Back to the article Montujeme keramický strop 1 / 17

17. ZRENIE BETÓNUStropná konštrukcia dosahuje svoju návrhovú únosnosť po uplynutí 28 dní od betonáže. Až potom môžeme odstrániť podoprenie stropu. foto: Wienerberger