image 28813 25 v1
Galéria (17)

6 krokov k dokonalej plochej streche

Pri rekonštrukcii strešných plášťov rodinných a bytových domov sa často pýtame: Ktorá skladba plochej strechy je najlepšia? Akú povlakovú krytinu zvoliť? Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? V nasledujúcich častiach článku si ukážeme, aké chyby sa najčastejšie robia v návrhoch skladieb plochých striech a  pri výbere materiálov jednotlivých vrstiev. 

Galéria

Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - nečistoty
Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - Obr-1_1
Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - Obr-1_2
Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - Obr1_3
Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - P7250067
Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - Popraskanie-folie
Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - spadovanie-1
Ako strechu správne zatepliť a stabilizovať? - Spadovanie-2

Obhliadka a sonda strešného plášťa

Zásadným problémom pri navrhovaní skladby obnovy plochej strechy sú nekompletné podklady pričom dostupná projektová často neobsahuje existujúcu skladbu strešného plášťa. Preto odporúčame v rámci projektovej prípravy vždy vykonať obhliadku predmetného objektu a taktiež vykonať sondu do strešného plášťa.

Sonda slúži nielen na zistenie skutočnej skladby plochej strechy ale zistí sa aj stav jednotlivých vrstiev až po nosnú konštrukciu (hrúbky vrstiev, vlhkosť materiálov v skladbe, súdržnosť jednotlivých vrstiev apod.)

Ťahová skúška a stabilizácia strešných vrstiev

Na strešný plášť pôsobí cca 4-5x väčšie sanie vetra ako na fasádu, preto správny návrh kotvenia prípadne priťaženia ako stabilizácie voči účinkom sania vetra je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

Je potrebné zistiť súdržnosť jednotlivých vrstiev o nosný podklad a urobiť ťahové skúšky v prípade stabilizácie kotvením – zistiť únosnosť strešných kotiev v podklade, určiť správny typ kotiev a hĺbku kotvenia.


Počet kotiev býva veľakrát podcenený. Podobne sa vyskytujú chyby v projektoch novostavieb, v ktorých sú strechy stabilizované priťažením praným kamenivom.

Odvodnenie a spádovanie plochej strechy

Mnohé zrealizované strechy existujúcich bytových domov sú riešené ako bezspádové ploché strechy – to bola chyba projektov, pretože nečistoty a usadeniny prachu nepriaznivo pôsobia na povlakovú krytinu a znižujú životnosť aj funkčnosť systému strešného plášťa (pozri obr.6). Vpuste sa často upchajú a na streche stojí voda. Preto odporúčame dodatočné prespádovanie strešného plášťa (napr. tepelnou izoláciou v spáde) v min. sklone 1° = 1,75%.


Tepelná izolácia

Všadeprítomná téma znižovania energetickej náročnosti sa samozrejme dotýka aj obnovy strešných plášťov – cez plochu strechy sú úniky tepla cca 12 až 25 % z celkových tepelných strát a preto zateplenie strešného plášťa v rámci obnovy strešného plášťa má veľký význam.

Vlhkostné parametre

Pri obnove strešných plášťov je dôležitý aj objem vlhkosti v pôvodných strešných plášťoch a difúzia vodných pár. Pokiaľ sa sondou zistí nadmerné množstvo vlhkosti (nad 20% hmotnostnej vlhkosti) v pôvodnom strešnom plášti tak je potrebné tieto vlhké vrstvy odstrániť prípadne iným spôsobom vysušiť ešte pred samotnou obnovou strešného plášťa.

Parotesná vrstva

V prípade že sú pôvodné skladby suché, tak ako parozábrana obnovovanej skladby strešného plášťa bude slúžiť pôvodné súvrstvie oxidovaných asfaltovaných pásov – tie sa iba vyspravia a nie je potrebné celoplošne natavovať novú parozábranu.

V prípade odstránenia tejto vrstvy sa podklad (väčšinou cementový poter) napenetruje a bodovo sa nataví nová hydroizolačná vrstva, ktorá v novom súvrství strechy bude slúžiť ako parozábrana najlepšie z asfaltovaného pás typu G200 S40.

Vodotesnosť a UV stabilita povlakovej krytiny

Ako povlaková krytina sa najčastejšie navrhujú buď fóliové systémy z mäkčeného PVC, prípadne modifikované asfaltované pásy. Pri návrhu povlakovej krytiny je potrebné zohľadniť požiadavky na túto vrstvu – hlavne vodotesnosť a UV stabilita. Často sú v projektoch navrhnuté materiály, ktoré sú vhodné iba do spodných stavieb (ktoré nie sú UV stabilné), prípadne materiály bez povrchovej UV stabilnej úpravy čo má za následok degradáciu materiálu povlakovej krytiny.

Separačná vrstva

Pri niektorých materiáloch je potrebné používať separačné vrstvy (je to hlavne z dôvodu chemickej znášanlivosti materiálov).

Fólie z mäkčeného PVC obsahujú zmäkčovadlá a preto sa musia oddeliť od materiálov na báze dechtov, od asfaltovaných pásov, EPS, XPS, PUR z dôvodu chemickej ochrany a od silikátových materiálov (betón, murivo, atd.) a drevených konštrukcii (drevené debnenie, dosky OSB, atd.) z dôvodu mechanickej ochrany fólie mPVC. Na separáciu sa používa textília (najlepšie 100% PP – polypropylén, napr. FILTEK) minimálnej plošnej hmotnosti 300g/m2.

Detailné informácie o overených skladbách plochých striech rodinných, bytových domov a výrobných hál nájdete na http://dektrade.sk/skladby-striech-dekroof

PR článok spoločnosti DEKTRADE SR, s.r.o. 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje