Špeciálne strešné krytiny

Špeciálne strešné krytiny

Štiepanú bridlicu, drevené štiepané šindle alebo trstinu môžeme vidieť najmä na starších pamiatkovo chránených budovách. Strechy s trstinovou krytinou sú časté na južnom Slovensku, novostavby pokryté dreveným štiepaným šindľom občas nachádzame v rázovitých slovenských dedinách.