Back to the article Montujeme keramický strop 4 / 17

3. POD NOSNÍKMINosníky sa ukladajú na ťažké asfaltované pásy. Šírka pásov na obvodových stenách má byť min. 1/3 hrúbky steny, na vnútorných má kopírovať celú hrúbku steny. foto: Wienerberger