Realizácia zateplenia základovej dosky a ako na stavbu záhradnej pivničky

image 34107 25 v1

V našej stavebnej poradni odpovedáme na čitateľské otázky menšieho i rozsiahlejšieho charakteru. Ak si neviete na svojej stavbe s niečím rady, napíšte nám a možno práve vašu otázku vyberieme ako tému poradne. Iste tak pomôžeme viacerým čitateľom.

Murovanie na polystyréne

Chcel by som Vás poprosiť o zaradenie článku na tému izolácie spodnej stavby, teda základov domu, čo sa týka hydroizolácie, ako aj termoizolácie. Je možné dať priamo na základovú dosku polystyrén XPS, napríklad Austrotherm XPS TOP 30 GK, a naň osadiť prvý rad tvárnic? S pozdravom Váš verný čitateľ Martin B.

Z konštrukčného hľadiska by som Vám neodporúčal takýto spôsob riešenia, aj keď produkt Austrotherm XPS TOP 30 GK je extrudovaný tvrdený polystyrén a je ideálnym riešením práve na miestach, na ktorých sa na tepelnoizolačný materiál kladú mimoriadne vysoké nároky z hľadiska tlaku a vlhkosti. V tomto Vašom prípade by mohla nastať nesúdržnosť medzi jednotlivými mate­riálmi (polystyrénom a murivom, resp. polystyrénom a betónom). Keďže polystyrén má hladký povrch, nebude zabezpečená dostatočná priľnavosť lepiacej malty potrebnej na založenie prvého radu tvárnic. Časom by to mohlo viesť k deformáciám a trhlinám spôsobených statickým namáhaním alebo tepelnou rozťažnosťou jednotlivých materiálov.

VHODNÉ ALTERNATÍVY

V prípade, že murovať na polystyréne chcete z dôvodu prerušenia tepelného mosta, odporúčal by som Vám riešiť tento detail zateplením základových pásov po obvode predĺžením tepelnej izolácie hrúbky min. 100 mm až nad úroveň vyrovnávajúcej základovej dosky, čím zabezpečíte aj vytvorenie zate­pleného sokla. Ďalšou možnosťou je vytvorenie strateného debnenia z tepelnej izolácie z tvrdeného polystyrénu Austrotherm XPS TOP 30 GK v procese výkopových prác základových konštrukcií, kde v jednom technologickom postupe zabezpečíte aj debnenie aj izoláciu základových pásov po obvode.

Druhou možnosťou, ako zabezpečiť celoplošné zateplenie základových konštrukcií, je pri variante základovej dosky použiť Austrotherm XPS – tepelnoizolačný systém základovej dosky, ktorý slúži na zateplenie základovej dosky zo spodnej strany. Vhodné materiály na toto riešenie sú Austrotherm XPS TOP 50 SF, resp. 70 SF, ktoré sú extrémne odolné proti tlaku a sú ideálne ako tepelná izolácia pod základovú dosku pre stavebné objekty rôzneho charakteru (rodinné domy, stavby pre ubytovanie a služby, bytové a polyfunkčné objekty, priemyselné objekty).

Ing. Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm

Postup pri realizácii zateplenia základovej dosky tvrdeným polystyrénom XPS


1. PODLAH. A OKRAJ. PRVKY
Uložia sa prvky základovej dosky Austrotherm XPS, okrajové prvky sa namontujú pomocou systémových uholníkov. Na okrajové prvky sa priskrutkujú prídavné uholníky.

2. VODOROVNÁ HYDROIZOLÁCIA
Prídavné uholníky sa odstránia. Na základovú dosku sa celoplošne nalepí izolácia. Na okrajoch ju treba prelepiť s presahom 100 mm.

3. HORIZONT. HYDROIZOLÁCIA
Na horizontálnej izolácii sa vybuduje murivo zvislých konštrukcií, na ktoré sa následne na vonkajšej strane s presahom umiestni hydroizolácia.

4. TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLA
Následne sa vytvorí príslušná tepelná izolácia sokla, resp. vonkajšia zvislá tepelná izolácia.

Austrotherm xps tepelnoizolačný systém základovej dosky

1. Tepelnoizolačné dosky Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. 70 SF (so stupňovitou drážkou) sa pospájajú do kompletnej podlahovej platne.
2. Debnenie sa vytvorí odrezaním tepelnoizolačných dosiek na požadovanú výšku. Dosky vytvárajúce debnenie by mali mať min. hrúbky 100 mm.
3. Pomocou systémových rýchloskrutiek sa do každej debniacej dosky upevnia 2 – 4 systémové uholníky.
4. Na spojenie a spevnenie rohov debnenia sa používajú systémové uholníky.
5. Pre správne a normové riešenie sa na debniacu dosku priskrutkuje prídavný uholník.

ĎALŠIE ALTERNATÍVY

Priestor na odpoveď pre nášho čitateľa sme poskytli aj nezávislému odborníkovi, majiteľovi stavebnej firmy, ktorý denne rieši stavebné problémy. Na otázku čitateľa odpovedá: „Rozhodne nie. Podľa vašej otázky predpokladáme, že staviate svojpomocne (ak nie, vymeňte projektanta), a preto vám odporúčame pred samotnou stavbou prekonzultovať základné postupy, ktoré je nutné dodržať pri zakladaní stavby. Ak vynecháme štandardné zakladanie stavieb, tak tu máme ešte jednu zaujímavú možnosť použitia tepelnej izolácie. Vždy treba zvážiť podklad pod stavbou a polohu pozemku.“

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteDOSKA NA PENOVOM SKLE

Penové sklo je stavebný materiál, ktorý šetrí energiou aj neškodí životnému prostrediu. Vo forme štrku sa používa aj pri rekonštrukciách starých podláh, keď sa pôvodná škvara, slama a prach nahradia štrkom z penového skla, ktorý umožní odvetrávanie vlhkosti do interiéru a položenie drevenej podlahy. Štrk z penového skla možno použiť aj na vonkajšie zásypy stien pivníc, takže celý múr môže vysychať. Materiál má vysokú pevnosť v tlaku a zároveň je veľmi ľahký, takže na manipuláciu s ním nie je potrebná ťažká stavebná technika. Materiál si môžu stavebníci na stavbe upraviť sami klasickými hrabľami. Pod základovú dosku je potrebný násyp s výškou 35 cm. Pri izolovanej ploche 100 m2 to vyjde v prepočte na asi 2 000 eur. Hrúbka násypu zodpovedá asi 20 cm podlahového alebo extrudovaného polystyrénu (1 720 eur). Spôsob stavby sa odlišuje od toho bežného, lebo stavba má tepelne zateplenú už základovú dosku.

„Pri dostupnosti dnešnej technológie v stavebníctve je rozhodovanie veľmi ťažké, na jednej strane je tu otázka vstupnej ceny stavebného materiálu a na druhej prácnosť. Pri štandardnej stavbe je možné ušetriť až 40 % z rozpočtu pri svojpomocných prácach. Samozrejme, treba dodržať všetky postupy, ktoré odporúčajú výrobcovia pri jednotlivých materiáloch. Na záver len jedno odporúčanie: radšej ušetriť na zariadení domu ako na hrubej stavbe. Je lepšie investovať do holodomu ako do pekných obkladačiek. Budeme radi, keď nám zašlete fotografie z priebehu Vašej stavby.“

Mario Ondrejka, E.CH. & C.M.

Štrk z penového skla

VÝHODY
+ Tepelné odizolovanie spodnej stavby, bez tepelných mostov
+ Dokonalá drenáž, zabránenie vzlínaniu vlhkosti
+ Penové sklo je odolné proti starnutiu, hnitiu, baktériám, mrazu, hlodavcom, je nenasiakavé, nehorľavé, zdravotne bezchybné, ekologicky nezaťažuje zeminu

NEVÝHODA
– vyššia cena materiálu (57 €/m3)

Bývam v rodinnom dome, hneď za ním máme záhradu, v ktorej si dopestujeme zeleninu. Na jej uskladnenie by sme chceli vykopať pivnicu 2,50 m a mala by mať rozmery 2 × 3 m. Ako mám postupovať a aký materiál mám použiť na jej výstavbu, aby spodná voda nepresakovala do pivnice, keď sa zdvihne hladina vody v potoku? Bývame totiž pri potoku a jeho vzdialenosť od miesta, kde chceme pivnicu vykopať, je len približne 5 metrov. Pri kopaní pivnice sa dostaneme na úroveň hladiny potoka.“

Z tohto zadania by ste mali stavať „obrátený bazén“, ktorý by plnil svoju funkciu, no bol by zbytočne predražený, čo asi budeme všetci považovať za neekonomické na uskladnenie zeleniny.
Úprimne povediac, odporučil by som vám čiastočne zapustenú pivnicu, či už s klenbou, alebo bez nej, v oboch prípadoch však so zelenou strechou s dostatočnou vrstvou zeminy (to, čo vykopete, môžete použiť na zasypanie nadzemnej časti).
Tento variant nie je ekonomický ani až taký náročný a dá sa realizovať aj svojpomocne. Ale poďme po poriadku.
Skôr ako sa ďalej rozhodneme, akú pivnicu chceme, povedzme si niečo o umiestnení, vetraní, spodnej vode, vlhkosti a stálej teplote, pretože sú to parametre, ktoré nám pomôžu pri ďalšom rozhodovaní. Jej umiestnenie nie je nutné situovať tesne vedľa domu, keďže ju nenavštevujeme denne. Preto je možné zvážiť, či je nutné stavať pivnicu tak blízko potoka alebo jej nájdete vhodnejšie miesto. Vetranie slúži na reguláciu vlhkosti aj teploty. Spodná voda dokáže v kombinácii s vetraním udržať optimálnu vlhkosť. Tú treba podľa druhu zeleniny udržiavať v rozmedzí 80 až 90 %. Dôležitá je aj stála teplota odporúčaná v rozmedzí 0 až 8 °C. Tak a teraz sa môžeme rozhodovať, akú pivnicu vlastne potrebujeme. Máme možnosť postaviť pivnicu „murovanú“ alebo čiastočne zapustenú.

MUROVANÁ PIVNICA

Pri jej stavbe, ako sme si povedali, musíme rátať s väčšími nákladmi. Otázka „spodnej vody“ a prítomnosť potoka, tak ako sa ľudovo traduje, nie je prekážkou, ale je tu podmienka dodržania všetkých postupov (počnúc geologickým prieskumom).
Pre nás je podstatná informácia o podzemnej vode, ktorá vzniká zo zrážok (čiže nám pretečie okolo pivnice do zeme). V prípade, že sa rozhodnete pre tento druh pivnice, musíte riešiť projekt aj so statikom, ktorého by ste potrebovali aj pri osadení „hotovej pivnice“, a to hlavne ohľadom vztlaku vody. Bežne sa stane, že niekto osadí žumpu v prostredí s vysokou spodnou vodou a tú potom vyplaví, teda spodná voda sa svojím vztlakom vytlačí spod zeme nahor. Niet nad radu predajcu, „že len osadíte a je hotovo“.
Ak by ste pivnicu umiestňovali blízko domu, treba riešiť možné poškodenie statiky domu, prípadne odklonenie „toku spodnej vody“. Pri stavbe murovanej pivnice sa určite nespoliehajte na rady „domáceho majstra“, ale hlavné práce zadajte stavebnej firme, lebo vo všeobecnosti je pivnica najdrahšia časť stavby.

ČIASTOČNE ZAPUSTENÁ PIVNICA

Pri tomto variante si hlavne treba dávať pozor, aby sme stavbu vhodne „zaizolovali“ a minimalizovali slnečné žiarenie, ktoré by ju mohlo prehrievať. Ako vzor poslúžia pivnice, ktoré sa dlhodobo budujú na Morave či na južnom Slovensku. Ak má vo vašej blízkosti pivnicu sused, je to vaša prvá cesta k stavbe. Tu zistíte, v akom stave ju má a aká je hlboká. Ale zameriame sa hlavne na zásady svojpomocnej stavby.
Vchod do pivnice treba umiestniť smerom na sever (ak je to možné), aby nám slnko neprehrievalo vstup. O streche sa treba poradiť s tesárom, ak bude strecha z dreva, alebo s murárom, ak budete strechu murovať (klenba má vhodnú statiku). Pri záťaži strechy treba hlavne rátať s možnosťou dažďa a následných snehových zrážok (nie jeden stavbár už túto kombináciu podcenil). Obvodové steny na základových pásoch treba správne zaizolovať a nie je nutná „betónová deka“. Keď podlahu pivnice vysypete kamenivom, tak vám bude z podlahy „stúpať“ prirodzená vlhkosť.

Mario Ondrejka, E.CH. & C.M.

Text: Mário Ondrejka, Ing. Roman Pindeš, Austrotherm, E.CH.& C.M., LIPTÁK.EU, Refaglass
Foto a kresby: Austrotherm, isifa/Shutterstock, Veriso
Zdroj: časopis Urob si sám 5/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.