Neťahá vám pec? Čo s tým?

Neťahá vám pec? Čo s tým?

Keď neťahá pec, kozubová vložka či sporák, obyčajne voláme kominára. KOMINÁR prekontroluje, prečistí, odíde, ale pec je naďalej „lenivá" a nechce v nej horieť. Všetky požiadavky predpisov sú splnené, napriek tomu sa nedosiahol dobrý výsledok.

Na vine môžu byť aj veci, ktoré nie sú vyznačené v žiadnej norme. Napríklad chybná konštrukcia spotrebiča, prírodné okolnosti, neznalosť obsluhy pece. Na niektoré príčiny porúch sme už zabudli, no poznali ich naši predkovia a vedeli, ako s ohňom zaobchádzať. Pokúsime sa niektoré objasniť.

PREČO KOMÍN VÔBEC ŤAHÁ?

Teplý vzduch stúpa hore, takže teplo sa nám drží pod stropom, nie pri zemi, kde ho treba. Teplý vzduch nestúpa preto, lebo je teplý, ale preto, že je ľahší ako okolitý chladnejší. Jeho merná hmotnosť je menšia ako v prípade vzduchu studeného. Teplý vzduch „vypláva“ podobne ako olej nad hladinu vody. Na rozdiel od oleja sa postupne ochladí a rozptýli. (Preto nám dym zmizne z očí a nevytvára viditeľné mastné fľaky ako olej z ekologických katastrof.) V tepelnom spotrebiči horí palivo a vzniká sálavé teplo a horúci plyn, spaliny. Spaliny postupne odovzdávajú teplo. Keď sa ochladia, stane sa z nich bezcenný teplý dym, ktorý potrebujeme odstrániť z budovy do okolitého ovzdušia. Keďže sú teplejšie ako okolité ovzdušie, stúpajú hore komínom. Preto má komín ťah.

ÚČINNOSŤ SPOTREBIČA A DĹŽKA SPALINOVEJ CESTY

Z toho, čo sme povedali, vyplýva, že čím dlhšie sa spaliny nachádzajú v peci (v tepelnom spotrebiči), tým viac tepla jej môžu odovzdať a pec môže toto teplo odovzdať do miestnosti a ohriať ju, čo je dobré. Z tohto hľadiska rozlišujeme spotrebiče s priamym tokom spalín smerom nahor, napríklad kozubové vložky, malé plechové či liatinové piecky alebo kozubové kachle. Ich prevádzka je jednoduchá a istejšia – dym stúpa ako v prírode, logicky rovno hore a spravidla nemajú problém s ťahom. Je to však na úkor účinnosti, ktorá dosahuje asi 75 %.

Oproti nim stoja spotrebiče s dlhými ťahmi či dymovodmi. Ide najmä o stavané pece a sporáky (hotové i stavané). Tu spaliny putujú rôznymi kanálikmi, tzv. ťahmi, často aj proti smeru ich odťahu do komína. Pec kladie odpor a spomaľuje tok spalín. Ťah je horší, ale účinnosť môže byť až 92 %.

V oboch prípadoch hovoríme o tzv. atmosférických spotrebičoch. Ide buď o pec, kozub alebo kachle, kde sú ohnisko, ťahy i dymovody priamo napojené na vonkajšie prostredie. Nie sú tu žiadne ventilátory ventily a pod. Zmeny vonkajšieho počasia preto vplývajú na chod spotrebiča. Kominári používajú aj pojem atmosférický komín. V článku sa budeme ďalej venovať práve týmito klasickým – pre nás obvyklým – peciam na tuhé kusové palivo.
kresba
      Spotrebiče s priamym tokom spalín a spotrebiče s dlhými ťahmi

a) V stavanej peci spaliny prúdia aj smerom dolu, kladú odpor ťahovej sile komína. Komín preto musí mať dostatočnú silu, aby dokázal ťahať spaliny doslovne cez bludisko ťahov. Účinnosť pece môže dosiahnuť až 90 % a teplota spalín idúcich do komína je asi 120 °C. Komín by mal mať najlepšie parametre.
b) V kozubovej vložke spaliny postupujú smerom hore a obtekajú zariadenia určené na ďalšiu produkciu tepla (ohrievanie vody alebo vzduchu). Účinnosť je už menšia, asi 80 %. Teplota spalín vstupujúcich do komína dosiahne asi 200 °C. Komín preto musí byť vyvložkovaný, ale nemusí mať tepelnú izoláciu. Nie je veľmi citlivý na atmosférické vplyvy.
c) Jednoduchá piecka má pomerne malú účinnosť, asi 70 %. Nedostatočne využité teplo „utečie“ do komína. Vysoká teplota prehreje komín, no ten nemusí byť tepelne izolovaný. Tento typ pece je najmenej citlivý na výkyvy počasia.

REÁLNA ÚČINNOSŤ A KOMÍN

Komín na svoj chod potrebuje teplo. Ak pustíme do komína studené spaliny, neťahá. Takisto, ak je komín studený, odoberá teplo zo spalín, aby sa zahrial. Spaliny ochladnú a nemajú možnosť stúpať. Komín sa tak upchá štupľom studeného vzduchu a dym sa vovalí dolu do miestnosti. Preto vykurovací systém s pecou nikdy nedosiahne účinnosť 100 %, lebo komín spotrebuje 8 %, ba niekedy aj 20 % tepla vyrobeného v spotrebiči. Skrátka, komín treba „nakŕmiť“ troškou tepla, ktoré vyprodukuje pec. Zakúpenie pece s účinnosťou 99 % „smrdí“ hneď od začiatku.

NÍZKY TLAK VZDUCHU

Hoci to nevnímame, žijeme na dne vzdušného oceánu. Oceán má búrky, prúdy, príliv, odliv a všeličo ďalšie, čo vysvetľujú meteorológovia. Vzniká aj vysoký a nízky tlak vzduchu. Ak je tlak vzduchu nízky, vzduch je ľahší, akoby riedky, dusíme sa, točí sa nám hlava. Aj piecka vtedy „lapá dych“. Dym, hoci je horúci, má takmer takú istú mernú hmotnosť ako okolitý vzduch. Nemá veľmi dôvod stúpať hore komínom a natlačí sa do miestnosti. Riešenie je jednoduché, musí byť ešte horúcejší, aby stúpal. Nie vždy je technicky možné riešiť to úpravou pomerov v spotrebiči. Podobne vznikajú aj miestne tlakové poruchy v rôznych údoliach, pri lese či jazere, medzi vysokými a nízkymi domami.

PREHRIATIE KOMÍNA SLNKOM

Aj slnko svietiace na komín spôsobí podobné problémy. Ak slnko intenzívne svieti na komín, môže ho zahriať aj na teplotu 60 °C. Stúpajúci dym má na počiatku kúrenia asi 50 °C a neprerazí cez zátku z horúceho vzduchu. Tu nepomôže kominár, kachliar, technika, iba logika a skúsenosti našich dedov. Riešením je len intenzívne predkúrenie, no rozumnejšie je kúriť podľa polohy slnka. Podľa skúseností s miestnym počasím môžeme zakurovať iba v určité denné hodiny. Po zakúrení už problémy nenastávajú, lebo komín aj pec sú zahriate na správnu teplotu ako hladko bežiaci motor auta. Neskoršie prehriatie komína slnkom už neuškodí.

kresba
Zhoršenie ťahu, keď v blízkosti komína stojí vysoká budova

a) Vietor naráža na vysokú budovu a zatláča dym smerom dolu. Komín neťahá a aj okolie nízkeho domu je plné dymu.
b) Podľa vyhlášky by mal byť komín vysoký až vyšší ako okolitá zástavba. Technicky ani esteticky to nie je reálne.
c) V minulosti sa navýšené komíny jednoducho „prilepili“ o susednú budovu. V období lacného plynu sa komíny prestali nadstavovať. Pôvodný komín odstavili z prevádzky a vykurovalo sa plynom. Obnovením lokálneho vykurovania sa problémy otvorili znovu, ale zatiaľ ich legislatíva náležite nerieši. Isté riešenie je odsávací ventilátor na komíne, ten však nevytvára ťah prirodzeným spôsobom.

VYVETRANIE

Niekedy má komín tzv. záporný ťah. Po otvorení dvierok spotrebiča sa do miestnosti valí prúd vzduchu, a ak sme zakúrili, aj dym. Je tu rozdiel medzi tlakom vzduchu v dome a vonku. Čo robiť? Pred zapálením ohňa otvoríme dvierka spotrebiča a intenzívne vetráme miestnosť i dom. Po chvíli sa tlaky vyrovnajú, ba dokonca komín začne ťahať smerom hore. Až vtedy zakúrime a ešte chvíľu vetráme. Spotrebiče, ktoré majú samostatný prívod vzduchu zvonku (kozubové vložky), touto poruchou trpia menej, lebo si tlak vzduchu priebežne vyrovnávajú. No aj tu dávame pozor, pretože pri otvorení veľkých dvierok môže nastať katastrofa, ktorá má za následok dlhodobé vetranie šatníkov, ba až maľovanie.

SUSED NADSTAVIL DVE POSCHODIA

Najmä v prípade radovej zástavby môžu vzniknúť chaotické vzdušné prúdenia. Vietor naráža na stenu vysokého domu a tlačí do susedného nižšieho komína. Pomôže iba nadstaviť komín do výšky. V minulosti stavebný zákon prikazoval majiteľovi vyššieho domu, aby uhradil nadstavenie alebo prestavbu nižšieho komína a jeho pripevnenie k fasáde susedného vyššieho domu. Dodnes nájdeme komíny prilepené na vysokých susedných domoch. Nie je to estetické riešenie, ale funguje. Už to nie je povinnosť a zákon na doriešenie takýchto prípadov akoby zabudol. Pomôže pri nich iba komínový odsávací ventilátor.

KOMÍNOVÉ HLAVICE, NADSTAVCE

Trh je plný rozličných „zaručených“ technických riešení ťahu – odsávacích komínových hláv či rotačných nástavcov, ktoré posilňujú ťah komína. Iné firmy ponúkajú stále novšie a efektívnejšie vložkovania komínov.

Ale pec a komín tvoria jednotný celok. Pec bez komína nefunguje a komín bez pece nepotrebujeme. Pec potrebuje komín s danou prierezovou plochou a istým nadtlakom. Jednoduché riešenia bez znalosti obidvoch problematík pomôžu iba veľmi obmedzene. Často nejde o schopnosť zlepšiť ťah, ale iba o záujem vytiahnuť klientovi z vrecka peniaze.

kresba
Zátka teplého vzduchu pri prehriatí komína slnkom

a) Ak na vrchol komína zasvieti slnko, dokáže ho prehriať aj na 60 °C. Vytvorí sa zátka z horúceho vzduchu (nenastáva prúdenie cez celý komín, len ohrievanie mikroprúdením vnútri „zátky“). Spaliny na počiatku kúrenia nedosiahnu dostatočnú teplotu a prestanú stúpať.
b) Ak spaliny majú na počiatku kúrenia vysokú teplotu, prerazia zátku z horúceho vzduchu a komín chytí ťah. Nie každá konštrukcia spotrebiča umožní tzv. kúrenie pre komín.
c) Istým riešením je komínová hlavica, ktorá zatieni tzv. komínovú hlavu a slnko ju až natoľko neprehreje. Štart pece je menej problematický. Komínová hlavica okrem toho dokáže čiastočne eliminovať aj veterné prúdy a iné vplyvy počasia. Najrozšírenejšia je „Medingerova hlavica“. Na moderných komínoch už nie je najúčinnejšia. Porovnávací test komínových hlavíc však nebol oficiálne vykonaný.

ČO TREBA ROBIŤ, KEĎ…

… spotrebič dymí do miestnosti?

Ak pec odrazu neťahá a porucha je náhla, obvykle spadli sadze do tzv. sopúcha a komín je nepriechodný. Problém vyrieši kominár alebo si komín prečistíme sami. Podobne sa uvoľňujú sadze aj v spotrebiči (peci).

… pec neťahá v istú dennú hodinu?

Pokúšame sa nezakurovať v tento čas. Riešenie je komplikované, kominár by mal spolupracovať s kachliarom. Podmienky vonkajšieho fungovania komínov sú stanovené len obmedzene. Norma ani vyhláška neberie do úvahy výkyvy tlaku, slnko a pod., ako sme uviedli.

… sa ťah postupne stráca?

Poruchu nevnímame, iba ak prekročí únosnú mieru a prejaví sa. Pec i komín sa postupne zaniesli sadzami. V okolí sa mohli vykonať stavebné úpravy, na zelenej streche dorástli listy ku komínu. Sadze sa hromadili postupne. Možno sa vtáčiky snažia upchať komín, aby si hore postavili hniezdo…

… nový spotrebič po krátkom čase stratil ťah?

Žiaľ, vyskytujú sa aj podvodníci, ktorí na skúšku zakúrenia použili presušené drevo napustené horľavinou. Takýto oheň je krásny, vytvorí horúce spaliny a prehreje si komín. Ťah je dokonalý. Kúrenie je neúsporné, ale laikovi sa páči. Ak zakúrime štandardne, spotrebič neťahá. Čo proti tomu môžeme urobiť? Stavbu spotrebiča vyplatíme až po vykonaní riadnej skúšky zakúrením a následným kúrením niekoľko hodín. Na argumenty, že pec musí pár dní schnúť, reagujeme tak, že pár dní počkáme aj s doplatkom za dielo.

Nekupujme kozubové vložky neplánovane, impulzívne. Kozubovú vložku, poprípade aj iný spotrebič, kupujeme vždy s odbornou montážou. Je to drahšie, ale so zárukou. Seriózna firma alebo živnostník nedáva záruku za spotrebič, ktorý nedodal. Obvykle ho rázne odmieta aj montovať.

… je chyba v obsluhovaní?

Spotrebiče často neťahajú vplyvom zlej obsluhy. Kúrenie v sporáčikoch a tzv. peterkách našich dedov je za nami. Tu zhorelo naozaj všetko. Papiere i staré topánky. Neúčinne, s dymom a smradom – každý kúril, ako vedel, aj zle a bez návodu. Zlozvyky obsluhy dodnes pretrvávajú. Príčinou môže byť aj to, že návody na používanie spotrebiča sú len náznakovité. Pri prípadnom spore sa ťažko hľadá pravda. Kachliari tvrdia, že zákazník nevie kúriť, a zákazník, že je zlá pec. Kachliari márne už roky robia osvetu o kúrení, ľudia však spaľujú všetko, čo horí. Problematiku nemožno objektívne riešiť.

… chceme ťah reklamovať?

Pri poruche ťahu nikdy nevoláme len jedného odborníka. Môže vzniknúť tendenčné riešenie. Bude sa snažiť predať len svoj produkt. Voláme kominára, nezávisle od neho aj kachliara a prípadne ešte iného kachliara. Až potom vieme približne určiť, čo treba urobiť. V sporných prípadoch vyplatíme honorár, len ak sa dostaví výsledok. Na druhej strane, dodávateľ len ťažko pôjde do rizika, že odberatelia pece budú hľadať chyby – „blchy v kope sena“ –, aby znížili cenu. Dohoda je často v nedohľadne.

PRAVDA ČI MÝTUS?

SILNÝ ŤAH DÁVA VEĽA TEPLA

Toto tvrdenie je iba ľudová povera. Pri silnom ťahu môže vzniknúť dobrá horúca pahreba (najmä pri uhlí), ktorá vydá sálavé teplo, ale ďalší produkt, horúce spaliny, vyletí na ulicu bez náležitého úžitku. Preto je potrebné zosúladiť ťah komína s ťahom potrebným na účinnosť spotrebiča. Na dodávaných spotrebičoch je uvedená potrebná sila ťahu v pascaloch a kominár meracím prístrojom odmeria ťah komína. Komínový nadtlak nemá byť nižší, ako požaduje spotrebič, ale nemal by byť ani neúmerne vyšší. Vtedy škrtiaca klapka nepostačí na utlmenie ťahu v spotrebiči. Norma horný kladný rozdiel neurčuje. Ak zapojíme napríklad malé kachle (tzv. peterky) do moderného komína s priemerom 200 mm, komín sa zachová ako vysávač. Väčšinu tepla zhltne. Na stavaných peciach používame rôzne zariadenia, ktorými vzájomný ťah komína a pece regulujeme. Konštrukciou spotrebiča dokážeme nadmerný ťah optimálne upraviť.

VYSOKÝ KOMÍN – ZÁRUKA DOBRÉHO ŤAHU

Ľudová povera. Účinnosť komína závisí nielen od výšky, ale aj od prierezu, tepelných vlastností a vnútorného povrchu. Navýšiť komín rozličnými plechovými rúrami je možné, ale nevhodné pri moderných spotrebičoch. Nadstavená plechová rúra sa môže ochladiť a bude pôsobiť skôr ako zátka. Ak je toto riešenie potrebné, nadstavovací kus má byť tepelne zaizolovaný. Ak pripojíme k úzkemu, ale vysokému komínu spotrebič, ktorý si vyžaduje široký komín, napríklad do komína s prieduchom 15 × 15 cm zapojíme kozubovú vložku vyžadujúcu priemer 200 mm, navyšovanie nepomáha. Vložka síce ťahať bude, ale pri prikladaní bude zadymovať. Nepomôže tu ani navýšiť komín nadmurovaním z pôvodného materiálu.

Text, kresby a foto: Ing. arch. Vladimír Institoris
Zdroj: časopis Urob si sám

 1. Pavol Ondika says:

  „Vysoký komín – záruka dobrého ťahu, Ľudová povera…“ S týmto tvrdením nesúhlasím!!!
  Je objektívnou pravdou, že so stúpajúcou výškou klesá atmosferický tlak. Rovnako platí Pascalom definovaný fyzikálny zákon, že tlak je v každom bode rovnaký vo všetkých smeroch. Preto ak pri „päte komína je nejaký tlak podľa nádmorskej výšky, tak pri ústi komína na jeho vrchole je tlak o niečo málo nižší. Rozdiel týchto tlakov je priamo závislý od výšky komína. Potom možno tvrdiť, že zdola do komína je tlak o máličko väčší ako tlak do komína zhora! Dá sa vypočítať aký ťah v komíne vznikne aj keď bude teplota spalín rovnaká v celom komíne.
  V minulosti výrobca kotlov na kúrenie pevným palivom ako podmienku záruky uvádzal aj parametre rozmerov komína. Uvediem príklad: Ak je prierez komína štvorcový 20×20 cm pre zarčenie ťahu je minimálna výška 9 m, ak je prierez kruhový 20 cm výška musí byť 11m a ak je prierez kruhový len
  D=15 cm potom výška musí byť 26 m!!! Platí to pre daný kotol a jeho výkon!
  Výpočet prierezu a výšky komína pre daný výkon vykurovacieho zdroja je zložitejší a počíta aj s teplotou spalín, prierezom komína dole aj hore, … Preto sú továrenské komíny vysoké a kuželovité!
  Je o tom celá teória v teplotechnike.

  1. Anonym says:

   Tovarenské komíny sú preto také vysoké aby „svinstvo“ ktoré chrlia neohrozovalo a neobťažovalo pobytovú zónu kde sa ľudia zdržujú.

  2. Anonym says:

   chcel by som vidieť na rodinnom dome komín s výškou 26 m !!!!!! :)))))

 2. Peter says:

  Dobry den,

  chcel by som tu poprosit niekoho fundovaneho / p. Institoris?/ o odpoved na nasledujuce otazky:

  Kupil som s domom aj teplovzdusny krb /liatinova vlozka/, kt ma nasadeny vertikalny dymovod – ruru priemer 150mm a na podlahe povale priamo nad krbom a spominanou rurou zacina trojzlozkovy komin, priemer asi 150-160mm. Okrem toho, ze vsetky sadze padaju priamo do ohniska krb vlozky, zda sa mi takyto „ekononomicky“ komin technicky nespravny: Nemal by komin zacinat dolu na rovnakej urovni ako krb a ten by mal byt zausteny z boku do komina? Ma to vplyv napr. pri zrazani dymu, ked je silny vietor?
  Ked je studeny krb, tak dymi, ked sa zahreje, je to vcelku poriadku. Je to problem maleho priemeru komina a aj dymovodu? Nemozem sa zbavit pocitu, ze priemer dymovodu krb vlozky je primaly, ale asi je to dane vyrobcom vlozky, kt sa rozhodol nadimenzovat vystup hrdlom priemer 150mm. Vyska komina /od podlahy na prizemi, kde je postaveny krb/ je asi 7m.
  Chcel by som prestavat cely tento strasidelny krb, pouzit len liatinovu vlozku, zburat aj ten komin a postavit novy / a od podlahy…(:- /. Nemal by som ist radsej s priemerom 160-200mm?
  Vopred uctivo dakujem za odpoved.

  1. Anonym says:

   Ak ma pamäť neklame váš systém komína sa nazýva americký komín. Je u nás málo používaný. Funkčne je to v podstate to isté ako bežné komíny. Pre dobrú funkciu komína je dôležité vedieť parametre: výkon spotrebiča, teplota spalín, výrobcom požadovaný ťah (u vás ani 0Pa),priemer a účinná výška komína(u vás to bude od ohniska po výduch komína). Vo vašom prípade, keď vezmeme parametre: priemer 160mm,teplotu spalín 240C,účin. výška 6m. Pri pohľade do grafu fy Schiedel by váš komín mal vyhovovať do výkonu 22kW(za predpokladu že je komín a dymovod priechodný, klapka otvorená). Funkčnosť komína(ťah) Pz=Ph-Pr , kde Ph je statický ťah komína, daný úč. výškou komína a rozdielom teplôt (hustôt) spalín a vonkajšieho vzduchu. Pr je tlaková strata komína dymovodu tá závisí na priemere a výkone spotrebiča (prietoku spalín). Tu vidieť hlavné veličiny ovplyvňujúce správny chod spotrebiča teda účinná výška komína, rozdiel teplôt, priemer komína a výkon. Váš komín je kovový a bude na začiatku (je chladný) odoberať rýchlo teplotu spalinám, preto je nutné na začiatku pri rozkúrení nechať otvorené prívody vzduchu pre spaľovanie a nechať poriadne ,poriadne rozhorieť a vtedy neotvárať dvierka. Toľko teda veľmi zjednodušene na úvod z fyziky.

 3. LUPO370 says:

  Keď neťahá pec vložte do nej plastovú 2l fľašu od coca-coly naplnenú benzínom a z bezpečnej vzdialenosti zapaľte. Výsledok vás prekvapí a pec začnete ťahať vy po kúskoch. :-)))

 4. Peter says:

  Ospravedlnujem sa, ze az tak oneskorene… Dakujem za odpoved, trochu som pokojnejsi, ale aj tak chcem cely komin postavit znovu a s priemerom 180mm, aby bola vyssia zabezpeka nedymenia aj ked su dvere otvorene. .

 5. Hubert Kadiš says:

  Pri zakurovani do pece nam ide dym do miestnosti ,komín mame vedený vonkajšom a je nerezové izolovany už dávno po revízií vycisteny

 6. marek says:

  Poradte my,mam pec 4roky a teraz my sadze alebo decht neviem,tecie s pece,neviem co s tym,komin je trraz prerabany daval som nerezovu ruru a furt ti tecie,aj ta rura uz je cela s potecena tym humusom,skusal som aj komin nechat otvoreny a nepomaha,ako to riesit??poradi niekto

  1. Rasto says:

   Pravdebodobne mate malý prívod vzduchu skuste kurit s pootvorenými dvierkami.

 7. MAREK says:

  Zdravim potrebuje vazne pomoct us neviem co mam a co nemam robit………..mam mali sporak na drevo a velmi richlo mo ho zanasa a prestane tahat a samozrejme zacne dimit do izby komin je priemer 15-15 a je s azbestu napojene nanom su tri pece..

  1. Dušan says:

   Komín nemá ťah..nestíha ,, vyfúknuť,, spaliny von a množstvo spalín robí ,, zátku,, v komíne. Jediné riešenie je komín 20×20

 8. Fero says:

  Zabudli sa tu zmienit aj napriklad ak mate nejake vykurovaie teleso v kuchyni kde sa nachadza aj odsavač par, je problem pri jeho zapnuti, ak sa nekuri apusti sa digestor a nasledne se sa zakuri mate o dym v miestnosti postarane, digestor natiahne opačny tah cez komin a ak sa už kuri je to menej, ale tiež je to citit, ak sa teda kuri v tej istej miestnmosti kde je digestor treba vždy najprv poodchylit okno a až nasledne zapnut digestor !

  1. Anonym says:

   prave tento problem teraz riesime, mame krbovu piecku v miestnosti kde je aj kuchyna, a ked sme zapli digestor, smrad ako hrom, vztahuje nam smrad z piecky…..

 9. Marek Kocúr says:

  Chcem sa opýtať,či sa dajú napojiť do jedného komína dve vyhrievacie telesá,ktoré stoja nad sebou,každé na jednom poschodí.

 10. Viliam says:

  Dobry den. Prosim vas dymi mi sporak na drevo iba pri silnom narazovom vetre. Som v doline kde strasne narazovo fuka. Pomoze takzvany kohut ????

  1. Viliam says:

   Funguje…. kupil som kohuta, namontoval a všetko je ok.

 11. Milan says:

  Dobrý deň. Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Postaviki sme si letnú kuchuňu a dali sme si urobiť murivanu kuchyňu. Pec na chlieb, otvorený krb a sporák. Všetko ide ako má až na ten otvorený krb. Je priamo pod komínom, ten má výšku asi 3,5 metra od samotné ho krbu a priemer 15cm. Po zakúrení nejaký čas ide všetko ako má no potom začne dymiť dnu. Neviete mi poradiť čo s tým?
  Ďakujem.

 12. Ales says:

  Zbúrať ho treba a máte po probléme.

 13. Róbert says:

  Mám krbovú vložku pripojenú ku komínu s priemerom 200 mm komín je vysoký päť až šesť metrov A komín nemá žiaden ťah čo mám spraviť už som volal kominára bol u mňa aj krbár a nikto nevedel čo ďalej .

 14. Jan says:

  Potrebujete ku krbu prívod vzduchu najmenej priemer 125mm (kanalizacna rura). Prívod musí ísť zvonka cez stenu napríklad. Niektoré krby majú (odspodu) hrdlo na nasadenie prívodu vzduchu. Pri otvorenom okne by vám teraz krb mal fungovať.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje