kozubové vložky

Vykurovanie
image 48033 25 v1

Trh so spotrebičmi či pecami neustále zaplavujú rôzne lacno ponúkané akciové pece. Predávajú sa už od 150 €, no pritom ten istý typ spotrebiča od renomovanej firmy stojí najmenej trikrát toľko. V lacnom sortimente nájdeme ľahšie (transportné) pece a sporáky, ako aj vstavané spotrebiče – kozubové vložky.

Vykurovanie
image 46915 25 v1

Možno ste už chceli vo svojej piecke upiecť klobásku alebo sa len zahľadieť do ohníka. Dvierka však bolo treba zavrieť pre hroziace zadymenie kuchyne. Napriek tomuto nezdaru je možné užívať si otvorený oheň – v našej upravenej piecke.

Stavba domu
stavba teplovzdusneho kozuba

Otvorené ohniská a kozuby v našich domovoch nahradili uzatvorené kozubové vložky so zasklením. Zasklenie môže byť čelné, rohové, trojstranné alebo obojstranné. Stavbu jedného moderného kozuba s rohovým zasklením vám teraz predstavíme.

Vykurovanie
image 36969 25 v1

Pred zimou by si každý užívateľ kozuba, pece či kotla, odborne lokálneho spotrebiča na tuhé palivo, mal zaistiť revíziu, aby počas zimy nemrzol pre vlastnú nedbanlivosť. Zameriame sa hlavne na kozubové vložky, ktoré tvoria asi 70 % lokálnych spotrebičov na Slovensku.

Vykurovanie
Neťahá vám pec? Čo s tým?

Keď neťahá pec, kozubová vložka či sporák, obyčajne voláme kominára. KOMINÁR prekontroluje, prečistí, odíde, ale pec je naďalej „lenivá" a nechce v nej horieť. Všetky požiadavky predpisov sú splnené, napriek tomu sa nedosiahol dobrý výsledok.

Kde sa diskutuje