image 42609 25 v1
Galéria (20)

Výber vhodnej hydroizolácie na plochú strechu

Plochá strecha vyžaduje nielen vhodný hydroizolačný systém, ale aj jeho správnu realizáciu. Nevyhnutnosťou je dôkladné utesnenie detailov, ako sú priestupy cez strešnú konštrukciu či atika. Len tak sa vyhnete nežiaducemu zatekaniu.

Galéria

Hydroizolácia na plochú strechu
Hydroizolácia na plochú strechu
Hydroizolácia na plochú strechu
Hydroizolácia na plochú strechu
Hydroizolácia na plochú strechu
Hydroizolácia na plochú strechu
Hydroizolácia na plochú strechu
Hydroizolácia na plochú strechu

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche rodinného domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o rekonštrukciu. Čo sa týka materiálov na ploché strechy rodinných domov, najčastejšie sa používajú plastové fólie (mPVC a TPO) alebo asfaltované pásy. Podobne ako pre šikmé strechy, aj pre tie ploché platí, že treba dať pozor na správnu skladbu strechy. Tú môže okrem podkladu tvoriť aj penetračný náter, nevyhnutná je vždy vhodná parozábrana a tepelná izolácia. Na dokonalú funkčnosť strechy je dôležité jej správne vyspádovanie a odvodnenie či správne zaizolovanie detailov na streche. Ďalšou voľbou je vegetačná intenzívna alebo extenzívna strecha. Z asfaltovaných pásov si na pokrytie plochej strechy treba zvoliť modifikované asfaltované pásy. Oxidované asfaltované pásy by mali tvoriť iba pomocné a podkladové vrstvy (napr. parozábranu). Modifikované asfaltované pásy majú neporovnateľne lepšie vlastnosti (spracovateľnosť, odolnosť, životnosť). Realizačná firma ich na strešný plášť aplikuje natavením alebo mechanickým kotvením, a to v jednej alebo dvoch vrstvách. Veľmi praktické sú strešné mPVC fólie, ktoré umožňujú jednoduché a rýchle kladenie vo všetkých ročných obdobiach. Na strešný plášť sa kladú v pásoch, mechanicky sa kotvia alebo sa priťažia vrstvou štrku a v miestach vzájomných presahov sa vždy teplovzdušne zvárajú. Sú veľmi flexibilné a spôsobujú len minimálne zaťaženie nosnej konštrukcie domu.

Nevyberajte si najlacnejšiu možnosť

Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej realizácie sa môže negatívne prejaviť už v priebehu niekoľkých rokov. To všetko má často za následok nielen nefunkčnosť strechy rodinného domu, ale aj celej stavby.

Pomoc produktového manažéra pri kontrole

Pri realizácii treba dodržať predpísané technologické postupy a použiť kvalitné stavebné materiály. Na priebeh realizácie strechy môžu dohliadať produktoví manažéri spoločností, ktorých hydroizolačné materiály sa aplikujú na strechu. Kvalitné realizačné firmy alebo dodávatelia hydroizolačných materiálov na strešné konštrukcie ponúkajú technický servis, v rámci ktorého vám pomôžu s návrhom plochej strechy na novostavbu alebo na staršej poškodenej plochej streche zisťujú jej reálny stav a na základe výsledkov navrhnú ďalší postup obnovy. Ak sú produktoví manažéri firiem prítomní aj pri realizácii, majiteľ rodinného domu má väčšiu istotu, že strecha bude obnovená správne.

Zateplenie strechy? Poraďte sa!

Eliminovať tepelné úniky v zimnom období, odstrániť kondenzáciu vodných pár, dosiahnuť úsporu energie potrebnej na vykurovanie, a tým znížiť finančné náklady – to možno docieliť zateplením plochej strechy. O spôsoboch a vhodných tepelnoizolačných systémoch sa treba vždy poradiť s odborníkom.

Dôležité vyspádovanie a odvodnenie

Minimálny, platnou normou odporúčaný spád plochej strechy je 1° (1,75 %), ale ak je to z konštrukčného hľadiska možné, je vhodný spád 3,5 % a viac. Ak nie je povrch vyspádovaný, na povrchu plochých striech sa následne tvoria súvislé miesta vodných kaluží, ktoré sa zanášajú nečistotami. Tieto faktory ovplyvňujú životnosť samotnej hydroizolácie. V praxi sa realizuje odvodnenie strechy vonkajším odvodnením alebo vnútorným spádovaním.

mPVCFólie

Lepené systémy

Monarplan GF®

Strešné fólie na báze PVC s nosnou sklenenou vložkou a polyesterovou rohožou na spodnom povrchu, ktorá umožňuje účinné lepenie. Vhodná predovšetkým na sanáciu plochých striech s potrebou stabilizovať hydroizolačnú vrstvu bez mechanického kotvenia. Určená na celoplošne lepené a čiastočne lepené/čiastočne kotvené strešné systémy. Hrúbka: 1,5 mm + rohož, dĺžka kotúča: 2,12  15 m. Odolná proti UV žiareniu, rýchle kladenie, vhodné riešenie pri komplikovaných tvaroch striech, www.icopal.sk

Fatrafol 807

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC s nakašírovanou polyesterovou textíliou zo spodnej strany s plošnou hmotnosťou 300 g/m2 alebo 160 g/m2. Vhodná na realizáciu striech lepením pod podklad na báze asfaltu. Dostupný variant vhodný na lepenie pod podklad na báze OSB dosiek, betónu, tepelnej izolácie na báze EPS, XPS, PIR a pod. Hrúbka: 2,6 mm (PVC 1,5 mm), šírka: 1,3 m. Odolná proti UV žiareniu, www.fatraizolfa.sk

BauderTHERMOFOL U 15 V

Hydroizolačná strešná fólia na báze PVC-P s vysokou pevnostnou polyesterovou vložkou a integrovanou geotextíliou na spodnej strane. Vhodná na sanáciu bitúmenových striech alebo striech s PVC fóliou. Kladenie lepením, vďaka okrajom bez geotextílie sa ľahko spája. Hrúbka: 1,5 mm (celkom 2,5 mm), šírka: 1,5 m, dĺžka kotúča: 20 m. www.mediderma.sk

Mechanicky kotvený systém

Monarplan FM®

Strešná fólia na báze PVC-P s impregnovanou nosnou polyesterovou vložkou. Určená na univerzálne použitie do jednovrstvových systémov plochých striech stabilizovaných mechanickým kotvením. Hrúbka: 1,2; 1,5; 1,8 a 2,0 mm, šírka: 1,06; 1,65 a 2,12 m, dĺžka kotúča: 20 m (s hrúbkou 1,2 mm), 15 m (s hrúbkou 1,5; 1,8 a 2,0 mm). Odolná proti UV žiareniu, rýchla aplikácia, www.icopal.sk

Fatrafol 810

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vystužená polyesterovou vložkou. Vhodná na realizáciu mechanicky kotvených a priťažených striech, ako aj na realizáciu plôch a terás s dlažbou na podložkách. Hrúbka: 1,2; 1,5; 1,8 a 2 mm, šírka: 2,05 m, hrúbka 1,5 – 0,75/1,3; 1,6/2,05 m. Odolná proti UV žiareniu, prerastaniu koreňov, dostupná aj so zvýšenou požiarnou odolnosťou, www.fatraizolfa.sk

BauderTHERMOFOL M

Hydroizolačná strešná fólia na báze PVC-P s vysokopevnostnou polyesterovou nosnou vložkou na mechanické kotvenie. Hrúbka: 1,2; 1,5; 1,8 a 2 mm, šírka: 1,5 m, dĺžka kotúča: 20 m. www.mediderma.sk

Priťažené strešné systémy

Monarplan G®

Strešná fólia na báze PVC s nosnou sklenenou vložkou na zabezpečenie väčšej rozmerovej stability. Určená do priťažených strešných systémov s voľným kladením hydroizolačnej vrstvy. Stabilitu zabezpečujú priťažujúce vrstvy, ako sú riečne kamenivo, dlažba na podložkách alebo vrstvy vegetačnej strechy. Hrúbka: 1,2; 1,5 a 1,8 mm, šírka: 2,12 m, dĺžka kotúča: 15 m. Odolná proti UV žiareniu, rýchle kladenie, klasická alebo inverzná skladba strechy, www.icopal.sk

Fatrafol 818/V-UV

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vystužená skleným rúnom. Vhodná na realizáciu priťažených a vegetačných striech, ako aj na realizáciu plôch a terás s dlažbou na podložkách. Hrúbka: 1,5; 1,8 a 2 mm, šírka: 2,05 m. Odolná proti UV žiareniu, prerastaniu koreňov a mikroorganizmom, www.fatraizolfa.sk

Špeciálne kladenie

Fatrafol 814

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vystužená skleneným rúnom. Vhodná na realizáciu pochôdznych striech a terás. Špeciálny spôsob kladenia. Hrúbka: 2,5, šírka: 1 m. Povrchová úprava s protišmykovým dezénom a zvýšená mechanická odolnosť, www.fatraizolfa.sk

Fólie na báze polyolefínov

Mechanické kotvenie

Firestone UltraPlyTM TPO

Pružná termoplastická strešná fólia na báze polyolefínu, ktorá je kombináciou polypropylénu a etylénpropylénovej gumy s výstužnou vložkou z polyesteru. Hrúbka: 1,14 a 1,52 mm, šírka: 1,52; 2,44 a 3,05 m, dĺžka kotúča: 30,5 m. Odolná proti UV žiareniu, prederaveniu, mechanickému poškodeniu, chemikáliám a mikrobaktériám, www.mediderma.sk

BauderTHERMOFIN F

Hydroizolačná strešná fólia na báze FPO-PP (TPO) s vložkou zo sklenenej rohože. Univerzálne použiteľná tak na mechanické kotvenie, ako aj priťaženie napr. štrkom. Hrúbka: 1,2; 1,5 a 1,8 mm, šírka: 1,5 m, dĺžka kotúča: 20 m. Odolná proti UV žiareniu, prederaveniu, mechanickému poškodeniu a chemikáliám, www.mediderma.sk

Univerzálne kladenie

POCB fólia Icopal Univerzal

Hydroizolačná fólia na báze kopolymérov, polyolefínov a asfaltov, vystužená kombinovanou nosnou vložkou z polyesterových vlákien so sklenenou mriežkou. Povrch hydroizolačnej fólie je z obidvoch strán upravený tenkou polymérnou rohožou. Určená do jednovrstvových hydroizolačných systémov novostavieb a na rekonštrukcie plochých striech. Aplikácia: mechanickým kotvením, lepením asfaltovým lepidlom alebo voľným položením. Hrúbka: 3,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 10 a 15 m. Vysokoodolná proti prerazeniu a mechanickému poškodeniu, www.icopal.sk

Asfaltované pásy

Aplikácia natavením alebo mechanickým kotvením

Icopal Elastobit PV TOP 42® Speed Profile SBS

Hydroizolačný pás na báze asfaltu modifikovaného SBS elastomérom s polyesterovou výstužnou vložkou, na vrchnej strane s hydrofobizovaným keramickým posypom. Spodný povrch pásu s hrebeňovým profilom v pozdĺžnom smere na rýchlejšiu aplikáciu. Vhodný ako vrchná hydroizolačná vrstva v jednovrstvových alebo vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Hrúbka: 4,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 7,5 m. www.icopal.sk

Extra Ventilation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS

Mikroventilačný asfaltovaný pás s nosnou vložkou novej generácie – polyesterová rohož kombinovaná so sklenenou rohožou. Zabezpečuje mikroventiláciu strechy a celoplošne vyrovnáva tlak vodných pár pod povlakovou krytinou. Určený na ploché strechy s vážnejšími poruchami. Hrúbka: 5,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 5 m. www.icopal.sk

Fatrabit APAO Mineral

Asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás s APAO bitúmenom modifikovaný amorfnými polyalfaolefínmi (Amorphous Poly-Alpha Olefins) s nosnou vložkou z netkaného stabilizovaného polyestru. Na spodnej strane s nanesenou rýchlotaviteľnou PE fóliou a vrchnou stranou upravenou minerálnym posypom z prírodnej bridlice. Modifikácia APAO predstavuje najvyšší stupeň modifikácie asfatových pásov dodáva im jedinečné vlastnosti, tepelnú stálosť a tým mimiriadne dlhú životnosť. Určená ako vrchná vrstva v jednovrstvových hydroizoláciách striech. Aplikácia natavením plameňom alebo mechanickým kotvením. Hrúbka: 4 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 10 m. www.fatraizolfa.sk

ELASTOBIT GG TOP 42

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane s farebným hrubozrnným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou. Určený na použitie ako vrchná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Spracováva sa plnoplošným natavením a mechanickým kotvením. Hrúbka: 4,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 7,5 m. www.icopal.sk

Bauder PYE PV 200 S5 EN

Elastomérbitúmenový natavovací pás s nosnou vložkou z polyesterového rúna a spodnou vrstvou z kašírovanej fólie. Vrchný posyp z bridlice vo farbe prírodnej bridlice. Hrúbka: 5,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 5 m. www.mediderma.sk

ELASTOBIT PV TOP FIX 52

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na kombinovanej polyesterovej rohoži spevnenej sklenenou mriežkou, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane s farebným hrubozrnným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou. Určený na použitie ako vrchná vrstva v jednovrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Spracováva sa mechanickým kotvením a plnoplošným natavením. Hrúbka: 5,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 5 m. www.icopal.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s Ing. Jaroslavom Vaňom, produktovým manažérom firmy Icopal, a.s., a jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem
ZDROJ časopis Urob si sám 7/2017

 1. peroj says:

  A kde ste nechali EPDM?

  1. Dodo says:

   prilis drahe pre slovaka, vacsina ludi tu nerozmysla dlhodobo, tiez si chcem dat EPDM strechu a zohnat niekoho kto to robi je dost problem

 2. LEO says:

  fatrafol sme davali my a musim povedat ze perfektna vec aj na robotu – dokazali sme si ju samy bez problémov položiť

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje