Betónové tvárnice a prefabrikáty

betonove tvarnice aprefabrikaty

Použitím hotových – prefabrikovaných betónových prvkov sa skracuje čas výstavby, lebo nie je potrebná prestávka na tuhnutie a tvrdnutie betónu. Betónové tvárnice a prefabrikáty nájdu svoje uplatnenie pri hrubej stavbe rodinného domu aj pri jeho napojení na inžinierske siete, ako aj pri terénnych úpravách jeho okolia.

Betónové prvky hrubej stavby

Debniace tvárnice
Tvárnice sú vyrobené z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón a s drážkou na uloženie výstuže. Na stavebnom trhu sú napr. tvarovky rozmerov (š × d × v) 150, 200, 250, 300, 400 × 500 × 200, 250 mm. Pri výške 200 mm je spo­treba 10 ks/m², pri výške 250 mm 8 ks/m².

Murovacie tvárnice
Používajú sa na murovanie vonkajších a vnútorných nosných a nenosných stien. Nevýhodou je, že takéto murivo nespĺňa požiadavky na tepelný odpor, preto je vždy potrebné vytvoriť konštrukciu v kombinácii s materiálom, ktorý zvýši jej tepelnoizolačné schopnosti. Tvarovky sa vyrábajú v rozmeroch napríklad (š × d × v) 200, 275 × 495 × 190 mm alebo 250 × 375 × 238 m. Pri výške 190 mm je spotreba 10 ks/m², pri výške 250 mm, pri výške 238 mm 10,67 ks/m².
Užšie betónové tvárnice sa používajú na zhotovenie priečok.

Prefabrikované vodomerné šachty

Vodomerné šachty slúžia na osadenie vodomernej sústavy na vodovodnej prípojke. Umiestňujú sa vo vzdialenosti do 10 m od napojenia na verejný vodovod na pozemku vlastníka – najviac 1 m od hranice verejného pozemku a aspoň 1 m od hranice susedného pozemku. Osadzujú sa na spevnený podklad.

Vyrábajú sa z vodotesného betónu STN EN 206–1 C25/30 alebo C30/37. Základnú zostavu tvorí šachta, krycia stropná doska a rebrík, ak nie sú zabudované stúpačky. Šachta môže byť vytvorená ako celistvý blok alebo sa skladá z jednotlivých častí. Stropná doska má hrúbku 75 až 100 mm a vstupný otvor 600 × 600 mm s poklopom. Vstupný otvor nesmie byť umiestnený priamo nad vodovodnou prípojkou ani nad vodomerom.

Vodomerná šachta s nádržou
Skladá sa z vlastnej obdĺžnikovej nádrže, krycej stropnej dosky a šachtového rebríka. Pre jej veľkú hmotnosť (napr. 3 tony pri vonkajších rozmeroch nádrže 1,5 × 1,2 × 1,7 m) je pri osadení potrebný žeriav, čím sa zvyšujú náklady na jej realizáciu. Po osadení nádrže na dno výkopovej jamy treba obetónovať montážne háky a podbetónovať kryciu dosku. Na utesnenie spojov sa miesto betónovej zmesi môže použiť aj polyuretánová pena.

Vodomerná šachta zo skruží
Tvorí ju základová doska, skruže a krycia doska so vstupným otvorom. Základová doska má hrúbku 100 mm a po obvode má vytvorenú poldrážku na osadenie šachtových skruží. Skruže majú hrúbku 90 mm a výšku 300 alebo 500 mm. Spodná skruž má pripravený otvor na vodovodné potrubie. Všetky dielce sú stykované na pero a poldrážku a osadzujú sa do maltového lôžka s hrúbkou 10 mm naneseného na dolnú hranu poldrážky.
Krycia doska s hrúbkou 100 mm je navrhnutá tak, aby preniesla zaťaženie zásypu s hrúbkou 250 mm a nadmurovky nad vstupným otvorom (max. výšky 400 mm) pri zapustení pod terénom. Vodotesnosť šachty sa docieli vyplnením škár z vnútornej strany PU penou. Aj pri tomto type je potrebné pri montáži použiť žeriav. Hmotnosť jednotlivých častí sa pohybuje od 300 do 500 kg v závislosti od rozmerov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVodomerná šachta z dielcov
Zostavená je zo stenových dielcov s výškou 300 mm a stropnou krycou doskou s otvorom. Stenové dielce umožňujú vytvoriť obdĺžnikový alebo štvorcový pôdorys šachty. Dielce sa spájajú pomocou vytvorených ozubov na ich koncoch (využívajú princíp stolárskeho spoja). Ukladajú sa na sucho alebo do maltového lôžka.
Šachtu možno osadiť aj na miestach neprístupných pre dopravnú a manipulačnú techniku. Skladba dielcov, ich rozmery a hmotnosť umožňujú jednoduchú manipuláciu, dopravu a montáž bez použitia ťažkých mechanizačných prostriedkov, s minimálnym počtom pracovníkov a za krátky čas zhotovenia.–>

Oplotenie a úprava exteriéru

Plotové tvárnice
Môžu byť vyrobené ako dvojdutinové tvárnice s hladkým alebo s upraveným štiepaným povrchom. Farebná škála (­napr. prírodná, piesková, červená, okrová) a povrchová úprava dávajú možnosť vytvárať zaujímavé architektonické celky. Rozmery tvárnic sú napríklad 390 × 190 × 190 mm, 390 × 200 × 190 mm, 400 × 195 × 200 mm (d × š × v). Tvárnice sa ukladajú s vytvorením väzby alebo na strih. Proti zaťaženiu vetrom sa vystužujú zvislou výstužou umiestnenou v dutinách a vodorovná výstuž na prenášanie priečneho napätia sa ukladá do každej druhej ložnej škáry. Ukladajú sa do maltového lôžka a dutiny sa vypĺňajú betónovou zmesou.

AKO UŠETRIŤ: Plot svojpomocne

1 Základ plota musí byť v nezámrznej hĺbke, minimálne 80 cm. Proti nerovnomernému sadaniu je vhodné do betónu vložiť 2 až 4 vodorovné prúty výstuže s priemerom aspoň 8 mm. Vrchnú plochu základu odizolujeme, aby plot zospodu nenavĺhal.
2 Tvárnice ukladáme do maltového lôžka na väzbu. Ak to projekt predpisuje, vkladáme výstuž.3 Každé tri uložené rady tvárnic vypĺňame betónom aspoň triedy B20.
4 Piliere ukladáme okolo prútov výstuže (aspoň 4 kusy s priemerom 10 mm), ktoré sme zakotvili už pri budovaní základov, resp. v spodnej stene.5 Nakoniec položíme krycie platne ihneď po naplnení posledného radu betónom. Môžeme využiť aj mrazuvzdorné lepidlo.

 
 
Plotová konštrukcia z betónových tvárnic s výškou viac ako 100 cm si vyžaduje statické posúdenie. Dôležité je najmä rozdelenie plota na dilatačné celky s dĺžkou najviac 3 metre. Semmelrock Stein + Design

Okrasné a svahové tvárnice
Spevnenie miernych svahov pomocou okrasných vegetačných tvárnic je nielen účelové, ale aj estetické. Výhodou ich použitia je možnosť obmedzenia prašnosti a hlučnosti, efektívne spevnenie svahu, nenáročná údržba, jednoduchá a rýchla montáž. Vďaka ich hrubozrnnému povrchu, tvarovej a farebnej škále je možné vytvoriť architektonicky atraktívne okolie rodinného domu. Svahové tvárnice obdĺžnikového tvaru s povrchom prírodného, štiepaného alebo patinovaného kameňa sa používajú na úpravu miernych svahov alebo vytváranie malých záhradných stien.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto a kresby: Leier, Premac, Presbeton Nova, Rapid-is, Semmelrock Stein + Design, Unisor
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.