Všetko dôležité o zimnom reze stromov a krov

Zimný rez drevín
Zdroj: Shutterstock

Hoci by sa mohlo zdať, že záhrada spí zimným spánkom, do niektorých prác sa môžete pustiť aj v zimných mesiacoch. Jednou z nich je zimný rez drevín, vďaka ktorému sa počas nasledujúcej sezóny dostanú opäť do kondície.

Rez drevín počas zimy je pre mnohých záhradkárov tvrdým orieškom. Existujú síce isté pravidlá a odporúčania, no keďže každý kus je jedinečný, musíte použiť aj fantáziu. Našťastie, dreviny nám dokážu veľa chýb „odpustiť“. Nie všetky druhy sa však v tomto ročnom období dajú zmladiť alebo radikálne prerezať, chce to istú znalosť sortimentu, ako aj orientáciu v technikách rezu. Niektoré druhy by v tomto období trpeli výtokom miazgy, čo je typické hlavne pre slivky, preto ich prerezávame výhradne v čase nasadenia kvetných pukov alebo v období kvitnutia.

Na zimný rez je ideálne obdobie od decembra do marca, ale všetko závisí od vývoja počasia.

Našťastie, pre väčšinu je zima obdobím vegetačného odpočinku, z ktorého sa rastlina nepreberie ani v prípade náhleho oteplenia. Spomalené sú takmer všetky životné procesy, a aj preto si teraz drevina oveľa lepšie poradí so zmladením, pri ktorom príde o veľkú časť drevnej hmoty. Pozitívom je tiež minimálny výskyt zárodkov chorôb a škodcov. Na zimný rez je ideálne obdobie od decembra do marca, ale všetko závisí od vývoja počasia. Odborníci sa zhodujú, že najvhodnejšie je začať s rezom až po prechode hlavných mrazov (v predjarí), keď sa už nepredpokladá pokles teplôt pod -10 °C. Na rez si treba vybrať dni bez mrazov, najlepšie ak sa teplota pohybuje v rozmedzí 2 až 5 °C nad nulou. Podľa toho, v akom vývojovom štádiu sa jednotlivé ovocné stromy nachádzajú, môže byť zimný rez: výchovný (tvarovací), udržiavací (reguluje rodivosť) a zmladzovací (pri starších stromoch na obnovu rastu a zlepšenie kvality plodov). Nech je požadovaný účinok rezu akýkoľvek, je dôležité, aby ste ho robili vždy ostrými a čistými nožnicami.

Zimný rez drevín
Zdroj: Shutterstock

Pre bohatšiu úrodu ovocín

Všetky listnaté dreviny svoje živiny presúvajú na zimu do koreňového systému. Hneď ako začne na jar pučať nové lístie, začnú sa zase postupne presúvať do výhonkov a listov, pričom ich prebytok putuje naspäť do koreňov. Výsledkom prerezávania teda je, že pri jarnom pučaní sa do koreňov vráti viac skladovacích živín, čím rastlina zareaguje zvýšenou tvorbou nových výhonkov či väčšími listami. To znamená, že čím silnejšie zrežete hlavný výhonok, tým viac bočných výhonkov sa stimuluje k rastu. Najhoršia vec, ktorú môžete teda pri zimnom reze urobiť, je, že v snahe spomaliť rast bujných prírastkov na drevine ich hlboko skrátite. Radikálny rez má totiž opačný efekt a drevina reaguje tvorbou silnejších výhonkov. Ak sa chcete vyhnúť bujnému rastu bočných výhonkov, pri reze čo možno najviac šetrite vrcholové púčiky na jednoročnom dreve. Odporúčame viesť rez na výhonok alebo konár s horizontálnym alebo šikmým rastom.

Ako zlepšiť rodivosť jabloní

Zimný rez ovocných drevín je dôležitý hlavne pre kvalitnú úrodu v budúcom roku. Odstraňujte predovšetkým vyrodené drevo a všetky suché, chorobami a škodcami napadnuté výhonky. Dôležité je tiež zapestovanie terminálneho výhonu, ak je pri danom pestovateľskom tvare zachovaný. Častá chyba je každoročné skracovanie jednoročných výhonkov. Takto docielite ovocinársky neprijateľný, metlovitý vzrast stromu, čo so sebou prinesie okrem nízkej produkcie aj veľa zbytočných rezných rán. Samozrejme, skracovaniu niektorých jednoročných výhonkov sa hlavne pri výchovnom reze nevyhnete. Režte však s rozumom na púčik smerujúci von z koruny, alebo použite dvojstupňový sektorový rez, čo sa osvedčilo už aj pri kôstkovinách.

Zimný rez jablone
Každý bočný výhonok skráťte na pár púčikov, aby ste podporili tvorbu kvetných pukov. Potom prerieďte slabší obrast. | Zdroj: Redakcia

Zdravotný presvetľovací rez

Príliš hustá koruna je vhodné prostredie na šírene chorôb a škodcov. Práve v zime, keď je väčšina rastlín v bezlistom stave, sú zmeny a poškodenia na kôre či konároch dobre viditeľné. V tomto období odstraňujte všetky križujúce sa, poškodené i napadnuté výhonky. Potom odrežte nežiaduce tenké výhonky rastúce kolmo nahor, tzv. vlky. Väčšie konáre režte na konárový krúžok tesne pri kmeni, a to tak, že najskôr odpílite konár asi 10 cm od kmeňa a až potom dopílite zvyšok. Ranu nezabudnite ošetriť.

Zimný rez jablone
Pokúste sa rezom podporiť rovnomernú tvorbu kvetných pukov, aby mali neskôr plody priestor na vývoj. | Zdroj: Redakcia

Čo rezať na podporu zdravia

 • Slivky. V zime ich nerežte, hrozí výtok miazgy a oslabenie stromu.
 • Jablone a hrušky. Odstráňte poškodené výhony napadnuté v minulom roku voškami.
 • Ostatné dreviny. Odstraňujte odumreté a suché drevo.

Čo rezať na podporu rodivosti?

 • Hrušky a jablone. Odstraňujte hlavne odumreté drevo.
 • Ríbezle a egreše. Kríky aj stromčeky výrazne presvetľujte.
 • Maliny. Dvojročné, už suché výhony úplne odstráňte.

Doprajte ružiam perfektnú formu

Ak má ruža nesúmerný rast, zdravý rozum nám vraví, že treba skrátiť výhonky, ktoré rastú silnejšie, aby sa habitus rastliny vyrovnal. V tomto prípade však treba dať intuíciu nabok. Aby ste dosiahli požadovanú symetriu, zakrpatené výhonky musíte zrezať hlbšie a zvyšné skrátiť len o tretinu. Aj keď je tomu ťažké uveriť, uvidíte, že to funguje. Rast a vývin zdravých rastlín ovplyvňujú dva fytohormóny. Auxíny sa tvoria v rastových vrcholoch stoniek a cytokiníny podporujú vznik púčikov a rozkonárovanie.

Zimný rez ruží
Zdroj: Shutterstock

Vysoká hladina auxínov vo vrcholových výhonkoch vyvoláva ich rýchly a tenký rast a zároveň potláča nasadzovanie púčikov pod nimi. Najlepším príkladom je rez terminálneho výhonku na strome. Ak ho odrežete, odstránite aj auxínový signál a obnovíte tvorbu a diferenciáciu kvetných pukov. Ak by ste ruže nerezali, skôr by zostarli. Preto by ste ich mali asi do polovice marca orezať. S rezom môžete začať aj skôr (v predjarí), vďaka čomu aj ruže skôr rozkvitnú obvykle začiatkom júna. Režte počas slnečných dní všetky ruže s výnimkou sadových a botanických. Tie len mierne presvetlite.

Zmladzovací rez popínavých ruží

 1. Pri popínavých ružiach odstráňte všetky suché, choré a napadnuté či príliš staré výhonky. Použite ostrú pílku, pričom výhonok odrežte čo najbližšie k pôde.

  Rez ruží
  Zdroj: Miro Pochyba
 2. Odstráňte aj všetky nedokonalosti, napríklad suché zvyšky konárikov, tzv. vešiaky, alebo tie, ktoré vznikli po odrezaní kvetov do vázy. Režte ich na konárový krúžok.

  Rez ruží
  Zdroj: Miro Pochyba
 3. Vyrežte aj najslabšie a krížiace výhony smerujúce dovnútra korunky, hlavne v hornej časti kra. Opäť tesne pri hlavnom najsilnejšom výhonku.

  Rez ruží
  Zdroj: Miro Pochyba
 4. Ponechané najsilnejšie výhonky (ideálne by ich malo zostať 6 až 8) skráťte na 3 – 5 očiek. Podporíte tak tvorbu kvitnúceho obrastu.

  Rez ruží
  Zdroj: Miro Pochyba
 5. Konce ponechaných najdlhších výhonov skráťte len mierne, o približne 10 cm. Ak sú na výhonoch minuloročné listy, odstráňte ich.

  Rez ruží
  Zdroj: Miro Pochyba

Mnohokveté ruže na záhonoch skráťte po odhrnutí zeminy do jednej výšky, ideálne na 5 – 7 očiek. Nezabudnite odstrániť suché, poškodené a križujúce sa výhonky.

Rez mnohokvetej ruže
Zdroj: Redakcia

Presvetlite kry drobného ovocia

Jesenné odrody malín, ktoré prinášajú plody na jednoročných výhonkoch, tzv. remontantné odrody, nezabudnite po poslednom zbere zrezať silným spätným rezom až k zemi (asi 5 až 10 cm nad pôdou). V jarnom období vyrašia zo zeme nové výhonky, ktoré do leta vyrastú do výšky 1,5 metra. Ešte v tom istom roku uprostred leta aj zarodia a plody tvoria nepretržite až do jesene.

Presvetlenie ríbezlí
Zdroj: Daniel Košťál

Ríbezle

V zime na červených ríbezliach a egrešoch odstráňte všetky križujúce sa výhonky, čím presvetlíte a prevzdušníte celú korunu kríčka. Zostávajúce hlavné výhonky skráťte o jednu tretinu ich dĺžky.

Rez stromčekovej ríbezle
Zdroj: Redakcia

Letné maliny

Rodia na výhonkoch predchádzajúceho roka (na dvojročnom dreve). Tie dozrievajú po zime a vytvárajú na nich kvety a plody. Koncom jesene nezabudnite zrezať všetky výhonky, ktoré v danom roku zarodili. Ponechajte len tie nové.

Rez malín
Zdroj: Redakcia

Správna technika rezu

Najviac chýb sa robí hlavne pri samotnej technike rezu. Strážte si uhol a vedenie samotného rezu a používajte ostré záhradné nožnice.

– Príliš ďaleko od puku

Ak režete príliš ďaleko od konára alebo očka, koniec výhonu odumrie a zaschne, čím vznikne časť suchého dreva. Toto miesto sa môže následne stať vstupom pre choroby a škodce.

Rez ruží
Zdroj: Shutterstock

– Príliš blízko pri puku

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteAk rez vediete príliš blízko puku, naruší sa tá časť dreva, ktorá má za úlohu ranu zaceliť hojivým pletivom z korkových buniek.

Rez ruží
Zdroj: Shutterstock

– Nesprávny uhol

Rez by nemal byť vedený smerom k puku. Voda steká po ploche rezu priamo k puku, ktorý môže následne namŕzať a neskôr vyhnívať.

Rez ruží
Zdroj: Shutterstock

+ Správny rez

Uhol rezu by mal byť mierne šikmý, pričom si strážte aj vzdialenosť od výhonku, ktorá sa má pohybovať v rozpätí niekoľkých milimetrov.

Rez ruží
Zdroj: Shutterstock

Podporte kvitnutie okrasných krov

Okrem vyššie spomenutých druhov môžete na konci zimy, resp. v predjarí rezať aj neskoro kvitnúce plamienky. Tie druhy, ktoré kvitnú pred júnom, však nerežte. Ostatné zrežte vo februári na 15 až 30 cm od zeme, pričom ponechajte aspoň dva zdravé výhonky. Z okrasných krov môžete rezať budleju, drieň, vŕbu, tavoľník či niektoré fuksie (F. fulgens a F. magellanica). Všetky môžete zrezať silným spätným rezom ako neskoro kvitnúci plamienok. Čím silnejší bude rez, tým viac budú kvitnúť. Po reze nezabudnite na nástielku vo forme kompostu.

Text: redakcia, Daniel Košťál
Foto: Isifa/Shutterstok, Daniel Košťál, redakcia, Miro Pochyba
Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.