšina striech rodinných domov. Vplyvom znečisteného prostredia sa môžu keramické a betónové škridly zanášať, zarastať machom a meniť svoj vzhľad. Jednotlivé škridly sa kladú na laty s minimálnym sklonom 23°. Novinkou sú škridly pre menšie sklony (od 15°), nevýhodou je cena a nutnosť plného debnenia.
 
Vláknocementové šablóny
Sú známe aj ako eternit. Majú nízku hmotnosť, vysokú odolnosť a pôsobia veľmi esteticky, preto sa využívajú na rekonštrukciu historických a pamiatkových objektov. Sú vyrobené na báze cementu, buničiny a umelých vlákien v tvaroch štvorca, bobrovky alebo obdĺžnika, v hrúbke 4 mm a v rôznych farbách, alebo ako imitácia bridlice. Pri výbere tejto krytiny sa berie do úvahy výrobca, materiálové zloženie, ako aj cena spojovacích prvkov a ďalších doplnkov.

Vlnité dosky

Pre svoj vzhľad sú vhodné skôr na hospodárske stavby ako na obytný dom. Možno ich použiť od sklonu 5°. Vlnitá krytina na báze cementu je zo zmesi cementu a PVA, vystužená neazbestovými vláknami. Ďalšou možnosťou sú dosky z organických vlákien sýtených bitúmenom. Pribíjajú sa kladivom a ich tvar sa upravuje pílou. Celková bitúmenová impregnácia zaručuje farebnú stálosť, pevnosť, pružnosť, ľahkosť a odolnosť proti korózii.

Vlnitá bitúmenová škridla
Vyrába sa vo viacerých farbách. Majiteľ ocení nízku cenu a jednoduchú montáž. Táto krytina vzhľadom pripomína keramickú škridlu (na to treba pamätať).
 
Plechové krytiny
Môžu byť skladané, falcované, so zaklápacím systémom alebo v tvare šablón. Kladú sa na drevené plné debnenie alebo na OSB dosky. Skladané krytiny imitujú škridlové krytiny a pre svoju ľahkosť sú vhodné na novostavby, ale aj pre rekonštrukcie. V posledných rokoch sa začali s obľubou používať pri výmenách starších krytín. Falcované plechy majú zložitejšiu realizáciu, túto prácu musí vykonávať klampiar. Majú nízku hmotnosť, a tak sú vhodné aj na rekonštrukcie, pretože nenarúšajú statiku. Majú dlhú životnosť, viac ako 100 rokov. Zinok legovaný meďou a titánom sa vyznačuje vysokou kvalitou. Nevyžadujú údržbu, ani natieranie. Prírodná patina vzniká vplyvom zvetrávania a chráni materiál. Meď sa ako krytina používa dlhé roky, a to prevažne na strechách kostolov a iných historických stavieb. Odoláva vetru, bráni šíreniu ohňa a má životnosť od 80 do 160 rokov. Ani táto krytina nevyžaduje žiadnu údržbu. Pozinkované plechy sú vrstveným materiálom, v ktorom sa vlastnosti ocele spájajú s ochranným účinkom zinkovej vrstvy proti korózii. Hliníkový plech možno pokladať i na asfaltové lepenky. Samozrejme, ponuka plechových krytín je širšia, uvádzame iba niektoré.

Zaklápacie systémy sa montujú jednoduchšie a rýchlejšie. Tvarovaná hliníková šablóna  má vlastnosti hliníka, ako sú vysoká chemická stálosť, dobré mechanické vlastnosti a nízka hmotnosť. Povrch môže mať prírodný vzhľad alebo môže byť lakovaný. Aby krytina mala dlhú životnosť, treba ju každých 10 rokov natrieť. Trapézový plech má veľmi nízku plošnú hmotnosť, je pevný, trvanlivý a vyžaduje minimum údržby. Môže byť pozinkovaný. K dispozícii sú rôzne výšky profilov s možnosťou montáže vodorovne aj zvisle, v interiéri aj v exteriéri, od sklonu 6°. Na výber je veľa farieb a povrchových úprav.

Asfaltové šindle s bitúmenom

Môžu byť modifikované vložkou z netkanej sklenenej textílie. Sú to pásy rôznych tvarových šablón s farebným posypom a samolepiacim pruhom na spodnej strane. Kladú sa na debnenie alebo OSB dosky, ktoré je nutné v niektorých prípadoch doplniť taviteľným pásom. V ponuke sú viaceré farby, ktoré dávajú strechám jedinečný vzhľad. Takáto strecha má životnosť približne 40 rokov, rozhodujú však podmienky konkrétnej lokality a kvalita práce, ako aj samotné šindle. Alternatívou je samolepiaci bitúmenový šindeľ.
 
Plastové krytiny
Imitujú drevený šindeľ, bridlicu alebo keramickú škridlu. U nás nie sú rozšírené, ide však o verné napodobeniny, pričom rozdiel poznať len zblízka. Má však iné vlastnosti. Plastový šindeľ sa kladie na laty. Vyrába sa z recyklovaného plastu káblových izolácií a obsahuje drobné zvyšky kovu a gumy. Šablóny bridlíc sa kladú na plné drevené debnenie alebo OSB dosky. Táto krytina má vysokú mechanickú odolnosť, nezarastá machom, odoláva krupobitiu a má nízku hmotnosť. Nevyžaduje žiadnu údržbu a je pochôdzna. Materiálom je polyetylén. Plastová škridla vyrobená z kremičitého piesku a drveného PET plastu je na trhu novinkou. Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou a umožňuje odľahčenie krovov a úsporu dreva. Je vhodná pre rekonštrukcie starších striech a pre stavby v horských oblastiach. Hladký povrch zabraňuje vrstveniu snehu. Materiál nenasakuje. Veľkou výhodou je tiež možnosť recyklácie nevyužitého odpadu.

Slamená strecha
Dnes sa už takmer nepoužíva. Jej nevýhodou bola náročnosť údržby a horľavosť. Kedysi bola známkou chudoby, no dnes jej realizácia vyjde pomerne draho. Slamená strecha je stopercentný prírodný a recyklovateľný materiál.
    
Drevený šindeľ
Možno ho vidieť na starých domoch, kostoloch, ale aj na plotoch či nových dreveniciach. Jednoznačne patrí k najkrajším krytinám. Je vhodný na rekonštrukcie vidieckych chalúp, ako aj na stavbu štýlovej drevenice alebo zrubu. Pre Slovensko je typický valašský šindeľ, ktorý má prierez v tvare písmena V. Jeho štandardná dĺžka je 50 cm, šírka približne 10 cm. Na úžľabie, zaoblené rohy či vikiere sa používajú kratšie dĺžky alebo šindeľ kónického tvaru. Vyrába sa pílením alebo štiepaním, pričom štiepanie nepoškodzuje drevné vlákna. Takto vyrobený šindeľ má dlhšiu životnosť, čo sa však odrazí na cene, keďže ide o ručnú prácu. Vplyvom vetra, slnka a dažďa drevo prirodzene mení farbu a časom aj štruktúru. Pre dlhú životnosť strechy je potrebná impregnácia šindľov, voľba trvanlivej dreviny, a najmä pravidelná údržba strechy (pravidelné kontroly a výmena poškodených šindľov). Pri správnej údržbe môže mať takáto strecha životnosť až 80 rokov. Dôležitý je aj výber klincov na prichytávanie šindľov k strešným latám. Treba mať na pamäti jednak koróziu a jednak nevhodnosť kombinácie niektorých materiálov s drevinou alebo s použitou impregnáciou. Drevená strecha je veľmi pekná, len sa treba o ňu starať, inak sa z nej nemusíme tešiť ani jedno desaťročie.

Bridlica

Má životnosť až 100 rokov, vyrába sa vo formáte štvorcov 30 × 30 cm a obdĺžnikov rôznych rozmerov v hrúbkach 4 až 8 mm. Krytina je ľahko opracovateľná osekávaním, vhodná na pokrývanie členitých striech. Vyrába sa spracovaním metamorfovanej horniny, ktorá sa ľahko delí na tenké dosky. Vzhľad horniny je variabilný v závislosti od miesta pôvodu. Farba býva sivá až sivo-čierna, spravidla má jemný perleťový až hodvábny lesk. Kladie sa na drevené debnenie.

Trávnatá strecha
Má bohatú tradíciu v Škandinávii a dnes je v obľube v súvislosti s plochými strechami. Dá sa však použiť aj na strechách s väčším sklonom. Strecha pokrytá trávou, prípadne osadená drobnými stromčekmi, vyžaduje precíznu prácu, dôkladne riešené odvodnenie aj hydroizoláciu. Takáto strecha dodá domu jedinečný charakter a dokonale začlení dom do krajiny.

Svetlopriepustné plastové krytiny sa používajú na rôzne prístrešky, terasy a pergoly. Tieto krytiny sú priehľadné s dobrým prestupom svetla.

Text: Zuzana Vavřinová
Foto: archív firiem
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.