injektáž muriva

Údržba a opravy
Horizontálna sanácia

Vlhnutie muriva môže spôsobovať: poškodená, absentujúca vodorovná a zvislá izolácia, zatekanie vody z poškodenej strechy, voda stekajúca po povrchu fasády budovy, tepelné mosty, kondenzácia vlhkosti v murive, poškodené potrubie, kondenzácia vlhkosti, nedostatočné vetranie.

Základy domu
Odvlhčenie muriva tlakovou injektážou

Pomocou injektážnej hmoty s rýchlou reakciou možno dosiahnuť dlhotrvajúce účinky. Metóda injektáže je charakteristická rýchlou aplikáciou bez odkopávania, podrezávania a iných náročných mechanických zásahov do muriva.

Kde sa diskutuje