Prečo je údržba plynového kotla nevyhnutná?

údržba plynového kotla
Zdroj: iStock

Prehliadka a údržba vykurovacieho systému by nemala byť len formalitou. Každý majiteľ domu by mal vedieť, aké úkony má zahŕňať každoročná servisná kontrola plynového kotla. Viete, na čo dať pozor, aby bol pripravený na vykurovaciu sezónu? Na túto a ďalšie otázky odpovedá Milan Mach, technický špecialista značky Vaillant.

Aby všetko fungovalo účinne a bez porúch, treba prehliadku kotla uskutočniť v predstihu ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Prečo na ňu dbať

Kondenzačný kotol pracuje počas vykurovacej sezóny aj viac ako 16 hodín denne a závisí od neho celý chod domácnosti. Preto by sa mal kontrolovať každoročne. Servis a pravidelná údržba môžu znížiť jeho spotrebu energie až o 25 %. Pravidelné prehliadky kotla pomáhajú odhaliť jeho nedostatky a zabrániť tak vzniku vážnejších porúch v nasledujúcom období.

Kedy je najvhodnejší čas

Prehliadku kotla neodkladajte. Odporúčame ju absolvovať ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny. Vtedy totiž ľahšie nájdete voľného servisného technika. V tomto období servisní technici nemajú toľko práce a môžu venovať dostatok času nielen vášmu kotlu, ale aj tomu, aby vám vysvetlili, ako s kotlom správne zaobchádzať. Ak si revíziu necháte na poslednú chvíľu, hrozí, že nikoho nezoženiete. Na začiatku vykurovacej sezóny sa totiž začínajú najviac prejavovať poruchy a servisní technici sú maximálne vyťažení.

údržba plynového kotla
Zdroj: Vaillant

Na koho sa obrátiť

Vyhľadajte a následne kontaktujte servisnú spoločnosť so skúsenosťami, s overenými referenciami a osvedčením o spôsobilosti vykonávať servis vašej značky kotla – a to priamo vo svojom regióne. Ideálne je zavolať každý rok toho istého servisného technika, pretože už bude kotol poznať.

Koľko zaplatíte?

Cenu servisnej prehliadky obvykle neurčujú výrobcovia ani dovozcovia kotlov, ale servisní technici, a závisí aj od regiónu a životnej úrovne obyvateľstva. Podľa odborníkov za dôsledne vykonanú ročnú údržbu bežného plynového kotla v rodinnom dome v Bratislave zaplatíte 70 až 150 €, na východnom Slovensku sa táto suma pohybuje už od 60 €.

Koľko času prehliadka zaberie

Prehliadka vykurovacieho zariadenia môže trvať jednu až dve hodiny. Technik si často neúčtuje bežnú hodinovú sadzbu, ale za úkon. Netreba však podľahnúť lákavejším cenám, nájdu sa totiž aj spoločnosti, ktoré sa na kotol pozrú len z diaľky, dajú vám pečiatku a naúčtujú si 30 €.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste



Na čo dať pozor?

Pravidelnú servisnú prehliadku, ktorú požadujú všetci výrobcovia plynových kotlov v záručných podmienkach, si pred zimou pýta každý vykurovací systém. Ak je plynový kotol pravidelne vyčistený a správne nastavený, predlžuje sa jeho životnosť.

údržba plynového kotla
Zdroj: iStock

Ako prehliadka prebieha?

Servisný technik má pri prehliadke plynového kotla:
• skontrolovať dokumentáciu – identifikačný štítok, pripojenie kotla, teplotný spád, dokumentáciu montáže, umiestnenie a vetranie;
• zhodnotiť doterajšiu údržbu, treba mať k dispozícii doklady o predchádzajúcich opravách a údržbe;
• zhodnotiť kotol vizuálne (či nedochádza k úniku plynu), zmerať kvalitu obehovej vody, najmä tvrdosť, pH a vodivosť;
• zhodnotiť jeho vonkajší stav, najmä tepelnú izoláciu, oplechovanie, správny ťah spalín a odhaliť prípadné netesnosti odvodu spalín (dymovodu);
• skontrolovať čistotu okolia a funkčnosť regulačných prístrojov, vyčistiť výmenník, vnútro kotla a horáky od prachu a od spálených prachových častíc;
• vykonať test funkčnosti kotla počas prevádzky – skontrolovať ovládacie prvky a reguláciu, preveriť funkčnosť bezpečnostných prvkov;
• detektorom zistiť, či nedochádza k úniku plynu, a nastaviť parametre spaľovania podľa podkladov výrobcu;
• skontrolovať spoľahlivosť zapaľovania;
• analyzátorom odmerať spaliny, čiže obsah kyslíka, CO, CO2, teplotu spalín, účinnosť spaľovania a komínovú stratu;
• skontrolovať tesnosť rozvodu plynu a vody, tlak v expanznej nádobe;
• na záver by mal vypracovať správu z kontroly.

Aké kroky by ste mali podniknúť vy sami?

Nezabudnite na kontrolu všetkých radiátorov, prípadne podlahového vykurovania. Na radiátoroch je potrebné skontrolovať všetky ventily a ak z nich vyteká voda, treba ich opraviť alebo vymeniť. Všetky radiátory by ste mali odvzdušniť. Pri podlahovom vykurovaní stačí skontrolovať tesnosť jednotlivých spojov a zistiť, či sa nezmenili prietoky v jednotlivých okruhoch. Oplatí sa tiež skontrolovať ich funkciu a reakciu na zmenu nastavenia izbového regulátora.

Prevencia na prvom mieste

Kotol a rozvody môžu obsahovať nežiaduce látky, ktoré môžu ohrozovať prevádzku kotla, vykurovacích telies či ventilov. Pri tých novších to môže byť olej používaný pri lisovaní plechových radiátorov, zvyšky tesniacich látok alebo spájky. V starších systémoch bývajú usadeniny, produkty korózie a vodný kameň, ktoré sa pri prevádzke usadzujú vnútri kotla a môžu i v krátkom čase spôsobiť jeho zlyhanie. Častou príčinou problémov býva aj vykurovacia voda s veľmi vysokou tvrdosťou. Usadeniny vo výmenníku tepla spôsobujú zvýšenú spotrebu plynu a pri tradičných kotloch aj zhoršenie parametrov spalín. Zanesenie sa môže prejaviť prehrievaním kotla. Ak chceme predísť týmto problémom, treba dbať na pravidelnú údržbu.

TEXT Andrea Dingová v spolupráci s Milanom Machom, technickým špecialistom značky Vaillant
Zdroj časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.