Ako spevniť svah okolo domu

Ako spevniť svah okolo domu

Na jar plánujeme spevniť svah okolo domu. Susedia použili betónové palisády, čo nás celkom inšpirovalo. Chcel by som sa opýtať, či je toto riešenie vhodné a čo všetko si ich osadenie vyžaduje. Filip, Rimavská Sobota

Betónové palisády sa vyrábajú z vysokokvalitného betónu a vďaka povrchovej úprave majú väčšinou povrch odolný proti znečisteniu. Môžu byť zhotovené v závislosti od prierezu a výšky buď z prostého betónu, alebo vystužené pomocou pevného oceľového výstužného koša. Tým spĺňajú všetky statické požiadavky kladené na oporné múry. Stabilitu oporného múra však dosiahnete iba riadnou fixáciou palisád na zodpovedajúci betónový základ. Správnu veľkosť základu musí v každom jednotlivom prípade určiť statik.

Pri osadzovaní palisád dbajte, aby každá palisáda stála kolmo. Pritom môže dôjsť v oblasti hlavy k vzniku malých medzier. Pri spojených palisádach sa tieto škáry uzavrú nepatrnou rotáciou spredu. Vyrovnávanie palisád si môžete uľahčiť použitím malých drevených klincov.

Betónový základ by mal fixovať približne jednu štvrtinu palisády. Od tohto rozmeru sa odvíja aj hĺbka základu, pričom treba zohľadniť výšku základu (hrúbka betónu pod palisádami), ako aj začisťovaciu vrstvu zo štrku a pod. Po vykopaní základovej jamy sa vysype štrk, ktorý bude tvoriť začisťovaciu vrstvu. Jej hrúbka má byť min. 10 cm. Potom uložíme vrstvu vlhkého betónu triedy C 12/15, na ktorý jednotlivo osadíme výškovo a bočne zarovnané palisády. Potom pred a za palisády natiahneme betónovú oporu. Aby sme dosiahli rovnomerné osadenie, je nevyhnutné, aby všetky palisády boli pomocou vyrovnávacej šnúry (alebo vodováhy) starostlivo zvislo a lícovo vyrovnané. Ak je to potrebné, je vhodné použiť čiastočnú fixáciu. Na tento účel sa odporúča použiť stavebné lepidlo s nízkou tendenciou vytvárať výkvety. Ak bude výška múrov väčšia ako 1 m, musí byť základ zhotovený v nezamŕzajúcej hĺbke, t. j. najmenej 80 cm hlboko.

Ak je to zo statických dôvodov potrebné, odporúčame napríklad na zadnú stranu dodatočne osadiť svahové oporné tvárnice, napr. Premac Rasterflor, čím sa zemné zaťaženie cenovo výhodne odľahčí. Ak sa rad palisád vysypáva zo zadnej strany pôdou, mali by ste zadnú stranu vystlať komerčne dostupnou plastovou fóliou, aby ste chránili škáry v múre pred znečistením. Zásyp na zadnej strane napr. oporných múrov sa musí zhotoviť z mrazuvzdorného materiálu a dobre zhutniť. Prípadná voda zo svahu sa musí odviesť cez filtračnú vrstvu s drenážou. Inak môže dôjsť v dôsledku rozpínania mrazom k poškodeniu v zásype.

Text: Andrea Dingová podľa podkladov firiem
Foto: iStock.com 

Komentáre

Pridať komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.