Tepelnoizolačné materiály a zateplenie

tepelnoizolacne materialy azateplenie

Zateplenie domu by malo byť vždy riešené komplexne – to znamená, že nestačí zatepliť iba obvodové steny, ale treba zároveň dbať aj na výber a správne osadenie okien a dverí, na zateplenie základov, podláh, stropov či striech.

Vhodné tepelné izolanty

Pri výbere tepelnoizolačného materiálu je dôležité to, aby mal veľmi malú schopnosť viesť teplo. Vyjadruje sa prostredníctvom súčiniteľa tepelnej vodivosti λ (lambda). Charakterizuje tepelnotechnické vlastnosti materiálu nezávisle od jeho hrúbky.
Pri výbere izolácie sa teda pýtame, z čoho je vyrobená a aký má jej materiál súčiniteľ tepelnej vodivosti. Čím je hodnota λ nižšia, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti má materiál.
Na vyjadrenie tepelnoizolačných vlastností konkrétnej tepelnoizolačnej dosky s nejakou hrúbkou (alebo steny zloženej z viacerých vrstiev, dvier alebo okien) sa používa veličina tepelného odporu R – čím je panel hrubší, tým je tepelný odpor vyšší a tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti má.

Nové izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu sú vhodné na konvenčné ploché strechy, zelené alebo parkovacie strechy aj na tepelnú izoláciu solárnych akumulačných nádrží, sáun, ako nadkrokvová izolácia v skladbe šikmých striech a pod. ISOVERStriekanú tepelnú izoláciu z polyuretánovej peny možno aplikovať na priemyselné objekty aj rodinné domy a chalupy. Pena po nastriekaní stonásobne zväčší svoj objem. Pri hrúbke 100 až 120 mm možno za deň zatepliť steny s plochou 200 m2. LIKOS

Ak chceme jednoducho porovnať, ktorý tepelnoizolačný materiál sa najviac finančne oplatí z hľadiska pomeru ceny a výkonu, vydeľme jeho cenu za 1 m2 tepelným odporom R (mal by ho vedieť predajca) – čím menšie číslo, tým sa zatepľovací materiál viac oplatí. Prevrátená hodnota odporu R sa nazýva súčiniteľ prechodu tepla U a pri stavebných materiáloch sa uvádza veľmi často. Ide vlastne o stratu tepla cez 1 m2 stavebného dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu medzi vnútorným vonkajším prostredím o 1 K (°C). Vzorce na výpočet súčiniteľa prechodu tepla možno nájsť na internete.
Tepelnoizolačné materiály sú charakterizované ešte jednou dôležitou veličinou – difúznym odporom µ, ktorý vyjadruje schopnosť vodných pár prejsť mate­riálom a ktorý treba brať do úvahy pri návrhu zloženia konštrukcie steny, strechy alebo stropu.
Všetky dôležité vlastnosti tepelnoizolačných materiálov sú zhrnuté v tabuľke.


Alternatívne zatepľovacie materiály

Popri dnešných bežne využívaných, a pritom overených kvalitných materiáloch, ako je polystyrén a minerálnovláknitá izolácia, je na trhu aj množstvo menej využívaných izolantov, ktoré sme zaradili do tabuľky. Patrí k nim aj ovčia vlna a buničina, prípadne aj slama. U nás zatiaľ síce panuje k týmto materiálom nedôvera, avšak po preštudovaní tabuľky zistíme, že ich fyzikálne vlastnosti (tepelná vodivosť a difúzia vodných pár) dosahujú výborné parametre, navyše ich zdroje sú obnoviteľné a náklady na výrobu, energetická náročnosť a envirnonmentálna záťaž sú veľmi nízke.

Zateplenie strechy

Miestom, ktoré musí byť vždy zateplené nejakým druhom tepelnej izolácie, je strecha – či už plochá alebo šikmá strecha s obytným podkrovím. Existuje niekoľko spôsobov zloženia šikmej strechy.
Dvojplášťová šikmá strecha sa dnes využíva najviac. Skladá sa z nasledujúcich vrstiev (smerom z exteriéru do interiéru):
► strešná krytina,
► latovanie (drevené laty a kontralaty z ošetreného smrekového dreva),
► poistná hydroizolácia a veterná prekážka (fólia),
► nosná konštrukcia poistnej hydroizolácie (krokvy, prípadne kontralaty),
► tepelnoizolačná vrstva,
► parozábrana (fólia),
► nosná konštrukcia pohľadu (latový rošt, oceľové profily, závesy),
► podhľad (sadrokartón, drevovláknité alebo drevené dosky).


Požiarne odolný (odolnosť REI 30) kombinovaný izolačný systém pozostáva z minerálnej izolácie s hrúbkou 2 × 30 mm a polystyrénu. Je vhodný na kladenie hydroizolačných fólií aj asfaltovaných pásov. ISOVER

Tepelná izolácia
Tvoria ju dve alebo aj viac vrstiev rohoží z minerálnych vlákien (alternatívne z korkových platní, ľahkých platní z drevenej vlny, polystyrénu a ďalších izolačných materiálov). Môžu byť upevnené na krokvách (najmä polystyrénové), medzi krokvami alebo pod krokvami (najmä minerálnovláknité). Najčastejšie sa používa spôsob so zateplením medzi krokvami. Pre horšie tepelnoizolačné vlastnosti dreva krokiev oproti minerálnej rohoži sa odporúča pridať aj zateplenie pod krokvami (ak sa nachádza parozábrana na spodnej časti krokiev, táto pridaná tepelná izolácia pod krokvami by mala mať maximálne 1/4 až 1/5 hrúbky rohoží medzi krokvami). Medzi krokvy vkladáme narezané pásy, resp. rohože asi o 2 cm širšie, ako je vzdialenosť medzi krokvami. Izolácia môže byť uložená na výšku krokvy (vyplní celý priestor medzi krokvami), v iných typoch skladby strechy budú dosky tepelnej izolácie o niečo tenšie ako krokvy, aby sa krokvy a tepelná izolácia mohli prevetrávať. Vzniknutá medzera (umiestnená samozrejme z vonkajšej strany izolácie) musí mať voľný prívod vzduchu v spodnej časti strechy a odvod tesne pod hrebeňom strechy, oba zaistené sieťkou proti vtákom a hmyzu. Tepelnou izoláciou musí byť dôsledne obalený celý priestor obytného podkrovia ako aj nevyužité priestory na hraniciach medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePri zateplení podkrovia ju rozrezanú na kusy so správnou veľkosťou vkladáme medzi krokvy. Po uložení tepelnú izoláciu zachytíme nosnou konštrukciou sadrokartónového systému. Potrebnú hrúbku izolácie môžeme vytvoriť aj z viacerých vrstiev s vystriedaním škár.
Po montáži profilov nasleduje montáž parotesnej fólie (parozábrany, v našom prípade s reflexnou vrstvou) a dôkladné utesnenie jej spojov. Knauf InsulationSpoje parozábrany musia byť dobre utesnené tmavou obojstranne lepiacou páskou a ešte prelepené hliníkovou páskou. Juta

Parozábrana
Tvorí ju plastová alebo plastovo-hliníková fólia, ktorá môže byť zosilnená sieťovou tkaninou. Na dlhotrvajúce a správne fungovanie tepelnej izolácie je nevyhnutné, aby  mala parozábrana celkom utesnené spoje proti prenikaniu pary z interiéru do tepelnej izolácie. Okraje parozábrany musia byť v celej dĺžke parotesne prilepené k inej konštrukcii (pomocou tesniacej pásky) alebo k sebe navzájom (pomocou obojstrannej lepiacej pásky) a prestupy prelepené. Zvýšenú pozornosť treba venovať pripojeniu parozábrany pri strešných oknách a prestupoch komínov.–>

V obvodových stenách

Tepelnoizolačné materiály izolácie sa v obvodových stenách nachádzať môžu (zateplené staršie murivo alebo nosné steny s nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, montované stavby), ale nemusia (murivo s tepelnoizolačnými vlastnosťami vyhovujúcimi norme). Pri zateplení môže ísť o kontaktný systém (keď sa vonkajšia omietka nanáša na sieťku upevnenú na zatepľovacích doskách) alebo o vetraný systém (keď je vedľa dosiek tepelnej izolácie vzduchová medzera, ktorá ich prevetráva, a pohľadová vrstva je namontovaná až za touto medzerou).

 

Kontaktný zatepľovací systém možno zhotoviť s použitím polystyrénu alebo minerálnovláknitej izolácie vďaka využitiu moderných lepiacich tmelov. MapeiVďaka pomerne dlhým priamym závesom CD profilov možno bez ťažkostí na parozábranu (bližšie k interiéru) pridať ešte jednu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie. Knauf Insulation

Kontaktný zatepľovací systém

Pozostáva z týchto vrstiev (smerom zvnútra von):
► obvodová stena,
► lepiaci tmel,
► tepelnoizolačné dosky najčastejšie z fasádneho EPS (s objemovou hmotnosťou aspoň 20 kg/m3), resp. z XPS prípadne pevných dosiek z minerálnych vláken (min 150 kg/m3),
► výstužná mriežka,
► vyrovnávací tmel s penetračným náterom,
► vrchná tenkovrstvová omietka.

Vyberme si systémové riešenie zatepľovacieho systému od jedného výrobcu, aby bolo zateplenie vôbec reklamovateľné.

Pracovný postup
► Zatepľujeme, ak je teplota vyššia ako 5 °C, za dobrých poveternostných podmienok. Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, súdržný a rovný.
► Označíme výšku soklovej lišty po celom obvode budovy (približne 30 cm nad zemou) a pripevníme ju skrutkami a rozpernými príchytkami, prípadné nerovnosti podložíme podložkou.
► Na plochú časť dosiek (nie na bočné hrany) nanesieme tmel. Nanášame ho v tvare húsenice a na plochu pridáme niekoľko hrubších bodových terčov.
► Dosky postupne lepíme k podkladu tesne jednu vedľa druhej, prvý rad položíme na pripevnenú soklovú lištu.
► Na nárožiach by mali byť dosky v nasledujúcich radoch vystriedané o polovicu dĺžky dosky.
► Škára medzi jednotlivými vrstvami pri okne by nemala lícovať s hranou okna.
► V okenných nadpražiach používame nadpražné lišty.
► Podľa predpísanej technológie predpisu konkrétneho zatepľovacieho systému a druhu podkladu použijeme zodpovedajúce množstvo tanierových príchytiek (hmoždiniek) na zaistenie upevnenia tepelnoizolačných dosiek v stene (v odôvodnených prípadoch je možné ho vynechať).
► Po nalepení celej plochy môžeme povrch zarovnať brúsnym hladidlom.
► Stenu pod soklovou lištou, až po základovú škáru zateplíme XPS.
► Potom zaistíme nárožia a ostenia rohovými lištami a do nanesenej vrstvy tmelu pomocou hladidla vtlačíme výstužnú mriežku, ktorú ukladáme s dostatočným presahom.
► Nakoniec zhotovíme omietku.

Text: Ing. arch. Jana Macinská
Foto a kresby: Isover, Knauf Insulation, LIKO-S, Mapei, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

 1. uploader says:

  http://webtv.hurriyet.com.tr/2…a ze nesiri ohen a je nehorlava… min. vlna…. nech sa paci !!!!

 2. nový dom says:

  Dobrý deň,je pravde, že keď sme dom postavili z tvárnic YPOR – hrúbka steny 40 cm, tak nemusíme už riešiť zateplenie.Za odpoveď ďakujem

  1. PORFIX hrubky 40cm (37.5) netreba dodatocne zateplovat ako napr. 30cm tvarnice

 3. Dobry den, vllastnim panelovy byt a takmer cely je od severnej strany a dom neni zatepleny, chcel by som si ho zateplit z vnutra bytu sadrokartonom, su na trhu neake sadrokartonove dosky ktore su tepelne a zvukovo izolacne, ktore by bolo mozne len nalepit na jestvujucu panelovu stenu ?

  1. sadrokartonove dosky nemaju vlastnosti odpovedajuce tepelnym izolantom. casto byty z vnutra zatepluju vatou, vlnou a predsadenou sadrokartonovou prieckou, alebo polystyrenom… v kazdom pripade treba mysliet na izolacny presah zateplovanej steny, aby sa eliminoval tepelny most, a spravny technologicky postup, zeby ste sa vyhli problemom, pre ktore by ste stenu museli znova prerabat

  2. toto som robil asi pred 8 rokmi v tehlovom dome, z tepelnotechnického hľadiska byt stratil tepelnoakumulačné vlastnosti a v lete sa prehrieva. pri samotnej konštrukcii je treba si uvedomiť, kde sú možné vzniky tepelných mostov a vyhnúť sa im. zároveň je treba zabrániť možnosti vnikania interiérovej vlhkosti do vrstvy izolácie aby sa na pôvodnom múre nezrážala vlhkosť, čo by malo za následok vznik plesní a poškodzovanie pôvodnej steny. (parozábrana) tomuto som sa síce vyhol, ale z dlhodobého hľadiska je izolovanie akýchkoľvek priestorov zvnútra nevhodné, nakoľko v zimných mesiacoch pôvodná stena premŕza a rosný bod sa výrazne presúva na interiérovú stranu. ak to naozaj chcete robiť, poraďte sa s odborníkmi. každá, aj tá najmenšia chyba sa vám v tomto prípade vypomstí!!! Je potrebné dodržať stanovené postupy a neodfláknuť konštrukčné detaily. Mimochodom si zmenšíte aj veľkosť bytu, a nie málo! mne to zobralo cca 12cm po celej dĺžke steny – spolu tak 3-4 m2. samotná konštrukcia je: pôvodná stena, ventilačná medzera, tepelná izolácia, parozábrana, sadrokartón, alebo iná krytina (OSB). Tepelné mosty vznikajú hlavne na kovovej konštrukcii sadrokartónu. možno by bola vhodnejšia drevená, ošetrená proti roztočom a plesniam. medzipriestor by mal byť vetraný, ale toto nie je podmienkou. Naozaj to treba nehať na odborníkov. pokiaľ máte problémy s pleňami na stenách a vlhnutím bytu, toto nie je vhodné riešenie!!!

 4. Zdravím,
  je nutné prosím zateplovať pálenú tehlu 50 cm

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.