Staviame záhradný domček – 2. časť: Steny a strecha

Staviame záhradný domček - 2. časť: Steny a strecha

Záhradný domček s pristavenou terasou je ako letohrádok, ktorý nám pomáha zbaviť sa stresu a prináša úľavu po ťažkom dni. Ak máte za sebou všetky prípravné práce, jeho zostavenie sa zaobíde bez veľkej výbavy.

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 2 dni
náklady: 1 674 € 
(bez krytiny a podláh)
ľudia: 3
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 2 027 €
(ceny bez krytiny a podláh)
• stavebnica domčeka 1 743 €
395 × 395 cm
• doplnkové okno 118 €
drevené, 60 × 75 cm
• spojovací materiál 1 €
klince s dĺžkou 70 a 50 mm
• povrchová úprava 165 €
napr. Primalex fungicídne napúšťadlo (32,35 €/5 l), Primalex lazúra tenkovrstvová (18,03 €/2,5 l) alebo Primalex lazúra hrubovrstvová (10 €/0,9 l)

NÁRADIE A POMÔCKY 
• akumulátorový skrutkovač
• trojuholník s prírubou
• lazúrovací štetec
• maliarska vanička
• nylonový valček
• priamočiara píla
• japonská píla
• kladivo
• meter 

PRACOVNÝ POSTUP

1. ZÁKLADŇA
Domček staviame na základni, ktorá je o 10 cm väčšia ako pôdorys domčeka. Je dôležité, aby bola rovná a stabilne osadená. 

2. POLDIELEC
Spodný rad založíme dvojicou polovičných dielcov, ktorých pero smeruje nahor. Tým zaistíme, aby zatekajúca voda nezostávala v spojoch. 

3. RÁM
Zasunutím dvoch celých dielcov získame rám pôdorysu domčeka. Čapové spoje sú pevné a nevyžadujú si žiadny doplnkový spojovací materiál. 

4. CENTROVANIE
Polohu rámu rozmeriame a posunieme ho tak, aby na každej strane vyčnieval rovnaký kus platformy. Pomocná sila je na nezaplatenie. 

5. ZAUHLENIE
Hoci spoje rektifikujú rám, predsa len môžu vznikať odchýlky od pravého uhla, preto všetky rohy premeriame a tvar upravíme.

6. UKOTVENIE
Rám dočasne upevníme, kým ho ťarcha nepritlačí k základni. Dobre poslúžia pravouhlé odrezky lamiel, ktoré pribijeme do vnútorných rohov. 

7. VRSTVENIE
Ukladáme vrstvu po vrstve, poprehýbané dielce musíme tlakom rúk vyrovnávať, aby ich drážky zapadali do pera predchádzajúceho radu.

8. STUŽOVANIE
Rohové spoje utláčame, aby sa stavba nerozchádzala. Lata položená na čapový spoj a kladivko spravia prácu rýchlo a spoľahlivo.

9. ČELO
Dverný otvor sa formuje už pri stavbe kratšími dielcami. Ak jeho osadenie nie je symetrické, musíme sledovať ich značenia. 

10. VÝKRESY
Vďaka výkresom, ktoré sú súčasťou domčeka, napreduje stavba bez akýchkoľvek pochybností. Osvedčilo sa naštudovať si ich vopred. 

11. CHYBA
Chybne vyrobené dielce môžu stavbu nepríjemne zdržať. Pri primeriavaní dielcov sa ihneď ukáže nedostatok, ktorý sa však dá napraviť pílou.

12. RÝCHLOSŤ
Spodné rady pribúdajú ohromnou rýchlosťou. Stavba už v tejto chvíli začína naberať na pevnosti, hoci stredy stien sa prehýbajú.

13. ZAMERANIE
Vzhľadom na osadenie zárubní bude treba dverný otvor potiahnuť až k zemi. Uholníkom si zameriame línie, drobné nepresnosti sú prípustné.

14. REZANIE
Ručnou pílou vyberieme stredný dielec. Keďže rám je už ťažký a drží na mieste, jeho prerušenie nám nebude narúšať plynulosť montáže.

15. ZÁRUBŇA
Kým steny nie sú vysoké, nasunieme na otvor zárubňu. Na oboch stranách lícuje otvor, aby kompenzovala pohyb stien pri zosychaní. 

16. UPEVNENIE
Spodnú priečku zárubne priskrutkujeme k základni. Tá slúži na uzamykanie dverného krídla a stuženie samotného rámu.

17. POKRAČOVANIE
Pri stavaní ďalších radov stien zasúvame lamely do drážok. Je v nich približne 2 mm vôľa, vďaka ktorej je manipulácia bezproblémová. 

18. VRCHNÉ DIELCE
Vrchné dielce stien sa líšia iba v detaile. Ich vrchná hrana nie je zrezaná, pretože je nosnou oporou v prípade postupného vysunutia strechy.

19. SYMETRIA
Podporné dielce nie sú symetrické, strecha má na čelnej strane vyčnievať viac ako na zadnej, preto sa odteraz dielce delia na ľavé a pravé. 

20. ZOŠIKMENIA
Vrchy stien sú zošikmené, pretože sú priamou oporou debnenia strechy. Vodováhou premeriame, či sedia rovno, odchýlky napravíme podložením.

21. ŠTÍT
Štíty staviame postupne, pretože pero-drážkový spoj je prislabý, aby ich držal na mieste bez vylomenia. Vo veternom počasí ich fixujeme latou. 

22. TRÁMY
Pripravíme si nosné trámy. Na ich osadenie vo výške budeme potrebovať vyvýšené miesto, na ktorom budeme stáť. Budú si žiadať doklepnutie kladivom.

23. ZAVETRENIE
Bočné trámy nám pomôžu štíty čiastočne zavetriť. Aj napriek priečnemu prepojeniu je však konštrukcia stále nestabilná a nie veľmi bezpečná. 

24. PO VRCH
Štíty vytiahneme až po samý vrch. Dielce posúvame v drážkach tak, aby šikmé línie hladko nadväzovali jedna na druhú. Zvyknú sa šmýkať.

25. SPOJENIE
Založením posledného trámu sme dokončili montáž stien domčeka. Od tejto chvíle je úplne jasné, ako bude domček v priestore vyzerať. foto: Milan Gigel

26. ZÁKLOP
Záklop začíname nabíjať do čelnej strany. Palubovky patria drážkovanou stranou nahor, aby ich krajšia strana tvorila podhľad.

27. NABÍJANIE
Palubovky nabíjame v mieste trámov vždy dvojicou klincov. Tie je dobré zanoriť do drážky, aby nám časom nevystupovali do krytiny.

28. ZASÚVANIE
Každé prehnutie, prípadne napučanie pera spôsobuje problém pri vzájomnom zasúvaní paluboviek. Pomôže naloženie pod uhlom a opatrné doklepnutie. 

29. HOBLÍK
Rýchlejšie to však ide, ak pero upravíme malým ručným hoblíkom. Stačí zúžiť jeho čelnú zakladaciu hranu stiahnutím rohov. 

30. POCHÔDZNA
Po upevnení prvých radov paluboviek získa strecha takú pevnosť, že po nej možno chodiť. Montáž vo výške je rýchlejšia a pohodlnejšia. foto: Milan Gigel

31. ZAREZANIE
Lícové dosky zarežeme pod uhlom, ktorý si prenesieme zo strechy pokosníkom. Ak majú zdobenie, musíme dať pozor na jeho smerovanie. 

32. UPEVNENIE
Lícové dosky nabijeme na domček. Upevňujeme ich do trámov dlhými klincami, vždy po dva kusy na šírku dosky. 

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom mieste33. DVERE
Dverné krídla zavesíme na zárubňu. Ak sa zadrhávajú, pomôže podloženie jednej strany. Zárubňa je stále pohyblivá, nasunutá na profiloch. 

34. OPRAVY
Vyriešime aj drobné nedorobky výrobcu. My sme zadlabávali protiplech, ktorý nám prekážal pri dovieraní dverného krídla. 

35. ROZMERANIE
Pri montáži doplnkového okna si vymeriame jeho línie. Snažíme sa ho zladiť s výškou dverného otvoru, dôraz kladieme na kolmice. 

36. ROHY
V rohoch budúceho otvoru si navŕtame diery s priemerom 10 mm. Snažíme sa ich umiestniť do vnútorných strán rohov, aby neprečnievali. 

37. REZANIE
Priamočiarou pílou režeme po líniách. Najprv zvislice, potom vodorovné pruhy v smere pero-drážkového spoja jednotlivých lamiel. 

38. VYBERANIE
Vyrezaný panel opatrne vyberieme, aby sa nám nerozobral a lamely neobili. Tie sa nám neskôr môžu zísť pri dokončovaní domčeka.

39. ROZOBERANIE
Z okenného rámu odskrutkujeme lícové dosky, čím obnažíme jeho jadro. Vďaka tejto úprave ho budeme môcť osadiť do pripraveného otvoru. 

40. OSADENIE
Rám zasunieme a lícové dosky namontujeme na pôvodné miesto. Snažíme sa skrutkovať do pôvodných dier, aby sa nám nevytvorili škáry v spojoch. 

41. DOTIAHNUTIE
Závesy, ktoré sme museli pri rozoberaní povoliť, utiahneme. Dobre to ide štetcom, ktorý má v rukoväti otvor na zavesenie. 

42. KRÍDLO
Okenné krídlo zavesíme na rám a v prípade potreby ho doladíme prikrúcaním jeho kovaní. Musí doliehať na rám a nesmie sa zadrhávať.

43. KĽUČKA
Vo finále namontujeme kľučku. Pri dodávke bola ukrytá v záhybe okenného rámu, aby neprekážala pri balení a nepoškodila sa. 

44. DOMČEK
V tomto štádiu hrubej montáže už možno domček zamknúť a prikryť ho fóliou, aby sa záklop pri daždi neskrútil. Povrchovú úpravu zrealizujeme čím skôr. 

45. ZAREZANIE
Lícové dosky domeriame a vyznačíme si kolmé línie rezu. Ak sa zbiehajú smerom k domčeku, pôsobí to odľahčujúco a dekoratívne. 

46. ODKVAPNICE
Konce záklopu vystužíme priečnou latou. Tú uchytíme pneumatickou klincovačkou z vrchnej strany priamo cez palubovky.

47. OREZANIE
Lícové dosky orežeme priamočiarou pílou alebo presnou ručnou pílkou s kombinovaným japonským zubom. V prípade potreby ich dobrúsime do roviny. 

48. UPEVNENIE
Lícové dosky priklincujeme na výstužnú latu. To nám pomôže znásobiť pevnosť strešného rámu, ktorý bude roznášať váhu zimného snehu.

49. ČISTENIE
Odstránime všetky značkovacie nálepky a etikety, poumývame všetko znečistenie od trávy a blata, ktoré mohlo vzniknúť pri manipulácii. 

50. ŽIVICA
Acetónom vymyjeme živicu, ktorá vyteká z tzv. smolníkov (dutín v dreve). Urobíme to štetcom s prírodný vlasom, ktorý odolá agresívnemu rozpúšťadlu. 

51. TMELENIE
Škáry po smolníkoch vytmelíme a spolu s nimi aj všetky praskliny, priehlbiny a ostatné defekty na lícových stranách dreva. 

52. BRÚSENIE
Všetky povrchy prebrúsime excentrickou brúskou s papierom zrnitosti P180. Zjednotíme tak štruktúru dreva, aby pod lazúrou vyzerala celistvo. 

53. NAPÚŠŤANIE
Všetky konštrukcie obojstranne ošetríme napúšťadlom. Nylonový valček nám zaistí štedré dávkovanie a odolá predčasnému opotrebovaniu. 

54. LAZÚROVANIE
Všetky steny napustíme tenkovrstvovou lazúrou. Urobíme tak v dvoch vrstvách s odstupom 24 h, aby jednotlivé nátery dokonale vyzreli. 

55. DVERE
Dvere a okná ošetríme hrubovrstvovou lazúrou. Tá na nich vytvorí lakový film, vďaka ktorému sa budú bezproblémovo čistiť a udržiavať. 

AKO TO UROBIŤ

NATIERANIE
Tenkovrstvová lazúra je riešením, vďaka ktorému bude údržba aj po rokoch lacná a jednoduchá. Keďže vsakuje priamo do vlákien dreva, nevytvára na jeho povrchu žiadny film, ktorý by mohol počas starnutia praskať alebo meniť svoje vlastnosti. Takto ošetrené drevo vyzerá, akoby jeho farby oživilo iba moridlo. V skutočnosti však odpudzuje vodu, na slnku nepraská a odoláva aj pôsobeniu silných slnečných lúčov. Pri obnove náteru v budúcnosti stačí zotrieť prach a môže sa natierať nová vrstva. Vždy však platí pravidlo, že drevo bude po každom nátere tmavšie, hoci by sme použili stále rovnaký odtieň.

ČISTEJŠIE DETAILY
Hrubovrstvová lazúra zasa poslúži tam, kde sa obávame prílišného znečistenia povrchu a očakávame jeho umývateľnosť. Interiér domčeka môžeme natrieť bielou hrubovrstvovou lazúrou, dverné a okenné rámy so zárubňami, kde sa budú hromadiť nánosy nečistoty, zasa lazúrou v odtieni fasády. Hladký pololesklý povrch je ľahko umývateľný a aj keď by po rokoch stratil čosi zo svojej krásy, vždy v sebe nájdeme dostatok síl na to, aby sme povrch vybrúsili a ošetrili novou vrstvou náteru.

dobré rady

PREBERANIE STAVEBNICE
Aj keď na korbe nákladného auta pôsobí úhľadný balíček bezchybne, kontrola jeho obsahu je namieste. Niektoré z dielcov môžu byť poškodené sťahovacími pásmi, naraziť môžete na ulomené hrany a nie je výnimočné, ak rohové lišty určené na dokončenie interiéru výrobca narezal z dosiek s hrčami, takže sa teraz rozpadávajú na kusy. Pri dlhšie skladovaných zľavnených dielcoch sa môžu nájsť aj farebné odchýlky zažltnutého masívu. Pri vykladaní preto kontrolujte kriticky kus za kusom. Každá nepríjemnosť zistená až počas montáže si žiada improvizáciu.

USKLADNENIE
Voda a dážď sú nepriateľmi sušeného dreva, preto treba zaistiť skladovanie pod strechou. Inak hrozí prehnutie dielcov, najmä širokých paluboviek slúžiacich ako záklop strechy alebo ako nášľapná vrstva podlahy. Lamely pri ukladaní prekladajte latkami, aby boli medzi nimi prevetrávané medzery. Obzvlášť v prípade, ak ste nútení vykladať ich vtedy, keď počasie nie je najkrajšie. Vyplatí sa vytvoriť samostatnú kôpku pre každý druh lamiel, aby ste pri montáži pre jediný dielec na nesprávnom mieste nemuseli prekladať celú kopu. To nepríjemne zdržiava prácu.

MONTÁŽNY PLÁN
Na webe ho nenájdete, predajcovia sú však ochotní poslať vám ho s predstihom, aby ste si mohli detaily montáže preštudovať. Takýto plán zväčša pripomína viac technický nákres s rozložením detailov ako skutočný návod, podľa ktorého sa môžete pri skladaní riadiť. Ak ste v minulosti montovali podľa dokumentácie polykarbonátový skleník, kde bol každý krok zakreslený samostatne, tu budete možno trošku sklamaní stručnosťou, ktorú musíte prekonať štúdiom materiálov.

NAPÚŠŤANIE
Hoci je ošetrenie fungicídnym napúšťadlom omnoho pohodlnejšie až po zostavení domčeka, vyššiu ochranu možno dosiahnuť ošetrením dielcov pred samotným zostavením. Dostanete sa tak aj k tým častiam dreva, ktoré sa po montáži stanú navždy nedostupnými. Ide hlavne o pero-drážkové spoje, koncové čapy a pohľadovú stranu strešného záklopu – pri jeho natieraní vám totiž môže napúšťadlo kvapkať na hlavu.

STABILITA
Rohové spoje dávajú stavbe počas montáže stabilitu, no vo chvíli, keď začnú vyrastať štíty, sa situácia výrazne mení. Bezpečným riešením je dvojica lát naskrutkovaná priamo na rubovú a lícovú stranu steny tak, aby prechádzala jej osovým stredom. Tým vznikne opora, do ktorej možno zasúvať jednotlivé dielce. Kým na zadnej stene domčeka nestojí žiadna prekážka, na čelnej sa treba porátať so zárubňou, ktorá svojou obrubou vystupuje nad povrch stien. Riešením sú dve latové zostavy nachádzajúce sa po bokoch dvier.

HRUBŠIE SÚ LEPŠIE
Pri štvormetrovej stene domčeka sú lamely s hrúbkou 28 mm síce dostatočne pevné, pri opretí o ne sa však prehýbajú omnoho viac ako drahšie s hrúbkou 44 mm. Každý stavebný otvor na okno či dvere toto obmedzenie výrazne znásobuje. Toto správanie sa nezmení ani po tom, ako je domček skompletizovaný a pripravený na používanie. Ak uvažujete o dodatočnom zateplení z vnútornej strany, pevnostnú charakteristiku domčeka môže výrazne zlepšiť stĺpiková konštrukcia roštu vnútorného obkladu.

ZÁKLOP S REZERVAMI
Pri kladení záklopu strechy nie je žiaduce, aby ste palubovky zasúvali jednu do druhej až na doraz. Keďže sú vyrobené zo suchého dreva, pri každom zvýšení vlhkosti zväčšia svoj objem a s ním i šírku. Ak by bolo uloženie pritesné, mohli by sa bez dostatočnej záťaže zvrchu zvlniť a postupne začať uvoľňovať (vyťahovaním klincov). Zakladať ich preto treba s citom pre voľný pohyb, obzvlášť v horúcom slnečnom dni. Najlepšie je trochu ich po dorazení povytiahnuť.

ZAROVNANIE
Ak lamely záklopu nesadli na spodnú líniu dokonale presne, dá sa to zachrániť aj bez ich rozobratia a opakovanej montáže. Pomocou vodiacej laty a kotúčovej píly možno spodnú líniu zarezať tak, aby nemala schody ani pílovité odskoky. Pri ukladaní pomáha, ak si na strednom podpornom hranole maliarskou šnúrou poznačíte stredovú líniu, vďaka ktorej nebudú krídla strechy „ulietavať“ raz do pravej, inokedy do ľavej strany. Bez rysky totiž nie je možné presne určiť, kadiaľ má stredová línia strechy viesť.

Na čo si dať pozor

 Spájanie lamiel bez použitia priveľkej sily
Lamely sú zväčša prehnuté na miestach, ktorými prechádzajú priečne hrče a odbočky konárov. Zvyčajne je takýchto prehnutí na jednej lamele viac, takže zasúvanie jednej do druhej si vyžaduje trpezlivosť. Osvedčilo sa pracovať vo dvojici a zakladať ich do seba od jedného konca po druhý a v závere ich doklepnúť kladivom. Akékoľvek prílišné použitie sily by na nezlícovaných dielcoch spôsobilo vylomenie pera.
• Etikety s označením nenechávajte na dreve príliš dlho
Výrobcovia značia dielce samolepiacimi etiketami alebo číslami napísanými tučnou fixkou na mieste čapových spojov tak, aby sa po založení stali neviditeľnými. Práve samolepiace etikety však potrebujú osobitnú pozornosť. Ich lepiaca vrstva pri slnečnom žiarení mení svoje vlastnosti a po niekoľkých dňoch sa stáva neodstrániteľnou. To spôsobuje nepríjemné situácie pri záverečnej povrchovej úprave. Snažte sa preto odstraňovať etikety priebežne, počas samotnej montáže.
• Správna pravouhlosť sa musí dodržať na každej stavbe
Malý uholník pri veľkom pôdoryse nedokáže zaručiť, že pravý uhol, ktorý sedí v každom rohu, platí aj pre celú stavbu. Rozhodujúce je teda aj premeranie uhlopriečok, ktoré musia byť zhodné pri každom štvorci i obdĺžniku. Hoci drobný posun nemusí byť na prvý pohľad viditeľný a neprejaví sa ani pri montáži strechy, nečakane vyskočí pri ukladaní podlahy. Zarezané konce paluboviek nebudú priliehať k stenám a vytvoria pílovitú škáru.
• Trávniky a záhony v okolí stavby ochráňte vhodným spôsobom
Pri stavbe záhradného domčeka treba myslieť na to, že bezprostredné okolie montážnej plochy sa zošliape a poškodí. Ak váš nový domček lemuje trávniková plocha, vyplatí sa s predstihom ju vyhnojiť, kvalitne zaliať a skosiť na najkratšiu možnú dĺžku. Keď povrchovú vrstvu prevzdušní vietor, súvislý trávnatý koberec lepšie znesie nárazovú záťaž. Tú možno znížiť dočasným položením nášľapných dosiek, ktoré budú roznášať ťarchu na väčšiu plochu.

Využitie domčeka

Záhradný domček nie je skladom na fúriky a náradie, ale plnohodnotným priestorom na trávenie času na čerstvom vzduchu uprostred krás záhrady. Preto naň treba pri zostavovaní rozpočtu nazerať ako na investíciu do doplnkovej nehnuteľnosti, ktorá rozšíri možnosti tej hlavnej. Zariadenie v štýle obytného salónu s pohovkou, knižnicou či zberateľským kútikom dáva príležitosť naplno ho využiť a zaručí, že sa nestane iba krátkodobým útočiskom pri krátkej grilovačke, po ktorej každý ujde späť za múry rodinného domu, ako sa to deje v prípade altánkov.Výkresy s rozmermi záhradného domčeka

PREČO SOM SI POSTAVIL DOMČEK?

Domček sa stal miestom, okolo ktorého sa točí celý život vo dvore. Ponúka pohodlie pri leňošení, poskytne zázemie pri grilovaní a ak príde na nečas, ochráni pred vrtochmi počasia.

1. časť 

3. časť

4. časť

Text, foto a realizácia: Milan Gigel – redaktor denníka SME 
Kresby: Drevodom Orava
Zdroj: časopis Urob si sám 8/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.